Successfully reported this slideshow.

historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa

1,465 views

Published on

 • Be the first to comment

historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa

 1. 1. historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka KARTA Konferencja naukowa „Historie alternatywne”, Lublin, 17.05.2010
 2. 2. . Flickr Commons ( Michelle Springer et al., For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project, http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf [PDF], 2008, s. 37)
 3. 3. teorie
 4. 4. <ul><li>kultura uczestnictwa (Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów , Warszawa 2007) </li></ul><ul><li>. konwergencja jako zmiana kulturowa i proces technologiczny </li></ul><ul><li>. informacyjny prosumentyzm </li></ul><ul><li>. profesjonalni aktywni amatorzy </li></ul><ul><li>. opowiadanie transmedialne </li></ul><ul><li>. nadawca - odbiorca </li></ul><ul><li>. wykluczenie cyfrowe </li></ul>
 5. 5. <ul><li>kryzys nauki czy nowe wyzwania? </li></ul><ul><li>. determinizm technologiczny, urynkowienie systemu wiedzy i koniec wielkich narracji (Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy , Warszawa 1997, s. 25 i nast.) </li></ul><ul><li>. uniwersytet w ruinie ? zawsze powinien znajdować się w kryzysie (Domminick LaCapra, Uniwersytet w ruinie? , w: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna , Kraków 2009, s. 247 i nast.) </li></ul><ul><li>. historia (wiedza) jako funkcja władzy , alternatywa pamięci (Michael Foucault, Pierre Nora) </li></ul><ul><li>. kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy) </li></ul>
 6. 6. <ul><li> kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy, Drugi potop , w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia , red. M. Hopfinger, Warszawa 2005) </li></ul><ul><li>. staliśmy się nieufni wobec tego, co wygląda na uniwersalne, ponieważ niemal zawsze uniwersalizm był głoszony przez zwycięskie imperia i tych, którzy doszli do dominacji - czy to doczesnej czy duchowej. Cyberprzestrzeń natomiast - przynajmniej dotąd - proponuje raczej akceptację niż dominację (s. 381-383) </li></ul>
 7. 7. Fakt, że można dotrzeć do nowych idei i do nowych doświadczeń, omijając komitety redakcyjne specjalistycznych pism, podważa dziś cały system regulujący naukę. (s. 382)
 8. 8. wyzwania
 9. 9. . Wikipedia ( wiki ) jako model uprawiania historii? (Roy Rosenzweig, Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past , The Journal of American History , 1(93), 2006, s. 117-147) . Wikipedia jako miejsce pamięci, internet jako nowa kultura pamięci ( Christian Pentzold, Fixing the floating gap: The online encyclopaedia Wikipedia as a global memory place , Memory Studies , 2(2), 2009, s. 255-272 )
 10. 10. . historia jako funkcja władzy i oporu: case study hrono.info ( Luke Harding, British academics protest after Russia closes down history website , http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/13/russia-shuts-history-website [WWW], dostęp 6.05.2010. ) ( Юлия Черникова, Наша борьба с «Моей борьбой» , http://www.urokiistorii.ru/current/news/2009/07/nasha-borba-s-moei-borboi [WWW], dostęp 6.05.2010 )
 11. 11. . internet jako rezerwat dyskursów: case study smolensk-2010.pl . teorie spiskowe i kultura uczestnictwa (Wojciech Czuchnowski, Straszny film spod Smoleńska , http://wyborcza.pl/1,75478,7875369,Straszny_film_spod_Smolenska.html [WWW], dostęp 14.05.2010.)
 12. 12. . kommemoracja online: partycypacja, natychmiasto- wość, koprodukcja, prywatne/publiczne, oddolność, konwergencja, społeczność, remiks ( Aaron Hess , In digital remembrance: vernacular memory and the rhetorical construction of web memorials , Media Culture Society , 29(5), 2007, s. 813-830 )
 13. 13. . dziedzictwo w internecie i efekt długiego ogona . digitalizacja, domena publiczna i remiks . dziedzictwo audiowizualne – czarna dziura
 14. 14. . Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) (archiwa.org) . dziedzictwo lokalne i historia ratownicza (Maciej Rynarzewski, Historia lokalna jako historia ratownicza , seminarium gościnne Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 10.12.2009, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Maciej_Rynarzewski_Historia_lokalna_jako_historia_ratownicza.htm [Prezentacja multimedialna], dostęp 6.05.2010.)
 15. 15. . dziedzictwo cyfrowe ( digital heritage ) i delete generation ( Penny Carnaby, Citizen-created content, digital equity and the preservation of community memory , http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/146-carnaby-en.pdf ) ( Zestawienie: Kurt D. Bollacker, Avoiding a Digital Dark Age , American Scientist , 98, 2010, s. 107 -108)
 16. 16. . przezroczystość instytucji . wyszukiwanie pełnotekstowe a instytucja archiwum ( Tim Hitchcock, Digital Searching and Re-formulation of Historical Knowledge , w. The Virtual Representation of The Past , red. M. Greengrass, L. Hughes, Farnham, 2008, s. 81-90 ) . mechanika katalogu wpływa na kształt wiedzy ( Michael Zimmer, Renvois of the past, present and future: hyperlinks and the structuring of knowledge from the Encyclopédie to Web 2.0 , New Media Society , 11(1,2), 2009, s. 96-113 )
 17. 17. propozycja
 18. 18. <ul><li>projekt cyfrowej humanistyki ( Todd Presner, Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge , http://cnx.org/content/m34246/latest/ [WWW], dost ę p 6.05.2010. ) </li></ul><ul><li>. współpraca online między naukowcami </li></ul><ul><li>. współpraca między naukowcami i społecznościami </li></ul><ul><li>. modele sieciowe ( networking ) </li></ul><ul><li>. otwartość i dostępność </li></ul><ul><li>. interdyscyplinarność </li></ul><ul><li>. wobec kryzysu druku i instytucji </li></ul>
 19. 19. <ul><li> współpraca online </li></ul><ul><li>. internetowe grupy robocze </li></ul><ul><li>. dedykowane platformy </li></ul><ul><li>. naukowa i edukacyjna blogosfera </li></ul><ul><li>. friendsourcing (Twitter, Facebook) </li></ul><ul><li>. społecznościowe narzędzia organizacji wiedzy (np. Zotero, Mendeley, wiki ) </li></ul><ul><li>. wyjście poza instytucję ( unocnference , webinar) </li></ul>
 20. 20. <ul><li> otwartość i dostępność </li></ul><ul><li>. Open Access (model publikacji czasopism naukowych online) </li></ul><ul><li>. domena publiczna (np. Bundesarchiv w repozytorium Wikimedia Commons) </li></ul><ul><li>. open -source (np. Zotero, Omeka, MediaWiki) </li></ul><ul><li>. wolne licencje na publikacje naukowe i edukacyjne (np. Creative Commons, GNU FDL) </li></ul><ul><li>. otwarte zasoby edukacyjne (np. Wolne Podręczniki) </li></ul>
 21. 21. <ul><li> przykład: Twitter i friendsourcing </li></ul><ul><li>. friendsourcing – wykorzystanie grupy osób o odpowiednich kompetencjach do pozyskiwania i filtrowania informacji w internecie </li></ul><ul><li>. działanie ponad instytucją </li></ul><ul><li>. aktualność </li></ul>
 22. 22. Friendsourcing (https://twitter.com/#/list/sterflu/digitalhistoriancommunity)
 23. 23. <ul><li> przykład: The National Archives and Records Administration (NARA) (www.archives.gov) </li></ul><ul><li>. Open Government Plan (polityka otwartości) </li></ul><ul><li>. archiwiści obywatelscy (angażowanie wolontariuszy) </li></ul><ul><li>. Rechearcher’s Wiki (społecznościowe centrum praktycznej wiedzy o archiwach zarządzanych przez NARA – w budowie) </li></ul><ul><li>. internetowy dialog (blogi, YouTube, Facebook, Twitter) </li></ul><ul><li>. udostępnianie zasobów online (w ramach inicjatywy Flickr Commons) </li></ul>
 24. 24. granice 2.0?
 25. 25. . Hurricane Digital Memory Bank (hurricanearchive.org) . case study: dominacja obrazu, brak metadanych, SPAM, pazerność i niewystarczalność internetu, prawa autorskie ( Sheila A. Brennan, T. Mills Kelly, Why Collecting History Online is Web 1.5 , http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=47 [WWW], dost ę p 6.05.2010 )
 26. 26. dziękuję marcin wilkowski [email_address]
 27. 27. <ul><li>historyczne projekty i zasoby internetowe </li></ul><ul><li>strategie wykorzystania Internetu w badaniach i edukacji historycznej </li></ul><ul><li>historia w kulturze popularnej </li></ul><ul><li>nowe trendy w muzealnictwie </li></ul><ul><li>nowe kierunki w humanistyce </li></ul><ul><li>prezentacje książek </li></ul><ul><li>informacje o wydarzeniach </li></ul><ul><li>treść na licencji Creative Commons </li></ul>historiaimedia.org

×