Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.   ...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Pla...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Pod...
Zarządzanie wiedzą iinformacją  Obszar badań skoncentrowanych na procesach występujących w  cyklu życia wiedzy i infor...
Wymiary zarządzania wiedzą i informacją                                     perspekty...
Wymiar indywidualny  Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI)     (Personal Knowledge and Information Ma...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Bad...
Cele badańIZWiI           IZWiICzęść pierwsza      Część druga  istota i znaczenie    zachowania, um...
Metodyka badańIZWiI             IZWiICzęść pierwsza        Część druga  badania jakościowe     ...
Grupa reprezentatywnaCzęść pierwsza            Część druga  34 studentów specjalności       510 studen...
Struktura badanej zbiorowości (częśćpierwsza)  34 studentów dwóch specjalności (UWM):    17 studentów specjalności o...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Wyn...
Wyniki badań (IZWiI Część pierwsza)1.  Rozumienie i definiowanie zarządzania wiedzą i informacją     zarządzanie inf...
Pojęcia ZW, ZI w opinii respondentów  ZI, ZW – nierozłączne (I, W), zależne od siebie, jedno wynika z  drugiego  ZW ...
Znaczenie ZWiI w opinii respondentów  w uczeniu się, przygotowywaniu się do zajęć, pisaniu  referatów, prac końcowych,...
Czynniki wpływające na ZWiI                     w opiniirespondentówWspierające IZWiI        ...
Zakończenie  Zarządzanie wiedzą i informacją (ZWiI) – perspektywa  humanistyczna  Zarządzanie informacją i wiedzą (Z...
Dziękuję za uwagęmarzena.swigon@uwm.edu.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 1. Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją. Wyniki badań cz.1

knowledge and information management
individuals
user studies
empirical studies

 • Login to see the comments

Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 1. Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją. Wyniki badań cz.1

 1. 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. INDYWIDUALNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD STUDENTÓW Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. 2. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Plan wystąpienia 1. Koncepcja Indywidualnego zarządzania wiedzą i informacją (IZWiI) 2. Metodyka i organizacja badań empirycznych (część pierwsza i druga) 3. Wyniki badań empirycznych (część pierwsza) Świgoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. S. 368. Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/HS2/04436
 3. 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Podstawy teoretyczne Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI)
 4. 4. Zarządzanie wiedzą iinformacją Obszar badań skoncentrowanych na procesach występujących w cyklu życia wiedzy i informacji, takich jak m.in. pozyskiwanie wiedzy i informacji, zachowywanie, selekcjonowanie, organizowanie, wykorz ystywanie, tworzenie i dzielenie się.  wiedza i informacja – traktowane są jako zasób i/lub narzędzie komunikacji  procesy składowe  ściśle związane z uczeniem się  podejmowane na różnych poziomach/wymiarach
 5. 5. Wymiary zarządzania wiedzą i informacją perspektywy: Wymiar indywidualny humanistyczna technologiczna ZarządzanieWymiar grupowy wiedzą i informacją Wymiar społecznościowy Wymiar organizacyjny (por. Świgoń, 2012, s. 86)
 6. 6. Wymiar indywidualny Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI) (Personal Knowledge and Information Management; PKIM) podejście zintegrowane, humanocentryczne 1. Indywidualne zarządzanie informacją (Personal Information Management; PIM) 2. Indywidualne zarządzanie wiedzą (Personal Knowledge Management; PKM) 3. Kompetencje informacyjne (Information Literacy; IL)
 7. 7. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Badania empiryczne IZWiI Metodyka i organizacja (część pierwsza i druga)
 8. 8. Cele badańIZWiI IZWiICzęść pierwsza Część druga istota i znaczenie  zachowania, umiejętn zarządzania ości i odczucia wiedzą i informacją studentów związane z w opinii jednostek poszczególnymi (na przykładzie etapami procesu studentów) indywidualnego zarządzania wiedzą i informacją (IZWiI)
 9. 9. Metodyka badańIZWiI IZWiICzęść pierwsza Część druga badania jakościowe  badania jakościowo-ilościowe technika indywidualnego  metoda sondażu wywiadu diagnostycznego nieustrukturyzowanego  technika ankiety zebrany materiał – środowiskowej swobodne, pisemne  narzędzie – ustrukturyzowany wypowiedzi kwestionariusz ankiety
 10. 10. Grupa reprezentatywnaCzęść pierwsza Część druga 34 studentów specjalności  510 studentów kierunku INiB i informatologiczno- pokrewnych specjalności bibliologicznych  Olsztyn  skala ogólnokrajowa Studenci kierunków i specjalności informatologiczno- bibliologicznych
 11. 11. Struktura badanej zbiorowości (częśćpierwsza) 34 studentów dwóch specjalności (UWM):  17 studentów specjalności ogólnowydziałowej Zarządzanie informacją naukową  oferowanej na studiach drugiego stopnia studentom kierunków: historii, filozofii, filologii polskiej, dziennikarstwa  17 studentów specjalności Informacja naukowa i bibliologia  w ofercie na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologii polskiej
 12. 12. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Wyniki badań IZWiI Część pierwsza
 13. 13. Wyniki badań (IZWiI Część pierwsza)1. Rozumienie i definiowanie zarządzania wiedzą i informacją  zarządzanie informacją (ZI) vs. zarządzanie wiedzą (ZW) vs. zarządzanie wiedzą i informacją (ZWI)  informacja (I) vs. wiedza (W)  komponenty składowe; elementy procesu/cyklu informacyjnego2. Rola w studiowaniu, życiu codziennym i pracy3. Czynniki ułatwiające i utrudniające ten proces
 14. 14. Pojęcia ZW, ZI w opinii respondentów ZI, ZW – nierozłączne (I, W), zależne od siebie, jedno wynika z drugiego ZW – pojęcie szersze od ZI; kolejny etap po ZI ZIiW/ZWiI – wspólne działania (czynności) odpowiadające kolejnym etapom procesu informacyjnego
 15. 15. Znaczenie ZWiI w opinii respondentów w uczeniu się, przygotowywaniu się do zajęć, pisaniu referatów, prac końcowych, tj. licencjackich i magisterskich ogółem: w studiowaniu, życiu prywatnym, pracy  szybsze dotarcie do informacji  efektywniejsze rozwiązywanie problemów  radzenie sobie z nadmiarem informacji, selekcją  możliwość weryfikowania, poprawiania informacji  oszczędność czasu i/lub pieniędzy, energii  wydajniejsza praca pamięci i umysłu potrzeba szkoleń ZWiI – nie tylko w programach wszystkich kierunków studiów, ale także w szkołach średnich
 16. 16. Czynniki wpływające na ZWiI w opiniirespondentówWspierające IZWiI Utrudniające IZWiI umiejętności i kompetencje  nadmiar informacji przygotowanie, kształcenie z tego  brak umiejętności / przygotowania z zakresu tego zakresu technologie informacyjne i ich  brak fachowców i specjalistów znajomość  cechy indywidualne: nieograniczony dostęp do nieuporządkowanie, niedokładność, c Internetu, do zasobów bibliotek haotyczność specjalistyczna literatura  trudny dostęp do informacji (prawa cechy indywidualne: autorskie, mała ilość dokładność, logiczne egzemplarzy, skomplikowany myślenie, systematyczność, motywac system) ja, chęć do współpracy, znajomość  informacje języka angielskiego niewiarygodne, niezrozumiałe specjaliści od zarządzania informacją  brak czasu, funduszy i wiedzą
 17. 17. Zakończenie Zarządzanie wiedzą i informacją (ZWiI) – perspektywa humanistyczna Zarządzanie informacją i wiedzą (ZIiW) – perspektywa technologiczna  zintegrowany obszar badań  interdyscyplinarny i multidyscyplinarny  m.in. część pola badawczego bibliologii i informatologii  we wszystkich wymiarach: indywidualnym, organizacyjnym i społecznym  w perspektywie humanistycznej i technologicznej (systemy zarządzania zasobami informacji i wiedzy)
 18. 18. Dziękuję za uwagęmarzena.swigon@uwm.edu.pl

×