Knowledge sharing and Web 2.0

3,361 views

Published on

Published in: Business, Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Pełny tekst jest dostępny online:
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17706&dirids=1 Śląska Biblioteka Cyfrowa
  albo http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html Bibliotheca Nostra Śląski Kwartalnik Naukowy
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knowledge sharing and Web 2.0

 1. 1. Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) w Internecie Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Konferencja „Biblioteka dla przyszłości” Chorzów, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej, 3 kwietnia 2009
 2. 2. Spis treści <ul><li>Wyjaśnienie tytułu i zakresu referatu – slajd 3 </li></ul><ul><li>Społecznościowe dzielenie się wiedzą w Internecie: idee SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING USER-DRIVEN KNOWLEDGE-SHARING – slajd 4 </li></ul><ul><li>Przykłady społecznościowych („webdwazerowych”) serwisów typu knowledge-sharing – slajd 15 </li></ul><ul><li>Podsumowanie – slajd 36 </li></ul><ul><li>Wybrana literatura przedmiotu – slajd 37 </li></ul>
 3. 3. Wyjaśnienie tytułu i zakresu referatu <ul><li>Dotyczy knowledge-sharing , tj. dzielenia się wiedzą i jej współtworzenia w środowisku Web 2.0 </li></ul><ul><li>Co to jest Web 2.0? </li></ul><ul><ul><li>Różni się od Web 1.0 nie tyle technologią, ile sposobami jej wykorzystania. Techniczne możliwości były wcześniej – musiała jednak zmienić się mentalność </li></ul></ul><ul><ul><li>Treść/zawartość Sieci jest w dużej mierze tworzona i/lub współtworzona przez użytkowników („prosumentów”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Networking i współpraca, tworzenie różnego rodzaju sieci, powiązań </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcjonują społeczności internetowe, w których występują interakcje „merytoryczne” i społeczne, między innymi dzielenie się wiedzą ( knowledge sharing ) </li></ul></ul>
 4. 4. Społecznościowe dzielenie się wiedzą w Internecie: idee SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING USER-DRIVEN KNOWLEDGE-SHARING
 5. 5. SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING – pojęcia pokrewne i powiązane <ul><li>Collaborative intelligence </li></ul><ul><li>Collaborative knowledge </li></ul><ul><li>Collective intelligence, Collective wisdom </li></ul><ul><li>Consumer-generated media </li></ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul><ul><li>Discourse communities </li></ul><ul><li>Ideagora </li></ul><ul><li>Knowledge markets </li></ul><ul><li>Learner-generated content </li></ul><ul><li>Noosfera </li></ul><ul><li>Open innovation </li></ul><ul><li>Prosument </li></ul><ul><li>Social Information Processing </li></ul><ul><li>Social networking </li></ul><ul><li>Social Web </li></ul><ul><li>User-generated content, User-created content </li></ul><ul><li>User innovation </li></ul><ul><li>Virtual communities </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Wikinomics </li></ul>
 6. 6. COLLABORATIVE INTELLIGENCE, COLLABORATIVE KNOWLEDGE <ul><li>Meta Collab http://collaboration.wikia.com/wiki/Main_Page </li></ul><ul><li>Totterman, Anna-Karin; Widen-Wulff, Gunilla (2009). Web 2.0 and Collaborative Knowledge in the University Context. W: IX Congreso ISKO-Espana Valencia 11-13 Marzo 2009. New Perspectives for the organization and dissemination of knowledge. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, Tom 2, s. 786-793. </li></ul>
 7. 7. COLLECTIVE INTELLIGENCE Zbiorowa inteligencja <ul><li>Hasło „Collective intelligence ” w Wikipedii (wersja anglojęzyczna) http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence </li></ul><ul><li>MIT Center for Collective Intelligence http://cci.mit.edu/index.html </li></ul><ul><ul><li>„ Our basic research question is: How can people and computers be connected so that – collectively – they act more intelligently than any individuals, groups, or computers have ever done before? ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Handbook of Collective Intelligence http://scripts.mit.edu/~cci/HCI/index.php?title=Main_Page </li></ul></ul>
 8. 8. COLLECTIVE INTELLIGENCE Wspólna inteligencja, zbiorowa inteligencja <ul><li>„ Pojęcie zbiorowej inteligencji (…) określa zjawisko tworzenia nowych zasobów wiedzy na bazie połączonych umiejętności i zdolności jednostek. Zbiorowa inteligencja to zdolność wirtualnych społeczności do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich ich członków poprzez współpracę i debaty prowadzone na dużą skalę. Nikt nie może wiedzieć wszystkiego, ale połączona wiedza (i inteligencja) wielu osób i wspólne tworzenie w ten sposób znaczeń oraz rozwiązywanie problemów kreuje wielką siłę i stanowić może alternatywę dla dominującej do tej pory unikalnej wiedzy eksperckiej. None of us is as smart as all of us - hasło to wydaje się idealnie odzwierciedlać filozofię działania zbiorowej inteligencji.” </li></ul><ul><ul><li>Jaskowska, Bożena (2008). O kulturze konwergencji słów kilka. [online] Biuletyn EBIB nr 1 (92). http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska </li></ul></ul>
 9. 9. CROWDSOURCING <ul><li>Termin utworzony przez analogię do outsourcing </li></ul><ul><li>Hasło „ Crowdsourcing ” w Wikipedii (wersja anglojęzyczna) http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing </li></ul><ul><li>Howe, Jeff. Crowdsourcing [blog] http://crowdsourcing.typepad.com/cs/ </li></ul>
 10. 10. IDEAGORA <ul><li>„ Agora” [gr.] idei, pomysłów, miejsce/platforma w Internecie, w którym spotykają się ludzie i organizacje, by dzielić się/wymieniać pomysłami, pytaniami, rozwiązaniami </li></ul><ul><li>Pojęcie wprowadzone w 2006 r. w książce: Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2006). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio. </li></ul><ul><li>Pojęcia powiązane: Open innovation , User innovation </li></ul>
 11. 11. IDEAGORA, OPEN INNOVATION, USER INNOVATION <ul><li>Henry Chesbrough (2003) – pojęcie „Open Innovation” </li></ul><ul><li>Przykłady serwisów WWW: </li></ul><ul><ul><li>InnoCentive http://www.innocentive.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovate-Ideagora http://innovate-ideagora.ning.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovation Exchange http://www.innovationexchange.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Philoptima http://www.philoptima.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Zyrist. A Global Marketplace for Ideas & Innovation http://www.zyrist.com/ </li></ul></ul>
 12. 12. SOCIAL INFORMATION PROCESSING Społecznościowe przetwarzanie informacji <ul><li>Działalność, w wyniku której – poprzez akcje wielu ludzi – organizowana jest wiedza </li></ul><ul><li>Proces, który pozwala nam zbiorowo rozwiązywać problemy przekraczające możliwości jednostki </li></ul><ul><li>Nowy paradygmat przetwarzania informacji, możliwy dzięki powstaniu społecznościowego Internetu (Web 2.0, Social Web) </li></ul><ul><ul><li>Social Information Processing. March 26-28, 2008 . AAAI Spring Symposium. Stanford University. [online]. http://www.isi.edu/~lerman/sss07/SIPS.ppt </li></ul></ul>
 13. 13. SOCIAL WEB , Web 2.0 <ul><li>„ Definition: The second generation of the World Wide Web which focuses heavily on user-generated content, communities, networking and social interaction. </li></ul><ul><li>Also Known As: Web 2.0 ” </li></ul><ul><ul><li>Cytat z: Social Web , b y Susan Gunelius, About.com , http://weblogs.about.com/od/bloggingglossary/g/SocialWebDef.htm </li></ul></ul>
 14. 14. WIKINOMICS Wikinomia, wiki-ekonomia <ul><li>Pojęcie wprowadzone w 2006 r. w książce: Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2006). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio. </li></ul><ul><ul><li>Nowe wydanie, rozszerzone, fragmenty: http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Zob. też http://www.wikinomics.com/blog/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydanie w języku polskim: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recenzja: Koszowska, Agnieszka (2008). Wikinomics – partnerska produkcja i siła społeczności. [online]. http://bibliowizjer.blogspot.com/2008_01_01_archive.html </li></ul></ul>
 15. 15. Przykłady społecznościowych („webdwazerowych”) serwisów typu knowledge-sharing
 16. 16. Blogi (niektóre) <ul><li>Web 1.5? </li></ul><ul><ul><li>Cormode, Graham; Krishnamurthy, Balachander (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday Vol. 3 No. 6. [online]. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/266 </li></ul></ul><ul><li>Agregatory, katalogi i wyszukiwarki blogów, np.: </li></ul><ul><ul><li>Blogbox http://www.blogbox.com.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>ResearchBlogging http://researchblogging.org/ </li></ul></ul><ul><li>Blogi naukowe i profesjonalne </li></ul>
 17. 18. Serwisy oparte na idei samo-publikacji, dzielenia się posiadaną wiedzą Knowledge contribution, knowledge sharing Autorzy są jawni i podpisani <ul><li>Knol: a unit of knowledge http://knol.google.com/k </li></ul><ul><ul><li>hasło przewodnie: „ Share what you know. Write a knol ” </li></ul></ul><ul><li>Squidoo http://www.squidoo.com/ </li></ul><ul><ul><li>Hasło przewodnie: „ Share your knowledge. Make a difference. ” </li></ul></ul><ul><ul><li>lenses – soczewki </li></ul></ul>
 18. 21. Serwisy oparte na idei współtworzenia Collaboration and co-creation platforms/sites/tools Serwisy typu wiki, autorzy anonimowi lub nie <ul><li>Ogólne: </li></ul><ul><ul><li>Citizendium http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia http://pl.wikipedia.org/ </li></ul></ul><ul><li>Bibliotekarskie: </li></ul><ul><ul><li>Library Success: A Best Practices Wiki http://www.libsuccess.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>LISWiki http://liswiki.org/wiki/Main_Page </li></ul></ul><ul><li>Naukowe: </li></ul><ul><ul><li>Digital Research Tools http://digitalresearchtools.pbwiki.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ </li></ul></ul>
 19. 24. Serwisy społecznościowe typu how-to <ul><li>eHow http://www.ehow.com/ </li></ul><ul><li>wikiHow http://www.wikihow.com/Main-Page </li></ul>
 20. 27. Serwisy społecznościowe typu pytanie-odpowiedź Social Q-A sites, Collaborative Q-A sites <ul><li>Answerbag.com http://www.answerbag.com/ </li></ul><ul><li>Pytamy.pl http://www.pytamy.pl/ </li></ul><ul><li>WikiAnswers, the Q&A wiki http://wiki.answers.com/ </li></ul>
 21. 31. Serwisy społecznościowe typu social bookmarking <ul><li>Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ </li></ul><ul><li>CiteULike http://www.citeulike.org/home </li></ul><ul><li>Connotea http://www.connotea.org/ </li></ul><ul><li>del.icio.us social bookmarking: http://del.icio.us/ </li></ul><ul><li>MojeTropy.pl http://www.mojetropy.pl/ </li></ul><ul><ul><li>Kamiński, Andrzej (2006). Connotea – nowy typ serwisów informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 7 (77). [online]. http://www.ebib.info/2006/77/kaminski.php </li></ul></ul>
 22. 35. Serwisy społecznościowe typu sharing communities/sites Mają na celu „dzielenie się” z innymi, upowszechnianie różnych materiałów: dźwiękowych - podcasty, graficznych - zdjęcia, multimedialnych - filmy, statystycznych …) <ul><li>Fotosik.pl http://www.fotosik.pl/ </li></ul><ul><li>Many Eyes http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ </li></ul><ul><ul><li>for shared visualization and discovery </li></ul></ul><ul><li>Odeo.com http://odeo.com/ </li></ul><ul><li>SlideShare http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>Swivel http://www.swivel.com/ </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 23. 37. Podsumowanie <ul><li>Występuje dzielenie się informacją/wiedzą bibliograficzną i faktograficzną, w formie tekstowej i multimedialnej … </li></ul><ul><li>Dzielenie się wiedzą jest ściśle związane ze współpracą i współtworzeniem wiedzy, generowaniem wiedzy </li></ul>
 24. 38. Wybrana literatura przedmiotu
 25. 39. Wybrana literatura przedmiotu 1 <ul><li>Cisek, Sabina (2008). Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalnosci brokera informacji: wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/narzdzia-technologie-i-zasoby-internetowe-w-dziaalnoci-brokera-informacji-wybrane-aspekty </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą ( knowledge-sharing communities ). Wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Pietruch-Reizes, Diana (red.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. </li></ul><ul><li>Cormode, Graham; Krishnamurthy, Balachander (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday Vol. 3 No. 6. [online]. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/266 </li></ul><ul><li>Howe, Jeff. Crowdsourcing (2009). [blog] [online]. http://crowdsourcing.typepad.com/cs/ </li></ul><ul><li>Jaskowska, Bożena (2008). O kulturze konwergencji słów kilka. Biuletyn EBIB nr 1 (92). [online]. http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska </li></ul><ul><li>Kamiński, Andrzej (2006). Connotea – nowy typ serwisów informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 7 (77). [online]. http://www.ebib.info/2006/77/kaminski.php </li></ul>
 26. 40. Wybrana literatura przedmiotu 2 <ul><li>Koszowska, Agnieszka (2008). Informacja w społecznościowym Internecie. Narzędzia, źródła, twórcy. [online]. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/WSB_koszowska.pdf </li></ul><ul><li>Koszowska, Agnieszka (2008). Wikinomics – partnerska produkcja i siła społeczności. [online]. http://bibliowizjer.blogspot.com/2008_01_01_archive.html </li></ul><ul><li>Open Innovation . Bibliography as of February 23, 2008 . [online]. http://www.openinnovation.net/Research/Bibliography.html </li></ul><ul><li>Social Information Processing. March 26-28, 2008 . AAAI Spring Symposium. Stanford University. (2008). [online]. http://www.isi.edu/~lerman/sss07/SIPS.ppt </li></ul><ul><li>Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (200 8 ). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. </li></ul><ul><li>Totterman, Anna-Karin; Widen-Wulff, Gunilla (2009). Web 2.0 and Collaborative Knowledge in the University Context. W: IX Congreso ISKO-Espana Valencia 11-13 Marzo 2009. New Perspectives for the organization and dissemination of knowledge. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, Tom 2, s. 786-793. </li></ul>

×