Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knowledge sharing and Web 2.0

3,633 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Pełny tekst jest dostępny online:
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17706&dirids=1 Śląska Biblioteka Cyfrowa
  albo http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html Bibliotheca Nostra Śląski Kwartalnik Naukowy
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Knowledge sharing and Web 2.0

 1. 1. Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) w Internecie Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Konferencja „Biblioteka dla przyszłości” Chorzów, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej, 3 kwietnia 2009
 2. 2. Spis treści <ul><li>Wyjaśnienie tytułu i zakresu referatu – slajd 3 </li></ul><ul><li>Społecznościowe dzielenie się wiedzą w Internecie: idee SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING USER-DRIVEN KNOWLEDGE-SHARING – slajd 4 </li></ul><ul><li>Przykłady społecznościowych („webdwazerowych”) serwisów typu knowledge-sharing – slajd 15 </li></ul><ul><li>Podsumowanie – slajd 36 </li></ul><ul><li>Wybrana literatura przedmiotu – slajd 37 </li></ul>
 3. 3. Wyjaśnienie tytułu i zakresu referatu <ul><li>Dotyczy knowledge-sharing , tj. dzielenia się wiedzą i jej współtworzenia w środowisku Web 2.0 </li></ul><ul><li>Co to jest Web 2.0? </li></ul><ul><ul><li>Różni się od Web 1.0 nie tyle technologią, ile sposobami jej wykorzystania. Techniczne możliwości były wcześniej – musiała jednak zmienić się mentalność </li></ul></ul><ul><ul><li>Treść/zawartość Sieci jest w dużej mierze tworzona i/lub współtworzona przez użytkowników („prosumentów”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Networking i współpraca, tworzenie różnego rodzaju sieci, powiązań </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcjonują społeczności internetowe, w których występują interakcje „merytoryczne” i społeczne, między innymi dzielenie się wiedzą ( knowledge sharing ) </li></ul></ul>
 4. 4. Społecznościowe dzielenie się wiedzą w Internecie: idee SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING USER-DRIVEN KNOWLEDGE-SHARING
 5. 5. SOCIAL KNOWLEDGE-SHARING – pojęcia pokrewne i powiązane <ul><li>Collaborative intelligence </li></ul><ul><li>Collaborative knowledge </li></ul><ul><li>Collective intelligence, Collective wisdom </li></ul><ul><li>Consumer-generated media </li></ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul><ul><li>Discourse communities </li></ul><ul><li>Ideagora </li></ul><ul><li>Knowledge markets </li></ul><ul><li>Learner-generated content </li></ul><ul><li>Noosfera </li></ul><ul><li>Open innovation </li></ul><ul><li>Prosument </li></ul><ul><li>Social Information Processing </li></ul><ul><li>Social networking </li></ul><ul><li>Social Web </li></ul><ul><li>User-generated content, User-created content </li></ul><ul><li>User innovation </li></ul><ul><li>Virtual communities </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Wikinomics </li></ul>
 6. 6. COLLABORATIVE INTELLIGENCE, COLLABORATIVE KNOWLEDGE <ul><li>Meta Collab http://collaboration.wikia.com/wiki/Main_Page </li></ul><ul><li>Totterman, Anna-Karin; Widen-Wulff, Gunilla (2009). Web 2.0 and Collaborative Knowledge in the University Context. W: IX Congreso ISKO-Espana Valencia 11-13 Marzo 2009. New Perspectives for the organization and dissemination of knowledge. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, Tom 2, s. 786-793. </li></ul>
 7. 7. COLLECTIVE INTELLIGENCE Zbiorowa inteligencja <ul><li>Hasło „Collective intelligence ” w Wikipedii (wersja anglojęzyczna) http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence </li></ul><ul><li>MIT Center for Collective Intelligence http://cci.mit.edu/index.html </li></ul><ul><ul><li>„ Our basic research question is: How can people and computers be connected so that – collectively – they act more intelligently than any individuals, groups, or computers have ever done before? ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Handbook of Collective Intelligence http://scripts.mit.edu/~cci/HCI/index.php?title=Main_Page </li></ul></ul>
 8. 8. COLLECTIVE INTELLIGENCE Wspólna inteligencja, zbiorowa inteligencja <ul><li>„ Pojęcie zbiorowej inteligencji (…) określa zjawisko tworzenia nowych zasobów wiedzy na bazie połączonych umiejętności i zdolności jednostek. Zbiorowa inteligencja to zdolność wirtualnych społeczności do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich ich członków poprzez współpracę i debaty prowadzone na dużą skalę. Nikt nie może wiedzieć wszystkiego, ale połączona wiedza (i inteligencja) wielu osób i wspólne tworzenie w ten sposób znaczeń oraz rozwiązywanie problemów kreuje wielką siłę i stanowić może alternatywę dla dominującej do tej pory unikalnej wiedzy eksperckiej. None of us is as smart as all of us - hasło to wydaje się idealnie odzwierciedlać filozofię działania zbiorowej inteligencji.” </li></ul><ul><ul><li>Jaskowska, Bożena (2008). O kulturze konwergencji słów kilka. [online] Biuletyn EBIB nr 1 (92). http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska </li></ul></ul>
 9. 9. CROWDSOURCING <ul><li>Termin utworzony przez analogię do outsourcing </li></ul><ul><li>Hasło „ Crowdsourcing ” w Wikipedii (wersja anglojęzyczna) http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing </li></ul><ul><li>Howe, Jeff. Crowdsourcing [blog] http://crowdsourcing.typepad.com/cs/ </li></ul>
 10. 10. IDEAGORA <ul><li>„ Agora” [gr.] idei, pomysłów, miejsce/platforma w Internecie, w którym spotykają się ludzie i organizacje, by dzielić się/wymieniać pomysłami, pytaniami, rozwiązaniami </li></ul><ul><li>Pojęcie wprowadzone w 2006 r. w książce: Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2006). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio. </li></ul><ul><li>Pojęcia powiązane: Open innovation , User innovation </li></ul>
 11. 11. IDEAGORA, OPEN INNOVATION, USER INNOVATION <ul><li>Henry Chesbrough (2003) – pojęcie „Open Innovation” </li></ul><ul><li>Przykłady serwisów WWW: </li></ul><ul><ul><li>InnoCentive http://www.innocentive.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovate-Ideagora http://innovate-ideagora.ning.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovation Exchange http://www.innovationexchange.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Philoptima http://www.philoptima.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Zyrist. A Global Marketplace for Ideas & Innovation http://www.zyrist.com/ </li></ul></ul>
 12. 12. SOCIAL INFORMATION PROCESSING Społecznościowe przetwarzanie informacji <ul><li>Działalność, w wyniku której – poprzez akcje wielu ludzi – organizowana jest wiedza </li></ul><ul><li>Proces, który pozwala nam zbiorowo rozwiązywać problemy przekraczające możliwości jednostki </li></ul><ul><li>Nowy paradygmat przetwarzania informacji, możliwy dzięki powstaniu społecznościowego Internetu (Web 2.0, Social Web) </li></ul><ul><ul><li>Social Information Processing. March 26-28, 2008 . AAAI Spring Symposium. Stanford University. [online]. http://www.isi.edu/~lerman/sss07/SIPS.ppt </li></ul></ul>
 13. 13. SOCIAL WEB , Web 2.0 <ul><li>„ Definition: The second generation of the World Wide Web which focuses heavily on user-generated content, communities, networking and social interaction. </li></ul><ul><li>Also Known As: Web 2.0 ” </li></ul><ul><ul><li>Cytat z: Social Web , b y Susan Gunelius, About.com , http://weblogs.about.com/od/bloggingglossary/g/SocialWebDef.htm </li></ul></ul>
 14. 14. WIKINOMICS Wikinomia, wiki-ekonomia <ul><li>Pojęcie wprowadzone w 2006 r. w książce: Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2006). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio. </li></ul><ul><ul><li>Nowe wydanie, rozszerzone, fragmenty: http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Zob. też http://www.wikinomics.com/blog/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydanie w języku polskim: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recenzja: Koszowska, Agnieszka (2008). Wikinomics – partnerska produkcja i siła społeczności. [online]. http://bibliowizjer.blogspot.com/2008_01_01_archive.html </li></ul></ul>
 15. 15. Przykłady społecznościowych („webdwazerowych”) serwisów typu knowledge-sharing
 16. 16. Blogi (niektóre) <ul><li>Web 1.5? </li></ul><ul><ul><li>Cormode, Graham; Krishnamurthy, Balachander (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday Vol. 3 No. 6. [online]. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/266 </li></ul></ul><ul><li>Agregatory, katalogi i wyszukiwarki blogów, np.: </li></ul><ul><ul><li>Blogbox http://www.blogbox.com.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>ResearchBlogging http://researchblogging.org/ </li></ul></ul><ul><li>Blogi naukowe i profesjonalne </li></ul>
 17. 18. Serwisy oparte na idei samo-publikacji, dzielenia się posiadaną wiedzą Knowledge contribution, knowledge sharing Autorzy są jawni i podpisani <ul><li>Knol: a unit of knowledge http://knol.google.com/k </li></ul><ul><ul><li>hasło przewodnie: „ Share what you know. Write a knol ” </li></ul></ul><ul><li>Squidoo http://www.squidoo.com/ </li></ul><ul><ul><li>Hasło przewodnie: „ Share your knowledge. Make a difference. ” </li></ul></ul><ul><ul><li>lenses – soczewki </li></ul></ul>
 18. 21. Serwisy oparte na idei współtworzenia Collaboration and co-creation platforms/sites/tools Serwisy typu wiki, autorzy anonimowi lub nie <ul><li>Ogólne: </li></ul><ul><ul><li>Citizendium http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia http://pl.wikipedia.org/ </li></ul></ul><ul><li>Bibliotekarskie: </li></ul><ul><ul><li>Library Success: A Best Practices Wiki http://www.libsuccess.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>LISWiki http://liswiki.org/wiki/Main_Page </li></ul></ul><ul><li>Naukowe: </li></ul><ul><ul><li>Digital Research Tools http://digitalresearchtools.pbwiki.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ </li></ul></ul>
 19. 24. Serwisy społecznościowe typu how-to <ul><li>eHow http://www.ehow.com/ </li></ul><ul><li>wikiHow http://www.wikihow.com/Main-Page </li></ul>
 20. 27. Serwisy społecznościowe typu pytanie-odpowiedź Social Q-A sites, Collaborative Q-A sites <ul><li>Answerbag.com http://www.answerbag.com/ </li></ul><ul><li>Pytamy.pl http://www.pytamy.pl/ </li></ul><ul><li>WikiAnswers, the Q&A wiki http://wiki.answers.com/ </li></ul>
 21. 31. Serwisy społecznościowe typu social bookmarking <ul><li>Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ </li></ul><ul><li>CiteULike http://www.citeulike.org/home </li></ul><ul><li>Connotea http://www.connotea.org/ </li></ul><ul><li>del.icio.us social bookmarking: http://del.icio.us/ </li></ul><ul><li>MojeTropy.pl http://www.mojetropy.pl/ </li></ul><ul><ul><li>Kamiński, Andrzej (2006). Connotea – nowy typ serwisów informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 7 (77). [online]. http://www.ebib.info/2006/77/kaminski.php </li></ul></ul>
 22. 35. Serwisy społecznościowe typu sharing communities/sites Mają na celu „dzielenie się” z innymi, upowszechnianie różnych materiałów: dźwiękowych - podcasty, graficznych - zdjęcia, multimedialnych - filmy, statystycznych …) <ul><li>Fotosik.pl http://www.fotosik.pl/ </li></ul><ul><li>Many Eyes http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ </li></ul><ul><ul><li>for shared visualization and discovery </li></ul></ul><ul><li>Odeo.com http://odeo.com/ </li></ul><ul><li>SlideShare http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>Swivel http://www.swivel.com/ </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 23. 37. Podsumowanie <ul><li>Występuje dzielenie się informacją/wiedzą bibliograficzną i faktograficzną, w formie tekstowej i multimedialnej … </li></ul><ul><li>Dzielenie się wiedzą jest ściśle związane ze współpracą i współtworzeniem wiedzy, generowaniem wiedzy </li></ul>
 24. 38. Wybrana literatura przedmiotu
 25. 39. Wybrana literatura przedmiotu 1 <ul><li>Cisek, Sabina (2008). Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalnosci brokera informacji: wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/narzdzia-technologie-i-zasoby-internetowe-w-dziaalnoci-brokera-informacji-wybrane-aspekty </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą ( knowledge-sharing communities ). Wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Pietruch-Reizes, Diana (red.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. </li></ul><ul><li>Cormode, Graham; Krishnamurthy, Balachander (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday Vol. 3 No. 6. [online]. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/266 </li></ul><ul><li>Howe, Jeff. Crowdsourcing (2009). [blog] [online]. http://crowdsourcing.typepad.com/cs/ </li></ul><ul><li>Jaskowska, Bożena (2008). O kulturze konwergencji słów kilka. Biuletyn EBIB nr 1 (92). [online]. http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska </li></ul><ul><li>Kamiński, Andrzej (2006). Connotea – nowy typ serwisów informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 7 (77). [online]. http://www.ebib.info/2006/77/kaminski.php </li></ul>
 26. 40. Wybrana literatura przedmiotu 2 <ul><li>Koszowska, Agnieszka (2008). Informacja w społecznościowym Internecie. Narzędzia, źródła, twórcy. [online]. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/WSB_koszowska.pdf </li></ul><ul><li>Koszowska, Agnieszka (2008). Wikinomics – partnerska produkcja i siła społeczności. [online]. http://bibliowizjer.blogspot.com/2008_01_01_archive.html </li></ul><ul><li>Open Innovation . Bibliography as of February 23, 2008 . [online]. http://www.openinnovation.net/Research/Bibliography.html </li></ul><ul><li>Social Information Processing. March 26-28, 2008 . AAAI Spring Symposium. Stanford University. (2008). [online]. http://www.isi.edu/~lerman/sss07/SIPS.ppt </li></ul><ul><li>Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (200 8 ). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. </li></ul><ul><li>Totterman, Anna-Karin; Widen-Wulff, Gunilla (2009). Web 2.0 and Collaborative Knowledge in the University Context. W: IX Congreso ISKO-Espana Valencia 11-13 Marzo 2009. New Perspectives for the organization and dissemination of knowledge. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, Tom 2, s. 786-793. </li></ul>

×