Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg

478 views

Published on

Op 4 december jl. organiseerde het MVO Netwerk Zorg het Congres Gezonde Zorg, hét Congres waarbij duurzame gezondheid, energie voor gezonde vernieuwing en Lef in Leiderschap centraal staat. Tijdens het Congres presenteerden 8 koplopers in de zorg de uitkomsten van de MVO Expeditie Duurzame Zorg. Hoe hebben zij de weg afgelegd naar een waardengedreven en duurzame organisatiestrategie?
Presentatie BrabantZorg op Congres Gezonde Zorg 2014.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg

 1. 1. Samenspel in Zorg Strategische Visie BrabantZorg 2015 -2019 MVO workshop 4-12 2014
 2. 2. BrabantZorg Algemeen (2)
 3. 3. BrabantZorg Algemeen 32 verpleeg- en verzorgingshuizen in regio Den Bosch, De Bommelerwaard, Uden/Veghel en Oss 2500 intramurale cliënten (in locaties) 2500 extramurale cliënten (thuis) 5700 medewerkers (2870 full time) 2500 vrijwilligers €206 mln. omzet
 4. 4. Wat vooraf ging… •Basis: ‘Oog voor elkaar’ •5 jaar: “bewogen beweging”: meer waardegedreven, sociale innovatie, van Angel-saksisch naar Rijnlands. •Ophalen: –Interne en externe analyse –15 Strategietafels in de periode maart t/m juni (ruim 250 personen)
 5. 5. Wat we hebben opgehaald… •Stimuleren van participatie •Richten op professionaliteit •Er is behoefte aan ‘samenspel’ bij informele zorgers •Samenwerking is een must •Werk mee aan toepasbare technologie
 6. 6. Onze kijk op gezondheid en werk •Machteld Huber: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. •We staan allemaal op gezette tijden voor uitdagingen, zowel privé als in het werk. Het vermogen om je aan te passen is van groot belang •We gaan uit van je eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt
 7. 7. Waarom en voor wie? BrabantZorg ondersteunt kwetsbare ouderen bij het aangaan van de uitdagingen van het leven. We versterken het vermogen van mensen om zich aan te passen aan nieuwe fysieke, emotionele en sociale omstandigheden, waarbij zij zelf de regie blijven voeren.
 8. 8. Hier staan we voor! •Aandachtig –De basis van waaruit we werken. –Aandachtig is gericht zijn op de ander, er ‘bij’ zijn en ‘luisteren met je hart’. •Betrouwbaar –Basis ligt in eigen regie en zelfredzaamheid = vertrouwen in de ander. –Zeggen wat je doet en doen wat je zegt –Regels en afspraken zijn ondersteunend aan de ‘bedoeling’. •Samen –Samenwerken met elkaar, met de cliënt en anderen is voor ons van zelfsprekend –Team vormt de basis voor het resultaat
 9. 9. Wat betekent dit voor BrabantZorg? •Visie vertalen in concreet gedrag en als in ons DNA brengen •Voortdurend leren als voorwaarde voor kwaliteit •Team als basis •Gericht op duurzame oplossingen en bedrijfsvoering
 10. 10. Ambities & Doelen •Doelen cliënt –Versterken van het vermogen tot aanpassen en voeren van regie –Ontwikkelen en uitwerken van 3 (Brabant)Zorgconcepten •Langdurige zorg in een beschermde woonomgeving •Zorg en behandeling thuis •Kortdurende specialistische zorg en behandeling –Versteviging van de ontmoetingsfunctie in de locaties –Ontwikkelen van nieuwe concepten voor wonen en zorg –Betaalbare diensten met behulp van technologie
 11. 11. Ambities & Doelen •Doelen medewerker –Nieuwe vaardigheden en gedrag passend bij de visie op gezondheidszorg en het samenspel in zorg –‘Elke dag leren’. Medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. Leren bij elkaar in het team en daar buiten. Directe feedback en georganiseerde feedback –Opleidingsniveau omhoog –Gezond en veilig werken voor vitale medewerkers
 12. 12. Ambities & Doelen •Doelen organisatie –Zelforganisatie bewerkstelligen –Financieel gezond –Aanpassen van zorglocaties t.b.v. zwaardere zorgvormen en zorgwonen –Toepassen van technologie om de zorg- en dienstverlening effectief en efficiënt te maken –Integrale en concrete MVO ambitie voor BrabantZorg wordt ontwikkeld
 13. 13. Langs welke weg gaan we dit realiseren? •Inrichten van twee programma’s –Samenspel in Zorg: gericht op het uitwerken van de visie op gezondheid, gedrag en werkwijzen, beïnvloeding omgeving, samenspel formele en informele zorg –Elke dag Leren: bevorderen van kwaliteit door ‘weten’ en ‘leren’, incidenteel en structureel leren en toetsen, faciliteren van een dynamisch ‘leer en toets netwerk’
 14. 14. Communicatie •Ontwikkeling van een inspirerende versie van het Strategische Visie aan de hand van de metafoor ‘Op reis’
 15. 15. Vragen voor deelnemers workshop Eerste ronde: •Wat zijn de eerste associaties die bij u opkomen bij de combinatie positieve gezondheid en: 1.Client en haar netwerk 2.Medewerkers 3.Omgeving: wijk, buurt, collega- aanbieders, gemeenten.
 16. 16. Vragen voor deelnemers workshop Tweede ronde: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we rekening mee moeten houden? 1.Client en haar netwerk 2.Medewerkers 3.Omgeving

×