Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vergroening van de betonnen buitenhuid - Mar Ottelé

621 views

Published on

Presentatie van Marc Ottelé aan de werkgroep biodiversiteit ter inspiratie en kennisdeling over de mogelijkheden van groen beton.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vergroening van de betonnen buitenhuid - Mar Ottelé

 1. 1. 14 maart 2013Vergroening van de betonnenbuitenhuid“Groen beton”Contact:M.Ottele@tudelft.nlMOttele@heijmans.nl15 Maart9:00-9:30dr.ir. M.Ottelé
 2. 2. Centrale vraag: hoe realiseren we duurzaamheid in debebouwde omgeving?• O.a. toepassingen bij het inrichten en beheren vangroene gevels en daken• Duurzame stedelijke ontwikkeling op alle vlakken• Ecosysteembenadering (de natuur als basis)• Gebruikmakend van het zelfontwerpend vermogen vande natuur
 3. 3. 3Eco-Design constructies-positive effecten-BiodiversityOxygenCO2Dust, fineparticlesInsulating,mitigation of Urban heatTUDelft TUDelft
 4. 4. 4• Biodiversiteit als ecologische stimulator in de bebouwde omgevingIntegratie van mens en natuur door het vergroenen van de omgeving(nest kasten, vegetatie, etc.)Bron: weidevogelsBron: weidevogelsEco-Design constructies-biodiversiteit-
 5. 5. En dat kan al heel simpel……..•Eenvoudige voorzieningen voorinsecten en vogels•Geen “Gamma” schutting maar eenmultifunctionele scheidingswand•Geen “kale” gevels en daken maarmultifunctioneel betonCreërenvanMeerwaarde!
 6. 6. Eco-Design constructies-biodiversiteit-Visie van Hundertwasser
 7. 7. Eco-Design constructies-is er een uitdaging??????-
 8. 8. Eco-Design constructies-is er een uitdaging??????-
 9. 9. Huidige situatie: de uitdagingGeluidscherm langs A15
 10. 10. Realiseren van groene constructies
 11. 11. Experimenteel onderzoek-Back to nature-Leren van de natuur:- Algen, mossen, korstmossenen varens- Biodegradatie vanbouwmaterialen, om juistegroeiomstandigheden tecreëren kost tijd!- Een groene constructie als een“ontwerptool”- Groeiproces controleren maarvooral onder “de knie” krijgen
 12. 12. Experimenteel onderzoek-Back to nature-
 13. 13. Experimenteel onderzoek-Back to nature-
 14. 14. Experimenteel onderzoek-Back to nature-
 15. 15. Experimenteel onderzoek-Back to nature-
 16. 16. Experimenteel onderzoek-Back to nature-
 17. 17. 18Groen Beton-duurzaam bouwen-Ontkisten op “Groene sterkte”?De kleur groen wellicht?CO2 neutraal misschien?Plantjes tegen de betonconstructie?Plantjes op het beton?
 18. 18. 19Groen Beton-traditioneel betonstorten met een beetje biologie!-
 19. 19. 20Groen Beton-Back to nature-Een voorbeeld hoe het zou kunnen!
 20. 20. Ontwikkelingen in “Groen beton”Hoge alkaliteit van beton pH≈13, voor normale groeicondities pH≈<8Poreus beton met een constructieve kernCementenbeton, Veluwe beton, TuDelftCitg, Bureau Sla, Studio VerripsGroen Beton-Back to nature-
 21. 21. Groen Beton-Back to nature-
 22. 22. Groen Beton-Back to nature-
 23. 23. Groen Beton-Back to nature-
 24. 24. Groen Beton-Back to nature-
 25. 25. Groen Beton-Back to nature-
 26. 26. Groen Beton-Back to nature-
 27. 27. 28Groen Beton-Back to nature-• Hoge alkaliteit van beton pH≈13, voor normale plantengroei pH≈<8• Poreus beton (onvolledige korrelmatrix) voorzien van constructieveachterlaag• Vochtabsorberend vermogen en voedingsstoffen (mineralen)geleverd door toegevoegde lavastenen.• Uiteraard speelt de duurzaamheid een belangrijke rol• Huidige trend waarneembaar van betonelementen die kort nablootstelling algen en mosgroei laten zien………………..
 28. 28. 29Groen Beton-Back to nature-• Maar ook de oppervlakte structuur speelt een rol, bv. ruw kan ooki.p.v. poreus (slechte nabehandeling!)• De invloed van het mengsel op constructies is erg belangrijk enonderschat op dit moment• M.b.t. hulpstoffen en toeslagmaterialen• Bindmiddelen (vliegas, etc.)• Door het te begrijpen……… kun je het voorkomen, maar ookstimuleren.• Kortom aan welke knoppen moet je draaien?
 29. 29. Bedankt voor uw aandachtDiscussie en vragendr.ir. M.OtteléTU Delft, faculteit Civiele Techniek en GeowetenschappenHeijmans Integrale ProjectenEmail: M.Ottele@tudelft.nlmottele@heijmans.nl

×