Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enabling professional development networks: How connected are you?

Oratie. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 'professionaliseren in sociale netwerken' aan de Open Universiteit.

Click below for the printed version of this address in English:
http://www.ou.nl/documents/14300/c0e9783e-331a-4fe8-92cd-7ec280927456

Enabling professional development networks: How connected are you?

 1. 1. ORATIEEnabling professional development networks: How connected are you? Maarten de Laat
 2. 2. Zichtbaarheid?
 3. 3. Zichtbaarheid?
 4. 4. Zichtbaarheid?FormeelInformeel Homan, 2006
 5. 5. Zichtbaarheid?Formeel OrganisatiestilteInformeel Homan, 2006
 6. 6. LeeractiviteitenFormeel Gepland Trainingen Georganiseerd CursussenInformeel Spontaan Netwerken Ad hoc Communities Alledaags Geïntegreerd in het werk Marsick & Watkins, 1990; Eraut, 2000; Billett, 2001; Hargreaves & Fullan, 2012; Kirschner, Caniëls & Bijker, 2012; Simons & Ruijters, 2012
 7. 7. Professionaliseren Moore, 1998
 8. 8. Professionaliseren: Nieuwe metaforenFormeelAcquisitieTransferInformeelParticipatieWordingCo-constructieSfard, 1998; Wenger, 1998; Knight, 2002; Hodkinson & Hodkinson, 2005 source: Chris Carlsson;Boud & Hager, 2012;
 9. 9. Professionaliseren: Nieuwe metaforen Participation in Acquisition through Communities TrainingTransform knowledge Transfer knowledgeShared inquiry Imposed requirementsEvidence informed Results drivenSituated certainty False certaintyLocal solutions Standardized scriptsJoint responsibility Deference to authorityContinuous learning Intensive training Hargreaves, 2003
 10. 10. Professionaliseren: Nieuwe metaforen
 11. 11. Informeel-formeel leren Formele erkenning voorinformeel leren in de organisatie en niet om ... Het formaliseren van informeel leren
 12. 12. Informeel-formeel lerenManager als sponsor van informele netwerken
 13. 13. NetwerklerenInzetten van je sociale relaties om mee te leren
 14. 14. NetwerklerenInzetten van je sociale relaties om mee te leren http://www.leraar24.nl/video/1762
 15. 15. NetwerklerenImpact van sociale relaties op gedrag Christakis & Fowler, 2007
 16. 16. NetwerklerenInformele professionele netwerken spelen een rol bij:• Oplossen persoonlijke problemen en vragen• Oppakken van ‘burning issues’ in de organisatie• Implementeren van onderwijsinnovaties• Verbeteren van de onderwijspraktijk• Ontwikkelen van professionele attitude en schoolleiderschap Büchel & Raub, 20020; Lieberman & Wood, 2002; TLINC, 2003; Dresner & Worley, 2006; Earl &Katz, 2007; Trotman, 2009; Moolenaar, 2010; Skerlavaj, Dimovski, Mrvar & Pahor, 2010; Varga et al., 2010;
 17. 17. Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
 18. 18. Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) Complexiteit
 19. 19. LOOKParticipatieCocreatieInnovatie
 20. 20. LOOKParticipatie Verbinden met vragen van de scholenCocreatie Samen onderzoek doenInnovatie Innovatie = Participatie + Cocreatie
 21. 21. OnderzoeksprogrammaKennenHerkennenErkennen
 22. 22. OnderzoeksprogrammaKennenRenée de Kruif: Netwerk ScanCeleste Meijs: Begrippenkaart
 23. 23. OnderzoeksprogrammaHerkennenBieke Schreurs: Netwerk InBeeld Tagcloud
 24. 24. OnderzoeksprogrammaHerkennenBieke Schreurs: Netwerk InBeeld
 25. 25. OnderzoeksprogrammaHerkennenBieke Schreurs: Netwerk InBeeld
 26. 26. OnderzoeksprogrammaHerkennen Netwerk InBeeld
 27. 27. OnderzoeksprogrammaHerkennenBieke Schreurs: Netwerk InBeeldMonique Korenhof: Toolkit Netwerkleren
 28. 28. OnderzoeksprogrammaErkennenDaniël van Amersfoort & Femke Nijland Wenger, Trayner & De Laat, 2011
 29. 29. OnderzoeksprogrammaKennenHerkennenErkennen
 30. 30. NetwerklerenNetwerkleren laat zich niet voorschrijven dat leer je door te doen! n er e l erk in tw Ne uitvoering

×