Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delaat huisacademies 2013

629 views

Published on

informeel-formeel leren in professionele netwerken ondersteund door de huis academies

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Delaat huisacademies 2013

 1. 1. Professionaliseren in de (netwerk)academie Maarten de Laat
 2. 2. LOOK• Professionalisering van leraren• Leren in de praktijk: werkplekleren• Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek www.look.ou.nl
 3. 3. Professionele ontwikkelingEen focus op werken en leren• Enkele uitgangspunten: • Leren is een gewoon onderdeel van het dagelijks werk • Werkgerelateerde problemen zijn vaak aanleiding om te leren • Veel (of niet het meeste) leren gebeurt niet in formele activiteiten maar tijdens spontane activiteiten • Dit leren gebeurt veelal samen met collega’s in netwerken
 4. 4. Netwerk( en )academie?
 5. 5. Netwerk( en )academie?Waarom netwerken?
 6. 6. NetwerkenKenmerken netwerken• Netwerken omvatten aanbieders en vragers• Netwerken zijn interactief en ontwikkelen zich in de loop van de tijd (groeien mee met ontwikkelingen elders en van binnenuit)• Netwerken organiseren zichzelf, hebben eigen regels en gedragcodes• Netwerken delen een gezamenlijk doel, intentie of visie• Netwerken komen en gaan• ICT’s ondersteunen en verbeteren netwerken, maar netwerken blijven gebaseerd op menselijke interacties• Menselijke zaken als vertrouwen, veiligheid en zorgvuldigheid spelen een essentiële rol
 7. 7. NetwerkenNetwerkcompetencies• Overbruggen van structurele grenzen – bruggenbouwers-makelaars• Kunnen veranderen en aanpassen, maar dit ook zelf initiëren• Goede communicatieve vaardigheden (incl. luisteren)• Probleem oplossend en flexibel zijn• Relatiebeheer zowel hiërarchisch als horizontaal• Kansen en mogelijkheden zien• Kunnen geven en nemen21st century skills: critical thinking, creativity, communication,collaboration,
 8. 8. NetwerkenKennisontwikkeling in Netwerken• Netwerken geven toegang tot gevarieerde kennisbronnen• Netwerken zijn flexibeler dan hiërarchische structuren maar bieden wel een stabiele basis voor coördinatie• Netwerken bevorderen de wisselwerking tussen impliciete en expliciete kennis
 9. 9. Netwerken en lerenNetwerken gaan ‘ergens’ over! Een centraalthema dat mensen verbindt, waarlangs je contactenonderhoudt.• Netwerken brengen mensen samen• Identificeren van gedeelde interesses• Ontwikkelen van leervriendschappen• Delen van ervaringen en ontwikkeling van nieuwe kennis: co-creatie
 10. 10. Netwerklerenhttp://www.leraar24.nl/video/1762/korte-animatie-over-
 11. 11. NetwerklerenVerschillende typen kennisnetwerkenSmedlund, 2008
 12. 12. Netwerkleren Decentrale netwerken • Structuur met veel ‘weak’ ties • Makelaarschap en ‘structural holes’ • Relaties zijn asymmetrisch, niet wederker Potentiele kennis • Geloof in innovatie – over de grens kijken • Acceptatie van fouten • Risico’s en experimenteren • Snel en veel vertrouwen • ‘opportunistisch’
 13. 13. Netwerkleren Gedistribueerde netwerken • Structuur met veel ‘strong’ ties • Cliques of communities • Relaties zijn ‘dense’, pluriform en wederkerig Impliciete kennis • Een half woord is genoeg • Mee-voelen en herkenning • Levenlang leren • Persoonlijke groei
 14. 14. Netwerkleren Centrale netwerken • Ster netwerken – 1 centrale actor • Geen onderling contact Expliciete kennis • Overdracht • Expert – novice relatie • ‘Hiërarchisch’
 15. 15. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur verandering Stimuleren van een lerende cultuur binnen de academie – Acquisitie en Transfer (formeel: los van het werk) • Voorspecificatie en standaardisatie van inhoud • Curriculum is vooraf bepaald door experts – Participatie, co-constructie en ‘wording’ (informeel: geïntegreerd in het werk) • Leren bepaald door problemen van alledag • Ontwikkeling is een vorm van identiteitsontwikkeling a.d.h.v deelname aan werk en samen problemen oplossen en innoveren
 16. 16. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur verandering Participation in Acquisition through Communities Training Transform knowledge Transfer knowledge Shared inquiry Imposed requirements Evidence informed Results driven Situated certainty False certainty Local solutions Standardized scripts Joint responsibility Deference to authority Continuous learning Intensive training Hargreaves, 2003
 17. 17. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur verandering Stimuleren van een lerende cultuur binnen de academieVan ‘opleiden’ naar ‘leren’
 18. 18. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur veranderingFormeel OrganisatiestilteInformeel Homan, 2006
 19. 19. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur veranderingFormeel Gepland TrainingenAcquisitie Georganiseerd CursussenTransferInformeel Spontaan Netwerken Participatie Ad hoc Communities Wording Co-creatie Alledaags Geïntegreerd in het werk
 20. 20. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur verandering Formeel social Organizatie stilte Informeel space ➜ Professionele netwerkdialogen
 21. 21. Professionele ontwikkeling:Nieuwe metaforen en cultuur verandering Formele erkenning voor informeel leren in de organisatie Het formaliseren van informeel leren De Laat, 2012
 22. 22. Aan de slag met netwerkleren
 23. 23. Twee benaderingen Netwerken als entiteit Netwerken als activiteit
 24. 24. Aan de slag met netwerkleren Hoe zet je netwerkleren in? inhoudnetwerk traject praktijk Coenders, 2013
 25. 25. Aan de slag met netwerklerenWat maakt netwerkleren mogelijk? Succesfactoren Struikelblokken Tijd om deel te nemen Onregelmatig deelnemen Bereidheid om te willen leren Eigen mening voorop stellen Actieve deelname / brengen Alleen maar ‘halen’ Activiteiten plannen Denken dat je klaar bent /leeragenda Dialoog boven discussie Reageren ipv waarderen Informele sfeer Vergaderhouding Coenders, 2013
 26. 26. Aan de slag met netwerkleren Hou het netwerk dynamisch van binnenuit Kennis uitwisselen Iets maken, creëren Inbrengen casuïstiek Dialoog voerengestructureerd spontaan Op excursie gaan Productief zoeken Sprekers en Bronnen benutten workshops van buitenaf Coenders, 2013
 27. 27. Aan de slag met netwerklerenDe netwerkacademie: Een e-bay /marktplaats voor leraren?
 28. 28. Aan de slag met netwerkleren• ‘Probleem’ van netwerleren – Ad hoc – Spontaan – Geïntegreerd in het werk – OnzichtbaarWat te doen?• Sluit aan bij netwerken waaral energie zit, maak hun werk zichtbaar,versterk en beloon het
 29. 29. Aan de slag met netwerkleren• Herkennen – Zichtbaarheid en energieNetwerk in Beeld
 30. 30. Aan de slag met netwerkleren• HerkennenWat verbindt professionals en hoe kun je ze hierbijfaciliteren?Toolkit netwerkleren/App
 31. 31. Aan de slag met netwerkleren• Herkennen Wat verbindt professionals en hoe kun je zie hierbij faciliteren Netwerk/ community barometer als stoplicht ter reflectie op functioneren van het netwerk
 32. 32. Aan de slag met netwerkleren• Erkennen – Waardeer en beloon het
 33. 33. Tot slothttp://www.youtube.com/watch?v=y8y60gOMf5g
 34. 34. Enabling professional development networksPromoting and assessing value creation in communities and networks http://www.open.ou.nl/rslmlt/ Username & password: gast01 http://www.look.ou.nl/nib
 35. 35. HICSS 2014 Social Media & Learning minitrack call for papers Interested? send me an email: maarten.delaat@ou.nl Networked Learning Conference 2014

×