Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
N etwerkleren Maarten de Laat IVLOS, Universiteit Utrecht RdMC, Open Universiteit [email_address]
 
N etwerken
 
A B C D E F
A B C D E F
A B C D E F
A B C D E F
<ul><li>Voordelen netwerken </li></ul><ul><li>Relaties helpen je met problemen </li></ul><ul><li>Op de ‘hoogte’ zijn </li>...
O nderzoek <ul><li>Sociale Netwerk Analyse </li></ul><ul><li>Informatiestromen </li></ul><ul><li>Kernen – periferie </li>...
M aatschappelijke ontwikkelingen
M aatschappelijke ontwikkelingen <ul><li>Ontwikkelingen in het onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Wet BIO en invoering Integr...
N etwerkleren
 
A B C D E F
A B C D E F
A B C D E F
 
N etwerkleren <ul><li>Netwerktheorie: </li></ul><ul><ul><li>Een netwerk is een verzameling knooppunten (‘nodes’) die zijn ...
N etwerkleren <ul><li>Participatie aan ‘bovenschoolse’ netwerken leverde een belangrijke bijdrage aan veranderingen in de ...
N etwerkleren <ul><li>Ruud de Moor Centrum </li></ul><ul><li>Professionalisering van onderwijsgevenden </li></ul><ul><li>P...
1. N etwerkspiegel Bron: Changemirror (Homan)
M aatschappelijke stage <ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorbeelden stap 1: detecteren informele netwerken </li></ul></ul></ul></u...
Met wie spreek je regelmatig informeel over de wenselijkheid van de maatschappelijke stage?
2. T he  Brain
3. P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Prof. marktplaats organiseren met eigen waardesysteem (credits) </li></ul><ul><ul...
 
3. P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Spelregels bediscussiëren </li></ul><ul><ul><li>Beloning en verdienen van credits...
P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Context – achterliggende principes en trends </li></ul><ul><li>De nieuwe docent – me...
D iscussievragen <ul><li>Wat zijn nu de kansen voor zo’n professionaliseringseconomie? </li></ul><ul><li>Hoe wordt er nu o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Netwerkleren Maarten De Laat Noord Holland

2,003 views

Published on

netwerkleren

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Netwerkleren Maarten De Laat Noord Holland

 1. 1. N etwerkleren Maarten de Laat IVLOS, Universiteit Utrecht RdMC, Open Universiteit [email_address]
 2. 3. N etwerken
 3. 5. A B C D E F
 4. 6. A B C D E F
 5. 7. A B C D E F
 6. 8. A B C D E F
 7. 9. <ul><li>Voordelen netwerken </li></ul><ul><li>Relaties helpen je met problemen </li></ul><ul><li>Op de ‘hoogte’ zijn </li></ul><ul><li>Aan ‘dingen’ komen </li></ul><ul><li>Meningen peilen </li></ul><ul><li>Vangnet </li></ul><ul><li>Voordeeltjes </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>A B C D E F
 8. 10. O nderzoek <ul><li>Sociale Netwerk Analyse </li></ul><ul><li>Informatiestromen </li></ul><ul><li>Kernen – periferie </li></ul><ul><li>Centrale figuren </li></ul><ul><li>Buitenstaanders </li></ul><ul><li>Inhoudelijke Netwerk Analyse </li></ul><ul><li>Thema’s </li></ul><ul><li>Experts </li></ul><ul><li>Vernieuwing </li></ul><ul><li>Creativiteit </li></ul>
 9. 11. M aatschappelijke ontwikkelingen
 10. 12. M aatschappelijke ontwikkelingen <ul><li>Ontwikkelingen in het onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Wet BIO en invoering Integraal PersoneelsBeleid (IBP) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe eisen gesteld aan de bekwaamheden van leraren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>professionele ontwikkeling meer nadruk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Scholen bepalen eigen beleid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terugtrekkende overheid (decentralisering) beleid ontwikkeld in samenspraak met de scholen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Notitie Governance (OCW, 2005) stimuleert de betrokkenheid van professionals bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid van de eigen school </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lerende organisatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externe cursussen vaak niet meer toereikend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toenemende erkenning voor persoonsgebonden en impliciete kennis van werknemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sterke focus op kennisdeling en kenniscreatie in netwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belang van externe relaties (vernieuwingsimpulsen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laat vertrouwde autonomie los een hoge mate van autonomie staat professionele ontwikkeling in de weg. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bied een professionele leeromgeving voor leraren en geef ruimte aan de onderzoekende docent </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionele leraar is een lerende leraar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionele leraar is een onderzoekende leraar </li></ul></ul></ul>
 11. 13. N etwerkleren
 12. 15. A B C D E F
 13. 16. A B C D E F
 14. 17. A B C D E F
 15. 19. N etwerkleren <ul><li>Netwerktheorie: </li></ul><ul><ul><li>Een netwerk is een verzameling knooppunten (‘nodes’) die zijn verbonden met links (‘relaties) </li></ul></ul>NL = Ontstaan van netwerken tussen lerenden waar ervaring- en kennisuitwisseling plaats heeft obv praktijkleren NL = activiteit waarbij je je openstelt om kennis met anderen te delen en op een netwerkmanier verzamelt NL = deskundigheidsbevordering in een team dmv ervarings- en kennisuitwisseling NL = een manier van leren waarbij ‘connectedness’ en collective learning’ een belangrijke rol spelen
 16. 20. N etwerkleren <ul><li>Participatie aan ‘bovenschoolse’ netwerken leverde een belangrijke bijdrage aan veranderingen in de dagelijkse lespraktijk en hogere resultaten bij de leerlingen (Lorna et al., 2006) </li></ul><ul><li>‘ School-based networks’ en peer-networks zijn een effectieve manier om leraren te ondersteunen bij het implementeren van vernieuwingstrajecten (Dresner & Starvel, 2004) </li></ul><ul><li>Collectieve netwerken helpen ‘like-minded’ leraren bij het oplossen van vragen dmv delen van ervaringen en vragen (Vandeberghe, 2001) </li></ul><ul><li>Leraren leren veel meer van wat ze tegen elkaar vertellen dan van wat ze horen van een expert (Dang 2005): </li></ul><ul><ul><li>Belangrijk is om op die impliciete praktijkkennis te reflecteren om zo de kennisbasis te verbeteren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk is dat deze reflectie gebeurt in dialoog met collega’s </li></ul></ul><ul><li>Netwerkleren gebeurt veelal spontaan, informeel en blijft uit het zicht van managers, bestuurders. </li></ul><ul><ul><li>Meerwaarde en opbrengsten blijven buiten beeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionaliseren blijft daardoor vaak ‘opleiden’ ipv (werkplek)leren </li></ul></ul>
 17. 21. N etwerkleren <ul><li>Ruud de Moor Centrum </li></ul><ul><li>Professionalisering van onderwijsgevenden </li></ul><ul><li>Professionalisering op de (online)werkplek </li></ul><ul><li>Netwerk academie </li></ul><ul><li>Projecten: Nieuwe aanvraagronde in mei </li></ul><ul><li>Programmalijn netwerkleren </li></ul><ul><li>Basisdeel </li></ul><ul><ul><li>conceptueel en fundamenteel </li></ul></ul><ul><li>Vraagsturingsprojecten (12) </li></ul><ul><ul><li>Lopend onderzoek naar informeel leren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netwerkspiegel (change mirror) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Brain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionaliseringseconomie </li></ul></ul></ul>
 18. 22. 1. N etwerkspiegel Bron: Changemirror (Homan)
 19. 23. M aatschappelijke stage <ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorbeelden stap 1: detecteren informele netwerken </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 20. 24. Met wie spreek je regelmatig informeel over de wenselijkheid van de maatschappelijke stage?
 21. 25. 2. T he Brain
 22. 26. 3. P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Prof. marktplaats organiseren met eigen waardesysteem (credits) </li></ul><ul><ul><li>Online platform voor vraag en aanbod </li></ul></ul>
 23. 28. 3. P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Spelregels bediscussiëren </li></ul><ul><ul><li>Beloning en verdienen van credits </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanbod van producten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afname van je product </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking gericht op belonen van netwerkleren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Binnenschoolse groepsproducten meer dan individuele producten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bovenschoolse groepsproducten meer dan binnenschoolse producten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Succes kan een ‘sabbatical-dag’ opleveren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tijd om nieuw product te ontwikkelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conferentie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><li>Wat levert het op? </li></ul><ul><ul><li>Leraren aan zet </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede producten komen bovendrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuurders krijgen zicht op professionaliseringsbehoefte </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkaar leren ipv externe cursussen inkopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrierekansen </li></ul></ul>
 24. 29. P rofessionaliseringseconomie <ul><li>Context – achterliggende principes en trends </li></ul><ul><li>De nieuwe docent – meer inspraak, meer eigen inbreng </li></ul><ul><li>Bottom-up beleid – docenten moeten zich actief met de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs kunnen ‘bemoeien’ </li></ul><ul><li>Peer-2-peer – in netwerken zijn peers onderling aan zet waarbinnen ideeën en talenten op basis van elkaars expertise snel en doeltreffend kunnen worden herkent </li></ul><ul><li>Crowd behaviour - de peergroup als doelgroep weet wat het wil en kan er richting aan geven </li></ul><ul><li>Internet – toenemende gewoonte om interacties via het internet (communities) en social networking sites te onderhouden (linked-in), maar ook ebay, amazon, vluchten boeken, etc </li></ul><ul><li>Gaming – op huidige online gaming principes gebasseerde aanpak van wederwijdse afhankelijkheid en beloning gericht op het samen beter worden </li></ul>
 25. 30. D iscussievragen <ul><li>Wat zijn nu de kansen voor zo’n professionaliseringseconomie? </li></ul><ul><li>Hoe wordt er nu omgegaan met professionele ontwikkeling? </li></ul><ul><li>Welke kansen liggen hier voor ontwikkelingen als de onderzoekende docent? </li></ul><ul><li>Welke ruimte en zeggenschap hebben docenten? </li></ul><ul><li>Wat is de verhouding formeel en informeel leren? </li></ul><ul><li>In hoeverre wordt de werkplek als leerplek gesimuleerd? </li></ul>

×