Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict

1,043 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict

 1. 1. Docenten effectieverprofessionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens
 2. 2. Programma• Introductie• Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek• Perspectieven op een alternatief• Voorbeelden en leervragen• Effectiviteit• Ideeën en acties
 3. 3. Open Universiteit: spin in web levenlang leren Source: km6xo
 4. 4. Huidige situatie docentprofessionalisering digitaledidactiek
 5. 5. Urgentie Foto: Claytron Foto: John Allen
 6. 6. Met incidentele leeractiviteiten ben je er niet http://blog.missiontolearn.com/files/Learning_20_for_Associations_eBook_v1.pdf
 7. 7. Leren als een proces, niet als een gebeurtenis
 8. 8. Internettechnologie en mobiele technologie beïnvloeden hoe wij kunnen leren Source: NYU Wagner
 9. 9. Internettechnologie en mobiele technologie beïnvloeden hoe wij kunnen leren Meer flexibel,integratie leren en werken Slimme menigte Source: NYU Wagner
 10. 10. Impact op leren van professionals
 11. 11. Krachtige, veelzijdige, leeromgeving Cursussen Sociale media Collega’s Digitaal Concurrenten Vrij verkrijgbare informatie(Elektronische) publicaties Fysiek Mobiel, ubiquitous, augmented
 12. 12. Chris ArgyrisBron: Andrew Bryant
 13. 13. Chris Argyris Onderzoek enBron: Andrew Bryant theorievorming!
 14. 14. Docentprofessionalisering 2.0?
 15. 15. Leernetwerken Online verbonden Gedeelde doelstelling Intentie om te leren Non-formeel leren (initiatief lerende) Diverse leeractiviteiten Sloep, P. e.a. (2011) Leernetwerken. Kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen
 16. 16. Open leerplatform voor onderwijsprofessionals
 17. 17. Open leerplatform voor onderwijsprofessionals Verspreiding onderzoeksresultaten, o.a. technology enhanced learning Focus en filter Tools voor netwerken Topics
 18. 18. Online masterclasses• Forum (vragen vooraf stellen, en na afloop)• Interviews experts over specifieke onderwerpen• Online paperpresentaties• Te lezen artikelen• Interactie via chat• Gemodereerd• Doorlooptijd: 1 week
 19. 19. Impressie
 20. 20. Leren van professionals Learning analytics Assessment Curriculuminnovatie Hoe leer je in en met netwerken?Hoe gebruik je ICT in het onderwijs?Mobiele technologie in het onderwijs "Google je wijs!" Invloed leefstijl schoolprestaties Serious games in het onderwijs Leven in een online community Zelfstandig leren in het onderwijs
 21. 21. Losse masterclassLeertraject met masterclasses Leren van professionals Learning analytics Assessment Curriculuminnovatie Hoe leer je in en met netwerken? Hoe gebruik je ICT in het onderwijs? Mobiele technologie in het onderwijs "Google je wijs!" Invloed leefstijl schoolprestaties Serious games in het onderwijs Leven in een online community Zelfstandig leren in het onderwijs
 22. 22. Leertrajecten• 6 vouchers MC’s (keuze uit 12, jaar geldig)• Toegang tot topics• Materiaal cursussen• Toegang tot extra online lezingen• Netwerkfaciliteiten• Kortingen
 23. 23. Certificering• Eigen leeractiviteiten inbrengen• Professionalisering aantoonbaar maken (‘leerbelastingformulier’)• PE-punten• Jaarlijks aanvragen• Uitstroomprofielen (TEL, Learning Sciences bijv.)
 24. 24. Voorbeeld traject Activiteit Punten MC leren van professionals (matig actief) 2 MC Expertiseontwikkeling (actief) 4 MC Werkplekleren (actief) 4 Boek bestuderen en bespreken 10 Unconference georganiseerd en elevatorpitch 4 verzorgd ..... 10 Totaal 34
 25. 25. Open educational resources• Gratis artikelen, blog posts, video’s• Snapshots cursussen• Gratis cursussen• OER is onderdeel OpenU
 26. 26. Platform voor blended learning• Face to face workshops• Online samenwerken in community (opdrachten uitwerken, en van feedback voorzien)• Binnen één organisatie, tussen organisaties• Online masterclasses
 27. 27. Voorbeeld: herontwerp lessen als gevolg van ELO• Nieuwe inzichten via leertraject TEL• Verkennen mogelijkheden ELO (webinar, experimenteren)• Dialoog over didactiek (inclusief raadplegen achtergronden)• Werksessies bepalen leerdoelen, leeractiviteiten, gebruik ELO• Vertaling in curriculum• Uitvoering, evaluatie en bijstelling
 28. 28. Overbrug de kloof tussenonderwijsontwikkeling en professionalisering (werkend leren, ook voor docenten)
 29. 29. Welke leervragen op gebied van digitale didactiek zijner binnen jullie organisatie?
 30. 30. Met welke leeractiviteiten zijn deze leervragen opgebied van digitale didactiek te beantwoorden?
 31. 31. Effectief?
 32. 32. Integratie leren en werken: transfer Werken Leren
 33. 33. Kijk naar motivatie-onderzoek Autonomie Sociale verbondenheid Gevoel competent te zijn
 34. 34. Kijk naar motivatie-onderzoek Autonomie Sociale verbondenheid Gevoel competent te zijn Leernetwerken sluiten aan op twee aspecten
 35. 35. Effectiviteit wordt bepaald....• Kenmerken lerende• Context werk• Kenmerken leeromgeving
 36. 36. Effectiviteit wordt bepaald....• Kenmerken lerende (o.a. tijd, betrokkenheid, digisociale bekwaamheid)• Context werk (o.a. gemeenschappelijke doelen, vertrouwen)• Kenmerken leeromgeving (o.a. mate autonomie, faciliteiten voor interactie en dialoog, mogelijkheden beslotenheid, gemak, genot)• Beperkt onderzoek beschikbaar
 37. 37. Cruciaal ook: daadwerkelijk leiderschap,betrokkenheid• Niet alleen woorden, maar ook daden• Voorbeeldgedrag• Visieontwikkeling• Koersvastheid• Ruimte en ondersteuning geven Foto: Marcopako
 38. 38. Welke ideeën en acties om docentprofessionaliseringdigitale didactiek te verbeteren?
 39. 39. Dank! wilfred.rubens@ou.nl wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.comhttp://www.slideshare.net/wrubens

×