Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«2016 THE YEAR OF ENGLISH»

94 views

Published on

Віртуальна виставка присвячена року англійської мови в Україні

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«2016 THE YEAR OF ENGLISH»

 1. 1. Президент України підписав Указ «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». Глава держави прийняв таке рішення, як зазначається в Указі, «враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково- освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку». Кабінету Міністрів доручено розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, зокрема передбачивши організацію на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови, сприяння розширенню викладання у вишах дисциплін англійською мовою, збільшення мережі гуртків у позашкільних навчальних закладах. Також має бути забезпечене проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови, розвиток взаємного обміну учнями та студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування, активізована участь загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus». Також планується запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.
 2. 2. Рік англійської мови передбачатиме комплекс заходів для активного вивчення громадянами англійської мови: • Викладанню англійської мови у вищих навчальних закладах буде приділятися більше уваги. • Чисельність гуртів та інших позашкільних закладів вивчення іноземної мови має бути збільшена. • Проведення олімпіад та інших змагань на знання англійської мови серед учнів та студентів. • Обмін учнями та студентами з України та носіями мови. • Активізація програми «E-Twinning Plus». • Розповсюдження мережі літніх мовних таборів з вивчення англійської мови. • Запровадження поетапної сертифікації вчителів щодо їхньої мовної освіти, результати чого будуть впливати на оплату їхньої праці. • Поширення англійських фільмів із субтитрами, а також освітніх радіо- та телепрограм із вивчення мови. • Організація мовних курсів для державних службовців після перевірки їхнього рівня. • Врахування міжнародного досвіду та залучення міжнародної допомоги для вдалої реалізації всіх заходів.
 3. 3. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ Англійська мова для юристів-міжнародників : навч. посіб. / А. І. Батіна, Н. Б. Мушак, Н. М. Понікаревич та ін. – Київ : Ліра-К, 2013. – 232 с. Бишук Г. В. Настановно-корективний курс англійської мови : навч. посіб. / Г. В. Башук, О. О. Передугова, А. В. Філатова. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 192 с. Бідасюк Н. В. «Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда : посібник для читання / Н. В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2015. – 111 с.
 4. 4. Білозерська Л. П. Термінологія та переклад : навч. посіб. для студентів філологічного напряму підготовки. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 232 с. Богацький І. С. Бізнес-курс англійської мови / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова. – Київ : ТОВ «ВП Логос», 2005. – 352 с. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.
 5. 5. Дахно І. І. Переклад = Перевод = Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. – Київ : Центр Учбової літератури, 2014. – 348 с. Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 464 с. Воробьева С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса / С. А.Воробьев, А. В. Киселева. – 3-е изд. – Москва : Филоматис, 2008. – 336 с.
 6. 6. Задоріжна Н. І. Світ музики (The World of Musik) : навч. посіб. / Н. І. Задоріжна. – Київ : Ліра-К, 2015. – 256 с. Дудченко М. М. Література Великобританії і США : навч. посіб. / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2015. – 445 с. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : навчально-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 240 с.
 7. 7. Каташинська І. В. Англійська мова для дизайнерів, художників-модельєрів одягу : навч. посіб. / І. В. Каташинська, С. В. Короленко, О. О. Білецька. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 326 с. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів) : навч. посіб. / за ред. Н. В. Мукан. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 436 с. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с.
 8. 8. Ніколенко А. Г. Переклад автомобільної термінології : посібник / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 240 с. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. 2-ге вид., доп. і перероб.– Вінниця : Нова Книга, 2010. – 272 с. Практикум з перекладу. Англійська-Українська : підручник / Н. В. Бідасюк, Р. В. Бондар, Ю. В. Якимчук. – Київ : Знання, 2011. – 431 с.
 9. 9. Прискорений курс англійської мови : підручник / Л. Ю. Куліш, Є. О. Друянова, В. Л. Мотова та ін. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2001. – 360 с. Смірнова Є. С. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості : навч. посіб. / Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук. – Київ : Ліра-К, 2015. – 232 с. Stott T. Highly Recommended : Workbook : English for the hotel and catering industry. 1 : Pre-intermediate / T. Stott. - New York : Oxford University Press, 2004. - 64 p.
 10. 10. Stott T. Highly Recommended : Workbook : English for the hotel and catering industry. 2 : Intermediate / T. Stott, A. Pohl. - New York : Oxford University Press, 2010. - 64 p. Stott T. Highly Recommended : Student`s Book : English for the hotel and catering industry. 1 : Pre-intermediate / T. Stott, R. Revell. - New York : Oxford University Press, 2004. - 112 p. Stott T. Highly Recommended : Student`s Book : English for the hotel and catering industry. 2 : Intermediate / T. Stott, A. Pohl. - New York : Oxford University Press, 2010. - 112 p.
 11. 11. Харитонов І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови : навч. посіб. / І. К. Харитонова. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 352 с. Фонетика англійської мови : фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : навч. посіб. / М. П. Дворжнецька, Т. В. Макухіна, Т. В. Велікова та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с. Черноватий Л. М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. О. Омелянчук. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 296 с.
 12. 12. Чечель Є. Г. Англійська мова для вищих навчальних мистецьких закладів : підручник / Є. Г. Чечель, Н. П. Чечель. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 456 с. Черноватий Л. М. Переклад англомовної громадсько- політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини : навч. посіб. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 272 с. Черноватий Л. М. Переклад англомовної громадсько- політичної літератури. Система державного управління США : навч. посіб. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. В. Ребрій, І. П. Ліпко, І. П. Ярощук. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 400 с.
 13. 13. Wallker R. Tourism : Student`s Book. 1 : Provision / R. Wallker, K. Harding. - New York : Oxford University Press, 2006. - 144 p. Wallker R. Tourism : Student`s Book. 2 : Encounters / R. Wallker, K. Harding. - New York : Oxford University Press, 2007. - 144 p. Wallker R. Tourism : Student`s Book. 3 : Management / R. Wallker, K. Harding. - New York : Oxford University Press, 2009. - 144 p.
 14. 14. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У ФОНДІ БІБЛОТЕКИ Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. – Kyiv : Znannia, 2015. – 283 p. Jerome Jerome K. Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) / Jerome K. Jerome. – Kyiv : Znannia, 2015. – 238 р. Бронте Ш. Джен Ейр = Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / Ш. Бронте. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 616 с
 15. 15. Poe E. A. The Murders in the Rue Morgue and Other Stories / E. A. Poe. - Kyiv : Znannia, 2014. – 206 p. Poe E. A. The Black Cat and Other Stories / E. A. Poe. - Kyiv : Znannia, 2015. – 190 p. Doyle A. C. The Hound of the Baskervilles / A. C. Doyle. - Kyiv : Znannia, 2015. – 222 p.
 16. 16. Fitzgerald F. S. The Great Gatsby / F. Scott Fitzgerald. - Kyiv : Znannia, 2015. – 198 p.

×