Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ти – Бос! Як стати вправним керівником

4,040 views

Published on

З нагоди Дня Шефа (Дня Боса), який святкується у жовтні місяці, відділ обслуговування користувачів підготував віртуальну виставку «Ти – Бос! Як стати вправним керівником».
Вона розрахована як на того, хто щойно обійняв керівну посаду, так і на того, хто вже працює, але хоче стати більш кваліфікованим і компетентним.

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ти – Бос! Як стати вправним керівником

 1. 1. Ти – Бос! (Як стати вправним керівником)
 2. 2. День Шефа (День Боса) В 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі запропонувала внести в календар нове професійне свято – День Шефа. Чотири роки по тому цей день офіційно був затверджений губернатором штату Іллінойс, після чого ідею святкування Дня Шефа швидко підхопили і в інших країнах. Початкова ідея полягала в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.
 3. 3. Цікаво, що День Шефа вважається святом не тільки начальників, а й самих підлеглих. А все тому, що 16 жовтня - єдиний день у році, коли бос повинен терпіти глузування і сюрпризи від співробітників на свою адресу. Святкові заходи супроводжуються вітальними листівками - як електронними, так і паперовими, квітами, сувенірами і кількома додатковими посмішками на честь шефа . У цей день варто згадати, що керівник - це професія, це - робота без відпочинку, відповідальність за кожен крок, за кожне слово, за добробут своїх підлеглих . І ще про те, що шеф - це, перш за все, людина!
 4. 4. Яким повинен бути гарний керівник? Що йому потрібно вміти і якими якостями володіти, щоб із різних людей створити єдиний колектив? Чого бажають співробітники, що можна від них вимагати, як навчати, як триматися з ними? І взагалі як керувати? На ці та інші питання Ви знайдете відповіді у книгах, які представлені на книжковій виставці «Ти – Бос!».
 5. 5. З чого почати? бізнес-освіта - ділові папери – документування в управлінні - кар’єра – керівник – менеджмент – професійне мовлення Адизес, И. Идеальний руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует : пер. с англ. / Ицхан Кальдерон Адизес. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 263 с. Дахно, І. І. Ділова кар’єра : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. Иосефович, И. Ты – босс! Как стать толковым руководителем : пер. с англ. / И. Иософович. – М. : Вече; Персей; АСТ, 1995. – 384 с.
 6. 6. Документування в управлінській діяльності // Зубков М. Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням : підруч. / М. Г. Зубков. – 2-ге вид. випр. і доп. – Х. : Факт, 2006. – С. 86-155. Олійник, О. Б. Ділове мовлення : навч. посіб. / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук, Г. М. Гребницький. – К. : Кондор, 2009. – 262 с. Савельєва В. С. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єсков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. Франкел, Лоис П. Хорошие девочки не добиваються успеха в бизнесе: сотня подсознательных ошибок, вредящих карьере женщины : пер. с англ. / Лоис П. Франкел. – М. : Вильямс, 2008. – 256 с. Шевчук, С. В. Українське професійне мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 248 с.
 7. 7. Як будувати взаємовідносини ділове спілкування-діловий етикет-еристика- жести-комунікація-конфлікти-культура мови- психологія управління Грэй, Джон. Марс и Венера на работе: практическое пособие по повышению качества общения и достижению успехов на работе : пер. с англ. / Джон Грэй. – К. : София, 2003. – 320 с. Дуткевич, Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с. Коллинз, Д. 2 Э: этика и этикет в бизнесе /Дэйв Коллинз. – Ростов- на -Дону : Феникс, 2006. – 160 с. – (Бизнес-образование)
 8. 8. Кошелев, А. Н. Конфликты в организации: виды, назначение, способы управления / А. Н. Кошелев, Н. Н. Иванникова. – М. : Альфа- Пресс, 2007, – 216 с. Коэн, Д. Чтение по жестам: научитесь читать мысли собеседника по их движениям и выражению лица : пер. с англ. / Д. Коэн. – М. : Эксмо, 2003. – 144 с. Мерман, Э. Коммуникация и коммуникабельность: практические рекомендации для открытой коммуникации : пер. с нем. / Э. Мерман. – Х. : Гуманитарный центр, 2007. – 296 с. Панкратов, В. Н. Психотехнология управления людьми : практ. рук. / В. Н. Панкратов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 336 с. – (Психология успеха и эффективного управления) Професійна комунікація // Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – С. 112-207.
 9. 9. Скібіцька, Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 384 с. Танаев, В. М. Практическая психология управления / В. М. Танаев, И. И. Карнаух. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 304 с. – (Практическая психология) Тимошенко, Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Хоменко, І. В. Еристика : підруч. / І. В. Хоменко – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. Чайка, Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. /Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Чмут, Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – 6-те вид. – К. : Знання, 2007. – 230 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
 10. 10. Як ствердитися на новій посаді імідж - менеджмент організації - перекладання повноважень - управління персоналом - управління стресом - управління часом Алиев, Х. Защита от стресса: как сохранить и реализовать себя в современных условиях / Х. М. Алиев. – М. : Мартин; Полина,1996. – 240 с. Браун, Л. Имидж – путь к успеху / Л. Браун. – СПб. : Питер, 2000. – 192 с. – (Сам себе психолог) Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Данильчук. – К. : Кондор, 2009. – 234 с.
 11. 11. Демарэ, Э. Первое впечатление: знаете ли вы, как воспринимают вас окружающие? : пер. с англ. / Э. Демарэ, В. Уайт. – М. : Вильямс, 2007. – 320 с. Имиджелогия: как нравиться людям / ред. В. М. Шепель. – М. : Народное образование, 2002. – 576 с. Ментцель, В. Деловой разговор с сотрудниками как инструмент управления : пер. с нем. / В. Ментцель. – М. : ОМЕГА-Л,2005. – 109 с. – (Просто! Практично!) Управління професійним стресом // Ситник Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник. – К. : ІНКОС, 2009. – С. 428-456. Скібіцька, Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор,2009. – 528 с. Хувер, Дж. Как работать на идиота : пер. с англ. / Дж. Хувер. – Минск : Гревцов Паблишер,2008. – 304 с.
 12. 12. Як підвищити ефективність праці мотивація співробітників– навчання працівників – організація праці – праця керівника – співбесіда Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2002. – 518 с. Данюк, В. М. Організація праці менеджера : навч. посіб. / В. М. Данюк. – К. : КНЕУ,2006. – 276 с. Гордієнко, К. Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування : практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. – К. : КНТ, 2006. – 184 с. – (Кадри підприємства) Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
 13. 13. Менеджмент : підруч. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О.В. Ільєнко. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 758 с. Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : підруч. / Г. В. Осовська, А. О. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680 с. Уэлч, Дж. Победитель : пер. с англ. / Джек Уэлч, Сьюзи Уэлч. – М. : Хранитель, 2007. – 443 с. Ходкинсон, Джерар П. Компетентная организация: психологический анализ процесса стратегического менеджмента : пер. с англ. / Джерар П. Ходкинсон, Пол Р.Сперроу. – Х. : Гуманитарный Центр, 2007. –392 с. Цимбалюк, С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с. Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469 с.
 14. 14. Як стати лідером влада і керівництво – колектив - креативний менеджмент-лідерство- розвиток колективу- саморозвиток керівника  Коваленко, И. Н. Наука и искусство власти менеджера : учеб. пособ. /И. Н. Коваленко, Н. П. Коваленко. – Одесса : Фенікс, 2006. – 485 с.  Кук, П. Креатив приносит деньги : пер. с англ. / П. Кук. – Минск : Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.  Оуєн, Х. Призвание – лидер: полное руководство по эффективному лидерству : пер. с англ. / Х. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.  Свидрук, І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.  Скібіцька, Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.
 15. 15. Література, яка представлена на виставці, чекає на Вас у відділі обслуговування користувачів (зала № 6).

×