Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Виставка однієї книги «Креативний менеджмент» І. І. Свидрука.

3,302 views

Published on

Відділ обслуговування користувачів пропонує віртуальну виставку однієї книги «Креативний менеджмент» І. І. Свидрука. Мета виставки – привернути увагу до теми креативності та ознайомити з одним із перших видань з цієї тематики у нашій країні . Вона розрахована на студентів ВНЗ, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації, підприємців, управлінців.

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Виставка однієї книги «Креативний менеджмент» І. І. Свидрука.

 1. 1. Уява Важливіша за знання Альберт Ейнштейн
 2. 2. креативність - це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дозволяє також усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер; здатність продовжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації креативність може втілюватися у будь-якій справі і проявлятися у будьпкого, особливо якщо взяти до уваги безліч способів, якими вона може бути реалізована. креативність -= широкомасштабна тема, вивчення якої важливо для розуміння механізмів розвитку як особистості, так і суспільства.
 3. 3. НАУКОВО; ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВО, ТЕХНЇЧНИИ та ФІЛО_ ХУДОЖНЯ РОЗВИТОК СОФІЯ ' ТВОРЧЇСТЬ КРЕАТИВНІСТЬ у досягненні організаційних цілей та вирішенні проблем ПРАВО- ПСИХОЛОГІЯ ЗНАВСТВО Право інте- Застосування лектуальної і координуван- Узгодження різних рівнів процесів власності НЯ рЇЗНИХ СТИ- пів Мислення Стратегії ситуаційно- го менеджменту _ Організаційна поведінка Досвід інноваційного менеджменту Управління персоналом та само- МЄНЄДЖМЄНТ
 4. 4. Вимога нестандартного мислення, генерування та впровадження цікавих ідей переходить зі сфери мистецтва і до сфери менеджменту. Креативний менеджмент є досить новим поняттям І являє собою самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності. Завданнями данного напряму менеджменту е: створення ефективних творчіх команд працівників, розробка орігінальних ідей та втілення їх у новій продукції та технологіях, для модернізації й удосконалення процесів управління. Пропонуємо здійснити віртуальну подорож по книзі, яка е однією із перших вітчізняних спроб викласти теоретичні та практичні аспекти креативного менеджменту.
 5. 5. ііосіб для студі вищі нове зок/ і і і. Светик = іі, Центр унії ІЩЮИ, 21.1. = 21: с. _ щ Укнизі висвітлено засади У У С- д управління креативними ' ' ви , рук Ч КРЕАТШЗНИН підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту.
 6. 6. Тема 1 Поняття креативното менеджменту В якій дізнаєтесь про: о Креативний менеджмент як науку і вид діяльності о сутність творчості, креативності о актуал ь-ніст ь запровадження креатиєэноггоі менеджменту в діял єдність підвгіргигєгіигстгв тга оратнізаіцій
 7. 7. міні/ ким й «Ї Свидрук у у КРЕАТИБННН і а /
 8. 8. Тема 2 Творчий нотендіая особистості В якій дізнаєтесь про: о творчий потенціал особистості та риси творчоі'особистості о механізм творчого акту види творчого мислення о інтелект ітвсорґчість О
 9. 9. МЕНЕ/ ЮМЗ, «Ї Ї Свидрук ч і КВЕАТНЬННН Д ПТ > 1/ 7
 10. 10. Тема 3 Керівник ЖЖ лідер жреетиенеге менеджменту В якій дізнаєтесь про: о особливості процесів МЦСЛЄННЯ керівника о формування інноваційного стилю управління о лідерство у процівсах прийняття рішень
 11. 11. КЮЕАТНЬНИЙ мвппркмгпт А О ,1' Читаємо у
 12. 12. Тема 4 Метадн аннаненнн нребнем та їх аналба В якій дізнаєтесь про: о класифікацію задач о використання теорії складних систем щодо організації' о методи плост-сънговїни ісигст емноао аналізу управшінісгдыних проблем:
 13. 13. КЮЕАТНБНИЇЇ МЕНЕДЖМЕНТ і' Чмтаемо у
 14. 14. Тема 5 Менеджмент бдей В якій дізнаєтесь про: о методи пошуку креативних ідей о теорію вирішення винахідницьких задач о класифікацію типових прийомів пошуку рішень
 15. 15. мінімум ЇЇ «Ї Свидрдк у Ч КРЕАТИБННН і а і
 16. 16. Тема б Унраіадінна реаребною ніреатнаннж ірішена на тііідттрнеметеі В якій дізнаєтесь про: о особливості управлінських креативних рішень о рішення, які грунтуються: на досвіді і судженнях о інтіуіїтэигвінжі ржіиненнн
 17. 17. Ї Сандрі/ к КРЕАТНЬННЙ МЕНЕАЖМШТ ” 4/ * ФЕ? І _ и . ан
 18. 18. Тема 7 Метнауеаннн тіаеірнееті В якій дізнаєтесь про: о творчий підхід керівника до мотивації працівників о мотивацію до творчого вирішення проблем, генерації' та реалізації ніоівих ідей о тгаоріністіь я: к пгатужнътйї агаюіб мколтґигвгаіцдіі'
 19. 19. КЮЕАТНБНИЙ „ , мвпшмдпт Читаємо у А О ЄМ . .- Ю ня творчдді на Даши” еМОКРаші д
 20. 20. Тема 8 ііаананнн нреатнанееті В якій дізнаєтесь про: о створення концепції креативної освіти о управлінське проектування креативного навчання о формування украінського твгоріноігоі суспільства
 21. 21. крнтіініііі : МЕНЕДЖМЕНТ Читаємо у О, . „ща навчаітї' - т. не нов: КШ"-
 22. 22. Креативна освіта _ КР ЄЗТИБНЄ СЄРЄЛОШЩЄ креативність г Креативна економіка Креативний м енеджмент
 23. 23. шановні користувачі! Актуальність запровадження креативного менеджменту в діяльність підприємств та організацій очевидна. Коли основним методом конкурентної боротьби е нововведення, нестандартний підхід потрібен повсякчасно і всім працівникам. Для навчання відділ обслуговування користувачів пропонує літературу аа темою. Ви також маєте змогу скористатися електронним каталогом Іґґс : шшуіьоипьдцт . ца на сайті бібліотеки. Бажаємо вам навчитися успішо використовувати творчий підхід в досягненні самих різних цілей.

×