Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Віртуальна виставка «Це моя і твоя Україна»

3,336 views

Published on

Про історію говорити цікаво, тому що вона безпосередньо й водночас
стосується як минулого, так і теперішнього та майбутнього.
Про історію говорити необхідно, тому що вона – «вчителька житія».
Мабуть нема на землі людини, яка б не цікавилася історією своєї
батьківщини.
Нелегко знайти у світі якийсь інший народ, що мав би таку драматичну
історію, як український. І цю історію, ми – українці, повинні знати. Тому до
вашої уваги дана віртуальна виставка, мета якої ознайомити вас, наші любі
користувачі, з виданнями на цю тематику.
Виставка зорієнтована на широке коло читачів.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Віртуальна виставка «Це моя і твоя Україна»

 1. 1. «Це моя і твоя Україна»
 2. 2. Тобі, найкращая перлино Моїх розбуджених надій, Тобі, що звешся Україна, І в цей життєвий буревій, Тобі, що постаті козачі Для нас змальовуєш щодня, Я шлю привіт й бажаю вдачі У сяйві радісного дня. Цибульский Б. «Моїй Україні»
 3. 3. Історія - свідок минулого, світло істини, жива пам’ять, вчитель життя, вісник давнини Шляхами історії України. Кожна дата, подія, факт – це осібна неповторна грань безцінного діаманта під назвою «історія», що не нарочито приховує за своїм визначенням всеохопне поняття «буття».
 4. 4. Видавнича серія «Невідома Україна» — соціально- просвітницький проект, заснований у 2006 році Інформаційно- аналітичною агенцією «Наш час». Місія проекту — в науково- популярній формі розкрити забуті або й непізнані сторінки з української історії та культури, сакрального мистецтва, науки і техніки, життя та творчості видатних особистостей.
 5. 5. Глушко Ю. В. Омріяна країна дітей Одина / Ю. В. Глушко. - К. : Наш час, 2008. - 208 с. - (Невідома Україна). Книжки цього унікального проекту відкривають Україну в різних вимірах, історичних епохах, постатях та явищах Це коротка історія заселення теренів України готами II— IV ст н.е.
 6. 6. Степанчук В. М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / В. М. Степанчук. - К. : Наш час, 2007. - 192 с. - (Невідома Україна) Близько мільйона років тому на теренах сучасної України з'явилися істоти, озброєні кам'яними знаряддями. Розпочався відлік перших тисячоліть нижнього та середнього палеоліту – епохи, яка завершилася лише близько 30 тисяч років тому з поширенням Homo sapiens і його культури.
 7. 7. Віденко М. Ю. Шляхами трипільського світу. / М. Ю. Віденко. - К. : Наш час, 2007. - 296 с. - (Невідома Україна). Липа К. А. Під захистом мурів / К. А. Липа. - К. : Наш час, 2007. - 184 с. - ( Невідома Україна). Що таке трипільська культура, трипільська цивілізація? Звідки походять її творці та як вони виглядали? Як розвивалось фортифікаційне мистецтво на теренах сучасної України, хто і як захищав та атакував твердині?
 8. 8. Козацькому роду нема переводу Ніч упаде в моря, Зійде ясна зоря, А посеред степів Знов зацвіте калина. Чуєш козацький спів - Пісню її синів, Україна!
 9. 9. Історія українського козацтва: нариси. У 2 т. Т. 1. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 800 с. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.
 10. 10. Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-ХVІІІ ст. Кн. 1 / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007. - 720 с. : іл. Книга містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.
 11. 11. Косенко Л.О. Козаки: Лицарський орден України : Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Косенко. - Х. : Школа, 2009 р. - 608 с. У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз, де запорозьке козацтво розглянуто у паралелі з різними вільними військовими спільнотами: іллірійськими піратами, вікінгами, новгородськими ушкуйниками, а також із сучасниками запорожців - флібустьєрами Карибського моря.
 12. 12. Кривошея В. В. Українське козацтво в національній пам'яті. Чернігівський полк : моногр. у 2 т. Т. 1 / В. В. Кривошея. - К. : Пріоритети, 2012. - 516 с. Монографія є спробою представити історію населених пунктів та головних представників різних соціальних ідентичностей Чернігівщини козацької доби. У центрі уваги дослідника знаходиться доля локальної спільноти, злети і травми її репрезентантів, які є складовими національної пам'яті.
 13. 13. Історія народу – це сума менш або більш важливих дій і подій, в яких відбивається духовна вартість її творців. Історію і культуру країни творить її народ.
 14. 14. Видатні постаті в історії України (IX- XIXст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети : довід. вид. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. - К. : Вища школа, 2002. - 359 с. : іл З видатними представниками українського народу можна ознайомитися в запропонованих книгах. Остапенко П. Усі видатні постаті історії України / П. В. Остапенко. - Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - 352 с. Костомаров М. І. Історичні постаті / пер. з рос. І. С. Голуб. - Д. : Січ, 2008. - 735с. Солдатенко В. Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті / В. Ф. Солдатенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 511 с.
 15. 15. 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л.Семака та інш. - К. : Орфей, 2001. - 584 с. - (100 найвідоміших) Шаров І. Ф. 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. - К. : Альтернативи, 1999. - 503 с. - (100 найвідоміших) Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен /І. Ф. Шаров. - К. : АртЕк, 2006. - 485 с. - (100 найвідоміших) Шаров І. Ф. 100 особистостей України. 1991 - 2011 / І. Ф. Шаров. - К. : Арт Економі, 2011. - 471 с. - (100 найвідоміших)
 16. 16. Кралюк П. М. Князі Острозькі / П. М. Кралюк. – К. :Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с. Коляда І. А. Отаман Сірко / І. А. Коляда. – Харків : ПЕТ, 2012. – 128 с. Мицик Ю. А. Іван Виговський / Ю. А. Мицик. – К. : Світоч, 2012. – 127 с. Коляда І.А. Кирило Розумовський / І. А. Коляда, В. І. Милько . – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с. Гончарук Т. Г. Дем'ян Многогрішний / Т. Г. Гончарук. - К. : Прадес, 2012. - 120 с.
 17. 17. Рекомендований список літератури з теми “Це моя і твоя Україна” Бурдо Н. Б. Трипільська культура ; Спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с. : іл. Вечерський В. В. Гетьманські столиці України / В. В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 320 с. : іл. – (Невідома Україна) Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 161 с. : іл. Єльников М. В. Золотоординські часи на українських землях / М. В. Єльников. – К. : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна) Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць. – К. : Пріоритети, 2012. – 200 с. Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енцикл. / В. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2010. – 792 с.
 18. 18. Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – К. : Альтернативи, 2005. – 374 с. – (Особистість і доба) Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна) Середюк О. М. Лицарі сонця : історичний нарис / О. М. Сердюк. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 474 с. : іл. Сорока Ю. В. Дмитро Байда-Вишневецький / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 120 с. Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького / Ю. В. Сорока. – К. : Техніка, 2012. – 120 с. Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія ХV – початку ХХI століть / Б. І. Сушинський. – Одеса : Видав. дім «ЯВФ», 2007. – 570 с. Тома Л. В. Данило Апостол / Л. В. Тома. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 96 с.
 19. 19. Тома Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. В. Тома. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. – 119 с. Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 472 с. Чухліб Т. В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263 с. – (Невідома Україна) Шаров І. Ф. 100 сучасників: роздуми про Україну / І. Ф. Шаров. – К. : Преса України, 2002. – 518 с. Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2010. -315 с. Яневський Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д. Б. Яневський. – Х. : Прапор, 2012. – 921 с. Яневський, Д. Б. Проект «Україна»: Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 283 с.
 20. 20. Відділ обслуговування користувачів (зала № 6) Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської чекає на Вас.

×