Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«В ОБ’ЄКТИВІ»

82 views

Published on

Віртуальна виставка до дня журналіста

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«В ОБ’ЄКТИВІ»

 1. 1. ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА ДО ДНЯ ЖУРНАЛІСТА День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня згідно указу Президента України від 25.05.1994 №251/94 — у день прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.
 2. 2. Сьогодні ця професія серед найбільш популярних. Майже в кожному обласному центрі України є вищі начальні заклади, які мають факультети журналістики. Багатьох ця професія приваблює своєю різноманітністю, непередбачуваністю, неординарністю. Журналісти повинні оперативно відгукуватися на проблеми сьогодення, бути дзеркалом життя у всіх його проявах. Одночасно журналісти несуть велику відповідальність за кожне слово. Журналістів, пресу часто називають «четвертою владою», адже від поінформованості суспільства залежить дуже багато. Бувають випадки, коли життю та здоров’ю журналістів загрожує небезпека, але незважаючи на це, створюються нові видання, телеканали та радіостанції. Журналіст має в нашій країні особливі права: вільний доступ до інформації, можливість швидше отримати візу для поїздок за кордон та ін. Журналістика – це голоси, почуття, вчинки та дії людей, які передані й розкриті читачам, глядачам, слухачам. Журналістика – це спосіб життя. Це – найцікавіша професія. Це не тільки творче захоплення, а й наполеглива праця. Крім знаходження інформації, журналіст повинен викласти її так, щоб суть матеріалу була зрозуміла звичайній людині. Статті, написані журналістом, повинні бути цікаві та захоплюючі, а головне - написані грамотно і доступною мовою. Основні якості людини, що займається журналістикою – комунікабельність, високий інтелект, ерудиція, відповідальність, тактовність, гарна дикція та грамотна мова, уміння слухати та опиратися різним стресовим ситуаціям. Професійність журналіста – в обережному і виваженому ставленні до кожного слова.
 3. 3. ЛІТЕРАТУРА, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У ФОНДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин / Е. Бойд. – 5-те вид. – Київ : [ б. в.], 2007. – 429 с. Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посіб. / З. Вайшенберг. – Київ : Академія Української преси, 2004. – 262 с. Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / З. Є. Дмитровський. – 3-тє вид., доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 224 с.
 4. 4. Дудко О. С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навч. посіб. / О. С. Дудко. – Київ : [ б. в.], 2009. – 204 с. Дуцик Д. Політична журналістика / Д. Дуцик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 138 с. Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В. О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с.
 5. 5. Журналістика в піарі та піар в журналістиці / упоряд. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – Київ : Грамота, 2010. – 288 с. Журналістика : словник-довідник / автор-укладач І. Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 320 с. Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – Київ : Вища Школа, 2006. – 231 с.
 6. 6. Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – Київ : Освіта України, 2011. – 288 с. Карпенко В. О. Журналістика : вступ до фаху : навч. посіб. / В. О. Карпенко. – Київ : Університет «Україна», 2011. – 195 с. Карпенко В. О. Журналістська творчість : теоретично- методичні та практичні засади : підручник / В. О. Карпенко. – Київ : Університет «Україна», 2012. – 164 с.
 7. 7. Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с. Кривошея Г. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. Кривошея. – Київ : НАУ, 2007. – 220 с. Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики : навч. посіб. / В. Ла Рош. – Київ : Академія Української преси, 2005. – 229 с.
 8. 8. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. – Київ : Знання, 2006. – 628 с. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – 5-те вид. перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 496 с. Недопитанський М. І. Тележурналістика : досвід, проблеми, стратегії : практичний посібник. – Київ : Газетно-журнальне вид-во Міністерства культури і туризму, 2009. – 144 с.
 9. 9. Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Б. Бєль, О. Бурмагін, Т. Патора та ін. – Київ : [ б. в.], 2013. – 190 с. Петрова Н. Медіа право : для студентів факультетів/відділень журналістики / Н. Петрова, В. Якубенко. – Київ : [ б. в.], 2007. – 276 с. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.
 10. 10. Приступенко Т. О. Теорія журналістики : етичні та правові засади діяльності ЗМІ : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. Практикум із журналістської етики / під ред. В. Ф. Іванова. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : видавець О. Зень, 2012. – 320 с. Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол. – Київ : [ б. в.], 2007. – 150 с.
 11. 11. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. Бідзілі. – Ужгород : ВАТ «Закарпаття», 2007. – 224 с. Романчук О. Системний аналіз у журналістиці : навч. посіб. / О. Романчук. – Львів : УНІВЕРСУМ, 2008. – 312 с. Срібняк І. Історія журналістики (XVII-XX) / І. Срібняк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 304 с.
 12. 12. Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн- журналістики : посібник / В. Шнайдер, П-Й. Рауе. – Київ : Академія Української преси, 2014. – 358 с. Халер М. Інтерв’ю : навч. посіб. / М. Халер. – Київ : Академія Української преси, 2008. – 404 с. Яковець А. В. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А. В. Яковець. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Київ : Києво- Могилянська академія, 2009. – 262 с.

×