Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh Pelan strategik Matematik

 • Be the first to comment

Contoh Pelan strategik Matematik

 1. 1. PANITIA MATEMATIK Pada tahun 2009 jawatankuasa panitia matematik SK Jln Sg Besi 1 telah merancangpelbagai aktiviti dalam memperbaiki prestasi pencapaian Mata pelajaran Matematik secarakeseluruhannya. Proses pengajaran dan pembelajaran subjek matematik diajar dan dipelajaridalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Oleh yang demikian, Panitia Matematik Sekolah Kebangsaan Jalan Sungai Besi 1telah menyediakan pelan bertindak yang sewajarnya dan bersesuaian untuk dijalankan bagimeningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Matematik murid sekolah. Di samping itu,dengan adanya pelan strategik, pelan operasi dan juga pelan taktikal yang telahpun dirancang,adalah diharapkan pengurusan Panitia Matematik bagi tahun 2009 akan lebih terancang,sistematik dan juga berkesan. Matlamat Panitia Matematik agar dapat melaksanakan segala perancangan yang telahdiatur pada tahun ini serta menunjukkan pengurusan yang lebih sempurna berbanding tahunsebelumnya.
 2. 2. JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK TAHUN 2009 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SUNGAI BESI 1 PENAUNG Tuan Haji Barudin B. Seradi (Guru Besar) PENASIHAT Tuan Hj. Ayob b. Daud (GPK Tadbir dan Kurikulum) PENGERUSI En. Azhar Mahmood SETIAUSAHA Pn, Nur Azliza bt Muhamat Sin KETUA ALIRAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Pn, Nur Azliza bt Muhamat En. Azhar Mahmood En. Ahmad Lutfi Ngah Ishak En. Rashid Md Hassin En. Ahmad Lutfi Ngah Ishak En. Azhar Mahmood Sin Pn, Nur Azliza bt Muhamat
 3. 3. PERANCANGAN TAHUN 20091. Perancangan 1.1. Lantikan Jawatankuasa Panitia Matematik Tahun 2009 1.2. Mesyuarat Jawatankuasa 1.3. Perancangan Aktiviti Kurikulum 1.3.1. Perancangan Pelan Strategik 1.3.2. Perancangan Pelan Operasi 1.3.3. Perancangan Pelan Taktikal2. Pelaksanaan Perancangan dan Aktiviti Panitia 2.1. Mesyuarat Panitia 2.2. Pelaksanaan Pelan Taktikal 2.3. Hari Matematik 2.4. Hafalan sifir Waktu Rehat 2.5. Info Panitia (papan kenyataan) 2.6. Kursus Dalaman3. Refleksi 3.1. Individu 3.2. Seluruh Jawatankuasa Panitia4. Penilaian dan Pemantauan 4.1. Perbincangan profesional tentang prestasi murid sepanjang tahun 4.2 Pemantauan dan pencerapan oleh ketua panita, GPK dan Guru Besar. 4.3 Penyemakan buku rampaian oleh pentadbir dan ibubapa.
 4. 4. ANALISIS SWOT 2009BIL OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN 1 Semua murid Tahap 1 (Tahun 1, 2 Murid seronok Murid tidak menghafal Murid telah Latar belakang dan 3) yang mempelajari Matematik mempelajari Matematik istilah dan maksud yang diperkenalkan dengan keluarga murid yang dalam Bahasa Inggeris boleh melalui penggunaan dipelajari asas nombor kurang mempratikkan menguasai nombor dan istilah ICT dalam kelas. Penggunaan peralatan ICT Bahasa Inggeris di Metematik dalam Bahasa Inggeris yang terhad oleh guru rumah. “English Enviroment” di dalam kelas kurang menonjol 2 Semua murid Tahap 1 dapat Pengetahuan sedia ada Murid tidak menguasai Murid lebih yakin Murid tidak mengambil menghafal dan menguasai sifir 1 murid dalam nombor dan menghafal sifir untuk menjawab inisiatif untuk hingga 9 Kurangnya aktiviti congak apabila sifir ditanyakan memahami konsep dalam kelas dalam bentuk congak tambah berulang tetapi atai kuiz. lebih gemar meniru sifir di kulit belakang buku. 3. Semua murid Tahap 2 dapat Murid sudah ada asas Murid gagal menyebut Murid lebih seronok Murid tidak mengambil menguasai sifir 1 hingga sifir 12 sifir secara spontan sifir yang dan yakin untuk inisiatif untuk ditanya. menghafal sifir apabila menghafal tetapi lebih Kurangnya aktiviti congak sifir ditanya dalam gemar membelek sifir dalam kelas. bentuk congak atau di kulit belakang buku. kuiz. 4 Murid menguasai kemahiran Murid mempunyai Murid tidak memahami Murid dapat Terdapat golongan menyelesaikan masalah harian kemahiran membaca kehendak soalan yang menyelesaikan murid yang tidak tahu dalam semua tajuk pengajaran. dikemukakan. operasi dalam membaca, kurang Murid tidak dapat bentuk lazim. mahir dan lancar mengaitkan masalah yang Murid boleh kuasai membaca. diberi dalam situsi harian. soalan berbentuk
 5. 5. Murid tidak dapat penyelesaian menentukan operasi yang masalah dengan tepat bantuan gambarajah dan bahan maujud.5 Meningkatkan peratus kelulusan Murid pernah Murid tidak membaca Boleh diperbaiki peratus Ada sebilangan murid murid-murid dalam ujian bulanan, didedahkan dengan soalan dengan teliti. kelulusan sekiranya yang tidak dapat PKSR dan UPSR dari segi kualiti pelbagai bentuk ujian Murid keliru atau cuai lebih berhati-hari ketika mengaplikasikan dan kuantiti. sebelum ini. ketika menjawab. menjawab soalan dan kemahiran yang berfikir ketika dipelajari dalam kelas menjawab. ketika sesuatu ujian dijalankan.
 6. 6. PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK 2009 Pelan strategik merupakan pelan jangka panjang yang dirancang agar dapatmenjadi garis panduan kepada semua guru Matematik agar segala aktiviti yangdirancang akan dapat dilaksanakan. Dengan adanya pelan strategik ini adalah diharapkan pengurusan sertaperancangan Panitia Matematik SK Jalan Sungai Besi 1 akan lebih sempurna danlebih sistematik. Pengurusan panitia yang baik dapat menjamin indikator kejayaan bagi setiapprogram yang dirancang akan lebih menyerlah di samping komitmen serta kerjasamayang ditunjukkan oleh semua guru Matematik.
 7. 7. PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAHUN 2009 TEMPOH KUMPULAN OTI OTI OTIBIL MATLAMAT PROGRAM TANGGUNGJAWAB TOV ETR MASA SASARAN 1 2 3 1 Menpertahankan Bestari 1 Tahun Semua murid GPK Tadbir & % lulus matematik Matematik Tahun 6 Kurikulum 47.7 70% 75% 80% 85% 92% pada 2008. Guru matematik 2 Meningkatkan % gred Cemerlang 1 Tahun Semua murid GPK Tadbir & A dari 8% pada 2008 UPSR Tahun 6 Kurikulum 8% 10% 11% 12% 13% kepada 13% 2009 Guru matematik
 8. 8. PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAHUN 2009 KUMP TEMPOH PENILAIAN DAN INDIKATORBIL PROGRAM OBJEKTIF AKTIVITI PELAKSANA SASARAN MASA PEMANTAUAN KEJAYAAN Bijak Sifir Murid Tahun 6 Meningkatkan1. Bestari Mengekalkan % Problem 13 % murid 1. Ujian Bulanan % pencapaian Matematik lulus matematik Solving cemerlang 1 Tahun Semua guru 2. Guru Matematik lulus Matematik dari 92 % pada Made Easy 70 % murid Matematik 3. Ujian Gerak Gempur PKSR 2 pada tahun 2008 Latih Tubi sederhana 4. Ujian Diagnostik akhir tahun Gerak 16.7 % murid 2008 Gempur gagal Bijak Sifir 1. Guru Matematik Meningkatkan Meningkatkan % pencapaian2. Cemerlang Problem 1 Tahun Semua guru 2. Ujian Bulanan % gred A Murid Tahun 6 murid Solving UPSR matematik dari Matematik 3. Ujian Gerak Gempur cemerlang Made Easy 8 % pada 2008 Matematik Latih Tubi 4. Ujian Diagnostik kepada tahun 2009 13 % 2009 Gerak Gempur
 9. 9. PELAN TAKTIKAL PANITIA MATEMATIK 2009 Dalam usaha untuk mencapai objektif yang telah dinyatakan dalam analisisSWOT, pelan taktikal Panitia Matematik SK Jln Sg Besi 1 dirancang agar dapatmembantu meningkatkan pencapaian murid-murid serta keyakinan mereka dalammempelajari mata pelajaran MatematikAntara program yang telah dirancang adalah seperti berikut:1. Program Hafalan Sifir Program ini diharapkan dapat menjana minda murid agar lebih prihatin untuk menguasai sifir supaya dapat menyediakan mereka untuk menghadapi tahap 2.2. “Problem Solving Made Easy” Membantu murid untuk menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah. Aktiviti yang dijalankan diharap dapat memberi gambaran kepada murid tentang apa yang dimaksudkan oleh soalan. Kemahiran penguasaan Bahasa Inggeris amatlah diperlukan di sini.3. Program Pemulihan dalam kelas Membantu murid yang kurang mahir dalam konsep asas supaya lebih faham apa yang ingin diajarkan oleh guru.4. Penggunaan Alat-alat Bantu mengajar Dapat memberikan murid suatu “Hands On and Minds On Experience” ketika sesi pengajaran dan pembelajaran.5. Koleksi set-set soalan dan latih tubi Memberi suatu bentuk keyakinan kepada murid-murid terutamanya murid tahap 2 tentang bentu-bentuk soalan peperiksaan dan tips menjawab yang berkesan
 10. 10. PELAN TAKTIKAL 2009 NAMA KUM TEMPOH OTI OTI OTIBIL OBJEKTIF AKTIVITI TINDAKAN TOV ETR PROGRAM SASAR MASA 1 2 3 1 Meningkatkan Membaca sifir secara beramai- % lulus ramai dalam Bahasa Inggeris. Bijak Sifir matematik Menulis sifir dalam buku bagi murid latihan. Tahun 1 - 6 Menjawab soalan congak yang diberi oleh guru. Meneka operasi yang terlibat dalam masalah harian yang Januari “Problem Semua Semua Guru dikemukakan. hingga Solving Simulasi oleh murid tentang Murid November Matematik masalah harian yang diberikan. Made Easy” Murid mengenalpasti ayat/ perkataan yang terdapat dalam masalah dengan operasi yang sesuai digunakan. Latih Tubi/ Murid menjawab soalan Semua Guru kemahiran asas secara Januari Gerak Tahun 6 Matematik 47.7 berkumpulan dan individu 5 -10 hingga Gempur minit sebelum sesi pengajaran Ogos Tahun 6 85 dan pembelajaran. Menjawab set-set soalan Semua Guru percubaan secara berkala setiap Januari Cemerlang Tahun 6 Matematik 47.7 65 75 85 92 bulan. hingga UPSR Menjawab koleksi soalan UPSR Ogos Tahun 6 tahun-tahun sebelumnya.
 11. 11. SASARAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2009 SECARA KESELURUHANPERATUS90 8580 75 7070 65 65 6060504030 Sasaran2010 0 Thn Thn Thn Thn Thn Thn 1 2 3 4 5 6
 12. 12. PENUTUP Adalah diharapkan agar segala perancangan tahunan dan juga pelan yang telahdirancang akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sistematik demi memastikanpeningkatan dari segi akademik terutamanya dalam mata pelajaran matematik. Semoga dengan adanya komitmen serta kerjasama yang tidak berbelah bagi,maka Panitia Matematik akan menjadi sebuah panitia yang terbaik dari sei pengurusanserta kepimpinan dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik SK JalanSungai Besi 1.Disediakan oleh………………………..Azhar b. MahmoodKetua Panitia MatematikSK Jln Sg Besi 157100 Kuala Lumpur

×