Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perancangan strategik 2014 2018 smkkjss

55,245 views

Published on

Perancangan strategik 2014 2018 smkkjss

 1. 1. PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2014-2018 1. SILA GUNAKAN HURUF “ CENTHURY GOTHIC “ . 2. SAIZ FONT : TAJUK – 11 ; HURAIAN : 10 ( Boleh adjust mengikut kesesuaian tetapi jangan guna huruf yang terlalu kecil ) 3. SEDIAKAN “COVER” BAGI SETIAP UNIT SEPERTI CONTOH YANG DISEDIAKAN. GUNAKAN WARNA BERIKUT: i) ii) iii) iv) WARNA BIRU - BIDANG VOK. & TEK. WARNA KUNING - BIDANG BAHASA WARNA HIJAU – BIDANG KEMANUSIAAN WARNA MERAH – BIDANG SAINS
 2. 2. CONTOH COVER SMK KHIR JOHARI SUNGAI SUMUN PERAK PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2014 – 2018 PANITIA BAHASA INGGERIS
 3. 3. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI 36300 SUNGAI SUMUN PERAK SWOT ANALISIS BIDANG: KURIKULUM KEKUATAN (STRENGTH): MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS KELEMAHAN (WEAKNESS): 1. 2. 3. PELUANG (OPPORTUNITY): ANCAMAN (THREAT):
 4. 4. CONTOH ANALISIS SWOT PERANCANGAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS (2010-2014) KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) S1. Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan W1. Kurang kepakaran dari luar jika diperlukan untuk memberi ceramah. W2. Kemudahan prasarana untuk bidang kurikulum tidak mencukupi S2. Keadaan persekitaran sekolah yang sentiasa terkawal dan ceria W3. Kemudahan P & P ada, tapi agak uzur digunakan secara optimum S3. 60% guru berpengalaman lebih 10 tahun W4. Terdapat ramai murid yang tidak mempunyai motivasi diri yang S4. Kebanyakan kemudahan prasarana hampir lengkap dan mencukupi S5. Ramai guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat S6. Pemandangan persekitaran sekolah cantik dan menarik S7. Pelajar berpotensi maju dalam bidang kurikulum dan kokurikulum S8.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi di kalangan semua warga sekolah tinggi W5. Masalah disiplin semakin membimbangkan.Masih agak ramai murid yang suka melanggar peraturan sekolah W6. Kesesakan dalam kelas iaitu seramai 40 orang pelajar dalam satu kelas W7. Sosio- ekonomi keluarga dijadikan sebagai halangan untuk belajar W8. Ramai pelajar bertanggapan negatif terhadap subjek Bahasa Inggeris dan menganggap subjek yang sukar difahami S9 Terdapat kemudahan internet sepanjang masa - wireless PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) O1 Sokongan padu dari ibu bapa di mana 80% mereka hadir setiap kali perjumpaan berbincang topik akademik dan sahsiah pelajar O2 Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O3 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dalam semua program sekolah. O4 Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah O5 Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Hilir Perak ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 Sikap ibu bapa yang kurang memberi perhatian pada pelajaran anak- anak, terutamanya pelajar harian. T2 Masalah ponteng kelas/sekolah sangat serius terutamanya bagi kelas hujung. T3 Sosio ekonomi pelajar mempengaruhi psikologi pelajar untuk belajar. T4 Masalah disiplin yang semakin membimbangkan dan boleh mempengaruhi prestasi akademik pelajar. T5 Masalah buta huruf di kalangan pelajar.
 5. 5. CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 – 2018) PANITIA BAHASA INGGERIS Isu Pencapaian Bahasa Inggeris lemah Masalah 1. Peratus lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 90% Matlamat 1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR mencapai 95% dan UPSR 90% menjelang tahun 2012 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR 3. Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris rendah 2. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang tahun 2012. 3. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan 4. menulis dalam Bahasa Inggeris sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2012 Strategi 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Inggeris. Indikator Pencapaian 1. Peratus murid yang lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR 3. Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
 6. 6. CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 – 2018) BIDANG HAL EHWAL MURID Isu Masalah Kes salah laku murid 1. Peratus murid sekolah sekolah meningkat yang terlibat dalam kes salah laku ringan meningkat kepada 30% dalam tempoh dua tahun kebelakangan. Matlamat 1. Mengurangkan peratus murid sekolah yang terlibat dalam kes salah laku ringan kepada 5% menjelang tahun 2012. 2. Peratus murid sekolah yang terlibat dalam kes salah laku berat meningkat kepada 5 % dalam tempoh dua tahun kebelakangan. 2. Mengurangkan peratus murid sekolah yang terlibat dalam kes salah laku berat kepada sifar menjelang tahun 2012. Strategi Indikator Pencapaian 1. Memantapkan sistem Peratus kes disiplin salah pengurusan disiplin laku ringan dan berat di murid sekolah. 2. Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang kesan salah laku kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat melalui pelbagai aktiviti/program
 7. 7. CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 – 2018) PANITIA BAHASA INGGERIS Isu Prestasi pencapaian kokurikulum sekolah kurang cemerlang Masalah 1. Peratus kejayaan kokurikulum sekolah di peringkat daerah hanya 25% 2. Peratus kejayaan kokurikulum sekolah diperingkat negeri hanya 5% 3. Peratus kejayaan kokurikulum sekolah di peringkat kebangsaan sifar. • Matlamat 1. Meningkatkan peratus pencapaian kokurikulum sekolah diperingkat daerah kepada 75% menjelang tahun 2012. 2. Meningkatkan peratus pencapaian kokurikulum sekolah di peringkat negeri kepada 15% menjelang tahun 2012. 3. Peratus pencapaian kokurikulum sekolah di peringkat kebangsaan kepada 5% menjelang tahun 2012. Pelan Strategik dirancang bagi tempoh 5 tahun Strategi 1. Mewujudkan sistem pemantauan pelaksanaan program kokurikulum sekolah yang mantap. 2. Mengadakan program pembangunan sukan secara berterusan. 3. Memberi ganjaran kepada murid dan guru pembimbing yang berjaya memperoleh kemenangan dalam mana-mana pertandingan atau kejohanan. Indikator Pencapaian Peratus kejayaan dalam pertandingan/kejohanan di peringkat daerah / negeri / kebangsaan.
 8. 8. CONTOH PELAN TAKTIKAL TAHUN 2014 PANITIA BAHASA INGGERIS Bil 1 Program Perkembangan Staf Objektif Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Bahasa Inggeris Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Guru Besar Mac Mei Ogos RM 500 / PIBG Ketua Panitia Bahasa Inggeris Januari – Oktober Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Inggeris RM 300 / Panitia Bahasa Inggeris Januari – Oktober Januari – Oktober Penolong Kanan TOV ETR 75% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90% berdasarkan Elemen 9 IPS 50% murid 100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90% berdasarkan Elemen 9 IPS Kemahiran pedagogi guru. 85% murid Peratus murid menguasai perbendaharaan kata Bahasa Inggeris RM 100 / Panitia Bahasa Inggeris 65% murid 80% murid Peratus murid menguasai minimum gred C bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. RM 100.00 / Panitia Bahasa Inggeris 50% murid 70% murid Peratus murid berupaya dalam constructive writing. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2 3 4 My Vocab Book (murid Tahap 1) DRET UPSR (Drilling Exercises Towards UPSR (murid Tahap 2) Constructive Writing (murid Tahap II) • Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut kandungan kurikulum kepada 85% Meningkatkan prestasi murid menguasai minimum gred C Bahasa Inggeris UPSR kepada sekurangkurangnya 80% Meningkatkan peratus murid yang berupaya menghasilkan constructive writing kepada 70% Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris Indikator Pencapaian Pelan Taktikal ialah program/aktiviti bagi memastikan Pelan Strategik dilaksanakan yang dirancang oleh panitia bagi 1 tahun sahaja ( berjangka pendek ).
 9. 9. CONTOH PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014) BIDANG HAL EHWAL MURID Bil Program Objektif 1 Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang bahaya merokok dan menyalahgun a dadah T/jawab Penolong Kanan HEM Guru Bimbingan dan Kaunseling Tempoh 9 – 14 April Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian RM 200.00 / Unit Bimbingan dan Kaunseling Peratus Murid sekolah yang terlibat dengan rokok 30% Peratus murid sekolah yang terlibat dengan rokok 25% Peratus murid sekolah yang terlibat dengan rokok dan penyalahgunaan dadah. Peratus murid sekolah yang terlibat dengan dadah 0.1% Peratus murid sekolah yang terlibat dengan dadah sifar
 10. 10. CONTOH PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014) BIDANG KOKURIKULUM Bil. 1 Program Karnival Permainan Hoki Objektif Menanam minat murid sekolah terhadap permainan hoki dan meningkatkan keahlian Kelab Hoki T/jawab Setiausaha Sukan Sekolah Guru Penasihat Mengenal pasti Kelab Hoki dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan hoki Melatih ahli Kelab Hoki mengurus karnival Melatih ahli Kelab Hoki menjadi pengadil Tempoh Mac (sebulan) Kos / Sumber RM 350.00 / Kokurikulum TOV ETR Peratus keahlian 3% Peratus keahlian 6% Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah dalam pertandingan peringkat daerah di tempat ke-5 Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah dalam pertandingan peringkat daerah tempat ke-3 Peratus penglibatan ahli Kelab Hoki secara aktif dalam pengurusan karnival 25% Peratus ahli Kelab Hoki yang menjadi pengadil 3% Indikator Pencapaian Peratus murid menjadi ahli Kelab Hoki Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah Peratus penglibatan ahli Kelab Peratus Hoki secara penglibatan aktif dalam ahli Kelab pengurusan Hoki secara karnival aktif dalam pengurusan Peratus ahli 50% Kelab Hoki yang Peratus ahli menjadi Kelab Hoki pengadil. yang menjadi pengadil 5%
 11. 11. CONTOH PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan My Vocab Book Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut kandungan kurikulum kepda 85% Januari hingga Oktober 2008 ( Paling baik nyatakan tarikh/minggu ) Semua Murid Tahap 1 1. En. X 2. Pn. Y 3. En. Z 1. Taklimat Program My Vocab Book Ucapan Ketua Panitia Penerangan tentang program My Vocab Book Pelantikan Penyelaras Program. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran Analisis hasil ujian Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan. 3. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan program My Vocab Book dalam Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebolehan murid. Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada sesuatu pelajaran 4. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu pada awal atau akhir pelajaran. 5. Pelaksanaan aktiviti: Murid diperkenalkan dengan perkataan baru serta memadankan perkataan tersebut dengan gambar Latihan bertulis diberikan Penilaian dijalankan dalam bentuk spelling test. 1. Status motivasi murid yang rendah 2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa Inggeris di luar dan di dalam sekolah 3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Pelan Operasi merujuk kepada aktiviti bagi memastikan program yang dirancang dalam Pelan Taktikal dilaksanakan. Bagi sesuatu program, setiap panitia boleh menyediakan beberapa pelan operasi berdasarkan kepada aktiviti yang hendak dijalankan. Sediakan minimum 5 program = 5 pelan operasi. Boleh disediakan dalam bentuk portrait/landscape.
 12. 12. CONTOH PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahgunakan Dadah Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang bahaya merokok dan menyalahguna dadah 9 – 14 April 2008 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Jawatankuasa Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang an mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: • Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah oleh YDP PIBG • Ceramah ’Cara Hidup Sihat’ daripada Timbalan Pengarah Hospital Daerah • Ceramah ’Sayangi Diri dan Keluarga’ daripada Pakar Motivasi • Pameran Mini Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah • Demonstrasi Pengesanan Dadah oleh Bahagian Narkotik • Demonstrasi Hukuman Ke atas Pesalah Yang Terlibat Dengan Dadah oleh Jabatan Penjara • Peraduan melukis poster bertemakan ’Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah’ antara Kelab / Persatuan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 1. Penolong Kanan HEM 2. Penolong Kanan Kokurikulum Guru Bertugas Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas 1. Keberkesanan pengurusan Program Pendidikan 2. Pencegahan merokok dan menyalahguna dadah 3. Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
 13. 13. CONTOH PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Karnival Permainan Hoki 1. Menanam minat murid sekolah terhadap permainan hoki dan meningkatkan keahlian Kelab Hoki 2. Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Hoki 3. Melatih ahli Kelab Hoki mengurus karnival 4. Melatih ahli Kelab Hoki menjadi pengadil Mac 2008 ( 2.30 ptg – 6.00ptg Rabu dan Khamis ) Ahli Kelab Hoki dan semua murid yang berminat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Sukan 3. Guru Penasihat • Ahli Kelab Hoki mengadakan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan pengurusan karnival • Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat menyertai perlawanan • Mengeluarkan ilan mempelawa penyertaan murid sekolah dalam karnival • Pendaftaran penyertaan pasukan • Mengeluarkan surat makluman tentang penglibatan murid dalam karnival sepanjang bulan Mac kepada ibu bapa • Melaksanakan karnival Permainan Hoki • Memilih pemain yang berbakat untuk mewakili Pasukan Hoki Sekolah 1. Peruntukan kewangan yang terhad 2. Padang sekolah yang tidak rata 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Sukan 3. Guru Bertugas Aspek penilaian meliputi: 1. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Hoki 2. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival 3. Kualiti pengadilan 4. Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Hoki Sekolah Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival, keahlian Kelab Hoki, kualiti permainan dan pengadilan serta pencapaian Pasukan Hoki Sekolah.
 14. 14. CONTOH REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM Nama Program: My Vocab Book Tempoh Pelaksanaan: Januari – Oktober 2008 Tarikh Pemantauan : Setiap bulan ( nyatakan ) Penilaian Keberkesanan Program: 1. Program ini dapat meningkatkan peratus murid menguasai kosa kata Bahasa Inggeris daripada 50% ke 85% . 2. Pencapaian murid-murid dalam Peperiksaan semakin meningkat iaitu ………………………… 3. ………………………………………………………………. Cadangan Penambahabaikan: Catatan: Tandatangan Penilai: Nama Penilai:
 15. 15. Jawatan Penilai:

×