Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pitch by Or Manor

133 views

Published on

אור מנור הכינה מצגת מקצועית ושימושית שתלמד אתכם כיצד להציג בפני משקיעים.
המצגת הוכנה במסגרת "ההאקתון הוירטואלי הראשון לתלמידים בישראל" מבית תכנית יזמות לילדים ולנוער.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pitch by Or Manor

 1. 1. ‫להציג‬ ‫כיצד‬ ‫טיפים‬  ‫משקיעים‬ ‫מצגת‬ ‫לדחותה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ 23.03.2020  Or Manor 01 Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 2. 2. 02 ‫המצגת‬ ‫מתווה‬ ‫משקיעים‬ ‫מצגת‬ ‫משמעות‬ ‫במצגת‬ ‫לדבר‬ ‫יש‬ ‫עליהן‬ ‫נקודות‬ ‫עשר‬ ‫משכנעת‬ ‫אולטרה‬ ‫מצגת‬ ‫מרכיבי‬ ‫האידיאלי‬ '‫הפיץ‬ ‫משך‬ ‫כסיפור‬ '‫הפיץ‬ ‫מיקוד‬ ‫התלהבות‬ ‫יציאה‬ ‫נקודת‬ .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 3. 3. 03 ‫חשיבות‬ ‫מצגת‬ ‫המשקיעים‬ ‫את‬ ‫להפיל‬ ‫שיכול‬ ‫היחיד‬ ‫הדבר‬ ‫הוא‬ ‫שלכם‬ '‫הפיץ‬ ‫שלכם‬ ‫הרעיון‬ ‫עם‬ ‫לצלול‬ ‫או‬ ‫לאדמה‬ ‫העסק‬ ..‫משמעותי‬ ‫זה‬ .‫נצחית‬ ‫לשכחה‬ .‫קדימה‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫הזה‬ ‫האצבע‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫לי‬ ‫הרשו‬ ‫יממנו‬ ‫היא‬ ‫או‬ ‫הוא‬ ,‫שומע‬ ‫שמשקיע‬ ‫פיצ'ים‬ 1,000 ‫כל‬ ‫עבור‬ .‫גדולים‬ ‫אינם‬ ‫להצלחה‬ ‫הסיכויים‬ ,‫סטטיסטית‬ .‫מהם‬ 100 ‫רק‬ ‫יצירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ,‫הסטטיסטיקות‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ .‫מימון‬ ‫ומתקבל‬ ‫ראשים‬ ‫שמסובבת‬ ‫מצגת‬ 100 ‫כל‬ ‫שעל‬ ‫הוא‬ ‫המשקיעים‬ ‫עבור‬ ‫האצבע‬ ‫כלל‬ .‫-קרן‬ ‫חדי‬ ‫יהיו‬ 10 ‫רק‬ ,‫מבצעים‬ ‫שהם‬ ‫השקעות‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 4. 4. 04 ‫בפגישה‬ ‫לדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ? ‫משקיעים‬ ‫עם‬ David ‫מקור‬ Blumberg/ Blumberg Capital (‫פותר‬ ‫שלך‬ ‫המוצר‬ ‫)או‬ ? ‫פותר‬ ‫שאתה‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬ .1 (‫הצוות‬ ‫הוא‬ ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫)נקודת‬ ? ‫שלך‬ ‫הצוות‬ ‫מי‬ .2 ( ‫השוק‬ ‫גודל‬ ,‫אחוזים‬ ,‫מספרים‬ ,‫)נתונים‬ ? ‫שלך‬ ‫השוק‬ ‫מיהו‬ .3 ? ‫שלך‬ ‫המתחרים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ .4 ? ‫מהם‬ ‫שונה‬ ‫אותך‬ ‫עושה‬ ‫מה‬ ? ‫מהמתחרים‬ ‫שונה‬ ‫אתה‬ ‫למה‬ .5 ? ‫עובדת‬ ‫שלך‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫איך‬ .6 ? ‫טובה‬ ‫שלך‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫למה‬ .7 ? ‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ ‫מיהם‬ .8 ? ‫מרוצה‬ ‫לקוח‬ ‫מיהו‬ .9 .BORD ‫ב‬ ‫היושבים‬ ‫יהיו‬ ‫מי‬ ,‫צריכים‬ ‫אתם‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ :‫תנאים‬ .10 ,VC ‫ל‬ ‫שפונים‬ ‫לפני‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ ,VC ‫ה‬ ‫של‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחום‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫כדאי‬ ,‫שלכם‬ ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫המיקוד‬ ‫לתחום‬ ‫רלוונטית‬ ‫האם‬ . ‫נמצאים‬ ‫אתם‬ ‫שבו‬ ‫לשלב‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 5. 5. 05 ‫המרכיבים‬ ‫מהם‬ '‫פיץ‬ ‫של‬ ‫אולטרה‬ ‫בלתי‬ ,‫משכנע‬ ‫לעמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ,‫בפניו‬ ‫ובלתי‬ ‫הכלל‬ ? ‫נשכח‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 6. 6. 05 ‫המרכיבים‬ ‫מהם‬ '‫פיץ‬ ‫של‬ ‫אולטרה‬ ‫בלתי‬ ,‫משכנע‬ ‫לעמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ,‫בפניו‬ ‫ובלתי‬ ‫הכלל‬ ? ‫נשכח‬ https://www.facebook.com/105601433570534/po sts/672827460181259/?sfnsn=mo&d=n&vh=e Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 7. 7. 06 OrManorInnovation SocialClub 23/03/2020 ‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫תזמון‬ ‫שניתן‬ ‫רעיון‬ ‫פירושו‬ ‫מבריק‬ ‫רעיון‬ ‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫לכמה‬ ‫אותו‬ ‫לזקק‬ .‫מוחלטת‬ ‫יעילים‬ ‫תהיו‬ ,‫תמציתיים‬ ‫שתהיו‬ ‫ככל‬ .‫יותר‬ ‫להציג‬ ‫בלבד‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ‫קחו‬ ‫טוב‬ ‫בקצב‬ ‫זוזו‬ .‫בסוף‬ ‫תמהרו‬ ‫אל‬ ‫תיתקעו‬ ‫אל‬ ,‫בשקופיות‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫דקות‬ ‫משלוש‬ ‫יותר‬ ‫אחת‬ ‫בשקופית‬ ‫אם‬ .‫דקות‬ ‫עשר‬ ‫בלקחת‬ ‫הנפלא‬ ‫הדבר‬ ‫הנה‬ ‫ישאלו‬ ‫הם‬ ,‫מעוניינים‬ ‫באמת‬ ‫המשקיעים‬ ‫תחסכו‬ ‫אתם‬ ,‫מעוניינים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ .‫שאלות‬ .‫מה‬ ‫זמן‬ ( ‫)ולעצמכם‬ ‫להם‬
 8. 8. '‫הפיץ‬ ‫את‬ ‫היפכו‬ ‫לסיפור‬ ‫שלכם‬ ‫מוכחת‬ ‫דרך‬ ‫הוא‬ ‫סיפורים‬ ‫סיפור‬ ‫ליבו‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫מדעית‬ ‫חוץ‬ .‫אותו‬ ‫ולהחזיק‬ ‫המאזין‬ ‫של‬ ‫שלכם‬ '‫הפיץ‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫זה‬ ,‫מזה‬ .‫נשכח‬ ‫לבלתי‬ ‫הערכות‬ ,‫אלקטרוניים‬ ‫מגיליונות‬ ‫משועממים‬ ‫משקיעים‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ,‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ .‫ומספרים‬ ‫שווי‬ ‫מונחים‬ ‫גיליון‬ ‫ששום‬ ‫להציע‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ .‫אותו‬ ‫להשיג‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫והפתוס‬ ‫הסיפור‬ ‫הוא‬ ‫להעביר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ,‫טוב‬ ‫סיפור‬ ‫אוהבים‬ ‫כולם‬ .‫שלך‬ ‫המניע‬ .‫נתונים‬ ‫מונע‬ ‫הכי‬ ‫המשקיע‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020
 9. 9. ‫הנכס‬ ‫הוא‬ ‫המשקיעים‬ ‫זמן‬ ‫אם‬ .‫שלהם‬ ‫ביותר‬ ‫היקר‬ ‫הם‬ ,‫לזמנם‬ ‫כבוד‬ ‫תעבירו‬ ‫כיכולת‬ ‫הזה‬ ‫הכבוד‬ ‫את‬ ‫יפרשו‬ ‫למימון‬ ‫להתייחס‬ ‫שלכם‬ .‫בכבוד‬ ‫שלהם‬ ‫עליכם‬ ,‫חשוב‬ ‫שזמן‬ ‫מכיוון‬ ‫מוחלטת‬ ‫התמקדות‬ ‫לפתח‬ '‫הפיץ‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫במרכיבי‬ ‫הליבה‬ ‫מרכיבי‬ ‫מהם‬ .‫שלכם‬ ‫מפורטות‬ ‫הם‬ ?‫האלה‬ .‫הבאים‬ ‫בטיפים‬ ‫שלכם‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫המוצר‬ ‫מה‬ ‫שלכם‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫למשקיעים‬ ‫הראו‬ . ‫בפועל‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫תנו‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫שתגיעו‬ ‫ככל‬ ‫להרוויח‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫המוצר‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ .‫ייטב‬ - ‫שירות‬ / ‫במוצר‬ ‫ייחודי‬ ‫מה‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020 ‫כלייזר‬ ‫ממוקדים‬ ‫היו‬ ‫שלכם‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫מי‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫תגיעו‬ ‫איך‬ ‫שלכם‬ ‫השיווק‬ ‫טכניקת‬ ‫מהי‬ ‫מקוון‬ ‫לשיווק‬ ‫טקטית‬ ‫תכנית‬ ‫ההכנסות‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ ‫שלכם‬ ‫מודל‬ ‫איזה‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫ציינו‬ ‫אתם‬ ‫וכיצד‬ ‫חובקים‬ ‫אתם‬ ‫הכנוסת‬ ‫אותו‬ ‫ליישם‬ ‫מתכוונים‬
 10. 10. 12 ‫את‬ ‫תטשטש‬ ‫לא‬ ‫פרועה‬ ‫התלהבות‬ ‫והריאליזם‬ ‫היושרה‬ ,‫התובנה‬ ,‫התחכום‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ .‫.שלכם‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020 ‫התלבשו‬ , ‫בפראות‬ ‫התלהבו‬ ‫שלכם‬ ‫בכיס‬ ‫העסקה‬ ‫כאילו‬ ‫ממה‬ ‫אנרגיה‬ ‫יותר‬ ‫אחוז‬ ‫כחמישים‬ ‫הוסיפו‬ ‫לזחול‬ ‫יזמים‬ ‫על‬ .‫בנוח‬ ‫מרגיש‬ ‫שאתם‬ ‫שלהם‬ ‫הנוחות‬ ‫לאזור‬ ‫.מחוץ‬
 11. 11. 13 ‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫להרוויח‬ ‫רוצה‬ ‫משקיע‬ ‫כל‬ ?"‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫"פרק‬ ‫זה‬ ‫מה‬ .‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ .‫בטוחה‬ ‫זמן‬ ‫מסגרת‬ ‫הוא‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫מדד‬ ‫צריכים‬ ‫שלך‬ '‫והפיץ‬ ‫התוכנית‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫מוגדרת‬ ‫הלא‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫לענות‬ ‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫לי‬ ‫יביא‬ ‫זה‬ ‫איך‬ :‫המשקיע‬ ‫של‬ ?‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בעוד‬   ‫של‬ ‫סטארט-אפים‬ .‫יציאה‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫זה‬ ‫קריטי‬ ‫ממרכיב‬ ‫מתעלמים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬   Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020 ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫הראו‬ ‫היציאה‬
 12. 12. 13 ‫לגרום‬ ‫היא‬ ‫מוצלח‬ '‫פיץ‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫בחברה‬ ‫להשקיע‬ ‫להתחנן‬ ‫למשקיעים‬ ‫להיות‬ ‫מכדי‬ ‫טוב‬ ‫נשמע‬ ‫זה‬ ,‫בטח‬ .‫שלך‬ .‫אפשרי‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫אמיתי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בהצלחה‬ ‫מציג‬ ‫כשאתה‬ ‫שאי‬ '‫הפיץ‬ ‫לך‬ ‫יהיה‬ ,‫רוצה‬ ‫שהמשקיע‬  .‫באמת‬ ‫בפניו‬ ‫לעמוד‬ ‫אפשר‬ Or Manor Innovation Social Club 23/03/2020 ‫מסקנה‬
 13. 13. 15 ‫תודה‬ OR MANOR founder Innovation Social Club OrMamor1@outlook.com 052-5956782 AdvertisingPresentation| December2020

×