Teori perkembangan kanak kanak lev vygotsky - copy

13,276 views

Published on

Published in: Education

Teori perkembangan kanak kanak lev vygotsky - copy

  1. 1. PERKEMBANGAN KANAK-KANAK LEV VYGOTSKY (KOGNITIF) Disediakan oleh : Anonymous
  2. 2. Latar belakang Vygotsky Lev Vygotsky merupakan ahli psikologi Russia yang asalnyamendalami ilmu perubatan tetapi akhirnya mempelajari bidangundang-undang dan kesusasteraan.Lev vegotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau kebanyakan daripada kemahiran kognitif
  3. 3. kognitif• Merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran, pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, d an pemahaman tentang dirinya.
  4. 4. Teori PKK vygotksy• Teori vygotsky mempunyai dua faktor utama iaitu : - interaksi sosial - kemahiran berbahasa
  5. 5. Interaksi sosial• Pemikiran kanak-kanak berkembang akibat dari pergaulan dengan orang lain. Pergaulan dan interaksi yang bermakna ini selalunya berlaku antara kanak-kanak dengan individu yang lebih berpengetahuan darinya.
  6. 6. Kemahiran berbahasa• Kanak-kanak akan bergaul dengan masyarakat sekelilinya dan kemudiannya akan menggunakan maklumat-maklumat yang diperolehi dalam interaksi- interaksi yang lain iaitu mungkin semasa bermain atau apabila berdepan dengan situasi yang hampir sama di masa akan datang.
  7. 7. Perkembangan kognitif• Peringkat sosial yang mana maklumat yang diperolehi hasil daripada interaksi antara dua individu seperti ibu bapa, rakan- rakan, dan jiran.• Peringkat individu iaitu kebolehan menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu.
  8. 8. Zon perkembangan proksimal• Kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.• Dalam zon perkembangan proksimal terdapat had atas dan had bawah. Had atas ialah Kemahiran yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih
  9. 9. Konsep perencah (scaffolding)• mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan dan berkait rapat dengan zon perkembangan proksimal.• Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perencah untuk mendapat konsep- konsep baru dan lebih sistematik.
  10. 10. Sambungan…• Menurut vygotsky, berkomunikasi dengan diri sendiri juga boleh dijadikan salah satu perkembangan kanak-kanak yang bagus kerana dapat mengawal tingkah lakunya sendiri. Malah kanak-kanak yang sering bercakap dengan diri sendiri lebih cekap dalam kemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang tidak bercakap sendiri. Hasil kajian

×