Successfully reported this slideshow.

Presentacio mestres

720 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio mestres

 1. 1. Llegim en parella Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competència lectora
 2. 2. Què és? Un programa educatiu impulsat per Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es basa en la tutoria entre iguals : parelles de persones, cap d’elles professor professional de l’altra, que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor, perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre, i el tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor. El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar . Les activitats (lectura en parella i comprensió lectora) són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús més ajustat i creatiu. Llegim en parella
 3. 3. Tutoria entre iguals ( peer tutoring ) Suport familiar a la lectura Comprensió lectora Fonaments conceptuals Llegim en parella
 4. 4. <ul><li>Tutoria entre iguals ( peer tutoring ) </li></ul><ul><li>Mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica i un objectiu comú i compartit, que s’assoleix a través d’un marc de relació exteriorment planificat. </li></ul><ul><li>La tutoria entre iguals és utilitzada en molts països i recomanada per experts en educació com una de les pràctiques instructives més efectives. </li></ul><ul><li>La cooperació: </li></ul><ul><li>Estratègia instructiva per a l’escola inclusiva i de qualitat </li></ul><ul><li>Desenvolupa habilitats i actituds bàsiques per a la democràcia </li></ul><ul><li>Competència clau per a la societat del coneixement </li></ul><ul><li>Motor d’aprenentatge </li></ul>Fonaments conceptuals Llegim en parella
 5. 5. Suport familiar a la lectura La implicació activa de les famílies té efectes positius en la qualitat de l’ensenyament del centre i en l’èxit escolar del fill o filla. Efectes en l’alumnat: acceleren el desenvolupament de la parla, milloren el rendiment acadèmic en matemàtiques i llengua, promouen millores en la conducta i valors, incrementen la confiança i l’autoestima, consciència d’aprendre al llarg de la vida i gust per la col·laboració. L’efectivitat prové no només del suport que rep l’alumne (de la família i de l’escola), sinó sobretot de la percepció de continuïtat d’objectius educatius. Molts estudis mostren que llegir de forma sistemàtica a casa, amb el nen/a, millora la competència, permet espais de comunicació i coneixement del nen com a estudiant i acosta les famílies a les activitats escolars. Fonaments conceptuals Llegim en parella
 6. 6. Comprensió lectora - La lectura contribueix a l’autonomia i és una competència clau. - Exceptuant situacions puntuals, la comprensió lectora és al cor de la lectura. - El lector és un subjecte actiu (reflexiona i interpreta el significat a partir dels seus coneixements i fins). - Aprendre a comprendre textos requereix un ensenyament deliberat amb un lector més competent. situar-se front al text (propòsits i coneixements previs) mentre es llegeix: guiar atenció, comprovació de comprensió després: elaborar inferències (interpretacions, conclusions) - Com a competència, la comprensió lectora admet graus d’aprofundiment i s’ha d’aprendre al llarg de l’escolaritat (i de la vida). - Ensenyar i aprendre a llegir és complex, però gratificant. Fonaments conceptuals Llegim en parella
 7. 7. <ul><li>Posar a l’abast del professorat metodologies inclusives. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge cooperatiu i la tutoria entre iguals permet viure la diversitat com un valor positiu: gràcies a la diferència aprenen. </li></ul><ul><li>Desenvolupar noves didàctiques per a l’ensenyament de la llengua. </li></ul><ul><li>La tutoria entre iguals i el suport familiar complementen les actuacions d’ensenyament i aprenentatge de les competències lingüístiques, amb espais d’ajuda personalitzada i alts nivells d’interacció oral. </li></ul><ul><li>Millorar la competència lectora de l’alumnat, en especial la comprensió. </li></ul><ul><li>Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat. </li></ul><ul><li>Més enllà de cooperar per aprendre, la mateixa cooperació és valuosa perquè desenvolupa habilitats socials i actituds bàsiques per a la vida democràtica. Habilitat clau en la societat del coneixement. </li></ul><ul><li>Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars </li></ul><ul><li>Es tracta d’afavorir la participació familiar a l’escola. Pares com a tutors de lectura dels seus fills. </li></ul><ul><li>Promoure el treball col·laboratiu entre centres: participar en la xarxa de centres compartint i intercanviant experiències del programa Llegim en parella amb mestres i professors d’altres centres. </li></ul>Objectius del programa Llegim en parella
 8. 8. Alumnat Objectius : Millorar la competència lectora Fomentar la capacitat cooperadora Parelles : diferent edat amb rol fix, igual edat amb rol fix o recíproc. (proves inicials i finals i recull de materials d’avaluació) Formació prèvia : 3 sessions, activitats per sessió , fulls d’activitat i pauta de progrés quinzenal i consells. Sessions : 24 sessions de 30’, dues per setmana , 12 setmanes, més d os fulls elabora ts per ells (tutors) . Llegim en parella
 9. 9. Famílies Objectiu : Potenciar la participació de les famílies en tasques escolars, en aquest cas fent lectura sistemàtica a casa com a millora de la competència lectora i per establir espais de comunicació. Parelles : perspectiva àmplia. Formació : una reunió amb el professorat ( activitats per sessió , fulls d’activitat i pauta de progrés i consells ). Sessions : 24 sessions de 30‘, dues per setmana, 12 setmanes més dues sessions de treball amb fulls elaborats per l’alumnat o materials aportats per les famílies. Llegim en parella
 10. 10. Mestres: Objectius : Utilitzar metodologies inclusives que afavoreixin la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes sense excepció. Desenvolupar noves didàctiques per a l’ensenyament de la llengua que mobilitzin els recursos que ofereixen els alumnes i les famílies. Treballar de manera col·laborativa amb altres mestres que també duen a terme el programa en els seus centres. Xarxa de centres (aula virtual plataforma Moodle). Formació i seguiment : 3 sessions presencials al llarg del curs. Una inicial de presentació del programa. Una de seguiment i una final de valoració. Paper del mestre: Ajudar les parelles Escoltar com els alumnes s’enfronten a les tasques escolars Observar i registrar les dificultats i progressos de les parelles Fer adonar als tutors dels aprenentatges que fan Llegim en parella
 11. 11. Desenvolupament del programa: 1.Informar/ explicar el programa / engrescar els participants: - mestres - alumnes - famílies 2. Creació de parelles (alumnes) 3. Formació de participants: - mestres - alumnes - famílies 4. Desenvolupament de les sessions: - activitats per sessió - materials - metodologia de treball 5. Avaluació Llegim en parella
 12. 12. <ul><li>1.Informar/ explicar el programa / engrescar els participants </li></ul><ul><li>Fer viure la diversitat de manera positiva. Gràcies a que els alumnes </li></ul><ul><li>són diferents poden aprendre. </li></ul><ul><li>Explicar els avantatges de ser tutors i tutorats: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fer de tutors és una bona experiència/oportunitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>d’aprenentatge. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer de tutorats també té avantatges: rebre una ajuda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>personalitzada. </li></ul></ul></ul><ul><li>Animar les famílies i crear petits espais familiars on: </li></ul><ul><ul><ul><li>Donar suport directe a l’aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oportunitat d’establir relacions de confiança en la perspectiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>acadèmica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb suport: tothom pot fer de tutor de lectura </li></ul></ul></ul>Llegim en parella
 13. 13. <ul><li>Creació de parelles (alumnes) </li></ul><ul><li>Cal decidir el tipus de parelles amb què treballarem: </li></ul><ul><li>- cross age tutoring (parelles de diferent curs) </li></ul><ul><li>- same age tutoring (parelles del mateix curs). </li></ul><ul><li>En aquest cas cal decidir entre: </li></ul><ul><li> - rol fixe </li></ul><ul><li> - rol recíproc </li></ul><ul><li>Cal ordenar els alumnes de més a menys competència lectora (amb una prova </li></ul><ul><li>específica o resultats de l’àrea de llengua). </li></ul><ul><li>Perquè la tutoria entre iguals tingui èxit els alumnes han de tenir prou temps per a desenvolupar el seu rol i ajustar-lo a les característiques concretes del seu company. </li></ul><ul><li>Parelles familiars: convé arribar a famílies que necessitin establir espais de diàleg educatiu. Les que en poden treure més profit. </li></ul>Llegim en parella
 14. 14. 3. Formació de participants: Cal destinar temps a formar a les parelles per poder exercir el rol assignat de la millor manera possible i amb la màxima informació. Solen ser necessàries entre dues i tres sessions de formació per als alumnes i una sessió de formació per a les famílies. Les tres sessions de formació dels alumnes girarien al voltant de: - 1ª sessió: concepte de tutoria entre iguals, avantatges per als tutors i tutorats, qualitats del bon tutor i tutorat - 2ª sessió: tasques a realitzar en cada sessió - 3ª sessió: sistema d’avaluació En la sessió de formació amb famílies faríem una presentació breu del programa, explicació amb modelatge de les tasques per sessió, materials de suport, consells per als familiars tutors i diari de sessions. Aclariment de dubtes per garantir la seguretat en la participació en el programa. Llegim en parella
 15. 15. <ul><li>Pacta amb el nen/a els dies i hores de les sessions de Llegim en parella. </li></ul><ul><li>Trieu un lloc tranquil, còmode, amb bona llum i amb poques coses que us distreguin. Seieu ben a prop, per escoltar-vos bé. L’un al costat de l’altre (no en front). I, si pot ser, seu a la seva esquerra (així podràs veure bé quan escrigui). </li></ul><ul><li>És molt important que us sentiu tots dos a gust. Tracta de viure la sessió no com un moment de deures i d’obligació, sinó com una bona estona que passeu junts. Tracteu de gaudir. </li></ul><ul><li>Prepara’t d’avançada els Fulls d’activitats. Utilitza si et cal les claus de resposta. Pensa en les possibles dificultats que podrà tenir el nen/a i la manera de solucionar-les. Fes sempre les activitats prèvies a la lectura i procura despertar la seva curiositat i interès per llegir el text. </li></ul><ul><li>Almenys en les primeres sessions, comença tu fent una primera lectura en veu alta del text, això servirà per arrencar l’activitat i actuaràs com a model de lectura. </li></ul>Consells per al tutor familiar Llegim en parella
 16. 16. 6. Quan llegiu junts, procura anar només una mica per davant d’ell/a. D’aquesta manera marcaràs la velocitat i l’entonació. 7. Quan llegeixi només el nen/a i tu usis el mètode de lectura en parella PPP, recorda quan marquis la pausa, de donar-li temps perquè ell mateix trobi l’error. Amb les pistes, el mateix. I acaba sempre amb la P del Premi (donant ànims a continuar llegint). 8. El nen/a et pot preguntar coses que tu no sabràs. No passa res. Reconeix que no ho saps i busqueu junts la resposta. Et pot ser útil tenir un diccionari sempre a prop. En darrer cas, pots consultar el dubte al mestre o encarregar-te d’aportar la solució en la propera sessió. 9. Després de les activitats de comprensió, recorda de demanar al nen/a que faci la lectura expressiva i, sobretot, fes-lo adonar de com està llegint cada vegada millor. 10. Pren nota de les coses que et sembla que cal millorar i així podreu valorar-les conjuntament en el moment de l’autoavaluació de parella. Recorda sempre que ensenyar és la millor manera d’aprendre i adona’t que ajudant el nen/a tu també estàs aprenent moltes coses. Consells per al tutor familiar (2) Llegim en parella
 17. 17. 4. Activitats per sessió 0 ’ 15 ’ 30 ’ Lectura en parella Comprensi ó lectora Exploraci ó , hipòtesis, coneixements previs (Lectura Tutor) Lectura conjunta Lectura tutorat (PPP) Comprovació d ’ hipòtesis Activitats de comprensió Lectura tutorat Activitats pr è vies Lectura expressiva (Autovaluaci ó ) (Activitat complement à ria) Llegim en parella
 18. 18. Full d’activitats Oferts com a models Fulls d’activitats Elaborats pels alumnes tutors L’alumnat crea material didàctic (2 fitxes), assistit i revisat pel professorat -Ajustament al tutorat -Motivació de les parelles -Aprofundiment del tutor Abans de llegir : explorar característiques, formular hipòtesis i activar coneixements previs. Text: de diferents tipologies i autèntic . Després de llegir: reflexió sobre hipòtesis, activitats de comprensió lectora i activitat complementària. Llegim en parella
 19. 19. FULL DE SIMULACIÓ Abans de llegir... Llegint el títol de l’article, podeu avançar de què ens parlarà el text? Teniu un animal domèstic a casa? Quin? Com el vau obtenir? Fa molt temps? <ul><li>Comprensió lectora </li></ul><ul><li>Heu encertat el tema de l’article? Coincideix amb allò que havíeu dit abans de llegir el text? </li></ul><ul><li>Segons l’autor del text, en quina època de l’any s’abandonen més animals? </li></ul><ul><li>Subratlla els animals que surten al text i classifica’ls en animals domèstics habituals o animals exòtics. </li></ul><ul><li>Sabeu què vol dir animals en perill d’extinció? </li></ul><ul><li>Quines són les quatre grans necessitats que tenen els animals domèstics que es descriuen en el text? Se us acut alguna més? </li></ul><ul><li>Quina és la idea central de l’article? </li></ul><ul><li>Hi esteu d’acord? </li></ul><ul><li>Podeu explicar el significat de l’eslògan “Nosaltres no ho faríem”? </li></ul><ul><li>Activitats complementàries </li></ul><ul><li>Penseu i escriviu dos o tres eslògans més per evitar l’abandonament d’animals domèstics. </li></ul><ul><li>Visiteu la pàgina web que suggereix l’autor. Quin és el procés per adoptar un animal abandonat? </li></ul>MURIACH, M. (2004). “Animals Abandonats”, Cavall Fort. Núm. 1013
 20. 20. 4. Desenvolupament de les sessions: (altres consideracions) Dues sessions setmanals de 30 minuts durant 12 setmanes. El tutor seu a l’esquerra del tutorat per monitoritzar millor l’activitat escrita. Cada quinze dies (o cada quatre sessions) es realitza una pauta d’autoavaluació. Les activitats complementàries només es realitzaran en el cas que sobri temps (a l’aula) o si es vol allargar la sessió (tutoria familiar). Un cop interioritzada l’estructura es poden fer ajustaments: ús del temps, aquests ajustaments han de ser raonats en la pauta d’autoavaluació i acordats amb el professor. Llegim en parella
 21. 21. Autoavaluació de la parella Amb l’ajuda de la Pauta d’autoavaluació , les parelles s’autoavaluen quinzenalment: - Necessitat de millora o estat satisfactori de la lectura i comprensió lectora. - Valoració de l’actuació del tutor - Objectius per a la propera quinzena - Decisions d’ajustaments i usos creatius Llegim en parella
 22. 22. 5. Criteris i activitats per a l’avaluació - Avaluació inicial - Seguiment de la Pauta d’autoavaluació en parella - Observacions de les parelles ( Registre d’observacions ) - Fulls d’activitats elaborats pels alumnes tutors - Prova final - Portafoli de les parelles - Informació provinent de la tutoria familiar - Altres observacions (compliment d’acords...) Llegim en parella
 23. 23. Grup d’ Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona htpp://antalya.uab.cat/ice/grai Llegim en parella Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competència lectora

×