Presfamiliesialumnes

2,681 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Presfamiliesialumnes

 1. 1. Llegim en parella Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competència lectora
 2. 2. Què és? Un programa educatiu impulsat per Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es basa en la tutoria entre iguals : parelles de persones, cap d’elles professor professional de l’altra, que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor, perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre, i el tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor. El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar . Les activitats (lectura en parella i comprensió lectora) són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús més ajustat i creatiu. Llegim en parella
 3. 3. Tutoria entre iguals ( peer tutoring ) Suport familiar a la lectura Comprensió lectora Fonaments conceptuals Llegim en parella
 4. 4. <ul><li>Tutoria entre iguals ( peer tutoring ) </li></ul><ul><li>Mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica i un objectiu comú i compartit, que s’assoleix a través d’un marc de relació exteriorment planificat. </li></ul><ul><li>La tutoria entre iguals és utilitzada en molts països i recomanada per experts en educació com una de les pràctiques instructives més efectives. </li></ul><ul><li>La cooperació: </li></ul><ul><li>Estratègia instructiva per a l’escola inclusiva i de qualitat </li></ul><ul><li>Desenvolupa habilitats i actituds bàsiques per a la democràcia </li></ul><ul><li>Competència clau per a la societat del coneixement </li></ul><ul><li>Motor d’aprenentatge </li></ul>Fonaments conceptuals Llegim en parella
 5. 5. Suport familiar a la lectura La implicació activa de les famílies té efectes positius en la qualitat de l’ensenyament del centre i en l’èxit escolar del fill o filla. Efectes en l’alumnat: acceleren el desenvolupament de la parla, milloren el rendiment acadèmic en matemàtiques i llengua, promouen millores en la conducta i valors, incrementen la confiança i l’autoestima, consciència d’aprendre al llarg de la vida i gust per la col·laboració. L’efectivitat prové no només del suport que rep l’alumne (de la família i de l’escola), sinó sobretot de la percepció de continuïtat d’objectius educatius. Molts estudis mostren que llegir de forma sistemàtica a casa, amb el nen/a, millora la competència, permet espais de comunicació i coneixement del nen com a estudiant i acosta les famílies a les activitats escolars. Fonaments conceptuals Llegim en parella
 6. 6. Comprensió lectora - La lectura contribueix a l’autonomia i és una competència clau. - Exceptuant situacions puntuals, la comprensió lectora és al cor de la lectura. - El lector és un subjecte actiu (reflexiona i interpreta el significat a partir dels seus coneixements i fins). - Aprendre a comprendre textos requereix un ensenyament deliberat amb un lector més competent. situar-se front al text (propòsits i coneixements previs) mentre es llegeix: guiar atenció, comprovació de comprensió després: elaborar inferències (interpretacions, conclusions) - Com a competència, la comprensió lectora admet graus d’aprofundiment i s’ha d’aprendre al llarg de l’escolaritat (i de la vida). - Ensenyar i aprendre a llegir és complex, però gratificant. Fonaments conceptuals Llegim en parella
 7. 7. <ul><li>Pacta amb el nen/a els dies i hores de les sessions de Llegim en parella. </li></ul><ul><li>Trieu un lloc tranquil, còmode, amb bona llum i amb poques coses que us distreguin. Seieu ben a prop, per escoltar-vos bé. L’un al costat de l’altre (no en front). I, si pot ser, seu a la seva esquerra (així podràs veure bé quan escrigui). </li></ul><ul><li>És molt important que us sentiu tots dos a gust. Tracta de viure la sessió no com un moment de deures i d’obligació, sinó com una bona estona que passeu junts. Tracteu de gaudir. </li></ul><ul><li>Prepara’t d’avançada els Fulls d’activitats. Utilitza si et cal les claus de resposta. Pensa en les possibles dificultats que podrà tenir el nen/a i la manera de solucionar-les. Fes sempre les activitats prèvies a la lectura i procura despertar la seva curiositat i interès per llegir el text. </li></ul><ul><li>Almenys en les primeres sessions, comença tu fent una primera lectura en veu alta del text, això servirà per arrencar l’activitat i actuaràs com a model de lectura. </li></ul>Consells per al tutor familiar Llegim en parella
 8. 8. 6. Quan llegiu junts, procura anar només una mica per davant d’ell/a. D’aquesta manera marcaràs la velocitat i l’entonació. 7. Quan llegeixi només el nen/a i tu usis el mètode de lectura en parella PPP, recorda quan marquis la pausa, de donar-li temps perquè ell mateix trobi l’error. Amb les pistes, el mateix. I acaba sempre amb la P del Premi (donant ànims a continuar llegint). 8. El nen/a et pot preguntar coses que tu no sabràs. No passa res. Reconeix que no ho saps i busqueu junts la resposta. Et pot ser útil tenir un diccionari sempre a prop. En darrer cas, pots consultar el dubte al mestre o encarregar-te d’aportar la solució en la propera sessió. 9. Després de les activitats de comprensió, recorda de demanar al nen/a que faci la lectura expressiva i, sobretot, fes-lo adonar de com està llegint cada vegada millor. 10. Pren nota de les coses que et sembla que cal millorar i així podreu valorar-les conjuntament en el moment de l’autoavaluació de parella. Recorda sempre que ensenyar és la millor manera d’aprendre i adona’t que ajudant el nen/a tu també estàs aprenent moltes coses. Consells per al tutor familiar (2) Llegim en parella
 9. 9. 4. Activitats per sessió 0 ’ 15 ’ 30 ’ Lectura en parella Comprensi ó lectora Exploraci ó , hipòtesis, coneixements previs (Lectura Tutor) Lectura conjunta Lectura tutorat (PPP) Comprovació d ’ hipòtesis Activitats de comprensió Lectura tutorat Activitats pr è vies Lectura expressiva (Autovaluaci ó ) (Activitat complement à ria) Llegim en parella
 10. 10. Full d’activitats Oferts com a models Fulls d’activitats Elaborats pels alumnes tutors L’alumnat crea material didàctic (2 fitxes), assistit i revisat pel professorat -Ajustament al tutorat -Motivació de les parelles -Aprofundiment del tutor Abans de llegir : explorar característiques, formular hipòtesis i activar coneixements previs. Text: de diferents tipologies i autèntic . Després de llegir: reflexió sobre hipòtesis, activitats de comprensió lectora i activitat complementària. Llegim en parella
 11. 11. FULL DE SIMULACIÓ Abans de llegir... Llegint el títol de l’article, podeu avançar de què ens parlarà el text? Teniu un animal domèstic a casa? Quin? Com el vau obtenir? Fa molt temps? <ul><li>Comprensió lectora </li></ul><ul><li>Heu encertat el tema de l’article? Coincideix amb allò que havíeu dit abans de llegir el text? </li></ul><ul><li>Segons l’autor del text, en quina època de l’any s’abandonen més animals? </li></ul><ul><li>Subratlla els animals que surten al text i classifica’ls en animals domèstics habituals o animals exòtics. </li></ul><ul><li>Sabeu què vol dir animals en perill d’extinció? </li></ul><ul><li>Quines són les quatre grans necessitats que tenen els animals domèstics que es descriuen en el text? Se us acut alguna més? </li></ul><ul><li>Quina és la idea central de l’article? </li></ul><ul><li>Hi esteu d’acord? </li></ul><ul><li>Podeu explicar el significat de l’eslògan “Nosaltres no ho faríem”? </li></ul><ul><li>Activitats complementàries </li></ul><ul><li>Penseu i escriviu dos o tres eslògans més per evitar l’abandonament d’animals domèstics. </li></ul><ul><li>Visiteu la pàgina web que suggereix l’autor. Quin és el procés per adoptar un animal abandonat? </li></ul>MURIACH, M. (2004). “Animals Abandonats”, Cavall Fort. Núm. 1013
 12. 12. Grup d’ Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona htpp://antalya.uab.cat/ice/grai Llegim en parella Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competència lectora

×