Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. Títol i justificació de la unitat o projecte: Llegim junts

Fomentar l'aprenentatge de la lectura. Els alumnes del cicl...
4. Objectius d’aprenentatge

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat de programació són:


  •  Millorar i motiva...
LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Dimensió   Parlar i conversar
comunicativa
         • Participació activa en inte...
6. Criteris d’avaluació

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
•  Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de prod...
7. Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació)
            Organització - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els Estanys Apadrinament Lectura

2,050 views

Published on

Published in: Education • <b>[Comment posted from</b> http://programarambcompetenciesbasiques.blogspot.com/search/label/activitat]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Els Estanys Apadrinament Lectura

 1. 1. 1. Títol i justificació de la unitat o projecte: Llegim junts Fomentar l'aprenentatge de la lectura. Els alumnes del cicle superior apadrinaran un alumne de segon de CI. Primer els llegiran el text, que prèviament hauran pactat amb la mestra, i llavors el fillol el llegirà. 2. Durada i distribució temporal i al llarg del cicle · Cicle superior i cicle inicial. Començaríem amb els alumnes de segon. Una sessió setmanal de 20 minuts el segon i tercer trimestre. 3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen Àrees Competències pròpies de l'àrea Aportacions de les altres àrees a les cb • Competència comunicativa lingüística i audiovisual • Competència d’aprendre a aprendre Llengua catalana i literatura (àrea La competència oral, es treballarà a partir dels textos que els padrins faran llegir L'alumna llegirà el text amb l'entonació adequada, sense equivocar- principal) als seus fillols. se, sense repeticions... per poder ensenyar més bé a llegir els Abans el cicle superior ho haurà treballat a la classe entre tots: quin tipus de petits preguntes fer, quin tipus de text llegir... L’alumnat treballarà de forma conjunta, en equip, per elaborar un A segon explicaran a la classe el què han llegit, com ho han fet... text. Hauran de pensar i exposar sobre què volen escriure. A l’hora de valorar els treballs dels altres, de decidir com i què posar en el text interactuaran en grup, col·laborant en el desenvolupament d’aquesta competència, ja que hauran de regular i orientar la l’activitat amb progressiva autonomia. En la competència literària, s’intentarà millorar l’hàbit lector i el plaer de llegir • Competència d’autonomia i iniciativa personal contes populars, còmics, textos produïts per ells mateixos... L’alumnat s’haurà de fer responsable del funcionament a l'hora de fer llegir als de segon. • Competència social i ciutadana Els nens i les nenes de CS ajudaran als de CI a millorar la lectura. Paratge Els Estanys, s/n - 17250 Platja d’Aro -  i : 972.81.74.07 e-mail: ceip-estanys-platjadaro@xtec.cat | http://phobos.xtec.cat/ceip-estanys-platjadaro
 2. 2. 4. Objectius d’aprenentatge Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat de programació són: • Millorar i motivar el nivell lector. • Descobrir el plaer de la lectura. • Reflexionar sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic per comprendre textos orals i escrits. • Utilitzar adequadament la biblioteca . • Comprendre textos escrits que es donen en l'àmbit escolar i en el context social i cultural proper. • Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge • Avaluar la lectura de cadascú i la dels altres. • Gaudir de la lectura dels contes. 5. Continguts Paratge Els Estanys, s/n - 17250 Platja d’Aro -  i : 972.81.74.07 e-mail: ceip-estanys-platjadaro@xtec.cat | http://phobos.xtec.cat/ceip-estanys-platjadaro
 3. 3. LLENGUA CATALANA I LITERATURA Dimensió Parlar i conversar comunicativa • Participació activa en interaccions amb el grup, mestre, fillol o padrí en qualsevol situació comunicativa de l’aula o biblioteca i amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme). • Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació. Escoltar i comprendre • Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre. • Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre • Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta en presència del padrí o la padrina. • Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. • Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia d’Internet o qualsevol altre text. • Participació en activitats de lectura col·lectiva. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a partir de la lectura dels textos. • Valoració del progrés del dia a dia en lectura. Opinió ajustada de les seves capacitats, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se. Dimensió • Comprensió, a partir d’audicions i comentaris posteriors conjunts, de literatura de tradició oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons, dites). literària • Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cada tipus de text. • Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos. Paratge Els Estanys, s/n - 17250 Platja d’Aro -  i : 972.81.74.07 e-mail: ceip-estanys-platjadaro@xtec.cat | http://phobos.xtec.cat/ceip-estanys-platjadaro
 4. 4. 6. Criteris d’avaluació LLENGUA CATALANA I LITERATURA • Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. • Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports. • Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. • Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l'edat. • Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. • Participar de forma adequada en les situacions comunicatives que es desenvoluparan en la relació padrí-fillol, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres. Paratge Els Estanys, s/n - 17250 Platja d’Aro -  i : 972.81.74.07 e-mail: ceip-estanys-platjadaro@xtec.cat | http://phobos.xtec.cat/ceip-estanys-platjadaro
 5. 5. 7. Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació) Organització - tipologia de les activitats Com a estratègia organitzativa per millorar i motivar la lectura un alumne del cicle superior, de manera voluntària, apadrinarà un alumne de segon, el fillol. Un cop a la setmana es reuniran a la biblioteca per espai de 20 minuts. El padrí primer li llegirà el text amb l'entonació adequada; llavors el fillol el llegirà. Li farà preguntes relacionades amb el text per comprovar la seva comprensió. Cada sessió l'explicarà en una llibreta on escriurà els progressos del seu fillol, intentant que les explicacions siguin en positiu, mai en negatiu. Es pactarà a la classe el tipus de textos a llegir i es treballarà sobretot la lectura, l'entonació i la comprensió. En grup es podria inventar un conte per llegir-lo als fillols o als padrins Aquestes petites produccions es podrien deixar en un lloc destacat a la biblioteca perquè els altres alumnes ho poguessin llegir. Materials • Contes, revistes... • Ordinadors connectats a Internet, processadors de text i programes d’edició gràfica. • Llibreta on fer les anotacions del dia a dia. • Contracte i carnet de padrí i de fillol. Desenvolupament de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació El padrí explicarà cada sessió en una llibreta on escriurà els progressos del seu fillol, intentant que les explicacions siguin en positiu, mai en negatiu. Durant les lectures a la biblioteca la bibliotecària supervisarà i controlarà els padrins i els fillols . Els textos es llegiran i treballaran a la classes. Es revisaran entre tots i es proposar les modificacions i les correccions adequades(entonació, pauses....), raonades, a fi de millorar la lectura. 8. Reflexió sobre la pràctica A final de curs la revisarem, valorarem i presentarem propostes de millora. Ho afegirem a la memòria anual del centre. Paratge Els Estanys, s/n - 17250 Platja d’Aro -  i : 972.81.74.07 e-mail: ceip-estanys-platjadaro@xtec.cat | http://phobos.xtec.cat/ceip-estanys-platjadaro

×