Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тэжээмэл амьтад

3,410 views

Published on

  • Be the first to comment

тэжээмэл амьтад

  1. 1. Тэжээмэл амьтад
  2. 2.     Хичээлийн зорилго Тэжээмэл амьтдыг  мэдэх  тэдний  амьдралын онцлогийг  мэдэх
  3. 3. Хичээлийн зорилт   Тэжээмэл амьтдыг нэрлэх Хаана яаж амьдардаг  Түүний ашиг шимийн талааар мэдэх Өөрийн тэжээдэг амьтныхаа тухай  ярих
  4. 4. Амьтдыг  нэрлээд хаана  амьдардаг талаар  ярилцаарай
  5. 5. Хүмүүсийн арчилж малладаг амьтныгтэжээмэл амьтан гэнэ
  6. 6. Даалгавар 1 Өөрийн мэддэг   тэжээмэл амьтдын нэрийг  бичээрэй 1................................................ 2................................................ 3................................................ 4................................................ 5................................................
  7. 7. Даалгавар 21.Танайх ямар амьтан тэжээдэг вэ ?2.Түүнийгээ хэрхэн хайрлаж                         хамгаалдаг, асардаг вэ ?
  8. 8. Гэрийн даалгавар1.Өөрийн гэртээ байгаа тэжээмэл амьтныхаа тухай бичиж ирээрэй2. Гэрийнхээ тэжээмэл амьтныг зурж ирээрэй.
  9. 9. ҮнэлгээСурагч бүрийн хичээлийн явцад юу хийснийг нь шалгаад аман болон бусад үнэлгээгээр үнэлнэ.

×