Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

байгалийн дуу чимээ цахим хичээл

10,130 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

байгалийн дуу чимээ цахим хичээл

 1. 1. Байгалийн дуу чимээ
 2. 2. Байгалийн дуу чимээ <ul><li>Зорилго
 3. 3. Зорилт
 4. 4. Байгалийн дуу чимээ
 5. 5. Дасгал-1
 6. 6. Байгалийн дуу чимээний ангилал
 7. 7. Дасгал-2
 8. 8. Байгалийн дуу чимээг сонсох
 9. 9. Дүгнэлт хичээл
 10. 10. Гэрийн даалгавар </li></ul>
 11. 11. Зорилго Байгалийн дуу чимээний тухай мэдлэгтэй болох, ялган сонсох.
 12. 12. Зорилт <ul><li>Байгалийн дуу чимээ гэж юу вэ?
 13. 13. Байгалийн дуу чимээг юу гэж ангилдаг вэ?
 14. 14. Дуу чимээг ялган сонсох чадвартай болох. </li></ul>
 15. 15. Байгалийн дуу чимээ Салхи бороо, мал амьтдын дуу авиаг байгалийн дуу чимээ гэнэ.
 16. 16. Дасгал-1 Зургийг ажигла.
 17. 17. Байгалийн дуу чимээг <ul>Амьд <li>Хүн
 18. 18. Таван хошуу мал
 19. 19. Амьтдын дуу авиаг амьд байгалийн дуу чимээ гэнэ. </li></ul><ul>Амьгүй <li>Салхи
 20. 20. Шуурга
 21. 21. Хөгжим
 22. 22. Утас
 23. 23. Цаг
 24. 24. Машины дуу авиаг амьгүй байгалийн дуу чимээ гэнэ. </li></ul>
 25. 25. <ul>Дасгал-2 Гэрээсээ хичээлдээ ирэх хооронд амьд ба амьгүй байгалийн ямар ямар дуу чимээ сонссоноо дэвтэртээ бичээрэй. </ul>
 26. 26. Хөгжим сонсгох үйл ажиллагаа. <ul><li>Дуу чимээг анхааралтай сонсож амьд ба амьгүй байгалийн дуу чимээг ялган бич.
 27. 27. Сонссон байгалийн дуу чимээнийхээ өнгө аясыг тодорхойл. </li></ul>
 28. 28. Дүгнэлт <ul><li>Байгалийн дуу чимээ гэж юу вэ?
 29. 29. Байгалийн дуу чимээг юу гэж ангилдаг вэ?
 30. 30. Амьд байгалийн дуу чимээнээс 5-ыг нэрлэнэ үү?
 31. 31. Амьгүй байгалийн дуу чимээнээс 5-ыг нэрлэнэ үү? </li></ul>
 32. 32. Гэрийн даалгавар Амьд ба амьгүй байгалийн дуу чимээг багтаасан “Миний нутаг” сэдэвт зураг зур

×