Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

elnas
elnasTeacher
Από την αγροτική οικονομία
στην αστικοποίηση
Εισαγωγή
Προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα:
• Αποκατάσταση των ζημιών (που είχαν προκληθεί από πόλεμο και αναρχία)
• Δομές και λειτουργίες κοινωνίας (στην οικονομία κυρίως) απαρχαιωμένες:
• Βιομηχανία άγνωστη
• Μεταφορές με πρωτόγονα μέσα
• Καλλιέργειες με μεθόδους εποχής Ησιόδου
Αφετηρία το 1833
(εγκατάσταση βαυαρικής δυναστείας)
Τα κράτη της Δύσης ζούσαν ήδη τη
βιομηχανική επανάσταση & τον
μετασχηματισμό των παραγωγικών και
οικονομικών τους δυνάμεων.
• Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: 1830
• Παγίωση τάξης (στοιχειώδης κρατική λειτουργία) &
• Αρχή ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης
Η ληστεία στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα
http://ebooks.edu.gr/
Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου,
του βασικού Πρωτοκόλλου της
Ανεξαρτησίας, όπως επιδόθηκε στην Υψηλή
Πύλη από τους Πρεσβευτές των Μεγάλων
Δυνάμεων στις 8 Απριλίου 1830. Πρόκειται για
την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη με την οποία
αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως πλήρως
ανεξάρτητο κράτος.
Τα εδάφη του κράτους […] ορίζονταν από τους
ποταμούς Αχελώο στα δυτικά και Σπερχειό στα
ανατολικά, ενώ περιλαμβάνονταν οι Σποράδες
και η Εύβοια.
Σε άλλο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας,
προβλεπόταν ως Ηγεμόνας της Ελλάδας ο
Πρίγκιπας Λεοπόλδος του Saxe-Coburg.
Πρωτόκολλο Λονδίνου,
22 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1830, σ.1
https://200years.mfa.gr/international-treaties/
Α. Η ελληνική οικονομία
μετά την Επανάσταση
1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Από τη συγκεκριμένα υποενότητα αναμένεται
να:
1. γνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής
κοινωνίας και
2. γνωρίσετε τα δημογραφικά δεδομένα του
ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.
α. Ο πληθυσμός
Κατάσταση ελληνικού κράτους
• Φτώχεια
• Απαρχαιωμένες παραγωγικές
δομές
• Μικρό σε έκταση και ολιγάνθρωπο
Πανόραμα της Αθήνας στα 1830-1840
http://ebooks.edu.gr
Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της
Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των
βουνών της Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! Άμορφοι
όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες, οικογένειες χωρίς ψωμί! Μάταια
αναζητούμε τις πόλεις, ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του Παρθενώνα, κάτω από το
φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της Αθήνας, κείτονται καλύβες, μισές πέτρα, μισές ξύλο.
Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα περάσματα ακατάστατα και
λασπωμένα! Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, στοιχειωμένα από τις σκιές των
παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και ελαιώνες
κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα
πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να
γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, τους λίγους που μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να
δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη
ολοκληρωθεί όλα αυτά, να είναι τα πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε έφθασαν λίγα
μόλις χρόνια στη Δύση για να πετύχει ένα τέτοιο θαύμα;
Από το βιβλίο, Pierre Α. Moraitinis, La Grece telle qu'elle est, Paris, Athenes, Berlin, 1877
(ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας, 1987) Avant-propos, p. 7-8.
Εδάφη και προσαρτήσεις
• 1832: βόρεια συνοριακή γραμμή Αμβρακικού-
Παγασητικού κόλπου, Κυκλάδες, Β. Σποράδες,
Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα.
• 1864: προσάρτηση Ιονίων Νήσων (Επτάνησα)
• 1881: προσάρτηση Θεσσαλίας (τα βόρεια σύνορα άγγιζαν
τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
Συνθήκη (Διακανονισμός) της Κωνσταντινούπολης 1832, σ.3
19/31 Ιουλίου 1832. Υπογράφτηκε η Συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης μεταξύ των τριών Δυνάμεων και της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον τελικό διακανονισμό των
ζητημάτων ανάμεσα στην τελευταία και την Ελλάδα. […] Με τη
Συνθήκη ως βόρειο σύνορο της Ελλάδας ορίστηκε η γραμμή Άρτα-
Βόλος, ενώ η απόφαση για την κυριότητα της περιοχής της Λαμίας,
για την οποία δεν επετεύχθη συμφωνία, παραπέμφθηκε σε νέες
διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 18/30 Αυγούστου 1832, με το
οποίο η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα. [Έτσι, τα ελληνο-
οθωμανικά σύνορα ορίζονταν μεταξύ των κόλπων του Αμβρακικού
και Παγασητικού.] https://200years.mfa.gr/international-treaties/
Γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου
Νησιά: Β. Σποράδες και Κυκλάδες.
Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο
Μοριάς
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
Η Αγγλία παραχωρεί τα Ιόνια
Νησιά (Επτάνησα) στην Ελλάδα.
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης
(2/7/1881) η Τουρκία παραχωρεί στην
Ελλάδα τη Θεσσαλία χωρίς τον Όλυμπο
(επαρχία Ελασσόνας) και μέρος της Ηπείρου
κατά μήκος του ποταμού Άραχθου. Ο
πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν
περίπου 300.000 κάτοικοι
Πυκνότητα
πληθυσμού
 Κυμαινόταν από 15
(1828) σε 43 (1911)
κατοίκους το τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
 Ήταν τρεις φορές
μικρότερη σε σύγκριση με
τα δεδομένα της Δυτικής
Ευρώπης.
Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936)
http://ebooks.edu.gr
Εξάντληση τόπου
και ανθρώπων
• Εδάφη γυμνά  λόγω υπερβόσκησης και
υλοτομίας
• Χέρσα χωράφια  λόγω εκτεταμένης
αγρανάπαυσης
Εξαίρεση αποτελούσαν τα περιφραγμένα
περιβόλια
https://www.lifo.gr/
Η ερειπωμένη, μετά την Επανάσταση, Αθήνα
Δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδας
Κατάσταση πληθυσμού
• Ο πληθυσμός, παρόλα αυτά, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να
εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης στην αραιοκατοικημένη
χώρα.
Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθυσμού
1. Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
2. Τα πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα
3. Οι μικρές δυνατότητες της χώρας σε περιόδους αστάθειας
Κριμαϊκός
Πόλεμος (1853-
1856)
1854: Αγγλογαλλικός ναυτικός αποκλεισμός της
χώρας με συνέπειες:
• πείνα
• αρρώστιες
• ανθρώπινες απώλειες
Οι μικρές δυνατότητες της
χώρας επιβεβαιώνονταν
σε περιόδους κρίσης, όπως
εκείνη του Κριμαϊκού
πολέμου.
https://www.sansimera.gr/articles/743
Πειραιάς, 1852
β. Οι μετακινήσεις μέσα κι έξω από την
Ελλάδα
Πόλεις
 Ο πληθυσμός τους αυξάνεται.
 Δεν μοιάζουν με τα αστικά κέντρα της
Δύσης.
 Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέτρα
θεωρούνταν μεγάλα χωριά.
Εσωτερική μετανάστευση
Η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού
προς τα αστικά κέντρα κατά τον 19ο αιώνα
υπήρξε περιορισμένη
Η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους
πολλές ευκαιρίες.
Αιτία
Εξωτερική
μετανάστευση
Παράλληλα, ο αγροτικός
πληθυσμός μετανάστευσε
(εξωτερική μετανάστευση):
 στα λιμάνια της Ανατολικής
Μεσογείου και Μαύρης
Θάλασσας, στον Δούναβη,
τη νότια Ρωσία, Μικρά
Ασία, Αίγυπτο.
 στην Αμερική (εξαιτίας της
σταφιδικής κρίσης στο τέλος
του 19ου και αρχές 20ου αι.)
Έλληνες μετανάστες φτάνουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα
Η κορινθιακή σταφίδα
«Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται από τον Ισθμό ως την Αρκαδία, σ' όλες σχεδόν τις
ακτές, βόρειες και δυτικές, του Μοριά. Ο καρπός έχει ένα χρώμα γαλαζωπό και μέγεθος
φραγκοστάφυλου. Δεν έχει κουκούτσια και είναι κρεμασμένος σε μακρουλά τσαμπιά.
Μαζεύουν την κορινθιακή σταφίδα την ίδια εποχή με όλα τα άλλα σταφύλια. Μόλις την
κόψουν, την ξεραίνουν στο φούρνο, την αμπαλάρουν και την στέλνουν στη Αγγλία. Αν η
Ελλάδα σταματούσε να παράγει αυτούς τους μικρούς πολύτιμους καρπούς, δεν θα υπήρχαν
πια ούτε plum-puddings, ούτε plum-cakes (πουτίγκες και κέικ), ούτε καμιά απ' αυτές τις
λιχουδιές που έχουν για βάση τους την κορινθιακή σταφίδα. Αν η αρρώστια της σταφίδας που
κατέστρεψε στα 1852 τα δύο τρίτα της σοδειάς, είχε χτυπήσει τα κλήματα, η Αγγλία θα
στερούνταν την πιο αγνή της απόλαυση και η Ελλάδα το πιο ουσιαστικό από τα εισοδήματά
της».
Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα τον Όθωνος, πρόλογος, επιμέλεια και σχολιασμός Τάσος
Βουρνάς, Αθήνα, χχ., σσ. 96-97.
http://ebooks.edu.gr/
Η Μετανάστευση
Η οικονομική κρίση, που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό πληθυσμό
της χώρας. Πολλοί άνδρες κυρίως από την Πελοπόννησο και τη Στερεά
Ελλάδα, στην πλειονότητά τους αγρότες, υποχρεώθηκαν τότε, εξαιτίας των
προβλημάτων στο εμπόριο της σταφίδας, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό
αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής αποτέλεσαν δημοφιλή προορισμό των Ελλήνων μεταναστών.
Εμπορικοί πράκτορες και εταιρείες ακτοπλοϊκών μεταφορών φρόντιζαν για
την ασφαλή μεταφορά τους στις νέες πατρίδες. Ήταν η αφετηρία μιας
μεταναστευτικής κίνησης, που επρόκειτο να συνεχιστεί και τον 20o αιώνα.
http://ebooks.edu.gr/
Ματιά στο παρελθόν
Τέλος
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη (ΠΕ02), Σεπ. 2023
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ, 2021, 10-15
Συνθήκες και πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ημ. προσβ. 11/9/23)
1 of 22

Recommended

7. Tα δημόσια έργα by
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργαKvarnalis75
19.2K views22 slides
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf by
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdfDimitra Mylonaki
39 views53 slides
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα by
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναKvarnalis75
37.8K views58 slides
θεσσαλία by
θεσσαλίαθεσσαλία
θεσσαλίαElli Gratsia
4.3K views93 slides
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο by
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την ΚύπροKvarnalis75
15.6K views31 slides

More Related Content

Similar to Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα by
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναΚεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναLampros Nikolaras
1K views11 slides
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) by
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)Nasia Fatsi
1.5K views25 slides
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aiona by
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aionai elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aiona
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aionaΧαράλαμπος Γαρίτατζης
122 views40 slides
ιστορια στ' 8 by
ιστορια στ' 8ιστορια στ' 8
ιστορια στ' 8Margarita Gerouki
696 views8 slides
Η ιστορία της Πατησίων by
Η ιστορία της ΠατησίωνΗ ιστορία της Πατησίων
Η ιστορία της ΠατησίωνΙωαννα Χαλκιά
3.4K views30 slides

Similar to Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα(20)

Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα by Lampros Nikolaras
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναΚεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) by Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
Nasia Fatsi1.5K views
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 15 by gper2014
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 152ο γελ ν. ιωνίας 2014 15
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 15
gper2014420 views
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου by Dimitra Mylonaki
Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΗ επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Dimitra Mylonaki24 views
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ by Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
Nasia Fatsi3.4K views
Aitnia by gvlachos
AitniaAitnia
Aitnia
gvlachos506 views
2. H εμπορική ναυτιλία by Kvarnalis75
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλία
Kvarnalis7523.3K views
ονοματολογια γεφυριων by tziovaras
ονοματολογια γεφυριωνονοματολογια γεφυριων
ονοματολογια γεφυριων
tziovaras25 views
ονοματολογια γεφυριων by mariosts
ονοματολογια γεφυριωνονοματολογια γεφυριων
ονοματολογια γεφυριων
mariosts35 views
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄... by Χρήστος Χαρμπής
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία by Dimitra Mylonaki
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησίαΤο τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

More from elnas

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx by
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxelnas
4 views19 slides
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx by
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxelnas
25 views19 slides
Β1_Το εμπόριο.ppsx by
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 views26 slides
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx by
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxelnas
10 views24 slides
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
31 views12 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
269 views49 slides

More from elnas(20)

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx by elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 views
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx by elnas
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
elnas25 views
Β1_Το εμπόριο.ppsx by elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 views
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx by elnas
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
elnas10 views
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas31 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas269 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 views
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) by elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas495 views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση by elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K views
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas330 views
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas474 views
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός by elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas887 views
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) by elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas127 views
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας by elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas472 views
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) by elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas695 views
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της by elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 views
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) by elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 views
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 views
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) by elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 views

Recently uploaded

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 views14 slides
Imerida_36_Dec_2023.pptx by
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
40 views7 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf by
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
32 views14 slides
Palaiodologiko_2023.pptx by
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx36dimperist
58 views16 slides
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx36dimperist
25 views4 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
11 views8 slides

Recently uploaded(20)

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b44 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 views

Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

 • 1. Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση Εισαγωγή
 • 2. Προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα: • Αποκατάσταση των ζημιών (που είχαν προκληθεί από πόλεμο και αναρχία) • Δομές και λειτουργίες κοινωνίας (στην οικονομία κυρίως) απαρχαιωμένες: • Βιομηχανία άγνωστη • Μεταφορές με πρωτόγονα μέσα • Καλλιέργειες με μεθόδους εποχής Ησιόδου Αφετηρία το 1833 (εγκατάσταση βαυαρικής δυναστείας) Τα κράτη της Δύσης ζούσαν ήδη τη βιομηχανική επανάσταση & τον μετασχηματισμό των παραγωγικών και οικονομικών τους δυνάμεων. • Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: 1830 • Παγίωση τάξης (στοιχειώδης κρατική λειτουργία) & • Αρχή ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης
 • 3. Η ληστεία στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα http://ebooks.edu.gr/
 • 4. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, του βασικού Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας, όπως επιδόθηκε στην Υψηλή Πύλη από τους Πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στις 8 Απριλίου 1830. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη με την οποία αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως πλήρως ανεξάρτητο κράτος. Τα εδάφη του κράτους […] ορίζονταν από τους ποταμούς Αχελώο στα δυτικά και Σπερχειό στα ανατολικά, ενώ περιλαμβάνονταν οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε άλλο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας, προβλεπόταν ως Ηγεμόνας της Ελλάδας ο Πρίγκιπας Λεοπόλδος του Saxe-Coburg. Πρωτόκολλο Λονδίνου, 22 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1830, σ.1 https://200years.mfa.gr/international-treaties/
 • 5. Α. Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση 1. Τα δημογραφικά δεδομένα
 • 6. Από τη συγκεκριμένα υποενότητα αναμένεται να: 1. γνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας και 2. γνωρίσετε τα δημογραφικά δεδομένα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.
 • 7. α. Ο πληθυσμός Κατάσταση ελληνικού κράτους • Φτώχεια • Απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές • Μικρό σε έκταση και ολιγάνθρωπο Πανόραμα της Αθήνας στα 1830-1840 http://ebooks.edu.gr
 • 8. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των βουνών της Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! Άμορφοι όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες, οικογένειες χωρίς ψωμί! Μάταια αναζητούμε τις πόλεις, ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του Παρθενώνα, κάτω από το φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της Αθήνας, κείτονται καλύβες, μισές πέτρα, μισές ξύλο. Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα περάσματα ακατάστατα και λασπωμένα! Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, στοιχειωμένα από τις σκιές των παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και ελαιώνες κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, τους λίγους που μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλα αυτά, να είναι τα πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε έφθασαν λίγα μόλις χρόνια στη Δύση για να πετύχει ένα τέτοιο θαύμα; Από το βιβλίο, Pierre Α. Moraitinis, La Grece telle qu'elle est, Paris, Athenes, Berlin, 1877 (ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας, 1987) Avant-propos, p. 7-8.
 • 9. Εδάφη και προσαρτήσεις • 1832: βόρεια συνοριακή γραμμή Αμβρακικού- Παγασητικού κόλπου, Κυκλάδες, Β. Σποράδες, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα. • 1864: προσάρτηση Ιονίων Νήσων (Επτάνησα) • 1881: προσάρτηση Θεσσαλίας (τα βόρεια σύνορα άγγιζαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
 • 10. Συνθήκη (Διακανονισμός) της Κωνσταντινούπολης 1832, σ.3 19/31 Ιουλίου 1832. Υπογράφτηκε η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των τριών Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον τελικό διακανονισμό των ζητημάτων ανάμεσα στην τελευταία και την Ελλάδα. […] Με τη Συνθήκη ως βόρειο σύνορο της Ελλάδας ορίστηκε η γραμμή Άρτα- Βόλος, ενώ η απόφαση για την κυριότητα της περιοχής της Λαμίας, για την οποία δεν επετεύχθη συμφωνία, παραπέμφθηκε σε νέες διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 18/30 Αυγούστου 1832, με το οποίο η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα. [Έτσι, τα ελληνο- οθωμανικά σύνορα ορίζονταν μεταξύ των κόλπων του Αμβρακικού και Παγασητικού.] https://200years.mfa.gr/international-treaties/
 • 11. Γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου Νησιά: Β. Σποράδες και Κυκλάδες. Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο Μοριάς https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
 • 12. https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882 Η Αγγλία παραχωρεί τα Ιόνια Νησιά (Επτάνησα) στην Ελλάδα.
 • 13. https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882 Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (2/7/1881) η Τουρκία παραχωρεί στην Ελλάδα τη Θεσσαλία χωρίς τον Όλυμπο (επαρχία Ελασσόνας) και μέρος της Ηπείρου κατά μήκος του ποταμού Άραχθου. Ο πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν περίπου 300.000 κάτοικοι
 • 14. Πυκνότητα πληθυσμού  Κυμαινόταν από 15 (1828) σε 43 (1911) κατοίκους το τετραγωνικό χιλιόμετρο.  Ήταν τρεις φορές μικρότερη σε σύγκριση με τα δεδομένα της Δυτικής Ευρώπης. Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936) http://ebooks.edu.gr
 • 15. Εξάντληση τόπου και ανθρώπων • Εδάφη γυμνά  λόγω υπερβόσκησης και υλοτομίας • Χέρσα χωράφια  λόγω εκτεταμένης αγρανάπαυσης Εξαίρεση αποτελούσαν τα περιφραγμένα περιβόλια https://www.lifo.gr/ Η ερειπωμένη, μετά την Επανάσταση, Αθήνα
 • 16. Δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδας Κατάσταση πληθυσμού • Ο πληθυσμός, παρόλα αυτά, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης στην αραιοκατοικημένη χώρα. Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθυσμού 1. Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 2. Τα πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα 3. Οι μικρές δυνατότητες της χώρας σε περιόδους αστάθειας
 • 17. Κριμαϊκός Πόλεμος (1853- 1856) 1854: Αγγλογαλλικός ναυτικός αποκλεισμός της χώρας με συνέπειες: • πείνα • αρρώστιες • ανθρώπινες απώλειες Οι μικρές δυνατότητες της χώρας επιβεβαιώνονταν σε περιόδους κρίσης, όπως εκείνη του Κριμαϊκού πολέμου. https://www.sansimera.gr/articles/743 Πειραιάς, 1852
 • 18. β. Οι μετακινήσεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα Πόλεις  Ο πληθυσμός τους αυξάνεται.  Δεν μοιάζουν με τα αστικά κέντρα της Δύσης.  Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέτρα θεωρούνταν μεγάλα χωριά. Εσωτερική μετανάστευση Η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε περιορισμένη Η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες. Αιτία
 • 19. Εξωτερική μετανάστευση Παράλληλα, ο αγροτικός πληθυσμός μετανάστευσε (εξωτερική μετανάστευση):  στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, στον Δούναβη, τη νότια Ρωσία, Μικρά Ασία, Αίγυπτο.  στην Αμερική (εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης στο τέλος του 19ου και αρχές 20ου αι.) Έλληνες μετανάστες φτάνουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα
 • 20. Η κορινθιακή σταφίδα «Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται από τον Ισθμό ως την Αρκαδία, σ' όλες σχεδόν τις ακτές, βόρειες και δυτικές, του Μοριά. Ο καρπός έχει ένα χρώμα γαλαζωπό και μέγεθος φραγκοστάφυλου. Δεν έχει κουκούτσια και είναι κρεμασμένος σε μακρουλά τσαμπιά. Μαζεύουν την κορινθιακή σταφίδα την ίδια εποχή με όλα τα άλλα σταφύλια. Μόλις την κόψουν, την ξεραίνουν στο φούρνο, την αμπαλάρουν και την στέλνουν στη Αγγλία. Αν η Ελλάδα σταματούσε να παράγει αυτούς τους μικρούς πολύτιμους καρπούς, δεν θα υπήρχαν πια ούτε plum-puddings, ούτε plum-cakes (πουτίγκες και κέικ), ούτε καμιά απ' αυτές τις λιχουδιές που έχουν για βάση τους την κορινθιακή σταφίδα. Αν η αρρώστια της σταφίδας που κατέστρεψε στα 1852 τα δύο τρίτα της σοδειάς, είχε χτυπήσει τα κλήματα, η Αγγλία θα στερούνταν την πιο αγνή της απόλαυση και η Ελλάδα το πιο ουσιαστικό από τα εισοδήματά της». Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα τον Όθωνος, πρόλογος, επιμέλεια και σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, Αθήνα, χχ., σσ. 96-97. http://ebooks.edu.gr/
 • 21. Η Μετανάστευση Η οικονομική κρίση, που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Πολλοί άνδρες κυρίως από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, στην πλειονότητά τους αγρότες, υποχρεώθηκαν τότε, εξαιτίας των προβλημάτων στο εμπόριο της σταφίδας, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσαν δημοφιλή προορισμό των Ελλήνων μεταναστών. Εμπορικοί πράκτορες και εταιρείες ακτοπλοϊκών μεταφορών φρόντιζαν για την ασφαλή μεταφορά τους στις νέες πατρίδες. Ήταν η αφετηρία μιας μεταναστευτικής κίνησης, που επρόκειτο να συνεχιστεί και τον 20o αιώνα. http://ebooks.edu.gr/ Ματιά στο παρελθόν
 • 22. Τέλος Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη (ΠΕ02), Σεπ. 2023 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ, 2021, 10-15 Συνθήκες και πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ημ. προσβ. 11/9/23)