Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

elnas
elnasTeacher
Η ελληνική
οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β2. Η εμπορική ναυτιλία
Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:
 αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τον 18ο αι.
 εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία
εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.
 απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό
ναυτιλιακό κέντρο.
 αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και
τους λόγους της ανοδικής της πορείας.
 αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες
προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα
μέσα του 19ου αι.
 αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας.
 απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής
ναυτιλίας.
18ος αι.:
Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα
σε
Παραλιακές περιοχές
ελληνικού χώρου
νησιά
Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης)
• Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη
εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της
Μεσογείου.
• Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και
Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία
προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ.
• Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι
(ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)
 Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε
μεγάλα κέρδη.
 Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική
Μεσόγειο.
1821-1830: Δύσκολα χρόνια
Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής
• Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό.
• Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν.
• Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή
(Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή.
• Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα
πράγματα:
 Η προδιάθεση για τη θάλασσα
 Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το
μπρίκι «Αγαμέμνων» στα
καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο,
μετά το θάνατο
της Μπουμπουλίνας στο
Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε
σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα
του νεοσυσταθέντος τότε από τον
Καποδίστρια, κρατικού στόλου.
Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο
του Πόρου από τον Μιαούλη.
Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων
• Δέχτηκε κύματα προσφύγων –
κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της
Επανάστασης.
• Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο
του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις
διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά
και τη Μαύρη θάλασσα με τους
μεσογειακούς δρόμους του
εμπορίου.
Σύρος:
Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο
https://el.wikipedia.org/
Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική
παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην
περιοχή:
• στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας
• στις εκβολές του Δούναβη
• στην Κωνσταντινούπολη
• στη Σμύρνη
• στην Αίγυπτο (αργότερα)
Ο ποταμός Δούναβης
https://elinis.gr
Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
Διάρκεια 19ου αιώνα:
• Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας
• Παρά τις περιόδους κρίσης &
• Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων
Ο αριθμός και η χωρητικότητα
των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν
Έτος Χωρητικότητα
1840 100.000 τόνους
1866 300.000 τόνους
Κορβέτα
https://elinis.gr
Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις
στην περίοδο αντικατάστασης
των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια.
Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε
λιμάνια και σύστημα φάρων
Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες
έγινε ασφαλέστερη
Φάροι Ελλάδος
Φάροι Ελλάδος
Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με
σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας,
χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή
εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής.
https://foroline.gr/archives/32417
https://www.syros-agenda.gr/
Το λιμάνι της Σύρου
Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής
ναυτιλίας στην εποχή του ατμού
Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά
και τη συντήρηση των ατμοπλοίων.
• Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που
ίσχυαν για τα ιστιοφόρα.
• Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών
επιχειρηματικών σχημάτων
Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο
Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για
την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως.
https://greekshippingmiracle.org/
Φωτογραφία του Πειραιά στις
αρχές του 20ου αι.
https://greekshippingmiracle.org/
https://greekshippingmiracle.org/
Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη
στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας συμμετείχαν:
• Το κράτος
• Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα)
• Οι εκτός των συνόρων ομογενείς
Εμπόδια στην ανάπτυξη:
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων
• Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
Απόκομμα από την
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σχετικά
με την ίδρυση της
πρώτης ελληνικής
ατμοπλοϊκής
επιχείρησης. (9/65)
https://greekshippingmiracle.org/
Τελευταία δεκαετία 19ου αι.
• Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας
Αιτία ανάπτυξης:
• Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του
Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι
Έτος Αριθμός πλοίων
1890 97
1901 191
1912 389
Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων
προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό.
https://greekshippingmiracle.org/
Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά
το 1919)
Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
 Καταστροφές
 Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου
Πόντου
Μεταβολή δεδομένων
Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε
σχέση με το 1914.
Χρειάστηκε μια νέα αρχή
Τέλος
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22.
• Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).
1 of 24

Recommended

Εμπορική Ναυτιλία by
Εμπορική ΝαυτιλίαΕμπορική Ναυτιλία
Εμπορική ΝαυτιλίαKaterina Tzamou
1.9K views17 slides
Η εμπορική ναυτιλία by
Η εμπορική ναυτιλίαΗ εμπορική ναυτιλία
Η εμπορική ναυτιλίαNasia Fatsi
191 views16 slides
2. H εμπορική ναυτιλία by
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαKvarnalis75
23.3K views28 slides
2.εμπορική ναυτιλία . pptx by
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxgiouli
1.5K views9 slides
2.εμπορική ναυτιλία . pptx by
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxKostas Loizidis
3.1K views11 slides
2. H εμπορική ναυτιλία by
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαVassiliki Yiannou
1.6K views15 slides

More Related Content

Similar to Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης by
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςkar_dim
2.2K views64 slides
7. Tα δημόσια έργα by
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργαKvarnalis75
19.2K views22 slides
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια by
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστριαntinakatirtzi
565 views26 slides
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx by
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxNasia Fatsi
32 views20 slides
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών by
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνNikos Kaklamanos
10.3K views32 slides
Η οικονομική ζωή by
Η οικονομική ζωήΗ οικονομική ζωή
Η οικονομική ζωήDimitra Mylonaki
154 views20 slides

Similar to Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx(20)

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης by kar_dim
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
kar_dim2.2K views
7. Tα δημόσια έργα by Kvarnalis75
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργα
Kvarnalis7519.2K views
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια by ntinakatirtzi
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
ntinakatirtzi565 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx by Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
Nasia Fatsi32 views
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών by Nikos Kaklamanos
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Nikos Kaklamanos10.3K views
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο by Kvarnalis75
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Kvarnalis7520.8K views
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι. by Than Kioufe
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Than Kioufe880 views
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ by Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
Nasia Fatsi3.4K views
Port of igoumenitsa by ntakaletsi
Port of igoumenitsaPort of igoumenitsa
Port of igoumenitsa
ntakaletsi354 views
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. by Alexandra Gerakini
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Alexandra Gerakini2.8K views
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου... by Kvarnalis75
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis7532.4K views
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013 by sotefas
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
sotefas524 views
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx by elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 views
B' Aποικισμός by irinikel
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
irinikel83K views
Corinth canal by 2gymkor
Corinth canalCorinth canal
Corinth canal
2gymkor222 views

More from elnas

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx by
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxelnas
25 views19 slides
Β1_Το εμπόριο.ppsx by
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 views26 slides
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
31 views12 slides
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα by
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 views22 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
269 views49 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος by
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτοςelnas
118 views32 slides

More from elnas(20)

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx by elnas
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
elnas25 views
Β1_Το εμπόριο.ppsx by elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 views
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas31 views
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα by elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas269 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 views
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) by elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas495 views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση by elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K views
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas330 views
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas474 views
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός by elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas887 views
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) by elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas127 views
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας by elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas472 views
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) by elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas695 views
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της by elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 views
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) by elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 views
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 views
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) by elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 views
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων by elnas
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
elnas244 views

Recently uploaded

202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx by
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 views2 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
76 views80 slides
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
18 views13 slides
Ευρωπαϊκή Ένωση by
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωσηssuser43d27b
10 views26 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
418 views2 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
116 views3 slides

Recently uploaded(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram76 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b10 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.5K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b44 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

 • 1. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β2. Η εμπορική ναυτιλία
 • 2. Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:  αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 18ο αι.  εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.  απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο.  αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και τους λόγους της ανοδικής της πορείας.  αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα μέσα του 19ου αι.  αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας.  απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής ναυτιλίας.
 • 3. 18ος αι.: Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα σε Παραλιακές περιοχές ελληνικού χώρου νησιά Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
 • 4. Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης) • Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της Μεσογείου. • Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ. • Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι (ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)  Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε μεγάλα κέρδη.  Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο.
 • 5. 1821-1830: Δύσκολα χρόνια Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής • Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό. • Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν. • Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. • Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα πράγματα:  Η προδιάθεση για τη θάλασσα  Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
 • 6. Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το μπρίκι «Αγαμέμνων» στα καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο, μετά το θάνατο της Μπουμπουλίνας στο Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα του νεοσυσταθέντος τότε από τον Καποδίστρια, κρατικού στόλου. Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο του Πόρου από τον Μιαούλη.
 • 7. Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων • Δέχτηκε κύματα προσφύγων – κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της Επανάστασης. • Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη θάλασσα με τους μεσογειακούς δρόμους του εμπορίου. Σύρος: Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο https://el.wikipedia.org/
 • 8. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην περιοχή: • στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας • στις εκβολές του Δούναβη • στην Κωνσταντινούπολη • στη Σμύρνη • στην Αίγυπτο (αργότερα) Ο ποταμός Δούναβης https://elinis.gr
 • 9. Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
 • 10. Διάρκεια 19ου αιώνα: • Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας • Παρά τις περιόδους κρίσης & • Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων Ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν Έτος Χωρητικότητα 1840 100.000 τόνους 1866 300.000 τόνους Κορβέτα https://elinis.gr
 • 11. Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις στην περίοδο αντικατάστασης των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια. Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε λιμάνια και σύστημα φάρων Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες έγινε ασφαλέστερη Φάροι Ελλάδος
 • 13. Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας, χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής. https://foroline.gr/archives/32417
 • 15. Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων. • Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που ίσχυαν για τα ιστιοφόρα. • Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων
 • 16. Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως. https://greekshippingmiracle.org/
 • 17. Φωτογραφία του Πειραιά στις αρχές του 20ου αι. https://greekshippingmiracle.org/
 • 18. https://greekshippingmiracle.org/ Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
 • 19. Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας συμμετείχαν: • Το κράτος • Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα) • Οι εκτός των συνόρων ομογενείς Εμπόδια στην ανάπτυξη: • Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων • Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
 • 20. Απόκομμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την ίδρυση της πρώτης ελληνικής ατμοπλοϊκής επιχείρησης. (9/65) https://greekshippingmiracle.org/
 • 21. Τελευταία δεκαετία 19ου αι. • Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας Αιτία ανάπτυξης: • Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι Έτος Αριθμός πλοίων 1890 97 1901 191 1912 389
 • 22. Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό. https://greekshippingmiracle.org/
 • 23. Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά το 1919) Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  Καταστροφές  Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου Πόντου Μεταβολή δεδομένων Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. Χρειάστηκε μια νέα αρχή
 • 24. Τέλος Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023 Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22. • Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23). • Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23). • Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23). • Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).