Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muutustest Euroopa pangandusreeglites: mida ja miks on tehtud?

454 views

Published on

Madis Müller, Eesti Pank

Eesti Panga infotunnis rääkisid Euroopa panganduse muutunud reeglitest Eesti Panga asepresident Madis Müller, rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross ja finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. 24.11.2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muutustest Euroopa pangandusreeglites: mida ja miks on tehtud?

 1. 1. Muutustest Euroopa pangandusreeglites: mida ja miks on tehtud? Madis Müller 24.11.2014
 2. 2. Ajendeid panganduse reeglite karmistamiseks 2
 3. 3. Viimase finantskriisi „hind“ • EL-i liikmesriikide valitsused võtsid 2008-2011 pankade turgutamiseks finantskohustusi summas … – … 4’500’000’000’000 € (4,5 triljonit eurot), – … mis moodustas 36,7% ELi SKPst • Euroopa Komisjon tegi 2008-2013 enam kui 400 otsust riikliku finantsabi andmisest pankadele • Riigi abi Eestis tegutsevatele pankadele – 0 eurot! 3
 4. 4. Mida on tehtud selleks, et see ei korduks? • Finantssektori järelevalve tugevdamine – Koordineeritud makrofinantsjärelevalve (hindamaks finantssektori stabiilsust tervikuna) • Euroopas ESRB (Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu), Euroopa Keskpank • Eestis Eesti Pank – Ühine pangandusjärelevalve (üksikute pankade tasemel) • Euroopa Keskpank vastutab u 120 suurema panga järelevalve eest • Koostöö riiklike järelvalvetega (Eestis finantsinspektsioon) väiksemate pankade järelevalvamiseks • Reeglid pangakriiside lahendamiseks, et viia miinimumi maksumaksja raha kasutamise riski • Ühtne kriisilahendusnõukogu (Single Resolution Board) ja –fond (Single Resolution Fund) • Rangemad kapitalinõuded pankadele 4
 5. 5. Kas astutud sammud on mõjunud? Valik kriise alates 1987 ja „stressitase“ finantsturgudel CISS – Composite Indicator of Systemic Stress Allikas: Euroopa Keskpank 5
 6. 6. Euroala pankade varade maht ja finantsvõimendus 6 9% 8% 7% 6% 5% 4% 350% 330% 310% 290% 270% 250% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 koguvarad/SKP (vasak telg) kapital ja reservid/koguvarad (parem telg) Allikas: Euroopa Keskpank
 7. 7. Euroopa pangandussektor jätkab halbade laenude mahakandmisega 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Euroopa Liidu suurte pangagruppide* probleemsete laenude osakaal laenuportfellist 2010 2011 2012 2013 1.-3. kvartiil mediaan Allikas: Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus * EL 55 suurt pangagruppi
 8. 8. Pankade kasumlikkust mõjutavad nii laenukahjumid kui ka madalad intressimäärad ja aeglane majanduskasv 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Euroopa Liidu suuremate pangagruppide omakapitali tootlus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I pa 1.-3. kvartiil mediaan Allikas: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
 9. 9. Pangandusliidu komponendid 9 PANGANDUSLIIT Ühtne õiguslik raamistik Ühtne pangandusjärelevalve (SSM - Single Supervisory Mechanism): Rakendus 4. novembril 2014 ELi kapitali- ja likviidsusnõuete regulatsioon (CRR/CRD IV), SSM määrus, SSM raammäärus Ühtne kriisilahendusmehhanism (SRM - Single Resolution Mechanism): Rakendub osaliselt 2015. a ja täielikult 2016. a alguses Finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik (BRRD), SRM määrus Ühtne hoiuste tagamise skeem või süsteem (DGS - Deposit Guarantee Scheme) Komisjon ei ole veel ettepanekut esitanud
 10. 10. Mis on SSM? • Single Supervisory Mechanism – ühtne järelevalvemehhanism – … on Euroopa Keskpangast (EKP) ja osalevate ELi liikmesriikide pädevatest asutustest koosnev pangandusjärelevalve süsteem, … – … mille põhiülesanne on tagada pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus ning suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust Euroopas 10
 11. 11. SSMi töökorraldus: ühtse pangandusjärelevalve töökorraldus ja Eesti osalemine Teema 11 OSALEJAD: Finantsinspektsioon => • Ühine järelevalverühm (Joint Supervisory Team, JST) • Vastutab igapäevase järelevalvetegevuse korraldamise ning EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu otsuste täideviimise eest • Koosseisus finantsinspektsiooni ja EKP spetsialistid • Suurus ja oskusteave sõltuvad pankade komplekssusest Eesti Pank => Finantsinspektsioon / Eesti Pank =>
 12. 12. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitus 12 Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem (ESFS) Mikrofinantsjärelevalve Makrofinantsjärelevalve Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) Euroopa kindlustus- ja tööandjapensionide järelevalve (EIOPA) Euroopa väärtpaberituru järelevalve (ESMA) Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee Liikmesriikide mikrofinantsjärelevalve Liikmesriikide makrofinantsjärelevalve Allikas: ESRB Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)
 13. 13. Makrofinantsjärelevalve Eestis Eesmärgiks on finantsstabiilsuse tagamine, finantssüsteemi kui terviku vastupanuvõime suurendamine – vastutatavaks asutuseks Eesti Pank (alates 2014) – otsused arutatakse läbi finantsinspektsiooni ja rahandusministeeriumiga – esimesed konkreetsed otsused: • 2% süsteemse riski puhvri kehtestamine pankadele • eluasemelaenude raamtingimuste kehtestamine alates 2015 1. laenu ja tagatise suhtarv max 85% 2. laenumaksete ja sissetulekute suhtarv max 50% 3. eluasemelaenu tähtaeg max 30 aastat 13

×