Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

30. La forma i la mida de les cèl·lules

2,694 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia.
La forma i la mida de les cèl·lules

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

30. La forma i la mida de les cèl·lules

  1. 1. LA FORMA I LA MIDA DE LES CÈL·LULESdijous 3 de gener de 13
  2. 2. LA FORMA DE LES CÈL·LULES Les cèl·lules presenten gran varietat de formes i, fins i tot, n’hi ha que no presenten una forma fixa. Forma i funció.dijous 3 de gener de 13
  3. 3. LES UNITATS DE MESURA 10.000.000.000 Å ■ 1.000.000.000 nm ■ 1.000.000 μm ■ 1.000 mm ■ 100 cm ■ 10 dm ■ 1m ■ 0,1 Dam 1A 1nm 10nm 100nm 1µm 10µm 100µm 1mm 1cm ■ 0,01 hm ■ 0,001 km ■ 0,0001 Mam ■ 0,000001 Mm ■ 0,000000001 Gm ■ 0,000000000001 Tmdijous 3 de gener de 13
  4. 4. TAMANY CEL·LULAR • El tamany cel·lular és extremadament variable: • Bacteris: entre 1 i 2 µm. • Cèl·lules humanes: entre 5 i 20 µm. • Eritròcits: 7 µm de diàmetre. • Hepatòcits: 20 µm de diàmetre. • Espermatozoides: 53 µm de longitud. • Oòcit: 150 µm. • Grans de pol·len: entre 200 a 300 µm. • Paramecis: més de 500 µm. • Rovell de l’ou de codorniu: 1 cm de diàmetre. • Rovell de l’ou de gallina: 2,5 cm de diàmetre. • Rovell de l’ou de l’estruç: 7 cm de diàmetre. • Neurones: fins a uns quants metres de longitud.dijous 3 de gener de 13
  5. 5. RELACIÓ ENTRE MIDA, FORMA I ESTAT DE LA CÈL·LULA • Factors que limiten la mida de les cèl·lules: • Capacitat de captació dels nutrients del medi. • Capacitat funcional del nucli. Cub de 4 centímetres 8 cubs de 2 cm. 64 cubs d’1 cm. Superfície Quan una cèl·lula 3D augmenta de mida, el volum augmenta (cm2) proporcionalment al cub del radi (V=4/3Πr3), mentre que la Volum (cm3) superfície tan sols augmenta en funció del quadrat del radi (S=4Πr2), és a dir, augmenta molt més el seu volu que la seva supefície. Superfície/ Volumdijous 3 de gener de 13
  6. 6. LONGEVITAT CEL·LULAR • La durada de la vida de les cèl·lules és molt variable. • Cèl·lules humanes: • Eritròcits: uns 100 dies • Hepatòcits: uns150 dies • Espermatozoides: uns 3 dies fora del cos. • Enteròcits: uns 8 dies. • Epiteli pulmonar: uns 8 dies. • Neurones: duren tota la vida.dijous 3 de gener de 13

×