Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα

3,992 views

Published on

Ασκήσεις στην 9η ενότητα των αρχαίων της α΄ γυμνασίου

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα

  1. 1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 9η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Να σχηματίσετε παράγωγα ρήματα από τα παρακάτω ονόματα: Νίκη…………………………………. Σιγή.………………………………….. Ελεύθερος..…………………….. Αισχύνη…..………………………… Κάπηλος…….……………………. Εικασία….………………………….… Νόμος………………………………. Βάρβαρος….……………..………… Μηκος…..……………………….... Σπουδή..……………………….…… Λευκός……………………………… Ελπίς……………………..………….. Πόνος….……………………………. Βουλή………………………….……. 2. Από ποια ονόματα παράγονται τα παρακάτω ρήματα; Αγορεύω………………………….. ορμάω-ω………………………….. Μαρτυρέω-ω……………………. ικετεύω……………………………. Ατιμάζω……………………………. Γλυκαίνω…………………………. Λαμπρύνω……………………….. οξύνω………………………………. 3. Να κλίνετε στην οριστική παρακειμένου και υπερσυντέλικου τα ρήματα: ταράττω, φονεύω, νομίζω, κόπτω, ορίζω. 4. Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων των ρημάτων που δίνονται στον πίνακα. ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝΤ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝΤ πράττουσι ρίψεις εχορεύσαμεν εθαύμαζε ηλλάχατε εσπούδασαν
  2. 2. ράψεις ιδρύκει Ηθροίζετε φυλάττομεν 5. Να γράψετε το β΄ ενικό παρακειμένου και το γ΄πληθυντικό του υπερσυντέλικου των παρακάτω ρημάτων. διακινδυνεύω ………………………… …………………………… συγγράφω …………………………. …………………………… καταδιώκω …………………………. …………………………… επιβουλεύω ….…….………………… ………………………….. Συναθροίζω ………………………….. ………………………….. Συμπράττω ………………………….. …………………………… Εκπαιδεύω …………………………. …………………………… 6. Να γράψετε το γ΄ ενικό παρακειμένου και β΄ πληθυντικό του υπερσυντέλικου των παρακάτω ρημάτων. Αποκρύπτω …………………………… …………………………. Εκστρατεύω …………………………… …………………………. Διαλύω …………………………… .………………………… Συγκόπτω ………………………….. …………………………. Διακομίζω ……………………………. …………………………. 7. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. Α) Ο ποιητής ……………………(θαυμάζω, παρακείμενος) τον γενναιον μαχητήν. Β) Υμεις ……………………….(διάγω, υπερσυντέλικος) έντιμον βίον. Γ) Η φοβερά απειλή ……………………… (πείθω, παρακείμενος) τον βασιλέα. Δ) Ημεις ……………………. (αθροίζω, υπερσυντέλικος) τας συμφοράς. Ε) Ουτοι τον βασιλέα ……………………….. ( ικετεύω, παρακείμενος) παρέχειν βοήθειαν.
  3. 3. Ζ) Οι τριάκοντα ……………………… (πλήττω, υπερσυντέλικος) την αρμονίαν της πολιτείας. Η) Εγώ …………………….. (χωρίζω, υπερσυντέλικος) επιμελως τα ώνια. Θ) Συ ………………………. (βλάπτω, παρακείμενος) πολλούς ανθρώπους. Ι) ……………………………… (νομίζω, παρακείμενος, β΄ ενικό) την πόλιν εχθράν ειναι. Κ) Οι λησταί ………………………….. (κρύπτω, υπερσυντέλικος) τα χρήματα εν τη ύλη. 8. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. α. Αι επιθυμίαι πολλάκις τους ανθρώπους εις αδικίας ήχασιν. ……………………………………………………………………………………………………………….. Β. Συ κεκήρυχας μετά πάθους την νίκην. ………………………………………………………………………………………………………………. Γ. Οι Αθηναιοι ερρίφεσαν εαυτούς εις τους πολεμίους. ………………………………………………………………………………………………………………… Δ. Συ ενενομίκεις πείσειν τον δικαστήν. ………………………………………………………………………………………………………………… Ε. Ημεις πεφυλάχαμεν τους των θεων όρκους. …………………………………………………………………………………………………………………. Στ. Ουτος ετεθηρεύκει έλαφον εν τω όρει. …………………………………………………………………………………………………………………. Ζ. Ως ταυτα επεπράχασαν, ησύχαζον. ………………………………………………………………………………………………………………….

×