SlideShare a Scribd company logo
Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΘΕΩΡΙΑ 3ης
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 Περί περιγραφής: Με τον όρο περιγραφή εννοούμε την
αναπαράσταση μέσα από το λόγο χώρων, προσώπων, αντικειμένων,
φαινομένων…
 Η περιγραφή ως είδος κειμένου συνδέεται κυρίως με το χώρο.
 Ακολουθεί πορεία από το γενικό στο ειδικό, από γενικές εικόνες σε
λεπτομερειακές.
 Το σημείο περιγραφής μπορεί να είναι σταθερό, όταν ο συγγραφέας
μένει ακίνητος και αποκεί περιγράφει το χώρο, ή να κινείται μέσα στο
χώρο.
 Η γλώσσα της περιγραφής χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια,
ζωντάνια, χρήση επιθέτων, κυριαρχία του ενεστώτα και εξακολουθητικών
ρημάτων.
 Τα επίθετα παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιγραφή. Προσδίδουν
ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο αλλά και σαφήνεια, καθώς
δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν
αποδίδοντάς τους συγκεκριμένες ιδιότητες.
 Περιγραφικά κείμενα συναντάμε στον προφορικό και γραπτό λόγο της
καθημερινής ζωής, στη λογοτεχνία, σε τουριστικούς οδηγούς κ.τ.λ..
 Περί αφήγησης: Με τον όρο αφήγηση εννοούμε την προφορική ή
γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων,
πραγματικών ή φανταστικών.
 Η αφήγηση οργανώνεται με άξονα το χρόνο, αλλά οι καταστάσεις
συνδέονται αιτιολογικά μεταξύ τους.
 Κύριος χρόνος της αφήγησης είναι ο αόριστος (δηλώνειένα γεγονός που
συνέβη μία στιγμή στο παρελθόν), αλλά χρησιμοποιείται και ο παρατατικός
(δηλώνειένα γεγονός που είχε μια διάρκεια στο παρελθόν). Μερικές φορές
όμως χρησιμοποιείται και ο δραματικός ενεστώτας (αντί του αορίστου) για
να δοθεί στο κείμενο παραστατικότητα και ζωντάνια.
 Στην αφήγηση χρησιμοποιούνται κυρίως ρήματα δράσης (τρέχω, λέω,
φεύγω…) και ρήματα έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων (σκέφτομαι,
φοβάμαι, γελάω….)
 Κύριο γνώρισμα της αφήγησης είναι οι συνδετικές λέξεις ή
φράσεις που δείχνουν τη χρονική σειρά των γεγονότων (αρχικά,
μετά, στη συνέχεια, την ίδια στιγμή, σε λίγο, κατά τη διάρκεια,
αργότερα, εκείνη τη στιγμή….) και την αιτιολογική σχέση μεταξύ
τους (επειδή, αφού, εξαιτίας, γι’ αυτόν τον λόγο, αυτό οφείλεται….).
 Η αφήγηση ακολουθεί την εξής δομή:
Α. Πληροφορίες για τους ήρωες, το χρόνο, το χώρο και την κατάσταση από
την οποία ξεκινά η αφήγηση.
Β. Η εξέλιξη της αφήγησης και η έκβασή της.
Γ. Η λύση: η κρίση του αφηγητή για το νόημα της ιστορίας.
 Περί περίληψης: Η περίληψη είναι ένα σύντομο κείμενο το οποίο
συμπυκνώνει το βασικό περιεχόμενο ενός μεγαλύτερου κειμένου και μας
πληροφορεί γι’ αυτό. Η περίληψη μπορεί να λάβει πολλές μορφές: μπορεί
να είναι ο τίτλος ενός κειμένου ή μιας παραγράφου, όπως επίσης και η
σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός βιβλίου. Εξάλλου, συναντάμε τον
περιληπτικό λόγο καθημερινά σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις, αγγελίες
κ.τ.λ…. Τα βασικά βήματα για την περίληψη είναι:
Α. Προεργασία
 Προσεκτική ανάγνωση του αρχικού κειμένου (2-3 φορές).
 Εντοπισμός του θεματικού κέντρου του κειμένου.
 Μελέτη της δομής των παραγράφων του κειμένου και
υπογράμμιση των βασικών λέξεων.
 Γραφή σύντομων πλαγιότιτλων σε κάθε παράγραφο.
Β. Γραφή περίληψης
 Η γραφή της περίληψης ξεκινά με αναφορά στο κείμενο / συγγραφέα
και στο θεματικό του κέντρο.
 Ένωση των πλαγιότιτλων για τη σύνθεση του κύριου κορμού της
περίληψης και αξιοποίηση των απαραίτητων συνδετικών λέξεων για την
πετυχημένη μετάβαση από τον ένα (πλαγιότιτλο) στον άλλο.
 Αποφυγή αντιγραφής αυτούσιων φράσεων του αρχικού κειμένου και
αντικατάστασή τους από συνώνυμες.
 Τήρηση του ορίου λέξεων που έχει προσδιοριστεί (συνήθως ως όριο
τίθενται οι 100 λέξεις και ανεπίσημα επιτρέπεται μία απόκλιση ± 20 ).
 Η περίληψη πρέπει να έχει πληροφοριακό ύφος και να μη σχολιάζει το
κείμενο.
 Αποφεύγεται η γραφή των παραδειγμάτων του αρχικού κειμένου στην
περίληψη και αποδίδονται μόνο οι κύριες και βασικές του ιδέες.
 Η περίληψη εκτείνεται σε μία παράγραφο.
 Το πρόσωπο γραφής της περίληψης είναι το τρίτο.
 Περί επιχειρηματολογίας:
 Σε μια συζήτηση ή σε ένα κείμενο, για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας ή
για να αντικρούσουμε τις θέσεις άλλων, χρησιμοποιούμε επιχειρήματα.
 Η χρήση επιχειρημάτων μας βοηθάει να κατανοήσουμε ποιες θέσεις είναι
ορθότερες ή πιο σημαντικές από άλλες και κυρίως να πείσουμε τους άλλους
για την ορθότητα των θέσεών μας.
 Τα επιχειρήματα παρουσιάζονται σε ποικίλες μορφές, αλλά τα πιο απλά
είδη τους είναι τα επιχειρήματα διά μέσου παραδειγμάτων και τα
επιχειρήματα με αιτίες, που είναι συνηθισμένα τόσο στις καθημερινές
συζητήσεις όσο και στα «επίσημα» κείμενα, ιδιαίτερα στο χώρο των
κοινωνικών και φυσικών επιστημών.
 Περί πολυτροπικών κειμένων: στην εποχή μας υπάρχουν πολλά
κείμενα που συνοδεύονται από εικόνες, χωρίς τις οποίες δεν έχουν νόημα
μερικές φορές ή δε μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους. Η εικόνα
 συχνά συμπληρώνειτο νόημα των λέξεων (ιδιαίτερα όταν το κείμενο μας
δίνει πληροφορίες)
 ενισχύει το μήνυμα που επιδιώκει να μεταφέρει το κείμενο (συνήθως σε
διαφημίσεις ή αφίσες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά ζητήματα)
 κάνει απλώς πιο ελκυστικό το κείμενο.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση οι λέξεις να επεξηγούν απλώς την
εικόνα, οπότε η εικόνα παίζει τον κύριο ρόλο, ενώ το κείμενο το
βοηθητικό.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ης
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1. Στο παρακάτω κείμενο:
Α. Να υπογραμμίσετε όλα τα επίθετα. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο
κείμενο;
Β. Να σχηματίσετε με πέντε από αυτά ονοματικά σύνολα.
Γ. Να δώσετε μ’ έναν πλαγιότιτλο το θέμα της παραγράφου.
Το θέλγητρο της Ανδαλουσίας
Αν η Καστίλλια είναι μια καθολική αρχόντισσα που ζει σ’ ένα
μελαγχολικό πύργο μια ζωή μονότονη, αυστηρή κι αποτραβηγμένη, όλη
περηφάνια για τα περασμένα της και περιφρόνηση για τα τωρινά, η
Ανδαλουσία είναι μια νέα γυναίκα του λαού, κρουστή και μελαψή, με
κόκκινα χείλια και φλογερό βλέμμα, που αγαπάει τη ζωή, το χορό και το
τραγούδι· μια γυναίκα όλη χυμούς και ζωτικότητα, αγράμματη μα γεμάτη
θέλγητρα, που έχει προλήψεις, πιστεύει στη χαρτομαντεία, στολίζει τα
μαλλιά της μ’ ένα τριαντάφυλλο, περνάει τις περισσότερες ώρες της στο
κατώφλι του σπιτιού της παρά στην κουζίνα της, δίνει ερωτικές
συνεντεύξεις μέσα στις εκκλησίες, έχει ένα θερμό και γλυκό αίμα, αγαπάει
τα χτυπητά φορέματα και τα φανταχτερά κοσμήματα, έστω και ψεύτικα,
και περνάει μέσα από τη ζωή μ’ ένα λικνιστικό, χορευτικό περπάτημα.
Κρουστή=με σφιχτό σώμα
Λικνιστικό=κουνιστό
Α. Ρόλος επιθέτων…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Β. Ονοματικά σύνολα:…………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Γ. Πλαγιότιτλος:…………………………………………………………………………………..…
2. Στο παρακάτω κείμενο του Κ. Ουράνη:
Α. Πώς οργανώνει ο συγγραφέας την περιγραφή του;
Β. Να βρείτε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων επιθέτων και τα
αντώνυμα των μαυρισμένων.
Γ. Ποιον χρόνο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στα ρήματα του
κειμένου και γιατί;
Από την κορφή του βουνού της Καστρίτσας ανοίγεται μπροστά στα μάτια
του περιηγητή μεγάλο πανόραμα κι έμορφο. Ο ουρανός απλώνεται απάνω
καθάριος και γαλανός κι από τα’ αμέτρητα κι ανερεύνητα ύψη του χύνει ο
χινοπωριάτικος ήλιος τις θαλπερές του αχτίδες στην πλάση κάτω, που
προβάλλει σα νιόπαντρη γυναίκα, ζωηρή, γιομάτη φως και χρώματα κι
ομορφιά. Δεξιά ο κάμπος, μοιρασμένος από τους ζευγολάτες αδερφικά σε
ίσια και κανονικά τετράγωνα κομμάτια, καρτερεί ώρα σε ώρα τ’ αλέτρια να
διαβούν από πάνω του και να τον οργώσουν. Ζερβά η λίμνη ατάραχη,
ολόστρωτη και μακρουλή, με το χαϊδεμένο κι ακριβό νησάκι της μες τη
μέση και με τον καλαμιώνα περίγυρα, καθρεφτίζει στα βάθη της, σα να
σφίγγει απάνω στα στήθη της ερωτικά τον γαλανόν ουρανό και τ’ αντίπερα
καμαρωμένο βουνό της. Κάπου κάπου οργώνειτα νερά της κανένα καϊκάκι.
Ανάλαφρη κι αραιή καταχνιά σηκώνεται σα σεντόνι από πάνω της, σαν
καιάμενου λιβανιού καπνός. Κατά τις δυτικές όχθες της, που ανάμεσα απ’
αυτή κι από σειρά χαμηλών βουνών απλωμένων από βοριά σε νότο
σχηματίζεται μια μικρή κοιλάδα, στενή λουρίδα, που ανταμώνει τον πέρα
με τον δώθε πλατύκαμπο, συμπυκνώνεται η πόλη του Γιαννίνου σε μεγάλο
άπλωμα, με τα βυζαντινά κι αληπασαλήτικα κάστρα της, χωμένα μέσα στη
λίμνη, με τους στενούς και λιθόστρωτους δρόμους, τα παλιά σπίτια και
σαράγια, τις εκκλησιές και τα σχολειά. Κι ολοτρόγυρα τα Καμποχώρια,
αμέτρητα μικρά και μεγάλα χωριά, που στολίζουν με τα σπιτάκια τους τον
κάμπο και τα ριζά του βουνού. Κι ολόγυρα από τα χωριά κι από τον κάμπο
ορθώνονται σα φράχτες οι λόφοι, τα χαμηλώματα των γύρωθε βουνών, οπ’
ανεβαίνοντας απανωτά σα σκαλοπάτια σχηματίζουν σιγά σιγά τα ψηλά κι
άγρια και κακοτράχαλα καταρράχια του Πίνδου, του Σουλιού και του
Δέλβινου, που κλειούν περίγυρα, σα γιγάντιες κορνίζες, τη μεγάλη αυτή κι
ομορφότατη εικόνα.
Α. Οργάνωση της περιγραφής:………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Β.
Συνώνυμα Αντώνυμα
Γ. Χρόνος περιγραφής / τι πετυχαίνεται:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο:
Α. Να βρείτε ποιο είναι το θέμα του.
Β. Να βρείτε δύο ρήματα δράσης και δύο ρήματα έκφρασης
σκέψεων-συναισθημάτων.
Γ. Να βρείτε συνδετικές λέξεις και φράσεις που δείχνουν τη χρονική
σειρά και την αιτιολογική σχέση μεταξύ τους.
Ο παππούς και το εγγονάκι
O παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν, τα
μάτια του δεν έβλεπαν, τ’ αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Κι
όταν έτρωγε, του χυνόταν το φαγητό. O γιος του και η νύφη του δεν
τον έβαζαν πια μαζί τους στο τραπέζι, αλλά του ’διναν να φάει πάνω στη
μεγάλη χτιστή χωριάτικη θερμάστρα όπου πλάγιαζε.
Κάποτε που του βάλανε να φάει στο πήλινο πιάτο, του ξέφυγε από τα
χέρια, έπεσε κι έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα
τα χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως αποδώ και
πέρα θα του 'διναν να τρώει στην ξύλινη γαβάθα. O παππούς
αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα.
Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν που ο γιος
τους μαστόρευε κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. O πατέρας
λοιπόν τον ρώτησε:
«Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα;».
Κι ο Μίσα απαντά:
«Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ κι η μάνα μου
γεράσετε, θα σας ταΐζω σ' αυτήν τη γαβάθα».
O άντρας κι η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσανε
ντροπή που είχαν προσβάλει τον παππού. Κι από τότε τον βάλανε να
τρώει μαζί τους στο τραπέζι και τον πρόσεχαν όπως πρέπει.
Α.Θέμα:...........................................................................................
.......................................................................................................
.................................................................................................
Β. Ρήματα δράσης:……………………………………………………………………………………
Ρήματα σκέψεων/συναισθημάτων:…………………………………………………..…
Γ. Συνδετικές λέξεις και φράσεις χρονικής σειράς:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............
.......................................................................................................
Συνδετικές λέξεις και φράσεις αιτιολογικής σχέσης:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο:
Α. Να βρείτε σε ποιο χρόνο και γιατί βρίσκονται τα ρήματα του
κειμένου (εκτός από τους διαλόγους).
Β. Να βρείτε τη δομή του κειμένου (πληροφορίες για τους ήρωες,
τον τόπο, τον χρόνο, την κατάσταση από την οποία ξεκινάει η
αφήγηση, την εξέλιξη και την έκβαση – λύση της) και να
προσπαθήσετε να το αποδώσετε περιληπτικά.
Ο Κωνσταντής
Μεγάλο Σάββατο, κρύο και βροχερό, κι η κυρία Δέσποινα ξεχνούσε τη
μοναξιά της κοιτώντας την κίνηση του δρόμου. Το αγόρι ήταν καινούριο στην
πιάτσα των φαναριών, ως χθες ζητιάνευαν τσιγγάνες με μωρά στην αγκαλιά.
Ξανθούλικο και λιγνό, φορούσε μπλουζάκι καλοκαιρινό, Αλβανάκι θα ήταν
σίγουρα, κοντά στα δώδεκα.
Βράδιασε, άναψαν τα φώτα, το κρύο κι η βροχή δυνάμωσαν, αραίωσε κι η
κίνηση στους δρόμους. Το αγόρι μάζεψε την πραμάτεια του και πήρε την οδό
Αγίου Δημητρίου. Όταν έφτασε στον αριθμό 12 χώθηκε στην είσοδο της
πολυκατοικίας για να προφυλαχτεί από τη δυνατή βροχή.
Η κυρία Δέσποινα άνοιξε την πόρτα του ισογείου και είδε το αγόρι να κάθεται στα
σκαλιά — μετρούσε την είσπραξη της μέρας, πενηντάρικα και λίγα κατοστάρικα.
Η καρδιά της λαχτάρησε. Το παιδί ήταν ίδιος ο Αντωνάκης, ο εγγονός της. Είχε τα
ίδια ξανθά μαλλιά, τα ίδια καταγάλανα μάτια, μόνο το πρόσωπό του ήταν
αδύνατο και κακοπαθημένο, του Αντωνάκη δεν του έλειπε τίποτα εκεί πέρα στην
πλούσια Βαλτιμόρη που ζούσε με τους γονείς του.
— Έλα μέσα να ζεσταθείς…, του είπε η γυναίκα.
Το παιδί την κοίταξε καχύποπτα και ψυχρά, ποιος ξέρει τι είχαν δει τα μάτια
του ολημερίς στο δρόμο και πόσα είχε διδαχτεί από τη «φιλανθρωπία» των
ανθρώπων. Θες όμως το καλοσυνάτο πρόσωπο της κυρίας Δέσποινας, η
μυρωδιά της μαγειρίτσας, αλλά κυρίως η ζεστασιά που έβγαινε από το
διαμέρισμα παραμέρισαν τους φόβους και τους δισταγμούς του.
— Πώς σε λένε;, το ρώτησε.
— Κώτσο, δηλαδή Κωνσταντή…
— Κι από πού είσαι, Κωνσταντή;
— Από την Αλβανία, από το Μπεράτι…
— Κι οι γονείς σου;
— Τους μάζεψαν την περασμένη βδομάδα οι κλούβες της Αστυνομίας και
τους έστειλαν πίσω στην Αλβανία.
— Κι εσύ πού μένεις τώρα;
— Όπου να ’ναι… Στις οικοδομές, στα παγκάκια του Ηλεκτρικού…
— Πεινάς;
— Έφαγα ένα κουλούρι το πρωί αλλά τώρα πεινάω…
— Πήγαινε στο μπάνιο να πλυθείς, θα σου φέρω ρούχα ν' αλλάξεις κι ύστερα
θα σου βάλω να φας…
Άνοιξε η κυρία Δέσποινα την ντουλάπα και βρήκε εσώρουχα, μια αθλητική
φόρμα, παπούτσια. O Αντωνάκης σε κάθε ταξίδι άφηνε στο σπίτι της γιαγιάς όσα
ρούχα δε χωρούσαν στις βαλίτσες του. Ύστερα, η γυναίκα έφερε στο τραπέζι
ψωμί, χαλβά, ελιές, ταραμοσαλάτα, φρούτα.
O Κωνσταντής, αφού πλύθηκε, ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι και δεν άφησε
ούτε ψίχουλο. Χορτασμένος και ζεσταμένος βολεύτηκε στον καναπέ, μπροστά
στην ανοιχτή τηλεόραση. Νανουρισμένος από τη μουσική έγειρε στα μαξιλάρια
και τον πήρε ο ύπνος. Σε λίγο χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας. Η κυρία
Δέσποινα πήρε τη λαμπάδα της κι έκλεισε πίσω της την πόρτα σιγανά για να μην
ξυπνήσει τον Κωνσταντή. Η βροχή είχε σταματήσει, το φεγγάρι, ασημένιο,
κυνηγιόταν με τα σύννεφα στον ουρανό.
— Χριστός Ανέστη…, έψαλε ο παπάς κι η κυρία Δέσποινα για πρώτη φορά δεν
κάθισε ως το τέλος της λειτουργίας. Βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της, να
τσουγκρίσει τα κόκκινα αυγά με τον Κωνσταντή, να φάνε μαζί τη μαγειρίτσα…
Α. Χρόνος ρημάτων/ γιατί: ………………………….………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Β. Ήρωες-τόπος-χρόνος: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Κατάσταση εκκίνησης της αφήγησης: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Εξέλιξη:………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Έκβαση-λύση:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Περίληψη:…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Αφού δώσετε πλαγιότιτλους στις παραγράφους του παρακάτω
κειμένου, να γράψετε την περίληψή του σε 100 περίπου
λέξεις.
Βιομηχανική ρύπανση (του Ν.Μολυβιάτη).
Είναι γνωστό ότι ο βασικότερος τομέας για την ανάπτυξη μιας
χώρας –στις περισσότερες περιπτώσεις- είναι η βιομηχανία. Η χωρίς
προγραμματισμό ανάπτυξή της, πέρα από την εξάντληση
αποθεμάτων μεγάλης σημασίας, δημιούργησε τεράστια
περιβαλλοντικά προβλήματα. Μόλυνση της ατμόσφαιρας, ρύπανση
των νερών και του εδάφους, επικίνδυνα απόβλητα σε χωματερές
είναι μερικά από αυτά.
Η στρατηγική που υπήρχε μεταπολεμικά, να χτίζονται βιομηχανίες
μέσα ή κοντά στις πόλεις για να μειώνεται το κόστος μεταφοράς των
εμπορευμάτων, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα που δύσκολα μπορούν να
λυθούν βραχυπρόθεσμα. Η μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε χώρους
επιλεγμένους απαιτεί πέρα από τεράστια ποσά προσεκτικό
σχεδιασμό. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν μονάδες που όχι απλώς
ρυπαίνουν, αλλά και που σε περίπτωση ατυχήματος οι καταστροφές
θα είναι μεγάλες. Το Σεβέζο στην Ιταλία, το Μποπάλ στην Ινδία και η
Βασιλεία στην Ελβετία είναι τρεις περιπτώσεις που και ανθρώπινα
θύματα υπήρξαν και δημιουργήθηκαν χιλιάδες περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες. Στην Ελλάδα σε τέσσερα βιομηχανικά ατυχήματα, οι
εκρήξεις στη Σούδα της Κρήτης, της Jet Oil Θεσσαλονίκης, της
Πετρόλα στην Ελευσίνα και η διαρροή τοξικών στα Λιπάσματα
Δραπετσώνας, από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε μεγάλο αριθμό
θυμάτων. Πάντα όμως θα 'ναι έτσι; Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως
όχι. Είναι αλήθεια πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει
σοβαρή προσπάθεια στον τομέα αυτό.
Πρώτος στόχος είναι να ουσιαστικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης -κρατών- και βιομηχάνων. Το δεύτερο
βήμα είναι η μείωση δραστηριοτήτων σε κλάδους που προξενούν
μεγάλη ρύπανση. Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας θα πρέπει
να περιλαμβάνει και την περιβαλλοντική διάσταση. Τα πρώτα βήματα
έχουν γίνει, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Οι καταναλωτές
χρειάζονται μεγαλύτερη ενημέρωση για προϊόντα που αγοράζουν.
Αν ξέρουν λ.χ. ότι το Α προϊόν για να γίνει προξενεί ζημιά στο
περιβάλλον, σίγουρα θα στραφούν σε άλλα αναγκάζοντας τις
επιχειρήσεις να στραφούν με τη σειρά τους σε άλλες κατευθύνσεις.
Πέρα απ' αυτά οι άδειες για νέες μονάδες και οι μελέτες για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (που είναι υποχρεωτικές) πρέπει να
αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν
να βοηθήσουν ουσιαστικά προς ένα καθαρό περιβάλλον. Οι απόψεις
για μηδενική ανάπτυξη είναι ουτοπικές. Η βιομηχανία δεν αποτελεί
μόνο μέρος του περιβαλλοντικού προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα
προϋπόθεση για την επίλυσή του.
Πλαγιότιτλοι:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Περίληψη:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
6. Γράψτε μία παράγραφο στην οποία θα αποδεικνύεται ότι «τα
ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται τα τελευταία χρόνια»
(θεματική πρόταση).
7. Γράψτε μία παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε στους γονείς
σας γιατί πρέπει να αγοράζουν ποτά, αναψυκτικά κτλ σε
γυάλινη συσκευασία (80 περίπου λέξεις).
8. Γράψτε μία παράγραφο (80 περίπου λέξεις) με την παρακάτω
θεματική πρόταση: «Ποιο μεταφορικό μέσο συμφέρει να
χρησιμοποιήσω για να μη βλάπτεται το περιβάλλον;»
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 Αφηγηθείτε στους συμμαθητές σας ένα περιστατικό από μια
εκδρομή στη φύση που σας έχει εντυπωσιάσει. Προσέξτε τη δομή
της αφήγησής σας, όπως και τις συνδετικές λέξεις που θα
χρησιμοποιήσετε.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Πρόλογος: Πότε και πού έγινε η εκδρομή (π.χ. το προηγούμενο
καλοκαίρι… επίσκεψη στο δάσος της Δασιάς στον Έβρο που συνιστά έναν
από τους λιγοστούς πλέον προστατευόμενους εθνικούς δρυμούς που
φιλοξενεί ποικίλα είδη του ζωικού και φυτικού βασιλείου..).
Κύριο μέρος
1η
παράγραφος: Γιατί έγινε η εκδρομή, περιγραφή του δάσους (η
εκδρομή έγινε προς γνωριμία των φυσικών ομορφιών της χώρας μας… το
δάσος ήταν απερίγραπτα ωραίο… ψηλά καταπράσινα δέντρα… έντονη η
δροσιά και το λεπτό άρωμα των φυλλωμάτων τους… γλυκοί ήχοι από τα
τιτιβίσματα των πουλιών και τα θροΐσματα των φύλλων… επίγειος
παράδεισος…).
2η
παράγραφος: Ένας θόρυβος μας προειδοποιεί ότι κάτι θα συμβεί
(βρισκόμασταν στην καρδιά του δάσους και σκοπεύαμε να σταματήσουμε
την περιήγηση για ξεκούραση… ξαφνικά, ακούστηκε ένας ήχος από κλαδιά
που έσπαζαν… φοβηθήκαμε, κρυφτήκαμε… ίσως να ήταν κάποιο άγριο
ζώο…).
3η
παράγραφος: Το περιστατικό – η εμφάνιση των δύο ελαφιών
(εμφανίστηκαν δύο πανέμορφα ελάφια που προχωρούσαν ήρεμα και
περήφανα… η έκπληξή μας ήταν μεγάλη… δεν κάναμε τον παραμικρό
θόρυβο για να μην τα τρομάξουμε… άρχισαν μάλιστα να παίζουν μεταξύ
τους, να κυλιούνται στο έδαφος και να κάνουν χίλιες δυο τρέλες… στο
τέλος, ακολούθησαν ένα μονοπάτι και εξαφανίστηκαν, πηγαίνοντας
πιθανότατα στη φωλιά τους).
Επίλογος: Σκέψεις και συναισθήματα (το θέαμα των δύο ελαφιών ήταν
συγκλονιστικό και η εμπειρία μοναδική… η όλη σκηνή ήταν χαρούμενη,
τρυφερή, ανέμελη, παιχνιδιάρικη… μία άσχημη όμως σκέψη σκίασε την
όμορφη αυτή εικόνα, μήπως τα δύο ζώα πέσουν κάποτε θύματα της
ανθρώπινης σκληρότητας…).
 Μιλώντας προς τους συμμαθητές σας προτείνετέ τους τρόπους
περιορισμού της σπατάλης προϊόντων, ανακύκλωσης υλικών και
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 κατανάλωση μόνο εκείνων των αγαθών που μας είναι απαραίτητα και τα
έχουμε πραγματικά ανάγκη… μη αγορά προϊόντων που μας είναι
αχρείαστα…
 εγκράτεια και αυτοκυριαρχία στα κελεύσματα και τις επιδράσεις της
διαφήμισης, καθώς και στον ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των
ανθρώπων για το ποιος κατέχει τα περισσότερα αγαθά…
 καθολική αξιοποίηση εκείνων των αγαθών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για αρκετό καιρό ακόμη // αποφυγή της γρήγορης ρίψης
τους στα απορρίμματα…
 ανακύκλωση όσων υλικών είναι εφικτό (γυαλί, χαρτί, μέταλλα από μη
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους)…
 απόκτηση κατά κύριο λόγο αγαθών που είναι παρασκευασμένα από
ανακυκλώσιμο υλικό και φιλικό προς το περιβάλλον…
 Στην περιοχή σας οργανώνεται από το Δήμο και διάφορες
οικολογικές ομάδες μια εκστρατεία διαφώτισης των πολιτών για τη
μείωση της ρύπανσης και των σκουπιδιών. Η τάξη σας ανέλαβε να
γράψει ένα κείμενο 4 παραγράφων, το οποίο θα απευθύνεται στους
μεγαλύτερους συμπολίτες σας. Αφού περιγράψετε την κατάσταση,
να τους προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουν να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης και των σκουπιδιών
στην πόλη σας.
Πρόλογος: Ο σκοπός του κειμένου (η τάξη μας συμμετέχοντας στην
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών ως προς τα προβλήματα ρύπανσης
και σκουπιδιών που αντιμετωπίζει η πόλη μας, συνέταξε αυτό το κείμενο
για να σας παρουσιάσει την έκταση του προβλήματος και για να σας
παροτρύνει να συμβάλλετε στην επίλυσή του…).
Κύριο μέρος
1η
παράγραφος: Περιγραφή της κατάστασης (η καθαριότητα στην πόλη
μας δυστυχώς δεν τηρείται… στους δρόμους και στις πλατείες υπάρχουν
πολλά σκουπίδια… πολλοί συμπολίτες μας δεν τοποθετούν τις σακούλες
απορριμμάτων τους στους κάδους, αλλά έξω από αυτούς, με συνέπεια τη
δυσοσμία και τη διάνοιξή τους από αδέσποτα ζώα… η παραλία μας έχει
μετατραπεί επίσης σε σκουπιδότοπο, πέραν της μόλυνσης που υφίσταται
λόγω της ρίψης των λυμάτων των ξενοδοχείων και των κέντρων
διασκέδασης της περιοχής… αισθητική επομένως αλλοίωση της πόλης και
κίνδυνοι υγείας για τους κατοίκους…).
2η
παράγραφος: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση του
προβλήματος (ανάγκη συνειδητοποίησης του προβλήματος και απόκτησης
οικολογικής συμπεριφοράς… συγκέντρωση των σκουπιδιών σε ερμητικά
κλειστές σακούλες και τοποθέτησή τους στους κάδους… αποφυγή ρίψης
σκουπιδιών στους δημόσιους χώρους και αξιοποίηση των ειδικών καλαθιών
που είναι τοποθετημένα κατά μήκος των δρόμων… ειδοποίηση των
αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου σε όποια σημεία απουσιάζουν κάδοι και
καλάθια απορριμμάτων… συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των
αγαθών από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο… πίεση προς τη δημοτική αρχή και
έρανος για τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή
πρόγραμμα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της πόλης που θα μειώσει
τη ρύπανση της θάλασσας…).
Επίλογος: Η τήρηση της καθαριότητας αποτελεί ένδειξη σεβασμού στην
πόλη και πολιτισμού (πιστεύουμε λοιπόν πως οι περισσότεροι από εσάς θα
δείξετε τη δέουσα ευαισθησία και θα αποδείξετε έμπρακτα ότι αγαπάτε την
πόλη σας και τη σέβεστε… κυρίως όμως θα επιδείξετε πως είσαστε
πολιτισμένοι άνθρωποι, γιατί η καθαριότητα πάνω απ’ όλα συνιστά
έκφραση πολιτισμού…).
 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο άνθρωπος αναμφίβολα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης.
Γεννήθηκε από αυτή, γαλουχήθηκε στους κόλπους της, συντηρείται από τα
αγαθά της, ζει και αναπτύσσεται στο εσωτερικό της. Ωστόσο, στις μέρες
μας, ο άνθρωπος δείχνει να έχει ξεχάσει την καταγωγή του και
συμπεριφέρεται με εκφυλιστικό τρόπο στη μητέρα φύση. Αφού ερμήνευσε
τα φυσικά φαινόμενα που του προκαλούσαν δέος, προσπαθεί πια,
απελευθερωμένος συνάμα από ποικίλους φυσικούς καταναγκασμούς, να
υποτάξει τη φύση και να την εκμεταλλευθεί στο έπακρο, επιδεικνύοντας
αλαζονεία και κομπασμό. Αυτή όμως η παράλογη στάση του δημιουργεί στο
περιβάλλον ανυπέρβλητα προβλήματα.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 μόλυνση της ατμόσφαιρας…
 φαινόμενο του θερμοκηπίου…
 τρύπα του όζοντος…
 όξινη βροχή…
 μόλυνση των υδάτων…
 καταστροφή – εμπρησμοί των δασών…
 επεμβάσεις στο έδαφος – υπέδαφος…
 ηχορύπανση…
 ατομική ενέργεια…
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 απουσία περιβαλλοντικής παιδείας και κατ’ επέκταση ενδιαφέροντος και
ευαισθησίας για τα οικολογικά ζητήματα…
 άγνοια ως προς τις πηγές πρόκλησης των οικολογικών προβλημάτων –
ελλιπής ενημέρωση…
 μη επιβολή κυρώσεων σε όσους ρυπαίνουν και μολύνουν το
περιβάλλον…
 η τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε στην αλλοτρίωση του ανθρώπου και
στην αλαζονική του συμπεριφορά (πίστεψε ότι λόγω επιστημονικών
ανακαλύψεων έχει γίνει ο κυρίαρχος της φύσης)…
 οικονομικά συμφέροντα βιομηχανιών που επιδιώκουν υπέρογκα κέρδη
μέσω της υπερπαραγωγής (έτσι, προκαλείται αφαίμαξη των πρώτων υλών
και ρύπανση – μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτων από τα
βιομηχανικά καυσαέρια και απόβλητα, αφού συνήθως ούτε φίλτρα
τοποθετούνται στις βιομηχανικές καμινάδες, ούτε βιολογικός καθαρισμός
των λυμάτων πραγματοποιείται λόγω του υψηλού κόστους)…
 υλιστική τάση του σύγχρονου ανθρώπου που μετατράπηκε σε ένα
άπληστο ον… μάλιστα, επιδιώκει μέσω της υπερκατανάλωσης να
επιδεικνύεται, θεωρώντας πως έτσι ανέρχεται και κοινωνικές βαθμίδες…
 απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και ως εκ τούτου ευκολότερη
κακομεταχείρισή της, αστικοποίηση, οικοπεδοποίηση, τουριστικά
συμφέροντα…
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, ώστε τα νέα άτομα να
κατανοήσουν την αξία της φύσης, τη στενή σχέση τους μαζί της και να
ευαισθητοποιηθούν – κινητοποιηθούν υπέρ της…
 συστηματοποίηση της ανακύκλωσης…
 αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή..) που δεν
παράγουν επικίνδυνα για τη φύση απόβλητα…
 εφαρμογή του βιολογικού καθαρισμού των βιομηχανικών και αστικών
αποβλήτων…
 προστασία των βιοτόπων, των εθνικών δρυμών, των δασών…
 χρήση μεθόδων καλλιέργειας της γης λιγότερο βλαπτικών για τη φύση…
 κίνητρα για αποκέντρωση…
 θέσπιση και εφαρμογή μιας αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία της
φύσης και επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες…
 περιορισμός της χρήσης των αυτοκινήτων και αντικατάστασή τους από
τα μέσα μαζικής μεταφοράς…
 αντίσταση στην υπερκατανάλωση, απόκτηση μόνο των απαραίτητων
αγαθών…
 προώθηση διεθνούς συνεργασίας…

More Related Content

What's hot

ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Vaspan
 
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΓ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
vserdaki
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
Dimitra Stefani
 
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ΑΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
varalig
 
Οδύσσεια 11η ενότητα
Οδύσσεια 11η ενότηταΟδύσσεια 11η ενότητα
Οδύσσεια 11η ενότητα
aggpet
 
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docxΔιαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
MachiKazara
 
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
vserdaki
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β ΓυμνασίουΦύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
mvourtsian
 
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησειςπολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
Dimitra Stefani
 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1despifor
 
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλίαΝ. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
chavalesnick
 
3η ενότητα α 109 -173
3η ενότητα α 109 -1733η ενότητα α 109 -173
3η ενότητα α 109 -173
Maria Michali
 
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσειςΕισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
vserdaki
 
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3despifor
 
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
Dimitra Stefani
 
παρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειαςπαρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειας
aggpet
 
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
vserdaki
 
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - ΟδυσσέαΟδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
vserdaki
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
vserdaki
 

What's hot (20)

ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
 
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΓ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
 
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ΑΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
 
Οδύσσεια 11η ενότητα
Οδύσσεια 11η ενότηταΟδύσσεια 11η ενότητα
Οδύσσεια 11η ενότητα
 
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docxΔιαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
Διαγλωνισμα-Ιστορία-Α-γυμν-κεφάλαιο Ε.docx
 
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β ΓυμνασίουΦύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
 
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησειςπολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
 
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλίαΝ. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
 
3η ενότητα α 109 -173
3η ενότητα α 109 -1733η ενότητα α 109 -173
3η ενότητα α 109 -173
 
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσειςΕισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
Εισαγωγή στην Οδύσσεια της α΄γυμνασίου με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις
 
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
 
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
 
παρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειαςπαρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειας
 
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
 
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - ΟδυσσέαΟδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
 
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
 

Viewers also liked

Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
EVANGELOS LITSOS
 
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
chavalesnick
 
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητανεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
Stella Karioti
 
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
chavalesnick
 
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίουασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
Ria Papamanoli
 
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗGeorgia Sofi
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
stamatiademogianni
 
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεαφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεalexadra71
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
Eirini Papazaxariou
 
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμν
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμνεπαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμν
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμνHelena Michoula
 
Περιγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και ΑφήγησηΠεριγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και Αφήγηση
Akis Ampelas
 
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
anny1976
 
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητα
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητανεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητα
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτηταgiangrez54
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥatzikakou
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
Eνότητα 3η
Eνότητα 3ηEνότητα 3η
Eνότητα 3η
Evangelia Patera
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Katerina Dervisi
 
Νεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
Νεοελληνική γλώσσα Α ΓυμνασίουΝεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
Νεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
Evangelia Patera
 

Viewers also liked (20)

Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
 
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
 
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητανεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
 
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
 
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίουασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
ασκησεις στην περιγραφη α γυμνασίου
 
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
 
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεαφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
 
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμν
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμνεπαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμν
επαναληπτικες ασκησεις, ν.ε.γλωσσα, α΄γυμν
 
Περιγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και ΑφήγησηΠεριγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και Αφήγηση
 
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητα
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητανεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητα
νεοελληνική γλωσσά A γυμνασιου 4η ενοτητα
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
 
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)
Έκθεση Α΄ Λυκείου, Περιγραφή (εργασίες μαθητών)
 
Eνότητα 3η
Eνότητα 3ηEνότητα 3η
Eνότητα 3η
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 2
 
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
 
Νεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
Νεοελληνική γλώσσα Α ΓυμνασίουΝεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
Νεοελληνική γλώσσα Α Γυμνασίου
 

Similar to Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου

ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικούενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
fotist
 
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α ΓυμνασίουΠεριγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
mvourtsian
 
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέοεξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
Ria Papamanoli
 
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική ΓλώσσαΠαράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
mvourtsian
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptxΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
VassiaKarra
 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
mono030156
 
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...Μεταξούλα Μανικάρου
 
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητώνΓιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
Logotexnia afigimatologia
Logotexnia afigimatologiaLogotexnia afigimatologia
Logotexnia afigimatologia
angitan
 
αφήγηση περιγραφή
αφήγηση περιγραφήαφήγηση περιγραφή
αφήγηση περιγραφή
GZ tech
 
Odigies gia th sygrafh_ergasias
Odigies gia th sygrafh_ergasiasOdigies gia th sygrafh_ergasias
Odigies gia th sygrafh_ergasiasEv Pap
 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Ria Papamanoli
 
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Flora Kyprianou
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
anny1976
 
δημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιο
δημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιοδημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιο
δημιουργικη γραφη στο ΓυμνάσιοRia Papamanoli
 
Λογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό ΛεξικόΛογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό Λεξικό
Angeliki Chroni
 
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
mono030156
 

Similar to Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου (19)

ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικούενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
ενότητα 2 Γλώσσας ΣΤ Δημοτικού
 
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α ΓυμνασίουΠεριγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
Περιγραφή ,Αφήγηση ,Περίληψη, Επιχειρηματολογία Γλώσσα Α Γυμνασίου
 
αφηγηση
αφηγησηαφηγηση
αφηγηση
 
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέοεξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
εξεταση μαθηματων γλωσσας και λογοτεχνιας- νέο
 
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική ΓλώσσαΠαράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
Παράγραφος, δομή, αρετές παραγράφου ,συνδετικές λέξεις . Νεοελληνική Γλώσσα
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptxΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.pptx
 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...
Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταρ...
 
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητώνΓιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
 
Logotexnia afigimatologia
Logotexnia afigimatologiaLogotexnia afigimatologia
Logotexnia afigimatologia
 
αφήγηση περιγραφή
αφήγηση περιγραφήαφήγηση περιγραφή
αφήγηση περιγραφή
 
αφήγηση
αφήγησηαφήγηση
αφήγηση
 
Odigies gia th sygrafh_ergasias
Odigies gia th sygrafh_ergasiasOdigies gia th sygrafh_ergasias
Odigies gia th sygrafh_ergasias
 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
 
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
 
δημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιο
δημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιοδημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιο
δημιουργικη γραφη στο Γυμνάσιο
 
Λογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό ΛεξικόΛογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό Λεξικό
 
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ
 

More from chavalesnick

Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτΦύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
chavalesnick
 
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
chavalesnick
 
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
chavalesnick
 
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίουΜεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτηταΦύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
chavalesnick
 
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
chavalesnick
 
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
chavalesnick
 
Δομή παραγράφου
Δομή παραγράφουΔομή παραγράφου
Δομή παραγράφου
chavalesnick
 
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματαΑνθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
chavalesnick
 
Μνημεία
ΜνημείαΜνημεία
Μνημεία
chavalesnick
 
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίαςΣχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
chavalesnick
 
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερίαΕλευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
chavalesnick
 
Τρομοκρατία
ΤρομοκρατίαΤρομοκρατία
Τρομοκρατία
chavalesnick
 
Τεχνολογία και τέχνη
Τεχνολογία και τέχνηΤεχνολογία και τέχνη
Τεχνολογία και τέχνη
chavalesnick
 

More from chavalesnick (20)

Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 12 ενότητα
 
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτΦύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
Φύλλο εργασίας αρχαια Α΄ γυμν 11 ενοτ
 
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α γυμν 9 ενότητα
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 8 ενότητα
 
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
 
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
Επαναληπτικό φύλλο εργασίας,, β γυμν Αρχαία, ενότ 1-5
 
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότηταΦύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα
 
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίουΜεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
Μεταφράσεις κειμένων Αρχαία α΄ γυμνασίου
 
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαια α΄ γυμν 6 ενότητα
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτηταΦύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία α΄ γυμν 5 ενοτητα
 
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότηταΦύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
Φύλλο εργασίας Αρχαία Α΄ γυμν 4 ενότητα
 
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
2ο Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 3 ενοτ
 
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
Φύλλο εργασίας, Αρχαία Α΄ γυμν, ενότητα 3
 
Δομή παραγράφου
Δομή παραγράφουΔομή παραγράφου
Δομή παραγράφου
 
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματαΑνθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
 
Μνημεία
ΜνημείαΜνημεία
Μνημεία
 
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίαςΣχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
Σχέση εσωτερικής - εξωτερικής ελευθερίας
 
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερίαΕλευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
Ελευθερία / Τεχνολογία και ελευθερία
 
Τρομοκρατία
ΤρομοκρατίαΤρομοκρατία
Τρομοκρατία
 
Τεχνολογία και τέχνη
Τεχνολογία και τέχνηΤεχνολογία και τέχνη
Τεχνολογία και τέχνη
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
nikzoit
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 

Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου

 • 1. Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΘΕΩΡΙΑ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Περί περιγραφής: Με τον όρο περιγραφή εννοούμε την αναπαράσταση μέσα από το λόγο χώρων, προσώπων, αντικειμένων, φαινομένων…  Η περιγραφή ως είδος κειμένου συνδέεται κυρίως με το χώρο.  Ακολουθεί πορεία από το γενικό στο ειδικό, από γενικές εικόνες σε λεπτομερειακές.  Το σημείο περιγραφής μπορεί να είναι σταθερό, όταν ο συγγραφέας μένει ακίνητος και αποκεί περιγράφει το χώρο, ή να κινείται μέσα στο χώρο.  Η γλώσσα της περιγραφής χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια, ζωντάνια, χρήση επιθέτων, κυριαρχία του ενεστώτα και εξακολουθητικών ρημάτων.  Τα επίθετα παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιγραφή. Προσδίδουν ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο αλλά και σαφήνεια, καθώς δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν αποδίδοντάς τους συγκεκριμένες ιδιότητες.  Περιγραφικά κείμενα συναντάμε στον προφορικό και γραπτό λόγο της καθημερινής ζωής, στη λογοτεχνία, σε τουριστικούς οδηγούς κ.τ.λ..  Περί αφήγησης: Με τον όρο αφήγηση εννοούμε την προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων, πραγματικών ή φανταστικών.  Η αφήγηση οργανώνεται με άξονα το χρόνο, αλλά οι καταστάσεις συνδέονται αιτιολογικά μεταξύ τους.  Κύριος χρόνος της αφήγησης είναι ο αόριστος (δηλώνειένα γεγονός που συνέβη μία στιγμή στο παρελθόν), αλλά χρησιμοποιείται και ο παρατατικός (δηλώνειένα γεγονός που είχε μια διάρκεια στο παρελθόν). Μερικές φορές όμως χρησιμοποιείται και ο δραματικός ενεστώτας (αντί του αορίστου) για να δοθεί στο κείμενο παραστατικότητα και ζωντάνια.
 • 2.  Στην αφήγηση χρησιμοποιούνται κυρίως ρήματα δράσης (τρέχω, λέω, φεύγω…) και ρήματα έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων (σκέφτομαι, φοβάμαι, γελάω….)  Κύριο γνώρισμα της αφήγησης είναι οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που δείχνουν τη χρονική σειρά των γεγονότων (αρχικά, μετά, στη συνέχεια, την ίδια στιγμή, σε λίγο, κατά τη διάρκεια, αργότερα, εκείνη τη στιγμή….) και την αιτιολογική σχέση μεταξύ τους (επειδή, αφού, εξαιτίας, γι’ αυτόν τον λόγο, αυτό οφείλεται….).  Η αφήγηση ακολουθεί την εξής δομή: Α. Πληροφορίες για τους ήρωες, το χρόνο, το χώρο και την κατάσταση από την οποία ξεκινά η αφήγηση. Β. Η εξέλιξη της αφήγησης και η έκβασή της. Γ. Η λύση: η κρίση του αφηγητή για το νόημα της ιστορίας.  Περί περίληψης: Η περίληψη είναι ένα σύντομο κείμενο το οποίο συμπυκνώνει το βασικό περιεχόμενο ενός μεγαλύτερου κειμένου και μας πληροφορεί γι’ αυτό. Η περίληψη μπορεί να λάβει πολλές μορφές: μπορεί να είναι ο τίτλος ενός κειμένου ή μιας παραγράφου, όπως επίσης και η σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός βιβλίου. Εξάλλου, συναντάμε τον περιληπτικό λόγο καθημερινά σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις, αγγελίες κ.τ.λ…. Τα βασικά βήματα για την περίληψη είναι: Α. Προεργασία  Προσεκτική ανάγνωση του αρχικού κειμένου (2-3 φορές).  Εντοπισμός του θεματικού κέντρου του κειμένου.  Μελέτη της δομής των παραγράφων του κειμένου και υπογράμμιση των βασικών λέξεων.  Γραφή σύντομων πλαγιότιτλων σε κάθε παράγραφο. Β. Γραφή περίληψης  Η γραφή της περίληψης ξεκινά με αναφορά στο κείμενο / συγγραφέα και στο θεματικό του κέντρο.  Ένωση των πλαγιότιτλων για τη σύνθεση του κύριου κορμού της περίληψης και αξιοποίηση των απαραίτητων συνδετικών λέξεων για την πετυχημένη μετάβαση από τον ένα (πλαγιότιτλο) στον άλλο.  Αποφυγή αντιγραφής αυτούσιων φράσεων του αρχικού κειμένου και αντικατάστασή τους από συνώνυμες.
 • 3.  Τήρηση του ορίου λέξεων που έχει προσδιοριστεί (συνήθως ως όριο τίθενται οι 100 λέξεις και ανεπίσημα επιτρέπεται μία απόκλιση ± 20 ).  Η περίληψη πρέπει να έχει πληροφοριακό ύφος και να μη σχολιάζει το κείμενο.  Αποφεύγεται η γραφή των παραδειγμάτων του αρχικού κειμένου στην περίληψη και αποδίδονται μόνο οι κύριες και βασικές του ιδέες.  Η περίληψη εκτείνεται σε μία παράγραφο.  Το πρόσωπο γραφής της περίληψης είναι το τρίτο.  Περί επιχειρηματολογίας:  Σε μια συζήτηση ή σε ένα κείμενο, για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας ή για να αντικρούσουμε τις θέσεις άλλων, χρησιμοποιούμε επιχειρήματα.  Η χρήση επιχειρημάτων μας βοηθάει να κατανοήσουμε ποιες θέσεις είναι ορθότερες ή πιο σημαντικές από άλλες και κυρίως να πείσουμε τους άλλους για την ορθότητα των θέσεών μας.  Τα επιχειρήματα παρουσιάζονται σε ποικίλες μορφές, αλλά τα πιο απλά είδη τους είναι τα επιχειρήματα διά μέσου παραδειγμάτων και τα επιχειρήματα με αιτίες, που είναι συνηθισμένα τόσο στις καθημερινές συζητήσεις όσο και στα «επίσημα» κείμενα, ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών και φυσικών επιστημών.  Περί πολυτροπικών κειμένων: στην εποχή μας υπάρχουν πολλά κείμενα που συνοδεύονται από εικόνες, χωρίς τις οποίες δεν έχουν νόημα μερικές φορές ή δε μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους. Η εικόνα  συχνά συμπληρώνειτο νόημα των λέξεων (ιδιαίτερα όταν το κείμενο μας δίνει πληροφορίες)  ενισχύει το μήνυμα που επιδιώκει να μεταφέρει το κείμενο (συνήθως σε διαφημίσεις ή αφίσες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά ζητήματα)  κάνει απλώς πιο ελκυστικό το κείμενο. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση οι λέξεις να επεξηγούν απλώς την εικόνα, οπότε η εικόνα παίζει τον κύριο ρόλο, ενώ το κείμενο το βοηθητικό.
 • 4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1. Στο παρακάτω κείμενο: Α. Να υπογραμμίσετε όλα τα επίθετα. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο κείμενο; Β. Να σχηματίσετε με πέντε από αυτά ονοματικά σύνολα. Γ. Να δώσετε μ’ έναν πλαγιότιτλο το θέμα της παραγράφου. Το θέλγητρο της Ανδαλουσίας Αν η Καστίλλια είναι μια καθολική αρχόντισσα που ζει σ’ ένα μελαγχολικό πύργο μια ζωή μονότονη, αυστηρή κι αποτραβηγμένη, όλη περηφάνια για τα περασμένα της και περιφρόνηση για τα τωρινά, η Ανδαλουσία είναι μια νέα γυναίκα του λαού, κρουστή και μελαψή, με κόκκινα χείλια και φλογερό βλέμμα, που αγαπάει τη ζωή, το χορό και το τραγούδι· μια γυναίκα όλη χυμούς και ζωτικότητα, αγράμματη μα γεμάτη θέλγητρα, που έχει προλήψεις, πιστεύει στη χαρτομαντεία, στολίζει τα μαλλιά της μ’ ένα τριαντάφυλλο, περνάει τις περισσότερες ώρες της στο κατώφλι του σπιτιού της παρά στην κουζίνα της, δίνει ερωτικές συνεντεύξεις μέσα στις εκκλησίες, έχει ένα θερμό και γλυκό αίμα, αγαπάει τα χτυπητά φορέματα και τα φανταχτερά κοσμήματα, έστω και ψεύτικα, και περνάει μέσα από τη ζωή μ’ ένα λικνιστικό, χορευτικό περπάτημα. Κρουστή=με σφιχτό σώμα Λικνιστικό=κουνιστό Α. Ρόλος επιθέτων………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. Β. Ονοματικά σύνολα:…………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. Γ. Πλαγιότιτλος:…………………………………………………………………………………..…
 • 5. 2. Στο παρακάτω κείμενο του Κ. Ουράνη: Α. Πώς οργανώνει ο συγγραφέας την περιγραφή του; Β. Να βρείτε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων επιθέτων και τα αντώνυμα των μαυρισμένων. Γ. Ποιον χρόνο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στα ρήματα του κειμένου και γιατί; Από την κορφή του βουνού της Καστρίτσας ανοίγεται μπροστά στα μάτια του περιηγητή μεγάλο πανόραμα κι έμορφο. Ο ουρανός απλώνεται απάνω καθάριος και γαλανός κι από τα’ αμέτρητα κι ανερεύνητα ύψη του χύνει ο χινοπωριάτικος ήλιος τις θαλπερές του αχτίδες στην πλάση κάτω, που προβάλλει σα νιόπαντρη γυναίκα, ζωηρή, γιομάτη φως και χρώματα κι ομορφιά. Δεξιά ο κάμπος, μοιρασμένος από τους ζευγολάτες αδερφικά σε ίσια και κανονικά τετράγωνα κομμάτια, καρτερεί ώρα σε ώρα τ’ αλέτρια να διαβούν από πάνω του και να τον οργώσουν. Ζερβά η λίμνη ατάραχη, ολόστρωτη και μακρουλή, με το χαϊδεμένο κι ακριβό νησάκι της μες τη μέση και με τον καλαμιώνα περίγυρα, καθρεφτίζει στα βάθη της, σα να σφίγγει απάνω στα στήθη της ερωτικά τον γαλανόν ουρανό και τ’ αντίπερα καμαρωμένο βουνό της. Κάπου κάπου οργώνειτα νερά της κανένα καϊκάκι. Ανάλαφρη κι αραιή καταχνιά σηκώνεται σα σεντόνι από πάνω της, σαν καιάμενου λιβανιού καπνός. Κατά τις δυτικές όχθες της, που ανάμεσα απ’ αυτή κι από σειρά χαμηλών βουνών απλωμένων από βοριά σε νότο σχηματίζεται μια μικρή κοιλάδα, στενή λουρίδα, που ανταμώνει τον πέρα με τον δώθε πλατύκαμπο, συμπυκνώνεται η πόλη του Γιαννίνου σε μεγάλο άπλωμα, με τα βυζαντινά κι αληπασαλήτικα κάστρα της, χωμένα μέσα στη λίμνη, με τους στενούς και λιθόστρωτους δρόμους, τα παλιά σπίτια και σαράγια, τις εκκλησιές και τα σχολειά. Κι ολοτρόγυρα τα Καμποχώρια, αμέτρητα μικρά και μεγάλα χωριά, που στολίζουν με τα σπιτάκια τους τον κάμπο και τα ριζά του βουνού. Κι ολόγυρα από τα χωριά κι από τον κάμπο ορθώνονται σα φράχτες οι λόφοι, τα χαμηλώματα των γύρωθε βουνών, οπ’ ανεβαίνοντας απανωτά σα σκαλοπάτια σχηματίζουν σιγά σιγά τα ψηλά κι άγρια και κακοτράχαλα καταρράχια του Πίνδου, του Σουλιού και του Δέλβινου, που κλειούν περίγυρα, σα γιγάντιες κορνίζες, τη μεγάλη αυτή κι ομορφότατη εικόνα. Α. Οργάνωση της περιγραφής:……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Β. Συνώνυμα Αντώνυμα
 • 6. Γ. Χρόνος περιγραφής / τι πετυχαίνεται:………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο: Α. Να βρείτε ποιο είναι το θέμα του. Β. Να βρείτε δύο ρήματα δράσης και δύο ρήματα έκφρασης σκέψεων-συναισθημάτων. Γ. Να βρείτε συνδετικές λέξεις και φράσεις που δείχνουν τη χρονική σειρά και την αιτιολογική σχέση μεταξύ τους. Ο παππούς και το εγγονάκι O παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν, τα μάτια του δεν έβλεπαν, τ’ αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Κι όταν έτρωγε, του χυνόταν το φαγητό. O γιος του και η νύφη του δεν τον έβαζαν πια μαζί τους στο τραπέζι, αλλά του ’διναν να φάει πάνω στη μεγάλη χτιστή χωριάτικη θερμάστρα όπου πλάγιαζε. Κάποτε που του βάλανε να φάει στο πήλινο πιάτο, του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε κι έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα τα χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως αποδώ και πέρα θα του 'διναν να τρώει στην ξύλινη γαβάθα. O παππούς αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα. Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν που ο γιος τους μαστόρευε κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. O πατέρας λοιπόν τον ρώτησε: «Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα;». Κι ο Μίσα απαντά: «Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ κι η μάνα μου γεράσετε, θα σας ταΐζω σ' αυτήν τη γαβάθα». O άντρας κι η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσανε ντροπή που είχαν προσβάλει τον παππού. Κι από τότε τον βάλανε να τρώει μαζί τους στο τραπέζι και τον πρόσεχαν όπως πρέπει.
 • 7. Α.Θέμα:........................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................. Β. Ρήματα δράσης:…………………………………………………………………………………… Ρήματα σκέψεων/συναισθημάτων:…………………………………………………..… Γ. Συνδετικές λέξεις και φράσεις χρονικής σειράς: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………............. ....................................................................................................... Συνδετικές λέξεις και φράσεις αιτιολογικής σχέσης: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο: Α. Να βρείτε σε ποιο χρόνο και γιατί βρίσκονται τα ρήματα του κειμένου (εκτός από τους διαλόγους). Β. Να βρείτε τη δομή του κειμένου (πληροφορίες για τους ήρωες, τον τόπο, τον χρόνο, την κατάσταση από την οποία ξεκινάει η αφήγηση, την εξέλιξη και την έκβαση – λύση της) και να προσπαθήσετε να το αποδώσετε περιληπτικά. Ο Κωνσταντής Μεγάλο Σάββατο, κρύο και βροχερό, κι η κυρία Δέσποινα ξεχνούσε τη μοναξιά της κοιτώντας την κίνηση του δρόμου. Το αγόρι ήταν καινούριο στην πιάτσα των φαναριών, ως χθες ζητιάνευαν τσιγγάνες με μωρά στην αγκαλιά. Ξανθούλικο και λιγνό, φορούσε μπλουζάκι καλοκαιρινό, Αλβανάκι θα ήταν σίγουρα, κοντά στα δώδεκα. Βράδιασε, άναψαν τα φώτα, το κρύο κι η βροχή δυνάμωσαν, αραίωσε κι η κίνηση στους δρόμους. Το αγόρι μάζεψε την πραμάτεια του και πήρε την οδό Αγίου Δημητρίου. Όταν έφτασε στον αριθμό 12 χώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας για να προφυλαχτεί από τη δυνατή βροχή. Η κυρία Δέσποινα άνοιξε την πόρτα του ισογείου και είδε το αγόρι να κάθεται στα σκαλιά — μετρούσε την είσπραξη της μέρας, πενηντάρικα και λίγα κατοστάρικα. Η καρδιά της λαχτάρησε. Το παιδί ήταν ίδιος ο Αντωνάκης, ο εγγονός της. Είχε τα
 • 8. ίδια ξανθά μαλλιά, τα ίδια καταγάλανα μάτια, μόνο το πρόσωπό του ήταν αδύνατο και κακοπαθημένο, του Αντωνάκη δεν του έλειπε τίποτα εκεί πέρα στην πλούσια Βαλτιμόρη που ζούσε με τους γονείς του. — Έλα μέσα να ζεσταθείς…, του είπε η γυναίκα. Το παιδί την κοίταξε καχύποπτα και ψυχρά, ποιος ξέρει τι είχαν δει τα μάτια του ολημερίς στο δρόμο και πόσα είχε διδαχτεί από τη «φιλανθρωπία» των ανθρώπων. Θες όμως το καλοσυνάτο πρόσωπο της κυρίας Δέσποινας, η μυρωδιά της μαγειρίτσας, αλλά κυρίως η ζεστασιά που έβγαινε από το διαμέρισμα παραμέρισαν τους φόβους και τους δισταγμούς του. — Πώς σε λένε;, το ρώτησε. — Κώτσο, δηλαδή Κωνσταντή… — Κι από πού είσαι, Κωνσταντή; — Από την Αλβανία, από το Μπεράτι… — Κι οι γονείς σου; — Τους μάζεψαν την περασμένη βδομάδα οι κλούβες της Αστυνομίας και τους έστειλαν πίσω στην Αλβανία. — Κι εσύ πού μένεις τώρα; — Όπου να ’ναι… Στις οικοδομές, στα παγκάκια του Ηλεκτρικού… — Πεινάς; — Έφαγα ένα κουλούρι το πρωί αλλά τώρα πεινάω… — Πήγαινε στο μπάνιο να πλυθείς, θα σου φέρω ρούχα ν' αλλάξεις κι ύστερα θα σου βάλω να φας… Άνοιξε η κυρία Δέσποινα την ντουλάπα και βρήκε εσώρουχα, μια αθλητική φόρμα, παπούτσια. O Αντωνάκης σε κάθε ταξίδι άφηνε στο σπίτι της γιαγιάς όσα ρούχα δε χωρούσαν στις βαλίτσες του. Ύστερα, η γυναίκα έφερε στο τραπέζι ψωμί, χαλβά, ελιές, ταραμοσαλάτα, φρούτα. O Κωνσταντής, αφού πλύθηκε, ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι και δεν άφησε ούτε ψίχουλο. Χορτασμένος και ζεσταμένος βολεύτηκε στον καναπέ, μπροστά στην ανοιχτή τηλεόραση. Νανουρισμένος από τη μουσική έγειρε στα μαξιλάρια και τον πήρε ο ύπνος. Σε λίγο χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας. Η κυρία Δέσποινα πήρε τη λαμπάδα της κι έκλεισε πίσω της την πόρτα σιγανά για να μην ξυπνήσει τον Κωνσταντή. Η βροχή είχε σταματήσει, το φεγγάρι, ασημένιο, κυνηγιόταν με τα σύννεφα στον ουρανό. — Χριστός Ανέστη…, έψαλε ο παπάς κι η κυρία Δέσποινα για πρώτη φορά δεν κάθισε ως το τέλος της λειτουργίας. Βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της, να
 • 9. τσουγκρίσει τα κόκκινα αυγά με τον Κωνσταντή, να φάνε μαζί τη μαγειρίτσα… Α. Χρόνος ρημάτων/ γιατί: ………………………….………………........................ ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Β. Ήρωες-τόπος-χρόνος: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. Κατάσταση εκκίνησης της αφήγησης: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Εξέλιξη:…………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Έκβαση-λύση:………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Περίληψη:………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..
 • 10. ………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Αφού δώσετε πλαγιότιτλους στις παραγράφους του παρακάτω κειμένου, να γράψετε την περίληψή του σε 100 περίπου λέξεις. Βιομηχανική ρύπανση (του Ν.Μολυβιάτη). Είναι γνωστό ότι ο βασικότερος τομέας για την ανάπτυξη μιας χώρας –στις περισσότερες περιπτώσεις- είναι η βιομηχανία. Η χωρίς προγραμματισμό ανάπτυξή της, πέρα από την εξάντληση αποθεμάτων μεγάλης σημασίας, δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Μόλυνση της ατμόσφαιρας, ρύπανση των νερών και του εδάφους, επικίνδυνα απόβλητα σε χωματερές είναι μερικά από αυτά. Η στρατηγική που υπήρχε μεταπολεμικά, να χτίζονται βιομηχανίες μέσα ή κοντά στις πόλεις για να μειώνεται το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα που δύσκολα μπορούν να λυθούν βραχυπρόθεσμα. Η μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε χώρους επιλεγμένους απαιτεί πέρα από τεράστια ποσά προσεκτικό σχεδιασμό. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν μονάδες που όχι απλώς ρυπαίνουν, αλλά και που σε περίπτωση ατυχήματος οι καταστροφές θα είναι μεγάλες. Το Σεβέζο στην Ιταλία, το Μποπάλ στην Ινδία και η Βασιλεία στην Ελβετία είναι τρεις περιπτώσεις που και ανθρώπινα θύματα υπήρξαν και δημιουργήθηκαν χιλιάδες περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Στην Ελλάδα σε τέσσερα βιομηχανικά ατυχήματα, οι εκρήξεις στη Σούδα της Κρήτης, της Jet Oil Θεσσαλονίκης, της Πετρόλα στην Ελευσίνα και η διαρροή τοξικών στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Πάντα όμως θα 'ναι έτσι; Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως όχι. Είναι αλήθεια πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει σοβαρή προσπάθεια στον τομέα αυτό. Πρώτος στόχος είναι να ουσιαστικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης -κρατών- και βιομηχάνων. Το δεύτερο βήμα είναι η μείωση δραστηριοτήτων σε κλάδους που προξενούν μεγάλη ρύπανση. Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και την περιβαλλοντική διάσταση. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Οι καταναλωτές χρειάζονται μεγαλύτερη ενημέρωση για προϊόντα που αγοράζουν. Αν ξέρουν λ.χ. ότι το Α προϊόν για να γίνει προξενεί ζημιά στο περιβάλλον, σίγουρα θα στραφούν σε άλλα αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να στραφούν με τη σειρά τους σε άλλες κατευθύνσεις. Πέρα απ' αυτά οι άδειες για νέες μονάδες και οι μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (που είναι υποχρεωτικές) πρέπει να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς ένα καθαρό περιβάλλον. Οι απόψεις για μηδενική ανάπτυξη είναι ουτοπικές. Η βιομηχανία δεν αποτελεί μόνο μέρος του περιβαλλοντικού προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα προϋπόθεση για την επίλυσή του.
 • 11. Πλαγιότιτλοι: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Περίληψη:………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. 6. Γράψτε μία παράγραφο στην οποία θα αποδεικνύεται ότι «τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται τα τελευταία χρόνια» (θεματική πρόταση). 7. Γράψτε μία παράγραφο στην οποία θα εξηγείτε στους γονείς σας γιατί πρέπει να αγοράζουν ποτά, αναψυκτικά κτλ σε γυάλινη συσκευασία (80 περίπου λέξεις). 8. Γράψτε μία παράγραφο (80 περίπου λέξεις) με την παρακάτω θεματική πρόταση: «Ποιο μεταφορικό μέσο συμφέρει να χρησιμοποιήσω για να μη βλάπτεται το περιβάλλον;» ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Αφηγηθείτε στους συμμαθητές σας ένα περιστατικό από μια εκδρομή στη φύση που σας έχει εντυπωσιάσει. Προσέξτε τη δομή της αφήγησής σας, όπως και τις συνδετικές λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πρόλογος: Πότε και πού έγινε η εκδρομή (π.χ. το προηγούμενο καλοκαίρι… επίσκεψη στο δάσος της Δασιάς στον Έβρο που συνιστά έναν από τους λιγοστούς πλέον προστατευόμενους εθνικούς δρυμούς που φιλοξενεί ποικίλα είδη του ζωικού και φυτικού βασιλείου..). Κύριο μέρος 1η παράγραφος: Γιατί έγινε η εκδρομή, περιγραφή του δάσους (η εκδρομή έγινε προς γνωριμία των φυσικών ομορφιών της χώρας μας… το δάσος ήταν απερίγραπτα ωραίο… ψηλά καταπράσινα δέντρα… έντονη η δροσιά και το λεπτό άρωμα των φυλλωμάτων τους… γλυκοί ήχοι από τα
 • 12. τιτιβίσματα των πουλιών και τα θροΐσματα των φύλλων… επίγειος παράδεισος…). 2η παράγραφος: Ένας θόρυβος μας προειδοποιεί ότι κάτι θα συμβεί (βρισκόμασταν στην καρδιά του δάσους και σκοπεύαμε να σταματήσουμε την περιήγηση για ξεκούραση… ξαφνικά, ακούστηκε ένας ήχος από κλαδιά που έσπαζαν… φοβηθήκαμε, κρυφτήκαμε… ίσως να ήταν κάποιο άγριο ζώο…). 3η παράγραφος: Το περιστατικό – η εμφάνιση των δύο ελαφιών (εμφανίστηκαν δύο πανέμορφα ελάφια που προχωρούσαν ήρεμα και περήφανα… η έκπληξή μας ήταν μεγάλη… δεν κάναμε τον παραμικρό θόρυβο για να μην τα τρομάξουμε… άρχισαν μάλιστα να παίζουν μεταξύ τους, να κυλιούνται στο έδαφος και να κάνουν χίλιες δυο τρέλες… στο τέλος, ακολούθησαν ένα μονοπάτι και εξαφανίστηκαν, πηγαίνοντας πιθανότατα στη φωλιά τους). Επίλογος: Σκέψεις και συναισθήματα (το θέαμα των δύο ελαφιών ήταν συγκλονιστικό και η εμπειρία μοναδική… η όλη σκηνή ήταν χαρούμενη, τρυφερή, ανέμελη, παιχνιδιάρικη… μία άσχημη όμως σκέψη σκίασε την όμορφη αυτή εικόνα, μήπως τα δύο ζώα πέσουν κάποτε θύματα της ανθρώπινης σκληρότητας…).  Μιλώντας προς τους συμμαθητές σας προτείνετέ τους τρόπους περιορισμού της σπατάλης προϊόντων, ανακύκλωσης υλικών και χρησιμοποίησης ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  κατανάλωση μόνο εκείνων των αγαθών που μας είναι απαραίτητα και τα έχουμε πραγματικά ανάγκη… μη αγορά προϊόντων που μας είναι αχρείαστα…  εγκράτεια και αυτοκυριαρχία στα κελεύσματα και τις επιδράσεις της διαφήμισης, καθώς και στον ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων για το ποιος κατέχει τα περισσότερα αγαθά…  καθολική αξιοποίηση εκείνων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρκετό καιρό ακόμη // αποφυγή της γρήγορης ρίψης τους στα απορρίμματα…  ανακύκλωση όσων υλικών είναι εφικτό (γυαλί, χαρτί, μέταλλα από μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους)…  απόκτηση κατά κύριο λόγο αγαθών που είναι παρασκευασμένα από ανακυκλώσιμο υλικό και φιλικό προς το περιβάλλον…  Στην περιοχή σας οργανώνεται από το Δήμο και διάφορες οικολογικές ομάδες μια εκστρατεία διαφώτισης των πολιτών για τη μείωση της ρύπανσης και των σκουπιδιών. Η τάξη σας ανέλαβε να γράψει ένα κείμενο 4 παραγράφων, το οποίο θα απευθύνεται στους μεγαλύτερους συμπολίτες σας. Αφού περιγράψετε την κατάσταση, να τους προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης και των σκουπιδιών στην πόλη σας. Πρόλογος: Ο σκοπός του κειμένου (η τάξη μας συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών ως προς τα προβλήματα ρύπανσης
 • 13. και σκουπιδιών που αντιμετωπίζει η πόλη μας, συνέταξε αυτό το κείμενο για να σας παρουσιάσει την έκταση του προβλήματος και για να σας παροτρύνει να συμβάλλετε στην επίλυσή του…). Κύριο μέρος 1η παράγραφος: Περιγραφή της κατάστασης (η καθαριότητα στην πόλη μας δυστυχώς δεν τηρείται… στους δρόμους και στις πλατείες υπάρχουν πολλά σκουπίδια… πολλοί συμπολίτες μας δεν τοποθετούν τις σακούλες απορριμμάτων τους στους κάδους, αλλά έξω από αυτούς, με συνέπεια τη δυσοσμία και τη διάνοιξή τους από αδέσποτα ζώα… η παραλία μας έχει μετατραπεί επίσης σε σκουπιδότοπο, πέραν της μόλυνσης που υφίσταται λόγω της ρίψης των λυμάτων των ξενοδοχείων και των κέντρων διασκέδασης της περιοχής… αισθητική επομένως αλλοίωση της πόλης και κίνδυνοι υγείας για τους κατοίκους…). 2η παράγραφος: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ανάγκη συνειδητοποίησης του προβλήματος και απόκτησης οικολογικής συμπεριφοράς… συγκέντρωση των σκουπιδιών σε ερμητικά κλειστές σακούλες και τοποθέτησή τους στους κάδους… αποφυγή ρίψης σκουπιδιών στους δημόσιους χώρους και αξιοποίηση των ειδικών καλαθιών που είναι τοποθετημένα κατά μήκος των δρόμων… ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου σε όποια σημεία απουσιάζουν κάδοι και καλάθια απορριμμάτων… συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των αγαθών από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο… πίεση προς τη δημοτική αρχή και έρανος για τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της πόλης που θα μειώσει τη ρύπανση της θάλασσας…). Επίλογος: Η τήρηση της καθαριότητας αποτελεί ένδειξη σεβασμού στην πόλη και πολιτισμού (πιστεύουμε λοιπόν πως οι περισσότεροι από εσάς θα δείξετε τη δέουσα ευαισθησία και θα αποδείξετε έμπρακτα ότι αγαπάτε την πόλη σας και τη σέβεστε… κυρίως όμως θα επιδείξετε πως είσαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, γιατί η καθαριότητα πάνω απ’ όλα συνιστά έκφραση πολιτισμού…).  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο άνθρωπος αναμφίβολα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Γεννήθηκε από αυτή, γαλουχήθηκε στους κόλπους της, συντηρείται από τα αγαθά της, ζει και αναπτύσσεται στο εσωτερικό της. Ωστόσο, στις μέρες μας, ο άνθρωπος δείχνει να έχει ξεχάσει την καταγωγή του και συμπεριφέρεται με εκφυλιστικό τρόπο στη μητέρα φύση. Αφού ερμήνευσε τα φυσικά φαινόμενα που του προκαλούσαν δέος, προσπαθεί πια, απελευθερωμένος συνάμα από ποικίλους φυσικούς καταναγκασμούς, να υποτάξει τη φύση και να την εκμεταλλευθεί στο έπακρο, επιδεικνύοντας αλαζονεία και κομπασμό. Αυτή όμως η παράλογη στάση του δημιουργεί στο περιβάλλον ανυπέρβλητα προβλήματα. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  μόλυνση της ατμόσφαιρας…  φαινόμενο του θερμοκηπίου…  τρύπα του όζοντος…
 • 14.  όξινη βροχή…  μόλυνση των υδάτων…  καταστροφή – εμπρησμοί των δασών…  επεμβάσεις στο έδαφος – υπέδαφος…  ηχορύπανση…  ατομική ενέργεια… ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  απουσία περιβαλλοντικής παιδείας και κατ’ επέκταση ενδιαφέροντος και ευαισθησίας για τα οικολογικά ζητήματα…  άγνοια ως προς τις πηγές πρόκλησης των οικολογικών προβλημάτων – ελλιπής ενημέρωση…  μη επιβολή κυρώσεων σε όσους ρυπαίνουν και μολύνουν το περιβάλλον…  η τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε στην αλλοτρίωση του ανθρώπου και στην αλαζονική του συμπεριφορά (πίστεψε ότι λόγω επιστημονικών ανακαλύψεων έχει γίνει ο κυρίαρχος της φύσης)…  οικονομικά συμφέροντα βιομηχανιών που επιδιώκουν υπέρογκα κέρδη μέσω της υπερπαραγωγής (έτσι, προκαλείται αφαίμαξη των πρώτων υλών και ρύπανση – μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτων από τα βιομηχανικά καυσαέρια και απόβλητα, αφού συνήθως ούτε φίλτρα τοποθετούνται στις βιομηχανικές καμινάδες, ούτε βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων πραγματοποιείται λόγω του υψηλού κόστους)…  υλιστική τάση του σύγχρονου ανθρώπου που μετατράπηκε σε ένα άπληστο ον… μάλιστα, επιδιώκει μέσω της υπερκατανάλωσης να επιδεικνύεται, θεωρώντας πως έτσι ανέρχεται και κοινωνικές βαθμίδες…  απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και ως εκ τούτου ευκολότερη κακομεταχείρισή της, αστικοποίηση, οικοπεδοποίηση, τουριστικά συμφέροντα… ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, ώστε τα νέα άτομα να κατανοήσουν την αξία της φύσης, τη στενή σχέση τους μαζί της και να ευαισθητοποιηθούν – κινητοποιηθούν υπέρ της…  συστηματοποίηση της ανακύκλωσης…  αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή..) που δεν παράγουν επικίνδυνα για τη φύση απόβλητα…  εφαρμογή του βιολογικού καθαρισμού των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων…  προστασία των βιοτόπων, των εθνικών δρυμών, των δασών…  χρήση μεθόδων καλλιέργειας της γης λιγότερο βλαπτικών για τη φύση…  κίνητρα για αποκέντρωση…  θέσπιση και εφαρμογή μιας αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες…  περιορισμός της χρήσης των αυτοκινήτων και αντικατάστασή τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς…  αντίσταση στην υπερκατανάλωση, απόκτηση μόνο των απαραίτητων αγαθών…  προώθηση διεθνούς συνεργασίας…