SlideShare a Scribd company logo

Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

Báo Cáo Thực Tập Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Đã Chia Sẻ Đến Cho Các Bạn Sinh Viên Một Bài Mẫu Báo Cáo Cực Đỉnh, Mới Mẽ Và Nội Dung Siêu Chất Lượng Sẽ Giúp Bạn Có Thêm Thật Nhiều Thông Tin Và Kiến Thức Cho Nên Các Bạn Không Thể Bỏ Qua Bài Mẫu Này Nhá. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/TELEGRAM NHẮN TIN TRAO ĐỔI : 0909 232 620 - TẢI FLIE TÀI LIỆU: BAOCAOTHUCTAP.NET

1 of 47
Download to read offline
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN
KHOA TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THỰC TẬP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
CHỐNG THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH
TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2023
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
i
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN
KHOA TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THỰC TẬP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
CHỐNG THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
MSSV: Lớp:
TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2023
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
ii
LỜI CAM ĐOAN
…………………………………………………………..
................
………………, ngày …..tháng …..năm ……
(SV Ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
iii
LỜI CẢM ƠN
Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liênquan đã hướng
dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí cho quá trình thực hiện Khóa luận. (font 13)
………………, ngày …..tháng …..năm ……
(SV Ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên : ...........................................................................................................................
MSSV : .................................................................................................................................................
Khoá : .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Nhận xét chung
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tp. HCM, ngày ..tháng ..năm 2023
(Ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
ĐTNT Đối tượng nộp thuế.
NQD Ngoài quốc doanh.
QLDN Quản lý doanh nghiệp.
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
XDCB Xây dựng cơ bản
TMDV Thương mại dịch vụ
TGT Gía trị gia tăng

Recommended

More Related Content

Similar to Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...mokoboo56
 
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh (20)

Luận Văn Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Thu, Chi Ngân Sách Tại Trường Cao Đẳng Nghề.
Luận Văn Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Thu, Chi Ngân Sách Tại Trường Cao Đẳng Nghề.Luận Văn Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Thu, Chi Ngân Sách Tại Trường Cao Đẳng Nghề.
Luận Văn Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Thu, Chi Ngân Sách Tại Trường Cao Đẳng Nghề.
 
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công TyBáo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
 
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAYKhóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
 
BÀI MẪU Luận văn: Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử, HAY
BÀI MẪU Luận văn: Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử, HAYBÀI MẪU Luận văn: Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử, HAY
BÀI MẪU Luận văn: Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử, HAY
 
Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam- Chi ...
Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam- Chi ...Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam- Chi ...
Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam- Chi ...
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công TyMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
 
BÀI MẪU khóa luận dịch vụ khách hàng, HAY
BÀI MẪU khóa luận dịch vụ khách hàng, HAYBÀI MẪU khóa luận dịch vụ khách hàng, HAY
BÀI MẪU khóa luận dịch vụ khách hàng, HAY
 
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh NgọtBáo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
 
Giải Pháp Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vay Tiêu Dùng Trong N...
Giải Pháp Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vay Tiêu Dùng Trong N...Giải Pháp Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vay Tiêu Dùng Trong N...
Giải Pháp Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vay Tiêu Dùng Trong N...
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Lập Website Quản Lý Các Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Tr...
 
BÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán Lương, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán Lương, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán Lương, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán Lương, 9 ĐIỂM
 
Luận Văn Hoạt Động Thương Mại Điện Tử B2c Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Luận Văn Hoạt Động Thương Mại Điện Tử B2c Doanh Nghiệp Nhỏ Và VừaLuận Văn Hoạt Động Thương Mại Điện Tử B2c Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Luận Văn Hoạt Động Thương Mại Điện Tử B2c Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu ThépMột Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
 
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Thuốc Tư Nhân
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Thuốc Tư NhânBáo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Thuốc Tư Nhân
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Thuốc Tư Nhân
 
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Cty Vật Liệu Xây Dựng.
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Cty Vật Liệu Xây Dựng.Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Cty Vật Liệu Xây Dựng.
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Cty Vật Liệu Xây Dựng.
 
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Ô Tô
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Ô TôBáo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Ô Tô
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Ô Tô
 
Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAYBáo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
 
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
 
Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Đơn Vị Thuộc Trung Tâm Y Tế
Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Đơn Vị Thuộc Trung Tâm Y TếHoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Đơn Vị Thuộc Trung Tâm Y Tế
Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Đơn Vị Thuộc Trung Tâm Y Tế
 

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620 (20)

áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Tyáo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
 
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
 
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công TyPhân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
 
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...
 
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công TyNghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
 
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
 
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
 
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại SacombankNâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
 
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công TyNâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
 
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán HàngMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân LựcMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công TyMột Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
 
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm NhạcMột Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
 
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
 
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
 
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công TyKhảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
 
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại HọcKhảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
 
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây DựngKhắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
 

Recently uploaded

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfthanhluan21
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
 
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 

Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH BÁO CÁO THỰC TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHỐNG THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2023
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET i BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH BÁO CÁO THỰC TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHỐNG THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV: Lớp: TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2023
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ii LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………….. ................ ………………, ngày …..tháng …..năm …… (SV Ký và ghi rõ họ tên)
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iii LỜI CẢM ƠN Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liênquan đã hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí cho quá trình thực hiện Khóa luận. (font 13) ………………, ngày …..tháng …..năm …… (SV Ký và ghi rõ họ tên)
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : ........................................................................................................................... MSSV : ................................................................................................................................................. Khoá : ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... Nhận xét chung .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tp. HCM, ngày ..tháng ..năm 2023 (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNDN Thu nhập doanh nghiệp ĐTNT Đối tượng nộp thuế. NQD Ngoài quốc doanh. QLDN Quản lý doanh nghiệp. TNHH Trách nhiệm hữu hạn XDCB Xây dựng cơ bản TMDV Thương mại dịch vụ TGT Gía trị gia tăng
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức cán bộ văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh năm 2014 - 2016.........................................................................................................................19 Bảng 2.2: Các loại hình doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Bình Chánh .........23 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động của các DNNQD do Chi Cục thuế huyện Bình Chánh quản lý ...........................................................................................................25 Bảng 2.4: Tình hình thực hiện tự quyết toán thuế TNDN của các DNNQD do Chi cục thuế huyện Bình Chánh quản lý .........................................................................30 Bảng 2.5: Tình hình Phân loại và quản lý nợ thuế TNDN của DNNQD giai đoạn 2014-2016 tại Chi Cục thuế huyện Bình Chánh .......Error! Bookmark not defined.
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế huyện Bình Chánh ..........................14 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức nhân viên theo trình độ ....................................................20 Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức nhân viên theo giới tính ...................................................20 Hình 2.4: Các loại hình doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Bình Chánh..........24
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................. ii LỜI CẢM ƠN....................................................................................................... iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ...............................................iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................v DANH MỤC BẢNG.............................................................................................vi DANH MỤC HÌNH ẢNH................................................................................... vii MỞ ĐẦU................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................2 3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................2 3.2. Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................2 4. Kết cấu báo cáo thực tập ................................................................................2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THUẾ TNDN VÀ THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH...................3 1.1. Tổng quan về thuế TNDN ..............................................................................3 1.1.1. Khái niệm thuế TNDN.............................................................................3 1.1.2. Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)......................................4 1.1.3. Sự cần thiết phải ápdụng thuế TNDN......................................................4 1.2. Thất thu thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.................7 1.2.1. Khái niệm, phân loại thất thu thuế. ..........................................................7 1.2.2 Nguyên nhân thất thu thuế TNDN. ...........................................................8 1.2.3. Hậu quả của việc thất thu thuế TNDN.....................................................9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH .................................................................12 2.1. Giới thiệu về chi cục thuế huyện Bình Chánh...............................................12 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bình Chánh..........................12 2.1.2. Đặc điểm chi cục thuế huyện Bình Chánh.............................................13 2.1.3. Đặc điểm nhân sự của văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh............17 2.1.1. Cơ cấu tổ chức cán bộ văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh năm
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ix 2014 – 2016 ..............................................................................................19 2.1.5. Cơ chế quản lý thuế tại Cục thuế Bình Chánh.......................................20 2.2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Bình Chánh ..................21 2.3. Công tác chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế huyện Bình Chánh......................................................................28 2.3.1. Tình hình đăng ký kê khai thuế TNDN..................................................28 2.3.2. Tình hình quyết toán thuế TNDN ..........................................................30 2.3.3. Tình hình xử lý vi phạm thuế TNDN.....Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Tình hình quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế TNDNError! Bookmark not defined. 2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống thất thu thế ở huyện Bình Chánh những năm gần đây...................................Error! Bookmark not defined. 2.5. Đánh giá chung trong công tác quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2014-2016............35 2.5.1. Những thuận lợi .....................................................................................35 2.5.2. Những khó khăn.....................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẰM CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH..................................................36 3.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2025..........36 3.2. Giải pháp nhằm chống thất thu thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Bình Chánh.........Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Tăng cường trách nhiệm quản lý thuế và công chức thuế ............. Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuếError! Bookmark not defined. 3.2.3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với đối tượng nộp thuế.... Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuếError! Bookmark not defined. 3.3. Một số kiến nghị............................................Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kiến nghị đối với Tổng cục thuế............Error! Bookmark not defined.
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET x 3.3.2. Kiến nghị với Cấp ủy huyện Bình ChánhError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ..........................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC .............................................................Error! Bookmark not defined.
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thủ tục tính, thu nộp thuế TNDN của ta còn phức tạp, chưa thống nhất về nhiều mặt như: phân loại đối tượng và diện nộp thuế, đối tượng ưu đãi, miễn giảm thuế, mức áp thuế, căn cứ xác định doanh thu, chi phí,... Ngoài ra, các vấn đề khác như hóa đơn chứng từ, cách thức kê khai, thủ tục thu nộp... vẫn là vấn đề cần phải tiếp tục cải tiến, sửa đổi theo hướng hiện đại, thuận tiện, phù hợp với các Luật thuế và các quy định về thủ tục hành chính hiện hành. Thuế TNDN là loại thuế trực thu và được coi là phần đóng góp thực sự của doanh nghiệp đối với Nhà nước nhưng trong toàn bộ quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thường có xu hướng tìm cách kê khai giảm lợi nhuận trước thuế để giảm số thuế TNDN phải nộp. Nguyên nhân chính của hành vi này là trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp có nhiều khoản chi không chính thức đã phải chi nhưng không có hóa đơn chứng từ và không được trừ khi tính thuế TNDN. Mặt khác, do văn hóa doanh nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của các doanh nhân chưa cao, mức xử phạt hành vi kê khai sai, kê khai thiếu thuế hay trốn thuế chưa đủ sức răn đe nên tình trạng trốn, nợ thuế diễn ra phổ biến. Qua quá trình học tập tại trường cùng với sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và anh chị trong Chi cục thuế Huyện Bình Chánh, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế tndn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Trong thời gian viết bài, với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên sẽ không tránh sai sót trong bài viết, rất mong giáo viên và anh chị tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh có thể hướng dẫn góp ý để bài em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Bình Chánh chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế TNDN, chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Bình Chánh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện đăng ký thuế tại chi cục thuế huyện Bình Chánh - HCM. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích trong giai đoạn từ 2014 đến hết năm 2016, chỉ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký thuế tại chi Cục thuế huyện Bình Chánh. 4. Kết cấu báo cáo thực tập Chương 1: Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh trong thời gian tới.
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THUẾ TNDN VÀ THẤT THU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 1.1. Tổng quan về thuế TNDN 1.1.1. Khái niệm thuế TNDN Thuế TNDN là tỷ lệ điều tiết thu nhập tính trên lợi nhuận trước thuế của các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước được pháp luật quy định áp dụng theo ngành kinh doanh trong một thời hạn nhất định thường là một năm tài chính và trong một không gian nhất định. Thuế TNDN đã được áp dụng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới. Các nước áp dụng thuế TNDN sớm vào khoảng giữa và cuối thế kỷ 19 như : Anh, Nhật; áp dụng đầu thế kỷ 20 như : Pháp, Thụy sỹ, Trung Quốc ... mỗi nước khi áp dụng thuế TNDN đều có những hoàn cảnh riêng nhưng tựu chung xuất phát từ các lý do chủ yếu như: Do nhu cầu tăng chi của NSNN khi nhà nước có những cải cách nhất định; do xu hướng đòi hỏi sự bình đẳng, dân chủ của công dân trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và nền kinh tế ở nước đó phát triển đến một mức độ nhất định. Ở Việt Nam, thuế TNDN có xuất xứ từ khoản trích nộp lợi nhuận áp dụng đối với khu vực kinh tế quốc doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong giai đoạn từ 1953 đến trước 01/01/1990. Từ 01/01/1990 đến trước 01/01/1999 thuế lợi tức được áp dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế thay cho chế độ trích nộp lợi nhuận áp dụng đối với khu vực kinh tế quốc doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Từ 01/01/1999 cho tới trước ngày 01/01/2004 thuế TNDN được áp dụng thống nhất đối với mọi đối tượng kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thay cho thuế lợi tức..
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 1.1.2. Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Đặc điểm của thuế TNDN là mang tính lũy tiến do tỷ lệ điều tiết thu nhập và thu nhập chịu thuế thay đổi . So với các sắc thuế gián thu thì việc theo dõi, tính toán chính xác các nghĩa vụ thuế TNDN là tương đối phức tạp. Bởi vì, căn cứ tính thuế TNDN (đặc biệt là việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN phải đồng thời thoả mãn điều kiện hợp lý, hợp lệ, hợp pháp) có liên quan nhiều đến các vấn đề kinh tế kỹ thuật đặc thù của các ngành kinh tế khác nhau, đến đặc điểm của người nộp thuế thuộc thành phần kinh tế khác nhau, các vấn đề về sử dụng hóa đơn chứng từ, cơ chế chính sách về tài chính, phương thức thanh toán. Thuế TNDN còn được lồng nhiều chính sách xã hội vào các điều khoản ưu đãi, miễn giảm thuế gây phức tạp trong theo dõi, tính toán và quản lý ... Do đó, dễ xảy ra tình trạng khai sai, trốn lậu thuế trong quản lý thuếTNDN. “Thuế TNDN hàm chứa mục tiêu trợ giúp, nâng đỡ những cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do những điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên mang lại trên cơ sở đó thực hiện mục đích công bằng xã hội kết hợp với công bằng kinh tế.” Thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam xóa bỏ hẳn sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế, ngành nghề sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự công bằng cho người nộp thuế. 1.1.3. Sự cần thiết phải ápdụng thuế TNDN Ở Việt Nam, những ngày đầu đất nước mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn. Có rất nhiều công việc cấp bách cần được thực hiện để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và xây dựng lại đất nước. Trong khi đó ngân khố quốc gia gần như trống rỗng. Trước tình hình đó, thuế được hình thành dưới hình thức động viên. Nhà nước đã tiến hành các cuộc vận động nhân dân tự nguyện quyên góp. Trải qua hai công cuộc cải cách thuế bước I và bước II nhà nước đã thiết lập được hệ thống chính sách thuế tương đối hoàn chỉnh. Thuế đã trở thành nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, góp phần chống lạm phát, ổn định và phát triển kinh tế xã hội.
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;. Thuế TNDN có nhiều ưu điểm vượt trội so với thuế lợi tức, thể hiện ở những điểm sau: Bổ sung thêm hoạt động áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm: - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau: + Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; + Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương. Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại điểm này. - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Áp dụng thuế suất 10% đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông, thủysản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luậtnày; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm. Áp dụng thuế suất 15% đối với:
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 Thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Qua một thời gian thực hiện thuế TNDN đã tỏ rõ vai trò quan trọng của mình: - Hàng năm, thuế TNDN đóng góp một khoản thu lớn cho Ngân sách nhà nước. Tỷ trọng này ngày càng lớn do phạm vi áp dụng sắc thuế này rất rộng. Mặt khác, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Nên trong tương lai nó sẽ là một nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong Ngân sách. - Thuế TNDN thực hiện phân phối lại của cải nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Thuế TNDN được tính trên số thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ. Và có một mức thuế suất 28% áp dụng chung cho mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức kinh doanh nên nó đã tạo công bằng cho mọi doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có thu nhập cao thì phải nộp thuế nhiều, có thu nhập thấp thì nộp thuế ít. Thông qua hình thức đóng thuế này chính phủ buộc những doanh nghiệp kinh doanh có lãi phải chia sẻ nguồn lực kinh tế cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong kinh doanh nhằm thực hiện công bằng xã hội. - Thông qua thuế TNDN nhà nước có thể khuyến khích mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ. Với chính sách ưu đãi thuế như ưu đãi về thuế suất; thời gian miễn, giảm thuế ... nhà nước khuyến khích đầu tư trong nước cũng như đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, những lĩnh vực và những vùng cần khuyến khích đầu tư. Chẳng hạn, áp dụng mức thuế suất thấp đối với các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư. Đối với đầu tư ở miền núi, hải đảo và các vùng có khó khăn thì thời gian miễn, giảm thuế có thể được kéo dài hơn. Qua đó các nhà đầu tư sẽ tính toán và lựa chọn lĩnh vực đầu tư vào ngành, vùng có lợi nhất. Đồng thời thông qua sắc thuế này Nhà nước có thể phân bổ lại cơ cấu vốn đầu tư theo hướng có hiệu quả hơn. Như vậy vai trò của thuế TNDN rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế -
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 xã hội nên việc áp dụng thuế TNDN ở nước ta là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. 1.2. Thất thu thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 1.2.1. Khái niệm, phân loại thất thu thuế. Theo từ điển Hán Việt, Thất thu thuế: là việc nhập tiền vào quỹ không đủ, hay thu không đạt định mức, dưới mức trung bình trong nộp thuế, sản xuất, kinh doanh. Theo từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (NXB Đà Nẵng 1998), thất thu nói chung trong đó có thất thu thuế là “Thu không đạt mức, ở dưới mức coi là bình thường”. Ngoài ra còn một cách hiểu khác như: Thất thu thuế được hiểu là hiện tượng trong đó những khoản tiền từ các cá nhân, tổ chức có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay có những điều kiện cơ sở vật chất nhất định so với khả năng của họ cần phải động viên vào NSNN, song vì những lý do xuất phát từ Nhà nước hay người nộp thuế mà những khoản tiền đó không được nộp vào NSNN.  Phân loại thất thu thuế - Căn cứ vào tính chất của thất thu: Thất thu thuế gồm hai loại: Thất thu thuế thực và thất thu thuế tiềm năng. + Thất thu thuế thực: Được hiểu là những khoản tiền phải thu vào NSNN đã được quy định trong luật nhưng thực tế vì lý do nào đó không được nộp vào NSNN. + Thất thu thuế tiềm năng: Được hiểu là những khoản tiền thuộc khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế đáng lẽ phải được khai thác động viên vào NSNN nhưng không được quy định trong các luật thuế. - Căn cứ vào đối tượng gây ra thất thu thuế: Theo tiêu chí này, thất thu thuế bao gồm: thất thu thuế trong doanh nghiệp lớn, thất thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, thất thu thuế trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thất thu thuế ở các doanh nghiệp nước ngoài. - Căn cứ vào nội dung thất thu thuế: Thất thu thuế giá trị gia tăng, thất thu thuế tiêu thu đặc biệt, thất thu thuế xuất nhập khẩu, thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thất thu thuế thu nhập cá nhân, thất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp …
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 - Căn cứ vào nguyên nhân gây ra thất thu: Thất thu thuế gồm các loại chủ yếu sau: + Thất thu thuế do chính sách: Một là, chính sách thuế chưa bao quát hết được nguồn thu: một số khoản thu hoặc một số đối tượng chưa được chính sách thuế điều tiết điều này đã gây ra thất thu thuế tiềm năng. Hai là, một số điểm quy định trong chính sách thuế chưa rõ ràng, gây nhiều tranh cãi làm cơ sở cho việc trốn, tránh thuế. + Thất thu do quản lý: Loại thất thu này do trình độ quản lý của cơ quan thuế chưa đồng bộ và chuyên nghiệp; cán bộ thuế không giữ vững được phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp; sự phối hợp với các cơ quan liên quan chưa ăn khớp; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành liên tục; hướng dẫn thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc không rõ ràng. + Thất thu do các nguyên nhân khách quan: Đây là loại thất thu do các nguyên nhân không thuộc ý muốn chủ quan của cơ quan thuế và cơ quan liên quan như: trình độ hiểu biết của người nộp thuế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội… + Thất thu do trốn thuế: Đây là hình thức thất thu do hành vi trốn thuế của người nộp thuế gây ra. Nhiều đối tượng cố tình kê khai không đúng số thuế đáng lẽ phải nộp theo quy định của pháp luật cũng như thực tế mà các doanh nghiệp đang kinh doanh. + Thất thu do khai thiếu thuế: Đây là trường hợp thất thu do người nộp thuế kê khai thiếu so với tài liệu đã hạch toán trong sổ kế toán. Trường hợp này, người nộp thuế không cố tình che giấu để trốn thuế. + Thất thu do tránh thuế: Đây là trường hợp thất thu do quy định pháp luật không chặt chẽ nên người nộp thuế lợi dụng để làm giảm số thuế phải nộp nhưng không vi phạm pháp luật. 1.2.2 Nguyên nhân thất thu thuế TNDN. Thứ nhất, thất thu thuế do chính sách quản lý còn nhiều hạn chế Hiện nay pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Do đó các chính sách khó tránh khỏi những kẽ hở và thiếu sót; Nhìn nhận về chính sách thuế có thể thấy được còn nhiều hạn chế như chính sách thuế chưa rõ ràng gây ra nhiều tranh cãi khi áp dụng hay việc áp dụng
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 thiếu sự đồng bộ ở các cấp từ Trung ương tới địa phương; nhiều chính sách đưa ra khi chưa sử dụng đã có văn bản thay thế gây nhiều khó khăn về việc tiếp cận thông tin chính sách cho cả cán bộ thuế và người nộp thuế. Thứ hai, thất thu thuế do hoạt động quản lý chưa hiệu quả Quản lý thuế là hoạt động quan trọng, có tác động nhất định tới hiệu quả thu nộp tiền thuế vào NSNN. Tuy nhiên, tại Việt Nam trình độ quản lý thuế chưa đồng bộ giữa các vùng miền và thiếu đi sự chuyên nghiệp. Nhiều cán bộ, công chức thuế trình độ chuyên môn chưa cao, thiếu phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên, việc xử lý các trường hợp vi phạm còn nhẹ, chưa triệt để. Thứ ba, thất thu thuế do người nộp thuế thiếu hiểu biết, trốn thuế, gian lận thuế Hiện nay, trên thực tế tình trạng NNT còn chưa nắm bắt được những thông tin chính sách thuế có liên quan là khá phổ biến. Do chính sách thuế có những quy định rõ ràng về từng sắc thuế và đối tượng nộp thuế bên cạnh đó có những sửa đổi bổ sung, do vậy việc thiếu hiểu biết của NNT sẽ dẫn tới tình trạng NNT không nắm rõ được những loại thuế phải nộp, hay thời gian nộp thuế. Bên cạnh việc thất thu do người nộp thuế thiếu hiểu biết, thất thu còn xảy ra do NNT lợi dụng những kẽ hở để lách luật hay dùng các hành vi gian lận nhằm trốn, giảm số thuế phải nộp cụ thể như: Hành vi không kê khai hoặc kê khai thiếu doanh thu tính thuế GTGT . Mua bán hàng hóa có giá trị lớn không thực hiện thanh toán qua ngân hàng; mua hóa đơn để hợp pháp hóa hàng hóa mua không có hóa đơn, chứng từ; bán hàng hóa cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn, nhất là bán lẻ dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Hành vi lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí đầu vào tuy có giảm nhưng diễn biến tinh vi hơn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chây ỳ, cố tình nợ thuế kéo dài do tiền phạt chậm nộp thuế thấp hơn lãi thực tế doanh nghiệp phải trả khi đi vay. Doanh nghiệp lập công ty con để chuyển lợi nhuận làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; lợi dụng các giao dịch liên kết để trốn thuế, hạch toán các khoản chi phí trả cho công ty mẹ nhưng thực tế không phát sinh tại Việt Nam. 1.2.3. Hậu quả của việc thất thu thuế TNDN.
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 Thuế đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của mỗi một quốc gia do đó việc thất thu thuế sẽ gây ra những hậu quả : Thứ nhất, thất thu thuế gây thâm hụt NSNN Đối với mỗi một quốc gia, tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyên quốc gia, thu khác..vv.. Tuy nhiên trên thực tế thuế vẫn được coi là nguồn thu chủ yếu cho NSNN do tính chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng, trong khi các hình thức thu ngoài thuế đó có rất nhiều hạn chế do bị ràng buộc bởi những điều kiện nhất định khác. Từ NSNN, Chính Phủ đưa ra các kế hoạch nhằm phát triển kinh tế xã hội trong nước như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án bao gồm cả các dự án có tính chất liên vùng, khu vực của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương theo các lĩnh vực như y tế, giáo dục, quốc phòng, khoa học công nghệ..., đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế;.... Do đó khi NSNN bị thâm hụt do một lượng tiền thuế bị thất thu sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chi tiêu của Nhà Nước, khi không đảm bảo các khoản chi cần thiết cho phát triển kinh tế- xã hội buộc Nhà Nước phải thực hiện các biện pháp khác như phát hành trái phiếu Chính Phủ, vay mượn các quốc gia khác hay in thêm tiền. Tuy nhiên các giải pháp này thường mang tính tạm thời và nếu không sử dụng hiệu quả về lâu dài sẽ gây ra gánh nặng nợ quốc gia hoặc phụ thuộc các nước khác về kinh tế, chính trị. Thứ hai, thất thu thuế gây bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế. Kinh tế thị trường làm ra tăng sự phân hoá giàu nghèo, sự phân hoá này có những khi bất hợp lý và làm giảm tính hiệu quả kinh tế-xã hội. Do vậy, Nhà nước dùng thuế để điều tiết phần chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, thông qua việc trợ cấp hoặc cung cấp hàng hoá công cộng. Thông qua thuế thu nhập, Nhà nước thực hiện vai trò điều chỉnh vĩ mô trong lĩnh vực tiền lương và thu nhập, hạn chế sự phân hoá giàu nghèo và tiến tới công bằng xã hội. Một khía cạnh khác của chính sách thuế nhằm điều chỉnh thu nhập là các khoản thuế đánh vào tiêu dùng: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 Với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu việc giảm thuế sẽ có lợi cho người nghèo hơn và sự chênh lệch về thu nhập cũng được giảm bớt. Trái lại những mặt hàng xa xỉ, cao cấp việc tăng thuế sẽ góp phần phân phối lại một bộ phận thu nhập của người giàu trong xã hội. Mặt khác,chính sách thuế thực hiện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các thành phần trong nền kinh tế, đảm bảo sản xuất trong cùng lĩnh vực ngành nghề, mặt hàng thuộc các thành phần kinh tế đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế như nhau. Do đó, khi hoạt động thất thu thuế diễn ra, sẽ không đảm bảo được tính công bằng đối với các đối tượng nộp thuế bởi cùng phải nộp thuế nhưng khi lợi dụng những kẽ hở hay hành vi gian lận số thuế phải nộp vào NSNN sẽ khác nhau. Từ đó gây ra tình trạng bất công với những người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế. Thứ ba, thất thu thuế gây ra tình trạng coi thường pháp luật, dẫn tới vi phạm gia tăng. Có thể thấy sự tồn tại của một quốc gia đều gắn liền với hệ thống pháp luật, điều đó giúp bảo đảm đối với hoạt động quản lý của nhà nước về mọi mặt đời sống xã hội, duy trì củng cố quyền lực của Nhà nước bên cạnh đó là việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân. Pháp luật có quy định nghĩa vụ nộp thuế là bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân phải thực hiện với Nhà nước. Với bản chất là các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc, khi hoạt động thất thu thuế xảy ra chứng minh cho việc pháp luật thuế đã không được thực hiện theo quy định ban hành, điều này dẫn tới tình trạng coi thường pháp luật, về lâu dài sẽ làm giảm ý thức chấp hành pháp luật của NNT.
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH 2.1. Giới thiệu về chi cục thuế huyện Bình Chánh 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh ngày nay là một huyện trực thuộc ngoại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 253km2 . Vào thời Pháp thuộc, Bình Chánh thuộc quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn. Đến năm 1960, Bình Chánh được tách ra thành Nam Bình Chánh (gọi là Bình Chánh – Nhà Bè), Bắc Bình Chánh nhập vào Tân Bình gọi là Bình Tân, cho đến năm 1972 thì được sáp nhập lại. Đến tháng 12 năm 2003, do dân số ngày càng tăng, nền kinh tế đang có điều kiện để phát triển, Bình Chánh lại được tách ra thành lập thêm Quận Bình Tân. Sau khi tách một phần ra, huyện Bình Chánh ngày có 1 thị trấn và 15 xã là: thị trấn Tân Túc và 15 xã là: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Với truyền thống yêu nước, sự anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp như tham gia phong trào chống sưu cao thuế nặng (1930 –1931), tham gia vào cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (1940)… Trên mảnh đất Bình Chánh anh hùng đã có những trận đánh oanh liệt, gây cho địch nhiều thiệt lại rất to lớn, nặng nề và góp phần làm cho tinh thần binh lính địch hoang mang, dao động. Tóm lại, sự hình thành và phát triển của huyện Bình Chánh từ khi thành lập cho đến nay, nhân dân Bình Chánh không ngừng chiến đấu, lao động và sáng tạo để góp phần xây dựng Huyện nhà ngày một phát triển và đi lên, xứng đáng với danh hiệu cao quý do Đảng – Nhà nước trao tặng “ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”. Ngoài ra, Huyện Bình Chánh ngày nay còn được biết đến là huyện có nhiều địa điểm tham quan như khu căn cứ Vườn Thơm, căn cứ Láng Le Bàu Cò, chùa Bát Bửu Phật Đài và nhiều địa danh hấp dẫn khác.
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Bản đồ huyện Bình Chánh ngày nay 2.1.2. Đặc điểm chi cục thuế huyện Bình Chánh Chi cục thuế huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định chi tiết tại Quyết định số 503/QĐ-TCT của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế ngày 29/01/2005, Luật quản lý thuế, các luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH Mã số thuế: 0301519977-013 Ngày cấp29/01/2005 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Địa chỉ trụ sở: Số 3 đường số 4 Khu TT Hành Chính Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 7523924 - 7523872 Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế huyện Bình Chánh được tổ chức như sau:
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế huyện Bình Chánh Nguồn: Chi Cục thuế huyện Bình Chánh  Chi Cục Trưởng: + Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Chi cục thuế và thực hiện một số công việc do Cục thuế giao cho chi cục.; Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách hàng năm tại cấp Chi Cục; Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Ban hành Chi Cục Trưởng Phó Chi Cục Trưởng Phó Chi Cục Trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT Đội Thanh tra thuế Đội Kê khai - KT thuế và Tin học Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ Đội Quản lý thuế TNCN Đội Tổng hợp - Nvụ - Dự toán Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ Đội Thuế liên xã phường Đội Trước bạ và thu khác Đội Kiểm tra nội bộ Đội Kiểm tra thuế số 1,2,3
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 quyết định thanh tra, kiểm tra, thu thuế, phạt hành chính đối với người nộp thuế; Bố trí nhân sự và số lượng các đội cho phù hợp với quy mô hoạt động và số lượng Doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý, một số nhiệm vụ quản lý và điều hành khác.  Phó chi cục trưởng 1 + Phụ trách về nghiệp vụ chuyên môn, duyệt kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, duyệt biên bản kiểm tra thuế; duyệt các nội dung tuyên truyền -hỗ trợ người nộp thuế; giải đáp chính sách thuế trong một số chương trình đối thoại chính sách thuế. Tham mưu và thực hiện một số chỉ đạo từ Chi cục trưởng.  Phó chi cục trưởng 2 + Phụ trách mảng đối ngoại, hành chính, nhân sự; tham mưu và thực hiện một số chỉ đạo của chi Cục trưởng. thực hiện nghiên cứu và cải cách các thủ tục kê khai, nộp thuế;  Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế: Phụ trách giải đáp chính sách thuế tại trụ sở cơ quan thuế và trả lời qua đường công văn; tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới cho người nộp thuế.  Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học: Phụ trách nhập dữ liệu về đăng ký thuế, hạch toán thu chi ngân sách và xử lý dữ liệu của người nộp thuế gửi đến bằng bản cứng, bản mềm qua mạng internet và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Báo cáo lãnh đạo chi cục về tình hình kê khai nộp thuế, lên danh sách người nộp thuế nộp chậm tờ khai, tiền thuế để ra quyết định phạt hành chính.  Đội Thanh tra thuế: Căn cứ vào kế hoạch thanh tra hàng năm, đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các chỉ đạo của Cục thuế, chi cục trưởng về việc thanh tra một số đơn vị liên quan đến một số ngành, lĩnh vực cụ thể để tiến hành các cuộc thanh tra, xác minh số liệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.  Đội Kiểm tra thuế số 1,2,3 Căn cứ vào các khu vực, địa bàn quản lý để phân chia lịch kiểm tra định kỳ cho từng đội (3 đội); căn cứ vào số lượng doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý để xác định số lượng cán bộ kiểm tra thuế của mỗi đội; hoạt động của đội kiểm tra thuế
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 luôn phải gắn liền với các kế hoạch thu thuế và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chống thất thu. Kiến nghị với lãnh đạo chi cục thuế về số tiền thuế, tiền phạt phải truy thu và những vướng mắc phát sinh tại đơn vị người nộp thuế; thông thường trong thời hạn từ 2-5 năm, Cơ quan thuế sẽ đến doanh nghiệp để kiểm tra thuế một lần và xác định lại nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của từng doanh nghiệp.  Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Thực hiện quản lý và theo dõi việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, thông báo cho các doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý về việc cập nhật chính sách thuế mới, nhắc nhở việc kê khai nộp thuế đúng hạn, thông báo cho các doanh nghiệp biết tình trạng các hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp khi phát hiện thấy đó là hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp; theo dõi việc nộp thuế, nợ thuế để có kế hoạch đôn đốc, tính phạt chậm nộp. Đến hạn cuối cùng người nộp thuế không nộp thuế thì Đội được triển khai các biện pháp cưỡng chế thuế.  Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán Thực hiện lưu trữ hệ thống các văn bản, chính sách, quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện các tác nghiệp tại Chi cục thuế; Lập dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển của bộ máy cơ quan thuế; lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm kế hoạch; tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện chính sách thuế tại chi cục thuế; tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách thuế để đề nghị cơ quan thuế cấp trên hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung chính sách thuế.  Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân Thực hiện tiếp nhận và xử lý tờ khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế TNCN; cấp mới mã số thuế thu nhập cá; xác nhận việc hoàn thành nộp thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân có nhu cầu. Nghiên cứu và chống thất thoát thuế thu nhập cá nhân.  Đội Kiểm tra nội bộ Thực hiện kiểm tra lại các biên bản kiểm tra, thanh tra thuế mà các đội thanh tra, kiểm tra đã thực hiện trước đó tại các doanh nghiệp. Từ đó kiến nghị lãnh đạo chi cục xử lý các vấn đề còn tồn tại ở các biên bản kiểm tra, thanh tra cho đúng với chính sách thuế hiện hành. Ngoài ra, Khi được phân công hỗ trợ kiểm tra thuế tại doanh nghiệp do yêu cầu
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 công việc thì đội cũng thực hiện đầy đủ quy trình thanh tra, kiểm tra giống như chức năng của một đội thanh tra, kiểm tra thuế. Thực hiện giải trình lại với cơ quan thuế cấp trên về các bộ hồ sơ kiểm tra, thanh tra thuế đang được lưu trữ tại Chi Cục thuế hàng năm.  Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ; Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về thuế tại Bộ phận một cửa, hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục kê khai nộp thuế, đăng ký thuế, hướng dẫn phát hành hóa đơn, Bán hóa đơn cho các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc phải mua hóa đơn tại cơ quan thuế. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; tiếp nhận công văn đến và gửi công văn đi. Kiến nghị phạt hành chính các trường hợp vi phạm các quy định về ấn chỉ. Thực hiện bố trí nhân sự làm việc tại các đội, giải quyết chế độ cho các công chức viên chức chuyển công tác, nghỉ chế độ; thanh toán lương và các chế độ cho cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại chi cục thuế; duyệt thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ..  Đội Trước bạ và thu khác Thực hiện theo dõi tình hình thu thuế trước bạ đối với các loại phương tiện giao thông; thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các khoản thu khác  Đội thuế liên xã phường. Thực hiện theo dõi tình hình kê khai, nộp thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh nộp thuế khoán hàng tháng; hệ thống thu thuế tại các chợ, cửa hàng không có đăng ký kinh doanh, người bán hàng lưu động. 2.1.3. Đặc điểm nhân sự của văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh Tính đến hết tháng 12 năm 2016, tổng số cán bộ công chức ngành thuế Bình Chánh là 506, trong đó ở văn phòng Cục thuế có 139 cán bộ trong đó có 1 đồng chí Cục trưởng Cục thuế chịu trách nhiệm chung, 2 đồng chí phó Cục trưởng cục thuế được phân công theo dõi, kiểm tra công tác của các phòng chức năng do Cục trưởng phân công; các cán bộ còn lại được bố trí làm việc tại 13 phòng thuộc văn phòng Cục thuế. Các phòng bao gồm 1 trưởng phòng, phó phòng và các cán bộ (Bảng 2.1).
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 2.1.1. Cơ cấu tổ chức cán bộ văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh năm 2014 – 2016 Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức cán bộ văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh năm 2014 - 2016 CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 Người (%) Người (%) Người (%) 1- Tổng số cán bộ 134 100,0 139 100,0 2.1- Theo trình độ 128 100,0 134 100,0 139 100,0 - Sau Đại học 8 6,3 8 6,0 10 7,2 - Đại học 115 89,8 121 90,3 123 88,5 - Cao đẳng 1 0,8 1 0,7 1 0,7 - Trung cấp, lái xe 4 3,1 4 3,0 5 3,6 2.2- Theo giới tính 128 100,0 134 100,0 139 100,0 - Nam 45 35,2 47 35,1 50 36,0 - Nữ 83 64,8 87 64,9 89 64,0 (Nguồn: Cục thuế huyện Bình Chánh) (Nguồn: Cục thuế huyện Bình Chánh) 8 115 1 4 2014 Sau Đại học Đại học Cao Đẳng Trung cấp, lái xe 8 121 1 4 2015 Sau Đại học Đại học Cao Đẳng Trung cấp, lái xe 10 123 1 5 2016 Sau Đại học Đại học Cao Đẳng Trung cấp, lái xe
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức nhân viên theo trình độ (Nguồn: Cục thuế huyện Bình Chánh) Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức nhân viên theo giới tính Đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc văn phòng Cục thuế huyện Bình Chánh có trình độ tương đối đồng đều, với lượng công chức thuế có trình độ đại học là chiếm đa số. Năm 2014 là 89,%; Năm 2015 là 90,3% và Năm 2016 là 88,5% tổng số công chức, viên chức của Cục thuế. Cán bộ thuế có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ không cao. Trong 1 năm trở lại đây, Cục thuế huyện Bình Chánh có nhiều cán bộ đang tham gia học các lớp thạc sĩ. Số lượng cán bộ tại văn phòng Cục thuế có tăng nhưng tăng không nhiều vì các cán bộ được tuyển dụng trong những năm gần đây thường được bố trí làm việc tại Chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã. Các cán bộ tăng ở văn phòng Cục thuế chủ yếu do điều chuyển ở các Chi cục lên. 2.1.5. Cơ chế quản lý thuế tại Cục thuế Bình Chánh Quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là phương thức quản lý thu thuế tiên tiến, hiện đại đang được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng. Theo cơ chế này thì NNT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ kê khai của mình và căn cứ vào các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế tự tính ra số thuế phải 45 83 2014 Nam Nữ 47 87 2015 Nam Nữ 50 89 2017 Nam Nữ
 • 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 nộp ngân sách Nhà nước, từ đó tự kê khai và tự thực hiện nghĩa vụ nộp số thuế đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước theo đúng thời hạn qui định của pháp luật. Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi NNT phải nâng cao trách nhiệm vì tờ khai là NNT tự lập trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của mình và chính sách chế độ về thuế mà không cần có sự xác nhận của CQT. NNT chịu trách nhiệm về kết quả của việc tính thuế, kê khai thuế của mình trước pháp luật. Theo mô hình một cửa, tất cả các giao dịch trực tiếp về thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế với CQT đều thông qua bộ phận này. Đây là đầu mối duy nhất tại các CQT có thể tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế. Bộ phận này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các yêu cầu và hướng dẫn giải quyết các thủ tục và giải quyết ngay tại chỗ một số yêu cầu có thể. Những phần khác, bộ phận này sẽ có trách nhiệm chuyển cho bộ phận có chức năng xử lý và hẹn ngày trả lời. Tất cả các hồ sơ đã được nhận, bộ phận một cửa này coi như đã đầy đủ và chỉ còn chờ ngày hẹn để lấy kết quả. Hồ sơ nào chưa đủ sẽ được hướng dẫn bổ sung ngay. Những công việc sẽ được giải quyết ngay ở bộ phận một cửa là giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, nhận hồ sơ khai thuế và báo cáo thuế, bán hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in; xác nhận nghĩa vụ thuế; xử lý hồ sơ cấp mã số thuế. Thực hiện việc áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Cục thuế có điều kiện để cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có, công tác quản lý thu thuế được tổ chức theo hướng ngày càng hiện đại và chuyên môn hoá. Cục thuế có điều kiện tập trung nguồn lực vào công tác phục vụ, hỗ trợ NNT tạo điều kiện cho NNT hiểu và tự giác thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình, đối với Ngân sách Nhà nước và có điều kiện để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế thuế có hiệu lực hơn đối với NNT có khả năng rủi ro cao trong việc không tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế. Triển khai thực hiện cơ chế này sẽ tạo điều kiện cho Cục thuế thuế đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế và nâng cao hiệu lực trong quản lý thuế. 2.2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Bình Chánh  Khai quát về DN NQD tại Cục thuế huyện Bình Chánh Doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm cá thể, tổ hợp, hợp tác xã, doanh
 • 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần… hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Với lĩnh vực tham gia rộng rãi như vậy, kinh tế ngoài quốc doanh đã tạo một phần không nhỏ trong GDP, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút lao động xã hội, tận dụng, khai thác tiềm năng của Huyện. Ngoài ra, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn có vai trò điều hoà thu nhập cũng như đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã góp phần làm tăng thu ngân sách của huyện nhà.  Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh là một huyện ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh. Là một địa điểm có vị trí địa lý khá thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển như có các trục đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10 nối liền với khu công nghiệp Đức Hoà thuộc tỉnh Long An, đường Nguyễn Văn Linh nối từ quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Nhà Bè và khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, vượt sông Sài Gòn đến quận 2 và đi Đồng Nai, ngoài ra Quốc lộ 50 nối huyện Bình Chánh với các huyện Cần Giuộc, Cần Đước của tỉnh Long An. Hiện tại có 8.530 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện Bình Chánh, không bao gồm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trụ sở chính ở nơi khác nhưng có văn phòng giao dịch, có cơ sở kinh doanh phụ thuộc đặt tại địa bàn huyện Bình Chánh. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp rất đa dạng nhưng chủ yếu là thuộc các lĩnh vực như Thương mại, Xây Dựng, sản xuất hàng tiêu dùng và dịch vụ. Trong 190 Doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên hệ thống có 157 DN có vốn điều lệ dưới 2 tỷ chiếm 82,63%, nộp thuế môn bài bậc 4 (bậc thấp nhất/năm); quy mô hoạt động hạn chế, thị trường tập trung chủ yếu là trên địa bàn huyện Bình Chánh, ngoại trừ một số doanh nghiệp sản phẩm xây dựng như sắt thép, gạch đã mở rộng ra thị trường miền Tây. 136/190 doanh nghiệp có số lao động từ 10 người trở xuống chiếm tỷ lệ 71,57%. 124/190 Doanh nghiệp có nhân viên kế toán thuế dưới 3 năm kinh nghiệm chiếm 65,26%; 48/190 chủ doanh nghiệp đã tốt nghiệp Đại học và các trường đào tạo nghề chiếm 25,26%. Hầu hết các chủ doanh nghiệp ngoài quốc
 • 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 doanh chỉ có kinh nghiệm hoặc được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghề nghiệp nhưng chưa được đào tạo về kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp, kiến thức pháp luật về thuế là hạn chế. Ngoài ra, đội ngũ kế toán tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trình độ năng lực chuyên môn yếu và không ổn định. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luât về thuế tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuế trong khi chế tài xử lý chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp coi việc chây ỳ nợ thuế hay bỏ trốn là một giải pháp tình thế để vận dụng. (Lãi suất phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày nộp chậm) Bảng 2.2: Các loại hình doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Bình Chánh Đơn vị: doanh nghiệp Loại hình 2014 2015/2014 2015 2016/2015 2016 Công ty TNHH 876 0.07% 934 0.10% 1025 Công ty Cổ phần 345 0.63% 564 0.20% 674 DN Tư nhân 7282 0.01% 7379 0.05% 7714 Tổng 8503 0.04% 8877 0.06% 9413 (Nguồn: Cục Thuế Huyện Bình Chánh) 876 345 7282 2014 Công ty TNHH Công ty Cổ phần DN Tư Nhân 934 564 7379 2015 Công ty TNHH Công ty Cổ phần DN Tư Nhân
 • 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 Hình 2.4: Các loại hình doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Bình Chánh (Nguồn: Cục Thuế Huyện Bình Chánh) Qua bảng 2.1 trên, ta thấy: Các doanh nghiệp NQD trên địa bàn Huyện Bình Chánh chủ yếu là các Công ty cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hầu hết doanh nghiệp đều có quy mô vừa và nhỏ, số lượng vốn ít. Loại hình kinh doanh phổ biến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản (XDCB) và Thương mại dịch vụ (TMDV). Trong khi thế mạnh chính của Huyện Bình Chánh là Nông, lâm nghiệp thì các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này lại có xu hướng giảm dần, các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực XDCB, TMDV có xu hướng tăng lên. Đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB tăng lên một cách ồ ạt (gần 50% tổng số các doanh nghiệp NQD). Nguyên nhân là do lĩnh vực XDCB dễ làm ăn hơn các lĩnh vực khác, các doanh nghiệp này thường chọn các công trình nhỏ, vốn ít, nhân công là các lao động thủ công nên tiền công rẻ. Loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực chế biến Nông lâm, Thuỷ sản và sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp số lượng còn ít là do ngành này đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại và cần phải có thị trường nên không hấp dẫn các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp trong tỉnh hầu hết là kinh doanh nhỏ lẻ, chưa có định hướng cụ thể trong sản xuất kinh doanh, phần lớn các doanh nghiệp mới thành lập là từ hộ cá thể chuyển lên. Trong các doanh nghiệp thành lập còn nhiều doanh nghiệp không có bộ phận kế toán mà chủ yếu là thuê các kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, hoặc cuối năm thuê một kế toán có trình độ dựng nên một Báo cáo tài chính gửi đến cơ quan thuế. Một số doanh nghiệp đã có bộ phận kế toán chuyên trách nhưng họ lại 1025 674 7714 2016 Công ty TNHH Công ty Cổ phần DN Tư Nhân
 • 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 chỉ có trình độ trung cấp, sơ cấp chưa hiểu rõ quy trình nộp thuế… Có trường hợp doanh nghiệp thành lập mà không hoạt động kinh doanh, họ chỉ thành lập doanh nghiệp với mục đích dùng hồ sơ cho các doanh nghiệp khác thuê để đầu thầu công trình. Tình hình trên đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý thu thuế các doanh nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp thường lấy lợi ích của bản thân làm trọng nên tình trạng trốn lậu thuế, kê khai không kịp thời, thiếu chính xác diễn ra thường xuyên. Vì vậy, cần phải tăng cường quản lý các doanh nghiệp NQD trên địa bàn. Cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tạo ra nhiều hàng hoá dịch vụ và giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong tỉnh, đồng thời tăng nguồn thu cho Ngân sách địa phương. Bảng 2.3: Tình hình hoạt động của các DNNQD do Chi Cục thuế huyện Bình Chánh quản lý Chỉ tiêu 2014 2015/2014 2015 2016/2015 2016 DN đang hoạt động 7,523 0.05% 7,862 0.04% 8,194 DN thành lập mới 425 -0.04% 408 0.03% 422 DN ngừng hoạt động 219 0.19% 261 0.25% 327 DN giải thể, phá sản 105 -0.36% 67 0.37% 92 DN bỏ trốn 231 0.21% 279 0.35% 378 Nguồn: Số liệu thống kê của Chi Cục thuế huyện Bình Chánh
 • 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 Hình 2.5: Tình hình hoạt động của các DNNQD do Chi Cục thuế huyện Bình Chánh quản lý (Nguồn: Cục Thuế Huyện Bình Chánh) Từ bảng tổng hợp trên, ta xét một số chỉ tiêu liên quan đến công tác quản lý thuế đối với DNNQD như sau: Số lượng DNNQD đang hoạt động bình quân = (7.523 + 7.862 + 8.194)/3 = 7.859 Số công chức thuế đang làm nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp, quản lý nợ thuế là 32 người. Bình quân mỗi công chức theo dõi và quản lý DN = 7.859 / 32 = 246 DN đang hoạt động Số công chức làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế có 40 người; thời gian thanh tra kiểm tra 1 doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế là không quá 5 ngày làm việc tương đương 1 tuần làm việc, trong 1 năm có 52 tuần. Số lượng DNNQD được thanh tra kiểm tra/năm = 40 x 52 = 2080 DN/năm 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2015 2016 2017 đang hoạt động thành lập mới ngừng hoạt động giải thể, phá sản bỏ trốn
 • 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 Tương đương 25,9% tổng số DNNQD đang hoạt động. Số doanh nghiệp còn lại sẽ được kiểm tra, thanh tra tiếp trong các năm sau. Với mức độ kiểm tra, thanh tra như vậy thì có nhiều doanh nghiệp đã hoạt động được 4-5 năm vẫn chưa được cơ quan thuế đến kiểm tra, thanh tra để chốt số thuế TNDN phải nộp vào NSNN hàng năm. Trên thực tế hoạt động thanh tra, kiểm tra cho thấy, ở giai đoạn 2014-2016 hầu như doanh nghiệp nào khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra đều phát hiện nhiều sai phạm, có lỗi sai bị lặp lại nhiều năm dẫn đến bị tăng số thuế phải nộp, kèm theo bị phạt chậm nộp. Như vậy, nếu hoạt động quản lý doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra bị quá tải thì cơ quan thuế không thể trợ giúp được nhiều cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, kê khai tính thuế. Khi đó thiệt hại sẽ đến với cả NSNN và người nộp thuế. Số Doanh nghiệp bỏ trốn bình quân Tổng số DN đang hoạt động bình quân = 332,75 /7.859 = 0,0423 Như vậy, cứ 100 DNNQD đang hoạt động có khoảng 4-5 doanh nghiệp bỏ trốn; Hóa đơn bán ra của họ là hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp khác. Theo Luật quản lý thuế, nếu các doanh nghiệp này bỏ trốn thì hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp kia sẽ không được tính vào chi phí hợp lý để được trừ khi tính thuế TNDN. Điều này cũng gây bức xúc, thiệt hại cho các doanh nghiệp bị coi là nạn nhân khi doanh nghiệp bán hàng và cung cấp dịch vụ cho họ bỏ trốn trong khi họ không thể kiểm soát được việc một doanh nghiệp khác khi nào hoạt động hay khi nào họ giải thể, bỏ trốn. Đây cũng là vấn đề phức tạp và bản thân cơ quan thuế cũng gặp khó khăn khi xử lý các tình huống vi phạm. Theo quy định hiện nay, một doanh nghiệp khi xét thấy hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài thì có thể xin tạm ngừng hoạt động. Nhưng không được tạm ngừng quá 2 năm. Hết thời hạn tạm ngừng nếu không muốn tiếp tục hoạt động nữa thì phải làm thủ tục giải thể hoặc xin giải thể công ty luôn mà không cần phải qua giai đoạn xin tạm ngừng. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp đó phải được cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra và chốt số thuế phải nộp cho doanh nghiệp đến thời điểm giải thể; Doanh nghiệp phải hoàn thành hết các nghĩa vụ nộp thuế và được cơ quan thuế xác nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì mới có thể làm được thủ tục giải
 • 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 thể. Từ thực tế nêu trên, trong những năm qua nhiều doanh nghiệp muốn xin giải thể cũng không giải thể được vì phải đợi cơ quan thuế xuống kiểm tra; có những doanh nghiệp đã được cơ quan thuế kiểm tra chốt số phải nộp nhưng không có tiền nộp thuế...trong lúc chờ đợi để được giải thể thì doanh nghiệp cũng không còn nhân viên nào để làm các thủ tục kê khai thuế, quá 3 kỳ không kê khai thuế sẽ bị coi là doanh nghiệp bỏ trốn. Bên cạnh đó, cũng có một số cá nhân thành lập doanh nghiệp để bán hóa đơn GTGT trục lợi rồi bỏ trốn gây thất thu cho NSNN và thiệt hại cho các DN khác. Giai đoạn 2014-2016 là giai đoạn nền kinh tế biến đổi liên tục, Doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều tác động tiêu cực. Trên địa bàn huyện Bình Chánh, số lượng DN xin ngừng hoạt động, giải thể, phá sản và bỏ trốn có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp nhóm này được phân loại vào diện khó thu. Do vậy, việc nắm bắt được sát sao tình trạng hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý thuế và chống thất thu NSNN. 2.3. Công tác chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế huyện Bình Chánh 2.3.1. Tình hình đăng ký kê khai thuế TNDN Từ ngày 01/01/2014 đến nay, đã có sự liên thông mạng quản lý mã đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan thuế với Sở kế hoạch và đầu tư. Theo đó mã số đăng ký kinh doanh cũng là mã số thuế. Ngày cấp đăng ký kinh doanh cũng là ngày cấp mã số thuế. Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp mã số thuế, doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan thuế để làm các thủ tục kê khai nộp thuế theo quy định. Không phân biệt doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động kinh doanh hay chưa phát sinh. Trên thực tế, giai đoạn 2014-2016 có 318 doanh nghiệp bị phạt hành chính vì để quá hạn không kê khai, phần lớn trong số họ là không biết có quy định như vậy, một số doanh nghiệp ở thời kỳ đầu mới thành lập chưa phát sinh hoạt động mua bán nên hiểu rằng chưa phải làm các thủ tục kê khai thuế. Một số doanh nghiệp khác thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà chủ yếu người mua không lấy hóa đơn nên không khai báo với cơ quan thuế và để cơ quan thuế hiểu
 • 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 rằng mình chưa phát sinh hoạt động gì nhằm trốn thuế. Hiện tượng này đang diễn ra phổ biến. Tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh, Các doanh nghiệp mới thành lập phải gửi đến cơ quan thuế bản sao công chứng đăng ký kinh doanh; Đơn xin mua hóa đơn (nếu trường hợp bắt buộc phải mua hóa đơn tại cơ quan thuế); Thông báo phát hành hóa đơn (nếu thuộc diện đủ điều kiện được đặt in, tự in hóa đơn); Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai thuế (Phụ lục 1); Mẫu 08 -Đăng ký số tài khoản ngân hàng; Bản công chứng chứng minh thư giám đốc. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ thu thập và kiểm tra các thông tin liên quan đến người nộp thuế; nhập mã doanh nghiệp vào hệ thống tin học của ngành thuế; sau thời hạn 5-8 ngày làm việc sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Thông qua hệ thống quản lý tin học; cơ quan thuế thực hiện lập danh sách và thông báo đến các doanh nghiệp vi phạm thủ tục hành chính về thuế, kiến nghị phạt hành chính. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phát sinh việc chuyển địa điểm, bổ sung thêm địa điểm kinh doanh, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi thành viên sáng lập, thay đổi tài khoản ngân hàng, lập chi nhánh, chia tách, giải thể, sáp nhập thì đều phải thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh và gửi mẫu 08 - thay đổi đăng ký kinh doanh (phụ lục 2) để nộp lên cơ quan thuế. Mọi sự chậm trễ quá hạn, không khai báo cơ sơ kinh doanh mới... đều được coi là hành vi vi phạm thủ tục hành chính về thuế Qua số liệu thống kê của đội tin học -Chi cục thuế huyện Bình Chánh về tình hình kê khai nộp thuế TNDN của các DNNQD giai đoạn 2014-2016 cho thấy có 239 DN nộp chậm hồ sơ khai thuế khi mới thành lập; 537 DN không làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng theo thời hạn quy định; Số doanh nghiệp không cập nhật chính sách thuế mới dẫn đến chậm nộp mẫu 06/GTGT là 219 DN trong đó có 183 Doanh nghiệp bị buộc phải chuyển đổi từ kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ sang kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp -là phương pháp không có lợi cho doanh nghiệp; 1546 DN không khai báo đầy đủ số tài khoản của công ty mở tại các ngân hàng khác nhau nhằm tránh bị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản khi nợ thuế của Nhà nước. Qua công tác kiểm tra hồ sơ và địa điểm kinh doanh cũng phát hiện 95 trường hợp thành lập doanh nghiệp để mua, bán hóa đơn bất hợp pháp. Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề nêu trên là do chủ các DN không cập nhật các quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Mặt khác, các văn bản hướng dẫn
 • 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 thường xuyên thay đổi và bị phân tán, cơ quan thuế cũng chưa tổ chức tập huấn kịp thời cho các doanh nghiệp; sự quản lý doanh nghiệp còn lỏng lẻo nặng về hình thức và chưa đi vào thực chất. Dẫn đến nhiều kẽ hở để một số doanh nghiệp lợi dụng nhằm trục lợi về thuế và né tránh các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. 2.3.2. Tình hình quyết toán thuế TNDN Theo Luật quản lý thuế hiện hành, các doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm nộp thuế theo một thời hạn nhất định. Hàng quý, doanh nghiệp tạm tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào KBNN. Thời hạn muộn nhất là ngày thứ 30 của tháng liền kề với quý phải tạm nộp; Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nộp lên cơ quan thuế cùng với Báo cáo tài chính năm. Hình thức nộp tờ khai là sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế IHTKK và nộp qua mạng internet. Hệ thống tiếp nhận tự động khi nhận được tờ khai sẽ phản hồi lại cho người nộp tờ khai một bản xác nhận đã gửi thành công. Nhờ hệ thống tin học và kế toán thuế tại cơ quan thuế, máy tính sẽ tự đối chiếu số phải nộp theo tờ khai tự quyết toán thuế TNDN với các lần đã tạm nộp để xác định số thuế TNDN còn phải nộp hoặc nộp thừa của doanh nghiệp. Trên hệ thống máy tính được cài đặt sẵn chế độ tính phạt chậm nộp là 0,05% x tiền thuế chậm nộp x số ngày chậm nộp tính từ ngày phải nộp thuế muộn nhất theo quy định hàng năm.(ngoại trừ những ngày được gia hạn nộp) Qua quá trình tiếp nhận tự động tờ khai tự quyết toán thuế qua mạng, cơ quan thuế theo dõi tình hình thực hiện kê khai nộp thuế, nợ thuế và những vấn đề bất thường trên hồ sơ khai thuế để từ đó lên kế hoạch nhắc nhở, đôn đốc người nộp thuế , yêu cầu người nộp thuế giải trình; tổ chức lưu trữ hồ sơ khai thuế, Báo cáo tình hình kê khai nộp thuế lên cấp trên. Bảng 2.4: Tình hình thực hiện tự quyết toán thuế TNDN của các DNNQD do Chi cục thuế huyện Bình Chánh quản lý Chỉ tiêu 2014 2015 2016 DN đang hoạt động 7.523 7.862 8.194 DN nộp tờ khai đúng hạn 5.292 5.445 5.527
 • 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 DN nộp muộn dưới 30 ngày 761 823 910 DN nộp muộn tờ khai từ 30-90 ngày 563 602 556 DN nộp muộn tờ khai trên 90 ngày 352 385 404 DN không nộp tờ khai do ngừng hoạt động, giả thể, phá sản 324 328 419 DN không nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN do bỏ trốn 231 279 378 Nguồn: Chi Cục thuế huyện Bình Chánh 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2015 2016 2017 đang hoạt động nộp tờ khai đúng hạn nộp muộn dưới 30 ngày nộp muộn tờ khai từ 30-90 ngày nộp muộn tờ khai trên 90 ngày không nộp tờ khai do ngừng hoạt không nộp tờ khai tự quyết toán Log. (đang hoạt động) Power (nộp tờ khai đúng hạn)
 • 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 Hình 2.6: Tình hình thực hiện tự quyết toán thuế TNDN của các DNNQD do Chi cục thuế huyện Bình Chánh quản lý (Nguồn: Cục Thuế Huyện Bình Chánh) Qua số liệu thống kê ta thấy, tỷ lệ nộp tờ khai thuế đúng hạn năm 2014 là 70,34%; năm 2015 là: 69,25%; Năm 2016 là 67,45% Số lượng doanh nghiệp càng ngày càng tăng thêm cùng với sự tháo gỡ về chính sách thuế và sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về kê khai nộp thuế đặc biệt là việc nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN qua mạng...nhưng tỷ lệ nộp tờ khai thuế đúng hạn có xu hướng giảm điều này đồng nghĩa với việc nộp muộn tờ khai tự quyết toán thuế TNDN và tự nộp thuế cũng tăng dần qua các năm. Một số doanh nghiệp đến hạn cuối nộp tờ khai mà chưa chốt xong số liệu báo cáo tài chính đã thực hiện hành vi nộp tạm tờ khai (số liệu chưa đúng) để tránh bị phạt nộp trậm. Sau đó, họ tiếp tục hoàn thiện số liệu và nộp lại tờ khai Tự quyết toán thuế TNDN. Bản nộp lại sau cùng mới là bản nộp chính thức của Doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế bắt nguồn từ ý thức tuân thủ luật pháp về thuế của các doanh nghiệp là yếu kém, công tác kế toán tại doanh nghiệp chưa hiệu quả, chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, để tình trạng nộp trậm tờ khai dẫn đến nộp chậm tiền thuế, đẩy một số khoản thuế rơi vào tình trạng khó đòi cũng cần được xem như là trách nhiệm của cán bộ quản lý thuế. Việc buông lỏng quản lý và xa rời người nộp thuế, quan liêu và cửa quyền vẫn là hiện tượng mang tính phổ biến đang diễn ra không chỉ ở Chi Cục thuế huyện Bình Chánh...cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự thiếu niềm tin vào cán bộ công chức ngành thuế và sự không tuân thủ luật pháp về thuế. Ngoài việc để doanh nghiệp nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN hàng năm, tại trụ sở cơ quan thuế, vào tháng 11 hàng năm, Chi Cục trưởng căn cứ vào kế hoạch thu ngân sách năm sau để phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Quy trình và thời hạn thanh tra, kiểm tra được quy định tại Luật quản lý thuế. Công tác thanh tra kiểm tra kiểm tra thuế tại Chi Cục thuế huyện Bình Chánh được thực hiện như sau: Căn cứ để lập danh sách các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra, thanh tra được xác định:
 • 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 Doanh nghiệp thuộc diện thanh tra: + Doanh nghiệp có liên quan đến khiếu kiện, đơn thư tố cáo + Doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn xác định được trên hệ thống kê khai + Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về tình trạng nộp thuế + Doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, bị phạt hành chính về việc sử dụng hóa đơn của DN bỏ trốn + Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực mà Chính phủ, cơ quan thuế cấp trên yêu cầu tổ chức thanh tra . VD: Lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thực phẩm tươi sống. Doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra định kỳ: + Doanh nghiệp có tổng doanh thu 20 tỷ/năm trở lên +Doanh nghiệp chưa được kiểm tra thuế từ 3 năm trở lên + Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế.  Quy trình thanh tra, kiểm tra để xác định nghĩa vụ nộp thuế của DNNQD Bước 1: Chuẩn bị thanh tra, kiểm tra Cơ quan thuế lập danh sách các doanh nghiệp cần phải thanh tra kiểm tra; cán bộ thanh tra, kiểm tra trao đổi thông tin người nộp thuế với cán bộ quản lý doanh nghiệp; cập nhật thông tin về kê khai nộp thuế của NNT trên hệ thống quản lý dữ liệu kê khai thuế. Xác định số năm cần phải thanh tra, kiểm tra; Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra (thường có 3 người -trưởng đoàn và 2 thành viên); thời gian thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra. Gửi thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến NNT trước ít nhất 15 ngày. Bước 2: Thực hiện thanh tra, kiểm tra Theo lịch thanh tra, kiểm tra đã được duyệt, Đoàn thanh tra, kiểm tra đến trụ sở của NNT tiến hành các công tác thanh tra, kiểm tra để ghi nhận số liệu kiểm tra, thanh tra và xác định sự chênh lệch với số liệu báo cáo. Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên và mục tiêu ghi nhận số liệu trong từng ngày làm việc. Từ đó xác định nghĩa vụ nộp NSNN; Phát hành biên bản thanh tra, kiểm tra thuế. Thời gian thực hiện một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế không kéo dài quá 5 ngày làm
 • 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 việc; trường hợp hết 5 ngày làm việc mà đoàn thanh tra, kiểm tra chưa thể xác định được nghĩa vụ nộp thuế của NNT thì phải xin Lãnh đạo chi cục gia hạn thêm thời gian nhưng cũng không được gia hạn quá 5 ngày. Bước 3: Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra Cuộc thanh tra, kiểm tra kéo dài trong khoảng 5 ngày làm việc, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổng hợp tình hình ghi nhận số liệu trong từng ngày làm việc để báo cáo về trụ sở cơ quan thuế cho đội trưởng đội thanh tra, kiểm tra để nắm bắt tình hình và diễn biến của cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra, sau khi thống nhất về số liệu giữa đoàn kiểm tra với NNT, hai bên ký kết vào bản nghi nhận số liệu, Biên bản thanh tra, kiểm tra thuế đồng thời trình kết quả thanh tra kiểm tra thuế lên Chi Cục trưởng hoặc Chi Cục Phó nếu được ủy quyền để ban hành Quyết định truy thu thuế và các khoản phạt (nếu có) Các sai phạm được các đoàn thanh tra, kiểm tra ghi nhận trên các biên bản thanh tra kiểm tra khi tiến hành tại trụ sở người nộp thuế là: Bán hàng hóa dịch vụ không xuất hóa đơn GTGT, Ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm, Hạch toán sót doanh thu dẫn đến lệch doanh thu giữa tờ khai thuế GTGT với doanh thu ghi sổ kế toán. Hạch toán sai chi phí, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để ghi nhận chi phí đầu vào, hạch toán một số khoản chi phí không có đầy đủ chứng từ theo quy định, tăng khống chi phí tiền lương, khấu hao tài sản không đúng quy định...dẫn đến kê khai thiếu số thuế TNDN phải nộp. Căn cứ vào hướng dẫn của Luật quản lý thuế, đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ kiến nghị mức xử phạt hành chính đối với trường hợp trốn thuế hoặc kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Nhiều trường hợp, kết thúc kỳ thanh tra, kiểm tra, trưởng đoàn kiến nghị truy thu số thuế TNDN, tiền phạt lớn hơn rất nhiều lần so với số thuế TNDN tạm tính của doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp đến lúc đó mới nhận thức được vấn đề kế toán thuế của mình và tổ chức rút kinh nghiệm trong điều hành các hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, công tác thanh tra kiểm tra về mặt quy trình nghiệp vụ là tuân thủ các quy định tại Luật quản lý thuế. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra, kiểm tra tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một cuộc thanh tra, kiểm tra vẫn bị kéo dài hơn quy
 • 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35 định. Còn sự cả nể và thiếu cương quyết của cán bộ dẫn đến thất thu một phần tiền thuế của Nhà nước. Nhiều trường hợp, trước kết luận của thanh tra, kiểm tra về số thuế phải nộp quá lớn, người nộp thuế không có khả năng nộp thuế và phạt dẫn đến nợ thuế kéo dài. Mặc dù các biện pháp cưỡng chế đã được áp dụng nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe bởi vì khi người nộp thuế đang trong tình trạng khó khăn về kinh tế thì việc phong tỏa tài khoản, gửi thông báo phạt hay khóa mã số thuế của doanh nghiệp thì đều không có tác dụng. 2.5. Đánh giá chung trong công tác quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2014-2016 2.5.1. Những thuận lợi
 • 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẰM CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH 3.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2025