Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 Teknik Penyoalan 2015 - SLOT 6

3,147 views

Published on

KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI KELAS ABAD KE 21

Published in: Education
 • Be the first to comment

6 Teknik Penyoalan 2015 - SLOT 6

 1. 1. TEKNIK PENYOALAN DALAM PdP MATEMATIK DI BILIK DARJAH
 2. 2. AKTIVITI • SECARA INDIVIDU, BINA PETA BULATAN • NYATAKAN TUJUAN PENYOALAN DI DALAM BILIK DARJAH
 3. 3. PENYOALAN TUJUAN Merangsang penglibatan murid Mengulangkaji Merangsang murid untuk berbincang Melibatkan murid untuk berfikir secara kreatif Menguji kebolehan murid Menilai kemajuan murid Menentukan sejauh mana objektif tercapai Menarik minat murid Mengawal tingkah laku murid Meneroka pandangan alternatif
 4. 4. APA YANG CIKGU FAHAM TENTANG TEKNIK MENGEMUKAKAN SOALAN?
 5. 5. TEKNIK MENGEMUKAKAN SOALAN • Kemukakan soalan dahulu, beri masa murid berfikir, kemudian menyebut nama murid untuk menjawab • Tujukan soalan kepada seluruh kelas dan bukan kepada murid cerdas sahaja. Elakkan memberi soalan mengikut susunan tempat duduk. • Untuk memastikan semua murid mengambil perhatian terhadap jawapan yang diberi oleh seorang murid, guru boleh memanggil murid lain untuk mengulang jawapan • Untuk menarik perhatian murid, guru hanya menyebut soalan sekali sahaja dengan syarat sebutan guru cukup lantang dan jelas didengar oleh semua murid. Pastikan murid telah bersedia mendengar soalan guru.
 6. 6. APAKAH CIRI PENYOALAN YANG BERKESAN?
 7. 7. Penyoalan yang berkesan: • Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan • Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan yang mungkin) • Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) • Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada penyoalan yang berikutnya dan mencungkil secara mendalam) • Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian boleh mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai dan berbeza-beza) -Art Costa dan Bena Kallick
 8. 8. AMALAN BAIK UNTUK GURU Penyoalan perlu: • dirancang • logik dan berurutan • ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan • memberi masa kepada murid untuk berfikir • seimbang antara fakta dan pemikiran • tidak berulang • ditanya dalam nada perbualan • direka bentuk untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan
 9. 9. TONTONAN VIDEO BERDASARKAN SITUASI DI DALAM VIDEO, BINA 3 SOALAN BERKESAN MENGIKUT 3 ARAS PEMIKIRAN YANG BOLEH DIKEMUKAKAN OLEH GURU KEPADA MURID.
 10. 10. Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom
 11. 11. Memperkembangkan Kemahiran Penyoalan Guru • Rancang soalan anda • Bersedia untuk bertanya soalan susulan • Tentukan sama ada soalan itu hendak ditujukan kepada seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu • Beri masa untuk murid berfikir • Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Bentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan
 12. 12. Memperkembangkan Kemahiran Penyoalan Murid Guru perlu: • mengelakkan bertanya banyak soalan • menggalakkan murid bertanya lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis • menggalakkan murid untuk menyoal murid lain semasa perbincangan • menerima soalan yang diajukan • memberikan masa untuk membuat soalan susulan kepada murid • mengumpul, membincang, membina dan mengkategorikan soalan murid
 13. 13. Bina 5 soalan berkesan berdasarkan gambar.
 14. 14. KESIMPULAN • Membolehkan murid memahami konsep yang disampaikan oleh guru semasa di dalam kelas. • Menerangkan isi-isi penting agar murid dapat memahami serta membolehkan murid meningkatkan pemikiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. • Pelbagai ilmu dapat dikuasai oleh setiap murid

×