Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anjakan Minda - SLOT 2

1,141 views

Published on

KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI KELAS ABAD KE 21

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anjakan Minda - SLOT 2

 1. 1. TRANSFORMASI PEDAGOGI ABAD 21 SLOT KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI MATEMATIK SEKOLAH RENDAH 2015 ANJAKAN MINDA
 2. 2. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H A R D W O R K JUMLAH 8 1 18 4 23 15 18 11 = 98 K N O W L E D G E JUM 11 14 15 23 12 5 4 7 5 = 96 A T T I T U D E JUM 1 20 20 9 20 21 4 5 = 100 L O V E O F G O D JUM 12 15 22 5 15 6 7 15 4 = 101
 3. 3.  AKTIVITI 2  BINCANG DALAM KUMPULAN DAN NYATAKAN CIRI-CIRI YANG PERLU ADA PADA SEORANG GURU ABAD KE 21.
 4. 4.  BERKEYAKINAN DAN PRIHATIN  KOMITED DAN MINAT TERHADAP PROFESION  BERPENGETAHUAN  BERKEMAHIRAN DALAM ICT  BERDISIPLIN DAN MENEPATI MASA  RAJIN DAN BERDAYA SAING  KREATIF – MENARIK MINAT MURID  MEMPUNYAI SEMANGAT JUANG DAN SEMANGAT BEKERJASAMA  BERKETRAMPILAN – MEMPUNYAI DAYA TARIKAN  BERFIKIRAN POSITIF DAN BERCAKAP POSITIF  BERKEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
 5. 5. KEKUATAN INDIVIDU Individu Individu Individu
 6. 6. KEKUATAN KUMPULAN
 7. 7. KECEKAPAN SEPASUKAN
 8. 8.  AKTIVITI 3  BINCANG DAN NYATAKAN PERKARA- PERKARA YANG PERLU DI TITIKBERATKAN SEMASA PdP DALAM KELAS
 9. 9.  PENGLIBATAN MURID  PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID  HASIL KERJA MURID  PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU  KAEDAH PENYAMPAIAN  KEMAHIRAN KOMUNIKASI  PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN  PENILAIAN  TEKNIK PENYOALAN  PENGUASAAN ISI KANDUNGAN  PENGURUSAN BILIK DARJAH  AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN
 10. 10. Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran yang berkesan.  Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan.  Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran.  Perancangan dan persediaan yang rapi bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran.  Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pembelajaran.  Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.  Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid.  Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP.  Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid.  Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pengajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat.  Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan PdP.  Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.

×