Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerapan KBAT - SLOT 4

1,676 views

Published on

KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI KELAS ABAD KE 21

Published in: Education
 • Be the first to comment

Penerapan KBAT - SLOT 4

 1. 1. TRANSFORMASI PEDAGOGI ABAD 21 SLOT KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI MATEMATIK SEKOLAH RENDAH 2015 4 PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARASTINGGI
 2. 2. Bagaimanakah menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid di dalam bilik darjah? guru perlu terus ditingkatkan keupayaan kemahiran berfikir mereka supaya dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran mereka menerapkan KBAT dalam PdP dengan mengemukakan soalan-soalan yang berunsurkan KBAT semasa proses PdP dijalankan. Aktiviti yang diberikan membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisa, menilai dan mencipta supaya murid menyatakan semula fakta atau hanya mengingati fakta yang telah dipelajari.
 3. 3. RUTIN hanya memerlukan beberapa prosedur seperti operasi aritmetik (+,-,×,÷) untuk mendapatkan penyelesaian. Prosedur penyelesaiannya adalah sudah kita ketahui kita hanya perlu memahami masalah, memilih operasi yang sesuai serta mengaplikasikan algoritma- algoritma yang telah dipelajar kita perlu mengenalpasti 1. Apakah soalan yang perlu dijawab 2. Fakta-fakta atau nombor yang perlu digunakan 3. Operasi-operasi yang perlu digunakan 4. Anggaran nilai penyelesaian Masalah rutin memberi kesan seperti berikut kepada kita: • Memberi latihan dalam mengingat fakta-fakta asas dan langkah - langkah yang berurutan • Mempertingkat kemahiran-kemahiran dalam operasi asas • Memberi peluang untuk berfikir tentang perkaitan antara sesuatu operasi dan aplikasinya kepada situasi-situasi sebenar.
 4. 4. situasi masalah itu tidak boleh diselesaikan mengikut kaedah pengiraan biasa pelajar meneroka cara penyelesaian yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah tersebut. memerlukan proses-proses yang lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah berbanding Prosedur penyelesaian masalah bukan rutin tidak kita ketahui diselesaikan dengan pelbagai cara yang memerlukan proses pemikiran yang berbeza Antara kesan positif dalam mengaplikasikan masalah bukan rutin ialah seperti berikut: • 1. Dapat mengembangkan penggunaan strategi-strategi penyelesaian masalah. • 2. Memberi peluang untuk memikirkan pelbagai cara penyelesaian, berkongsi kaedah-kaedah penyelesaian masalah serta meningkatkan keyakinan diri dalam penyelesaian masalah matematik. 3. Dapat menikmati keindahan dan logik yang wujud dalam matematik. 4. Meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis. BUKAN RUTIN
 5. 5. 1) Memastikan murid aktif dalam pdp 2) Beri peluang kepada murid berbincang, bertanya dan beri pendapat 3) Mempelbagaikan strategi 4) Mengemukakan soalan yang membina, memimpin serta berfikir aras tinggi PERANAN GURU UNTUK KBAT
 6. 6. 1) Mengubah amalan halafan kepada kefahaman 2) Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan 3) Mewajarkan penyelesaian dan penemuan (lebih banyak analisa, menilai & mencipta) 4) Diperlukan untuk penyiasatan saintifik TUJUAN KBAT DIPERKENALKAN
 7. 7. BAGAIMANA MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM KALANGAN MURID PETA PEMIKIRAN i-THINK
 8. 8. BAGAIMANA MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM KALANGAN MURID DALAM BILIK DARJAH? Tugasan Individu : 1) Apakah yang dimaksudkan dengan :(5 minit) a) Pendekatan b) Kaedah c) Teknik d) Strategi 2) Banding dan bincangkan jawapan anda dengan rakan di sebelah anda. (2 minit)
 9. 9. 1. Pendekatan : a) Induktif b) Deduktif c) Elektik 2. Kaedah : a) Berpusatkan guru b) Berpusatkan murid c) Berpusatkan bahan 3. Teknik : a) Kumpulan b) Individu 4. Strategi : a) Pembelajaran Masteri b) Konstruktivisme c) Inkuiri Penemuan d) Belajar Cara Belajar e) Konseptual dll.
 10. 10. Tugasan Kumpulan :  Setiap ahli kumpulan diberikan nombor berbeza. (Contoh 1 - 5)  Kemudian, bentuk satu kumpulan yang baru berdasarkan nombor peserta.  Setiap kumpulan diberi tajuk pembelajaran koperatif yang berbeza.  Setiap kumpulan yang baru membuat perbincangan berdasarkan tajuk yang diberikan. (15 minit)  Semua ahli kembali ke kumpulan asal dan membentangkan maklumat yang didapati daripada kumpulan baru tadi dalam bentuk rumusan. (15 minit)
 11. 11. Pembelajaran Koperatif  Jigsaw  STAD (Student Team Achievement Division)  Think Pair Share  Three Step Interview  Round Robin Brainstorming  Three Minute Review  Two Minute Paper  Number Heads Together  Team Pair Solo
 12. 12. K- Keep in group (sentiasa dalam kumpulan) I - Include everyone (libatkan semua ahli tanpa penumpang) S - Share idea and feeling (sedia berkongsi idea dan perasaan) S - Stay on task (sentiasa melakukan tugas yang diberikan) E- Encourage others (sentiasa memberi galakan kepada rakan) S - Six inch voices (perbincangan aktif & mesra dalam jarak yang sesuai)
 13. 13. BAGAIMANA MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM KALANGAN MURID DALAM BILIK DARJAH? Tugasan Kumpulan : 1) Beri satu contoh penggunaan "Magic Pin Wheel"sebagai bahan bantu belajar (BBB).(15 minit) 2) Sebagai jurujual anda perlu mempromosikan bahan tersebut kepada kumpulan lain.(10 minit)
 14. 14. BAGAIMANA MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM KALANGAN MURID DALAM BILIK DARJAH? Tugasan Kumpulan : 1) Bina satu rancangan pengajaran yang lengkap berdasarkan tajuk pilihan kumpulan. 2) Setiap kumpulan membuat RPH yang ditaip secara berformat. (4 Fasa)

×