Model shulman

5,709 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
278
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model shulman

 1. 1. Model Shulman Kemahiran UtamaPengajaran/Penyampaian
 2. 2. Pengenalan Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bergantung kepada pengetahuan profesional pendidik yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Putnam, Heaton, Prawat, & Remillard, 1992). Psikologi Pendidikan menjadi sandaran kepada para pendidik bagi memastikan kejayaan proses P&P. Dalam menentu keberkesanan proses P&P, terdapat 4 tunjang yang mencorak seseorang pendidik.
 3. 3.  Empat tunjang tersebut dapat dilihat melalui kerangka model berikut: Keberkesanan Pengajaran & Pembelajaran Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Kandungan Umum Pelajar & Kandungan Pedagogi Pedagogi PembelajaranRajah 1. Kerangka model keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
 4. 4. Pengetahuan Kandungan Pendidik tidak berupaya mengajar sekiranya tidak tahu apa yang hendak diajar. Pendidik perlu ada pemahaman tinggi dalam subjek untuk menjadikan proses P&P berjaya dan berkesan.
 5. 5. Pengetahuan Kandungan Pedagogi Shulman (1986), kandungan pedagogi sebagai sesuatu pemahaman tentang bagaimana hendak menjadikan mata pelajaran khusus boleh difahami oleh pelajar. Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan satu keupayaan untuk mewakilkan sesuatu topik yang dikuasai kepada pelajar agar ilmu yang disampaikan menjadi makna & literasi dalam kehidupan pelajar.
 6. 6. Pengetahuan Umum Pedagogi Merujuk kepada pemahaman konsep mengenai prinsip-prinsip am, kawalan kelas yang meliputi topik individu atau kepakaran tentang sesuatu matapelajaran (Borko & Putnam, 1996).
 7. 7. Pengetahuan pelajar dan pembelajaran Umumnya, semua pelajar memerlukan contoh-contoh konkrit dalam usaha memahami sesuatu yang bersifat abstrak dan sekiranya pendidik dapat menjadikan topik yang bersifat abstrak itu konkrit, maka P&P akan menjadi lebih bermakna kepada pengetahuan pelajar.
 8. 8. Lee Shulman"Within the category of pedagogical content knowledge, I include, for the mostregularly taught topics in one’s subject area, the most useful form of representationof those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations,and demonstrations—in a word, the ways of representing and formulating the subjectthat make it comprehensible to others." - Lee Shulman
 9. 9. Model Shulman Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK). PCK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah dikembangkan dalam projek “Knowledge Growth in Teaching” sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran mereka.
 10. 10.  Menurut Shulman (1987: 15): PCK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar). Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan pedagogi isi kandungan. Menurut Shulman (1987) lagi, PCK adalah salah satu daripada tujuh asas pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seseorang pendidik.
 11. 11. Matlamat- Isi kandungan matlamat pendidikan Asas Ilmu Professional Keguruan Pedagogi amKonteks pendidikan Pelajar dan Pedagogi ciri-ciri Kurikulum isi pelajar kandungan
 12. 12. Asas Professional Perguruan ISI KANDUNGAN  Ianya melibatkan 3 dimensi iaitu kandungan , stuktur substantif dan stuktur sintaksis. PEDAGOGI AM  Mengandungi pengetahuan dan kepercayaan tentang pengajaran, pembelajaran dan pelajar yang melangkaui domain kandungan khusus subjek.
 13. 13.  KURIKULUM  Guru merupakan faktor paling penting dalam pelaksanaan kurikulum sekolah.  Di mana guru perlu berusaha mencapai objektif- objektif kurikulum.  Kurikulum adalah pengalaman atau satu siri pengalaman yang dirancang bagi mencapai sesuatu matlamat.  2 perkara yang perlu dipertimbangkan: - Pentafsiran kurikulum - Pengubahsuian kurikulum
 14. 14.  PEDAGOGI ISI KANDUNGAN  Mengandungi kefahaman tentang bagaimana bidang subjek, topik-topik dan isu-isu dapat disusun dan dipersembahkan dalam pengajaran  Terdapat 4 komponen teras iaitu: - Pegangan konseptual seseorang tentang apa makna mengajar sesuatu subjek - Strategi pengajaran dan persembahan - Pengetahuan tentang kefahaman dan ketidakfahaman pelajar-pelajar tentang bidang subjek - Pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum dan bahan-bahan yang diperlukanuntuk mengajar sesuatu subjek khusus.
 15. 15.  PELAJAR DAN CIRI-CIRI PELAJAR  Terdapat perbezaan individu di antara setiap pelajar  3 faktor pebezaan individu : - Pelajar berbeza dari segi fizikal, minat kebolehan, kecenderungan, pengalaman, latar belakang, sikap dan minat. - Pelajar belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan sendiri. - Pembelajaran setiap pelajar dipengaruhi oleh minat, pengalaman lalu dan matlamat masa depan  Guru perlu membina pengajaran dan pengajaran dengan berkesan seperti : - Pengajaran hendaklah disesuaikan dengan aras pengetahuan pelajar. - Pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan pengalaman pelajar. - Pengajaran guru perlu diserikan dengan penggunaan pelbagai teknik mengajar.
 16. 16.  KONTEKS PENDIDIKAN  Seseorang guru yang profesional perlu mengetahui halatuju pendidikan  Halatuju pendidikan mencakupi pendidikan sebelum merdeka dan pendidikan selepas merdeka.
 17. 17. Pandangan Lain Shulman Beliau turut berhujah bahawa PCK ialah pengetahuan yang unik kepada profesion perguruan. Pengetahuan ini membezakan seorang guru daripada seorang pakar bidang. Menurut Shulman (1987), PCK berkaitan dengan kebolehan seseorang guru untuk mengubah pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai dengan kebolehan dan latar belakang pelajar.
 18. 18.  Shulman juga mencadangkan supaya setiap orang guru mempunyai kefahaman tentang isi kandungan mata pelajaran untuk tujuan pengajaran. Menurut Shulman (1986), bagi sesuatu topik, PCK melibatkan:- (a) analogi, contoh, penerangan dan demonstrasi yang efektif, (b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah, (c ) miskonsepsi pelajar tentang topik (d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif.
 19. 19. Grossman, Wilson & Shulman Bromme (1994), idea utama (1989), konsep PCK adalah di yang mendasari konsep PCK ialah mana guru perlu “psychologize” guru mengubah suai isi sesuatu isi pelajaran untuk kandungan untuk tujuan pelajar pengajaran. BEBERAPA PANDANGAN TOKOH MENGENAI KONSEP PCKFeiman-Nemser dan Buchmann (1986) Grossman 1990; Fernandez-Balboa& Feiman-Nemser dan Remillard & Stiehl 1995; De Corte, Greer &(1996), guru perlu berfikir secara Verschaffel 1996 ,PCK merupakanpedagogikal terhadap cara mengajar pengetahuan tentang bagaimanasesuatu mata pelajaran daripada hendak mengajar topik yang spesifikperspektif pelajar, guru sendiri dan isi yang dapat meningkatkankandungan subjek tersebut. kefahaman konseptual
 20. 20.  PCK memainkan peranan yang penting sebab ia memadukan isi kandungan dan pedagogi untuk pembentukan kefahaman tentang bagaimana topik, masalah, isu diorganisasikan, diwakili dan diadaptasikan demi pelbagai minat dan kebolehan pelajar. Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah-langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
 21. 21. Model Penalaran PedagogiKefahaman Kefahaman Baru Model Penalaran Pedagogi RefleksiTransforma si Instruksi Penilaian
 22. 22. KEFAHAMAN Peringkat permulaan dan tujuan akhir dalam dalam pedagogi Penaakulan. Untuk mengajar, kita perlu memahami isi kandungan dan pelajar. Guru-guru dikehendaki memahami apa yang perlu diajar, jika boleh memahami isi kandungan dengan beberapa cara. Guru juga perlu memahami bagaimana aras perkembangan pelajar mempengaruhi kebolehannya untuk belajar.
 23. 23. Contoh:Keperluan dan Sistem Barterkehendak Manusia Asas kepada perdaganganPengeluaran Pengkhususan Faktor-faktor pengeluaran
 24. 24.  Asas kepada perdagangano Keperluan dan kehendak Manusia• Maksud dan perbezaan• Hierarki keperluan Maslowo Pengeluaran• Maksud• Proses pengeluaran• Jenis Pengeluaran• Cabang pengeluaran
 25. 25. o Faktor-faktor pengeluaran• Tanah, Buruh, modal dan usahawan• Usahawan dan peniaga• Peranan usahawano Pengkhususan• Maksud pengkhususan• Kesan pengkhususan terhadap pengeluarano Sistem Barter• Maksud sistem barter• Kelebihan sistem barter
 26. 26. TRANSFORMASI Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar. Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar. Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan apa yang ia telah pelajari.
 27. 27. TRANSFORMASI Proses transformasi melibatkan beberapa kombinasi iaitu: Pemilihan Pemilihan Persediaan kaedah instrusksi kaedah instrusksi Persediaan Adaptasi dan Adaptasi dan Representation Representation penyesuaian penyesuaian (persembahan (persembahan mengikut ciri mengikut ciri idea) idea)
 28. 28. TRANSFORMASI Persediaan – iaitu menganalisa, menstruktur dan menyatakan hasil pembelajaran mengikut kefahaman guru tadi berasaskan kepada bahan /sumber pengajarannya seperti daripada buku teks. Representation (persembahan idea) – iaitu memikirkan bagaimana untuk mempersembahkan idea/ isi pengajarannya kepada pelajar seperti menggunakan analogi, metafora, contoh, demonstrasi, simulasi dsb Pemilihan kaedah instruksi – iaitu guru memilih kaedah yang paling sesuai untuk menyampaikan pengajarannya : kaedah kuliah, kaedah kumpulan, pembelajaran koperatif dsb Adaptasi dan penyesuaian mengikut ciri pelajar- proses menyampaikan isi kandungan tadi mestilah mengambil kira ciri-ciri pelajar seperti tahap pelajar, bahasa, gender, motivasi pelajar dsb
 29. 29. i) Persediaan Peta MindaBuku Teks
 30. 30. ii) Persembahan Idea Jenis-jenis bank
 31. 31. iii) Pemilihan kaedah instruksi Bilik Kuliah Kumpulan
 32. 32. iv) Adaptasi dan penyesuaianmengikut ciri pelajar
 33. 33. INSTRUKSI Instruksi (pengajaran) merupakan aspek pedagogi yang terpenting: organisasi dan pengurusan bilik darjah, persembahan penerangan dan huraian yang jelas, memberi dan menyemak tugasan, berinteraksi dengan pelajar secara berkesan dengan soalan, proba, jawapan dan tindak balas, serta pujian dan kritikan.
 34. 34. PENILAIAN Proses penilaian dilakukan semasa pengajaran berlangsung. Proses ini merangkumi semakan formal pemahaman pelajar tentang isi kandungan yang telah diajar berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru juga mesti melakukan penilaian yang lebih formal seperti melaksanakan ujian formatif untuk mendapat feedback dan membezakan tahap penguasaan pelajar (grading).
 35. 35. REFLEKSI Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku lalu membina semula, melakonkan semula, dan/atau mengingatkan semula peristiwa, emosi dan pencapaiannya. Proses ini menjadi landasan bagi seseorang profesional belajar daripada pengalaman. Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan untuk memperbaiki pengetahuan kandungan pedagogi (PCK) seseorang.
 36. 36. KEFAHAMAN BARU Ini berupakan satu permulaan baru. Melalui langkah-langkah KEFAHAMAN, TRANSFORMASI, INSTRUKSI, PENILAIAN, DAN REFLEKSI, guru mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar.
 37. 37. KEMAHIRAN UTAMAPENGAJARAN/PENYAMPAIAN KOMUNIKASI PENYOALAN REFLEKSI PENGUKUHAN
 38. 38. KOMUNIKASIDefinisi :Feneey(1983), mengatakan bahawa komunikasi adalahsatu proses untuk menyampaikan maklumat, mesej atauisyarat kepada pihak lain.Proses komunikasi dibina daripengalaman dan persefahaman antara kedua-dua belahpihak.Guru bertanggungjawab mewujudkan suasana yangmenggalakkan komunikasi melalui interaksi sosial dikalangan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan gurudalam proses pengajaran dan pembelajaran
 39. 39. KOMUNIKASICiri-ciri komunikasi yang perlu ada pada seseorang guruuntuk memperbaiki kemahiran di bilik darjah: Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi Menggunakan bahasa yang berkesan Kesediaan untuk mendengar Menghormati perasaan orang lain Menyesuaikan diri dengan situasi
 40. 40. KOMUNIKASIKepentingan komunikasi/interaksi dalam bilik darjah:Guru:Menyampaikan konsep dan fakta dengan berkesan.Lebih memahami masalah pelajar.Dapat mengenalpasti kelemahan pelajar.Pelajar:Berpeluang menyoal apa yang tidak difahami danmenyatakan pendapat masing-masingMelibatkan diri dengan lebih aktif dalam P&PMemupuk keyakinan diri dan sifat kepimpinan melaluiperbincangan berkumpulan.Membina kemahiran bersosialMemupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama, toleransi.
 41. 41. PENYOALAN Pekara yang penting dalam penyoalan : Untuk mewujudkan interaksi antara guru dengan pelajar Untuk mengetahui sejauhmana tercapainya objektif pengajaran.Tujuan Penyoalan:Perhubungan yang erat antara guru dan pelajar.Menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar.Membantu perkembangan dan membangkitkan dayapemikiran pelajar.Membantu pelajar untuk mengulangkaji isi pelajaranyang telah disampaikan dalam pengajaran lalu.Aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah.Keyakinan menghadapi peperiksaan.
 42. 42. JENIS-JENIS PENYOALAN Soalan-soalan Soalan-soalan Tertutup Terbuka Soalan Soalan Perbualan Pengurusan
 43. 43. Permikiran Ringkas, jawapanSoalan-soalan pendek dan berfakta Tertutup Bertumpu Pelajar perlu memikirkan fakta-fakta yang berkaitan dan membina jawapan. Contoh: Nyatakan Hafazan-Kognitif perbezaan antara Pelajar perlu mengingat perniagaan dalam negeri dan menyebut fakta-fakta dan perniagaan semula. antarabangsa. Contoh: Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan?
 44. 44. Soalan-soalan Digunakan untuk meninjau dengan lebih teliti pekara-pekara yang sedang Terbuka dibicarakan. Contoh : Untung bersih RM7 200 Bunga atas modal 8% Jumlah jualan kepada ahli RM240 000 Syer Ali RM850 Belian Ali RM1 200 Berdasarkan maklumat diatas, hitungkan jumlah pendapatan Ali.
 45. 45. Digunakan oleh guru dalam Soalan memperkukuhkan lagi sesuatu fakta,Perbualan terutamanya apabila guru tidak menjangkakan sebarang jawapan.Contoh :1.Dokumen perniagaan dalam negeri terbahagi kepada 3peringkat, betul?2. Ia termasuk resit?
 46. 46. Digunakan oleh guru untuk Soalan menggalakkan perbincangan dalamPengurusan kelas.Contoh :1.Chel, kamu menabung hari ini?2.Boleh sesiapa membuat tambahan pada senarai itu?
 47. 47. PENGUKUHANKemahiran yang digunakan oleh guru bagi merubahtingkahlaku pelajar dengan sempurna.Tujuan : Menarik dan mengekalkan perhatian pelajar dalam satu-satu masa pengajaran menggalakkan pelajar mengambil bahagian tingkatkan pencapaian, baiki disiplin, meningkatkan keyakinan diri , dalam proses P&P.
 48. 48. PENGUKUHANBentuk-bentuk Pengukuhan yang boleh digunakan:Galakan Secara Lisan• Kata-kata pujian seperti bagus, baik, tepat, bijakcuba lagi, teruskan.Galakan secara gerak-geri dan isyarat• Mengangguk-anggukkan kepala, senyum danmenepuk-nepuk bahu tanda setujuGalakan melalui jawapan pelajar• Mengulangi, mengaitkan, menggunakan jawapanpelajar untuk perkembangan pelajaran.Galakan dengan memberi ganjaran• Memberi hadiah, sijil penghargaan pada kejayaanpelajar.
 49. 49. REFLEKSI DEFINISI REFLEKSI Proses merenung, menganalisis, mencari alasan,menbuat cadangan dan tindakan untuk memperbaikidiri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah,1999)
 50. 50. REFLEKSI DAN PERGURUANDalam konteks perguruan, kebolehanmembuat transformasi dan refleksimembolehkan guru sentiasa mempelajaridan memahami sesuatu yang baru hasildaripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987)
 51. 51. KEPENTINGAN REFLEKSI Membantu : • membuat penilaian kendiri • berfikir secara analitik, kritis dan kreatif • menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja • melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan • mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual, moral, nilai & estetika • mengubah tingkahlaku
 52. 52. Kesimpulan PCK memainkan peranan penting untuk memastikan proses P&P berjalan dengan berkesan. Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK) yang mengandungi 7 asas pengetahuan yang boleh menbantu pendidik melakukan proses P&P dengan berkesan. Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah- langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
 53. 53. RujukanZahari Ishak (2006). Psikologi Pendidikan: Realiti pengajaran dan pembelajaran. Masalah Pendidikan. Universiti Malaya.Tengku Zawawi Tengku Zainal., Ramlee Mustapha., & Abdul Razak Habib. Pengetahuan Pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: Kajian kes di Sekolah Rendah. Dipetik pada 16 November 2009 dari pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/.../pdf/BAB%5B08%5D.pdfKamarudin Hj. Husin., & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004). Pedagogi: Asas Pendidikan. Kayazano EnterpriseKhalid Ismail., Ibrahim Tamby Chek., & Baharudin Omar (2005). Pengurusan Bilik Darjah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran perakaunan: Pearson Prentice HallPenaakulan Pedagogi. Dipetik pada 16 November 2009 darihttp://zulsophistsaidi.blogspot.com/Model Penalaran dan Tindakan Pedagogi Shulman. Dipetik pada 16 November 2009 darihttp://www.teachersrock.net/Model%20Penalaran%20Pedagogi%20Shulman.hmhttp://www.leeshulman.net
 54. 54. SekianTerima Kasih

×