SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
EDU 3104
PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU
       Disediakan Oleh :

    AINI FARHANAH BINTI ABDULLAH
     NOORHAIRIZAL BIN RAMZAN
   WAN MUHAMAD FAUZAN BIN WAN ZAIN
PENGENALAN

 Pekerjaan yang penting & diperlukan oleh
masyarakat.

 Memerlukan komitmen untuk menjaga, mendidik &
memimpin kanak-kanak.

= mencapai kemajuan yang sepenuhnya &
menyediakannya untuk menghadapi cabaran pada
masa depan.
 Bagi memastikan hasrat sistem pendidikan kita
tercapai, guru perlu beri perhatian serius terhadap
keberkesanan P&P di dalam bilik darjah.


 Semua orang boleh jadi guru, tetapi tidak
semua orang boleh menjadi guru yang efektif
(berkesan).
GURU EFEKTIF


 Efektif = ada kesannya (pengaruhnya), berkesan


Guru efektif ialah guru yang dapat :

 Menguruskan bilik darjah dengan berkesan.
 Membentuk suatu suasana agar murid terangsang
dengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha melakukan
yang terbaik.
 Menggunakan masa P&P dengan efisien.
CIRI GURU EFEKTIF


Ciri-ciri guru yang efektif di dalam bilik darjah dilihat
dari 3 aspek iaitu :


1. Kualiti Peribadi
2. Kompetensi Pengajaran & Pembelajaran
3. Penghayatan & Amalan Nilai
KUALITI PERIBADI


Kualiti peribadi = kualiti (mutu/kelebihan) yang ada
pada seseorang individu.

Kualiti peribadi guru yang efektif merupakan suatu
senarai yang panjang.

Kualiti ini membantu guru dalam melaksanakan tugas
dengan dengan lebih baik di dalam bilik darjah.
 Ada antara kualiti ini sememangnya sudah sedia
ada dalam diri seseorang guru.


 Ada pula guru yang perlu dilatih atau diingatkan
tentang kualiti yang diperlukan

= untuk membantunya dalam pengurusan bilik darjah.
Guru yang bersemangat dan proaktif Mampu memotivasikan muridnya kerana
keinginan beliau untuk mengajar dapat dirasakan
oleh muridnya.


 Murid berasa selamat dan menaruh
kepercayaan terhadap guru yang menunjukkan
keyakinan dan ketabahan.
Guru Yang Sensitif & Peka Terhadap
  Perbezaan Cara Belajar & Keperluan Muridnya


Mengubahsuai cara pengajarannya dengan ambil kira
perbezaan yang wujud dalam bilik darjah.


• Boleh mewujudkan peluang pembelajaran untuk semua
murid.

• Murid akan terdorong untuk mengambil bahagian
dalam aktiviti pembelajaran APABILA keperluan mereka
diberi perhatian.
Guru Yang Bersikap Peramah, Mesra
      & Berusaha Mengenali Muridnya

Contohnya :

Apabila guru memanggil murid dengan namanya.

• Murid merasakan dirinya penting dan dikenali oleh
guru.

• Situasi itu, secara tidak langsung dapat menjalinkan
hubungan antara guru & murid.
CIRI-CIRI GURU EFEKTIF

Mesra, peramah, penyayang    Kreatif   Yakin

Tabah & tidak mudah putus asa  Tenang   Sistematik

Inspirasi, motivasi       Kejenakaan Adil

Empati, simpati         Spontan   Proaktif

Analatikal           Fleksibel  Bersemangat
CIRI-CIRI GURU KURANG EFEKTIF

 Cepat marah    Tegar

 Tidak yakin  Tiada daya usaha

  Pesimis    Autokratik
SOALAN


Bolehkah anda fikirkan ciri-ciri guru
efektif yang lain ?

Apakah implikasi kepada pengurusan
bilik darjah jika guru memiliki ciri-ciri
guru yang kurang efektif ?
 Seseorang yang memilih profesion ini, harus memiliki
ciri-ciri kualiti peribadi.
Cth : perasaan kasih sayang, hormat-menghormati dan
sifat kemanusiaan yang tinggi.
               KERANA
Tugas guru bukan seperti membina bangunan / jalan raya
               TETAPI
Membina insan dan insan ini mempunyai keperluan yang
tertentu.
KOMPETENSI PENGAJARAN & PENGAJARAN


Kompetensi/kecekapan P&P merangkumi pengetahuan
dan kemahiran guru dalam mendidik murid.

Antara jenis pengetahuan termasuklah :
 pengetahuan am, pengetahuan ikhtisas sebagai guru &
pengetahuan tentang KBSR.

Antara jenis kemahiran termasuklah :
 kemahiran pedagogi & penggunaan TMK dalam
pendidikan
Sebelum seseorang guru mula melaksanakan pengajaran,
mereka perlu memahami :
 Objektif-objektif, pengetahuan, pengalaman
pembelajaran dan kaedah penilaian dalam kurikulum
tersebut.


Perlu sentiasa berusaha mempelajari perkara-perkara
baharu misalnya :
 Membaca, menghadiri seminar atau bengkel
berkaitan subjek yang diajar, agar pengajarannya kekal
relevan.
Guru perlu memahami konsep, prinsip & struktur
subjek yang diajar dengan mendalam.


 Guru yang memahami isi kandungan subjeknya
dengan baik, mampu memberikan pelbagai contoh &
mengaitkan dengan kehidupan harian.


 Pengetahuan itu membolehkan guru menyediakan
pengalaman pembelajaran yang bermakna dan sesuai
untuk murid.
 Guru yang berpengetahuan tentang subjeknya akan
mengetahui topik mana sukar dan memerlukan masa
lebih serta perlu dijelaskan menggunakan dengan contoh
& ilustrasi.

 Membantu guru menyampaikan topik dalam bentuk
yang jelas mengikut penyusunan idea yang sistematik
dan kadar yang sesuai difahami oleh murid.

Cth : ilustrasi & alat bantu mengajar
Membantu menjelaskan sesuatu idea dengan tepat &
memudahkan murid terima sesuatu konsep yang diajar.
Kemahiran memilih strategi dan kaedah, memberikan
peluang guru mempelbagaikan penyampaian
bersesuaian dengan :
• Keperluan murid
• Tahap pencapaian murid
• Perbezaan di kalangan murid


Guru efektif mengambil kira gaya pembelajaran yang
berbeza dalam kalangan muridnya.
Murid mempunyai tempoh penumpuan yang pendek.

Keupayaan mewujudkan pelbagai rangsangan dapat
memberi peluang murid menggunakan pelbagai deria:

Misalnya :
• Penglihatan
• Pendengaran
• Kinestetik
• Menimbulkan minat
• Mengekalkan perhatian
Guru perlu mahir menggunakan teknik penyoalan.


 Soalan yang tepat, ringkas & berfokus dapat
mencungkil idea serta memperkembangkan daya
pemikiran murid.


 Membantu guru untuk mengetahui tahap pengetahuan
sedia ada dan sama ada murid telah memahami satu-
satu konsep.
Kemahiran penilaian membantu guru mengetahui jika hasil
pembelajaran telah dicapai.


 Boleh menggunakan bentuk penilaian formal/tidak
formal untuk penilaian yang berterusan.

 Keputusan membantu guru, dalam perancangan untuk
pengajaran berikutnya.


 Membantu guru mengenal pasti murid yang
memerlukan bimbingan dan murid yang boleh diberikan
aktiviti pengayaan.
Menurut Kounin (1970), kemahiran guru yang perlu ada
untuk pengurusan bilik darjah dengan berkesan iaitu :


Guru mengamalkan sikap peka tentang semua tingkah laku
murid di dalam kelas.


Cth : semasa menerangkan atau menulis sesuatu pada
papan putih, guru akan sentiasa memerhati murid dan tidak
membelakangkan mereka.
Guru perlu mempunyai kemahiran melakukan lebih
daripada 1 perkara pada masa yang sama.


Cth : jika ada murid bercakap semasa guru
menerangkan sesuatu, guru boleh menghampiri dan
berdiri di tepi meja & meneruskan penerangan tanpa
mengganggu proses pembelajaran.
Kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar &
transisi dari 1 aktiviti ke aktiviti yang lain berlangsung
tanpa gangguan.


Cth : jika ada salah laku kecil semasa guru mengajar,
guru boleh berhenti sejenak, menegur dan kemudian
meneruskan pengajaran.
Guru boleh menggunakan kemahiran pedagogi untuk
menerapkan nilai-nilai.


Cth : Apabila guru menggunakan teknik perbincangan,
maka murid secara tidak langsung akan :
• Bekerjasama
• Belajar mendengar
• Menerima pandangan orang lain
 Guru boleh merangka aktiviti yang memberi
peluang murid untuk membina pengetahuannya
sendiri, berdasarkan pengetahuan sedia ada.


 Peranan guru hanya sebagai fasilitator.
PENGHAYATAN & AMALAN NILAI

 Profesion keguruan tertakluk kepada Kod Etika
Keguruan.

 Kod ini disediakan dalam bentuk ikrar & bertujuan
meningkatkan mutu profesion keguruan.

 Menyatakan nilai & tingkah laku yang diterima.

 Sebagai profesional, guru perlu patuh kepada
peraturan yang ditetapkan untuk mereka iaitu Kod Etika
Profesion Keguruan.
5 Prinsip Dalam Kod Etika Keguruan


1. Tanggungjawab terhadap murid.

2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa.

3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion

  keguruan
                       5 PRINSIP
Falsafah Pendidikan Guru merupakan panduan kepada
guru-guru tentang ciri-ciri kualiti yang ingin dibentuk.


     Falsafah Pendidikan Guru

 Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif
 dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara,
 menjamin perkembangan individu dan memelihara
 suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik,
 progresif dan berdisiplin.
FPG mentafsirkan guru sebagai egen perubahan untuk
mendidik & menghasilkan generasi akan datang.

• Generasi yang bertanggungjawab merealisasikan tujuan
dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan
Wawasan 2020.

• Cth: Guru perlu meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran, terutamanya dalam Teknologi Maklumat &
Komunikasi (TMK).

• Agar dapat bergerak seiring dengan perubahan dalam
pengajaran di dalam kelas.
                  FPK   WAWASAN 2020
FPG juga menekankan guru bertanggungjawab dan
berkewajipan dalam melaksanakan tugas mereka.


• Sebagai guru yang progresif & saintifik, guru harus
memajukan & memperkayakan diri dengan menambah
ilmu. (pembacaan, hadiri kursus, lanjut pelajaran)


• Dengan itu, guru akan sentiasa menyedari
perkembangan baharu & dapat memainkan peranan
sebagai seorang yang inovatif.
Guru juga tertakluk kepada amalan nilai :
Penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik,
inovatif, bersedia menolong pada setiap masa & patuh
etika profesion keguruan.


Guru yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai seperti
yang dituntut oleh profesion keguruan,
            MENJADI
Role model kepada murid, sekolah dan masyarakat di
tempat mereka berkhidmat.
Sekian, Terima
Kasih

More Related Content

What's hot

Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Kalai Shan
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran Opie Mohamad
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFNURLIDYAWATI JASMIN
 
Pengenalan kepentingan rph
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rphLuqmanZaaba
 
3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kounin3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kouninNURAIN RABANIA HASBI
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanAhmad Fahmi
 
PENGAJARAN MIKRO
PENGAJARAN MIKROPENGAJARAN MIKRO
PENGAJARAN MIKROkeryman313
 
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruLaporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruAhmad Fahmi
 
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranNoorezayu Mohd Said
 
Topik 1 teknologi dan media pengajaran
Topik 1 teknologi dan media pengajaranTopik 1 teknologi dan media pengajaran
Topik 1 teknologi dan media pengajaranNik Ibrahim Nik Mat
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Noor Hidayah Ghazali
 
Profesion Keguruan
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan muhammad
 
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
 
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran 7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran Universiti selangor
 
Teori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatTeori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatWan Farid Nazrin
 
Model disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterdimidur
 
Pendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifVince Here
 
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaKanageswary Karunamoothei
 
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranedup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranarshaqaxman
 

What's hot (20)

Modul program bina insan guru ppg
Modul program bina insan guru ppgModul program bina insan guru ppg
Modul program bina insan guru ppg
 
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
 
Pengenalan kepentingan rph
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rph
 
3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kounin3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kounin
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
 
PENGAJARAN MIKRO
PENGAJARAN MIKROPENGAJARAN MIKRO
PENGAJARAN MIKRO
 
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruLaporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
 
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
 
Topik 1 teknologi dan media pengajaran
Topik 1 teknologi dan media pengajaranTopik 1 teknologi dan media pengajaran
Topik 1 teknologi dan media pengajaran
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
 
Profesion Keguruan
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan
 
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
 
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran 7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
 
Teori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatTeori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan Maklumat
 
Model disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canter
 
Pendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan Inklusif
 
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
 
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranedup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
 

Similar to OPTIMIZING CLASSROOM MANAGEMENT

(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah
(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah (EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah
(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah Nadiah Husna Zaini
 
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruProfesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruHishamuddin Jabar
 
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxLMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxAjleeyaAzman
 
Ciri ciri guru-efektif
Ciri ciri guru-efektifCiri ciri guru-efektif
Ciri ciri guru-efektifkanages
 
Falsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impianFalsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impianSofea Balqis
 
Bab 4 peringkat perkembangan guru
Bab 4 peringkat perkembangan guruBab 4 peringkat perkembangan guru
Bab 4 peringkat perkembangan guruAnsar Azman
 
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfKISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfAryJuan1
 
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfKISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfAryJuan1
 
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854SudeshKannahMohan
 
Guru Permulaan Abad Ke-21
Guru Permulaan Abad Ke-21Guru Permulaan Abad Ke-21
Guru Permulaan Abad Ke-21hibatullah92
 
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877 Projek akhir - Chew Yee Lin A167877
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877 CHEWYEELIN
 
Pembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanPembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanRiris Purbosari
 
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMHAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMGalih Nurhavis
 

Similar to OPTIMIZING CLASSROOM MANAGEMENT (20)

CIRI-CIRI GURU IMPIAN.pdf
CIRI-CIRI GURU IMPIAN.pdfCIRI-CIRI GURU IMPIAN.pdf
CIRI-CIRI GURU IMPIAN.pdf
 
(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah
(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah (EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah
(EDUP 3043) Pengurusan Bilik Darjah
 
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruProfesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
 
Slide profesi
Slide profesiSlide profesi
Slide profesi
 
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxLMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
 
Minggu 1
Minggu 1Minggu 1
Minggu 1
 
Ciri ciri guru-efektif
Ciri ciri guru-efektifCiri ciri guru-efektif
Ciri ciri guru-efektif
 
Falsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impianFalsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impian
 
Bab 4 peringkat perkembangan guru
Bab 4 peringkat perkembangan guruBab 4 peringkat perkembangan guru
Bab 4 peringkat perkembangan guru
 
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfKISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
 
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdfKISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
KISI-KISI UAS PROFESI PENDIDIKAN.pdf
 
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854
Falsafah pendidikan islam projek akhir a167854
 
PROJEK AKHIR PAI_A175057.pptx
PROJEK AKHIR PAI_A175057.pptxPROJEK AKHIR PAI_A175057.pptx
PROJEK AKHIR PAI_A175057.pptx
 
Guru Permulaan Abad Ke-21
Guru Permulaan Abad Ke-21Guru Permulaan Abad Ke-21
Guru Permulaan Abad Ke-21
 
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877 Projek akhir - Chew Yee Lin A167877
Projek akhir - Chew Yee Lin A167877
 
Pembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanPembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi Pendidikan
 
Eml411
Eml411Eml411
Eml411
 
Eml411
Eml411Eml411
Eml411
 
Guru profesional
Guru profesionalGuru profesional
Guru profesional
 
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMHAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 

OPTIMIZING CLASSROOM MANAGEMENT

 • 1. EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU Disediakan Oleh : AINI FARHANAH BINTI ABDULLAH NOORHAIRIZAL BIN RAMZAN WAN MUHAMAD FAUZAN BIN WAN ZAIN
 • 2. PENGENALAN  Pekerjaan yang penting & diperlukan oleh masyarakat.  Memerlukan komitmen untuk menjaga, mendidik & memimpin kanak-kanak. = mencapai kemajuan yang sepenuhnya & menyediakannya untuk menghadapi cabaran pada masa depan.
 • 3.  Bagi memastikan hasrat sistem pendidikan kita tercapai, guru perlu beri perhatian serius terhadap keberkesanan P&P di dalam bilik darjah.  Semua orang boleh jadi guru, tetapi tidak semua orang boleh menjadi guru yang efektif (berkesan).
 • 4. GURU EFEKTIF  Efektif = ada kesannya (pengaruhnya), berkesan Guru efektif ialah guru yang dapat :  Menguruskan bilik darjah dengan berkesan.  Membentuk suatu suasana agar murid terangsang dengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik.  Menggunakan masa P&P dengan efisien.
 • 5. CIRI GURU EFEKTIF Ciri-ciri guru yang efektif di dalam bilik darjah dilihat dari 3 aspek iaitu : 1. Kualiti Peribadi 2. Kompetensi Pengajaran & Pembelajaran 3. Penghayatan & Amalan Nilai
 • 6. KUALITI PERIBADI Kualiti peribadi = kualiti (mutu/kelebihan) yang ada pada seseorang individu. Kualiti peribadi guru yang efektif merupakan suatu senarai yang panjang. Kualiti ini membantu guru dalam melaksanakan tugas dengan dengan lebih baik di dalam bilik darjah.
 • 7.  Ada antara kualiti ini sememangnya sudah sedia ada dalam diri seseorang guru.  Ada pula guru yang perlu dilatih atau diingatkan tentang kualiti yang diperlukan = untuk membantunya dalam pengurusan bilik darjah.
 • 8. Guru yang bersemangat dan proaktif  Mampu memotivasikan muridnya kerana keinginan beliau untuk mengajar dapat dirasakan oleh muridnya.  Murid berasa selamat dan menaruh kepercayaan terhadap guru yang menunjukkan keyakinan dan ketabahan.
 • 9. Guru Yang Sensitif & Peka Terhadap Perbezaan Cara Belajar & Keperluan Muridnya Mengubahsuai cara pengajarannya dengan ambil kira perbezaan yang wujud dalam bilik darjah. • Boleh mewujudkan peluang pembelajaran untuk semua murid. • Murid akan terdorong untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran APABILA keperluan mereka diberi perhatian.
 • 10. Guru Yang Bersikap Peramah, Mesra & Berusaha Mengenali Muridnya Contohnya : Apabila guru memanggil murid dengan namanya. • Murid merasakan dirinya penting dan dikenali oleh guru. • Situasi itu, secara tidak langsung dapat menjalinkan hubungan antara guru & murid.
 • 11. CIRI-CIRI GURU EFEKTIF Mesra, peramah, penyayang Kreatif Yakin Tabah & tidak mudah putus asa Tenang Sistematik Inspirasi, motivasi Kejenakaan Adil Empati, simpati Spontan Proaktif Analatikal Fleksibel Bersemangat
 • 12. CIRI-CIRI GURU KURANG EFEKTIF Cepat marah Tegar Tidak yakin Tiada daya usaha Pesimis Autokratik
 • 13. SOALAN Bolehkah anda fikirkan ciri-ciri guru efektif yang lain ? Apakah implikasi kepada pengurusan bilik darjah jika guru memiliki ciri-ciri guru yang kurang efektif ?
 • 14.  Seseorang yang memilih profesion ini, harus memiliki ciri-ciri kualiti peribadi. Cth : perasaan kasih sayang, hormat-menghormati dan sifat kemanusiaan yang tinggi. KERANA Tugas guru bukan seperti membina bangunan / jalan raya TETAPI Membina insan dan insan ini mempunyai keperluan yang tertentu.
 • 15.
 • 16. KOMPETENSI PENGAJARAN & PENGAJARAN Kompetensi/kecekapan P&P merangkumi pengetahuan dan kemahiran guru dalam mendidik murid. Antara jenis pengetahuan termasuklah :  pengetahuan am, pengetahuan ikhtisas sebagai guru & pengetahuan tentang KBSR. Antara jenis kemahiran termasuklah :  kemahiran pedagogi & penggunaan TMK dalam pendidikan
 • 17. Sebelum seseorang guru mula melaksanakan pengajaran, mereka perlu memahami :  Objektif-objektif, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan kaedah penilaian dalam kurikulum tersebut. Perlu sentiasa berusaha mempelajari perkara-perkara baharu misalnya :  Membaca, menghadiri seminar atau bengkel berkaitan subjek yang diajar, agar pengajarannya kekal relevan.
 • 18. Guru perlu memahami konsep, prinsip & struktur subjek yang diajar dengan mendalam.  Guru yang memahami isi kandungan subjeknya dengan baik, mampu memberikan pelbagai contoh & mengaitkan dengan kehidupan harian.  Pengetahuan itu membolehkan guru menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan sesuai untuk murid.
 • 19.  Guru yang berpengetahuan tentang subjeknya akan mengetahui topik mana sukar dan memerlukan masa lebih serta perlu dijelaskan menggunakan dengan contoh & ilustrasi.  Membantu guru menyampaikan topik dalam bentuk yang jelas mengikut penyusunan idea yang sistematik dan kadar yang sesuai difahami oleh murid. Cth : ilustrasi & alat bantu mengajar Membantu menjelaskan sesuatu idea dengan tepat & memudahkan murid terima sesuatu konsep yang diajar.
 • 20. Kemahiran memilih strategi dan kaedah, memberikan peluang guru mempelbagaikan penyampaian bersesuaian dengan : • Keperluan murid • Tahap pencapaian murid • Perbezaan di kalangan murid Guru efektif mengambil kira gaya pembelajaran yang berbeza dalam kalangan muridnya.
 • 21. Murid mempunyai tempoh penumpuan yang pendek. Keupayaan mewujudkan pelbagai rangsangan dapat memberi peluang murid menggunakan pelbagai deria: Misalnya : • Penglihatan • Pendengaran • Kinestetik • Menimbulkan minat • Mengekalkan perhatian
 • 22. Guru perlu mahir menggunakan teknik penyoalan.  Soalan yang tepat, ringkas & berfokus dapat mencungkil idea serta memperkembangkan daya pemikiran murid.  Membantu guru untuk mengetahui tahap pengetahuan sedia ada dan sama ada murid telah memahami satu- satu konsep.
 • 23. Kemahiran penilaian membantu guru mengetahui jika hasil pembelajaran telah dicapai.  Boleh menggunakan bentuk penilaian formal/tidak formal untuk penilaian yang berterusan.  Keputusan membantu guru, dalam perancangan untuk pengajaran berikutnya.  Membantu guru mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan dan murid yang boleh diberikan aktiviti pengayaan.
 • 24. Menurut Kounin (1970), kemahiran guru yang perlu ada untuk pengurusan bilik darjah dengan berkesan iaitu : Guru mengamalkan sikap peka tentang semua tingkah laku murid di dalam kelas. Cth : semasa menerangkan atau menulis sesuatu pada papan putih, guru akan sentiasa memerhati murid dan tidak membelakangkan mereka.
 • 25. Guru perlu mempunyai kemahiran melakukan lebih daripada 1 perkara pada masa yang sama. Cth : jika ada murid bercakap semasa guru menerangkan sesuatu, guru boleh menghampiri dan berdiri di tepi meja & meneruskan penerangan tanpa mengganggu proses pembelajaran.
 • 26. Kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar & transisi dari 1 aktiviti ke aktiviti yang lain berlangsung tanpa gangguan. Cth : jika ada salah laku kecil semasa guru mengajar, guru boleh berhenti sejenak, menegur dan kemudian meneruskan pengajaran.
 • 27. Guru boleh menggunakan kemahiran pedagogi untuk menerapkan nilai-nilai. Cth : Apabila guru menggunakan teknik perbincangan, maka murid secara tidak langsung akan : • Bekerjasama • Belajar mendengar • Menerima pandangan orang lain
 • 28.  Guru boleh merangka aktiviti yang memberi peluang murid untuk membina pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengetahuan sedia ada.  Peranan guru hanya sebagai fasilitator.
 • 29.
 • 30. PENGHAYATAN & AMALAN NILAI  Profesion keguruan tertakluk kepada Kod Etika Keguruan.  Kod ini disediakan dalam bentuk ikrar & bertujuan meningkatkan mutu profesion keguruan.  Menyatakan nilai & tingkah laku yang diterima.  Sebagai profesional, guru perlu patuh kepada peraturan yang ditetapkan untuk mereka iaitu Kod Etika Profesion Keguruan.
 • 31. 5 Prinsip Dalam Kod Etika Keguruan 1. Tanggungjawab terhadap murid. 2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa. 3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan 5 PRINSIP
 • 32. Falsafah Pendidikan Guru merupakan panduan kepada guru-guru tentang ciri-ciri kualiti yang ingin dibentuk. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
 • 33. FPG mentafsirkan guru sebagai egen perubahan untuk mendidik & menghasilkan generasi akan datang. • Generasi yang bertanggungjawab merealisasikan tujuan dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Wawasan 2020. • Cth: Guru perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, terutamanya dalam Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). • Agar dapat bergerak seiring dengan perubahan dalam pengajaran di dalam kelas. FPK WAWASAN 2020
 • 34. FPG juga menekankan guru bertanggungjawab dan berkewajipan dalam melaksanakan tugas mereka. • Sebagai guru yang progresif & saintifik, guru harus memajukan & memperkayakan diri dengan menambah ilmu. (pembacaan, hadiri kursus, lanjut pelajaran) • Dengan itu, guru akan sentiasa menyedari perkembangan baharu & dapat memainkan peranan sebagai seorang yang inovatif.
 • 35. Guru juga tertakluk kepada amalan nilai : Penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, bersedia menolong pada setiap masa & patuh etika profesion keguruan. Guru yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai seperti yang dituntut oleh profesion keguruan, MENJADI Role model kepada murid, sekolah dan masyarakat di tempat mereka berkhidmat.
 • 36.