Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Collectiewijzer 2.0 - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

245 views

Published on

Spreker: David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Collectiewijzer 2.0 - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

 1. 1. Collectiewijzer 2.0 David Coppoolse, stafmedewerker Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 8 mei 2017 v1.1 – 2017-05-05
 2. 2. Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  Eerste uitgebreide veldtekening van instellingen met bibliothecair erfgoed (2006-2007)  177 instellingen  291 (deel)collecties 2017-05-08 2
 3. 3. 2017-05-08 3
 4. 4. 2017-05-08 4
 5. 5. Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  Gegevens uit 2007  update nodig  divers van kwaliteit en detailniveau, gedateerd  nieuwe soorten informatie aan de orde  Ontsluiting uit 2010  upgrade nodig  collectiewijzer.be  gericht op publicatie, niet beheersvriendelijk Verbeterproject in 2017-2018 2017-05-08 5
 6. 6. Verbeterproject 2017-2018  Acties  Herbouwen infrastructuur  Ontwikkelen plan van aanpak voor data-update  Uitvoeren data-update i.s.m. de sector  Middelen  WerkingssubsidieVEB (via actieplannen)  Pilootproject Waardering  SubsidieVlaamse overheid 2017 + 2018  Toekenning bepaalt mee de snelheid van het project 2017-05-08 6
 7. 7. Datamodel 2.0  Nu: platte fichebak van collectiebeschrijvingen  met beperkt aantal deelcollecties (herkomst/materiaal)  Straks: gelaagde, verfijnde structuur  instellingsgegevens (nu inVlabidoc)  (deel)collectiebeschrijvingen (op basis van )  collectieprofielen  ‘aandachtsgebieden’ binnen de collectie  volgens in de instelling gangbare onderverdeling  historisch en actueel acquisitiebeleid  Inhoudelijke ontsluiting via trefwoorden 2017-05-08 7
 8. 8. Datamodel 2.0 2017-05-08 8 Instelling Collectiebeschrijving Deelcollectie A Deelcollectie B Deelcollectie B1 Collectie(vormings)profiel Aandachtsgebied 1 Aandachtsgebied 2 Aandachtsgebied 3 Aandachtsgebied 3a Aandachtsgebied 3b
 9. 9. Databeheer 2.0  Onderscheid publieke/interne gegevens  Rechtstreeks updaten/toevoegen collectiebeschrijvingen/profielen door erfgoedbeheerders  Import beschrijvingen uit andere systemen  Opendata-oplossingen faciliteren 2017-05-08 9
 10. 10. Interface 2.0  Portaalsite collecties van erfgoedbibliotheken  Aantrekkelijke layout  ‘Profielpagina’s’ per instelling  Instellingsbeschrijving  Collectieprofiel  (Deel)collectiebeschrijvingen  Berichten (via webfeed/sociale media)  Topstukken en exemplarische werken (fase 2)  Uitgebreide zoekmogelijkheden  Toeleiden naar digitale en analoge collecties 2017-05-08 10
 11. 11. Waarderen van collecties  Waarderen is het proces van  onderzoeken, begrijpen en articuleren  van verschillende erfgoedwaarden  op een rationele en gestructureerde wijze  samen met verschillende belanghebbenden (intern en extern)  behoud van culturele betekenis als uitgangspunt van erfgoedzorg 2017-05-08 11
 12. 12. Collectiewijzer en waardering  Waarderen omvat de vergelijking met ander erfgoed van hetzelfde type  Nood aan overzichten van deelcollecties die collection mapping toestaan  Vraagt inhoudelijk-thematische beschrijvingen  Waarderingsregister op (deel)collectieniveau 2017-05-08 12
 13. 13. Vlaamse subsidielijn  Vlaamse beleidsvisie: Een doordacht waarderingsbeleid is onontbeerlijk bij alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking  Maar: Er is te weinig ervaring met het begeleiden en het toepassen van systematische waardering van cultureel erfgoed  Dus: Subsidielijn voor pilootprojecten om  Impuls te geven aan waarderingspraktijk  Kennis en expertise op te bouwen 2017-05-05 13
 14. 14. PilootprojectWaarderingVEB 1. Beter in kaart brengen van de collecties via Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 2. Ontwikkeling praktische methode en tools voor waardering (deel)collecties van bibliotheken 3. Piloottrajecten waardering (deel)collecties met geïnteresseerde bibliotheken 2017-05-08 14 Onderdeel Begindatum Einddatum 2017 2019 K1K4 1 2018-09-302017-04-01FASE 1 2 2018-09-302017-04-011. Kennisverzameling Collecties 2019-06-302018-10-013b. Piloottrajecten – Realisatie & Nazorg 2018 K2K3 K4 K3K1 K2 K3K2 2018-06-302017-04-012a. Methodologie & Toolbox v13 2019-09-302018-10-01FASE 2 2018-09-302018-04-013a. Piloottrajecten – Definitie & Voorbereiding 5 4 2019-09-302019-04-012b. Methodologie & Toolbox v27 6
 15. 15. Participatie sector (Beter) beschrijven van (deel)collecties en opstellen van collectieprofielen Waarderen van erfgoedbibliotheekcollecties Methode Toolbox Opleiding Coaching Collegagroep 2017-05-08 15 Projectmedewerker
 16. 16. Voordelen voor de sector  Verhoogde zichtbaarheid van de erfgoedcollecties en de sector van de erfgoedbibliotheken  Vindbaarheid relevante digitale en analoge collecties voor (onder)zoekers verbeterd  Identificatie van soortgelijke collecties door erfgoedbeheerders mogelijk  (Gecoördineerd) collectiebeleid, herbestemming  Waarderen van collecties  Betere prioritering bij erfgoedbeheer (waardering)  Mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens (o.a. open data) 2017-05-08 16

×