Successfully reported this slideshow.

20090301 Presentatie Bibdag Winob Bb

713 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20090301 Presentatie Bibdag Winob Bb

 1. 1. Doelstellingen & oplossing van de provinciale bibliotheeksystemen Potentiële innovatie Bart Beuten Interprovinciaal coördinator Streekgericht bibliotheekbeleid [email_address]
 2. 2. Enkele vaststellingen Nieuwe context voor bibliotheekwerk: verschuivend gebruikers- en belevingsgedrag, nieuwe generatie van digital natives, nieuwe (grote) spelers, snel evoluerende technologieën, enz. PBS platform is geschikt instrument voor verdere innovatie, schaalvergroting en rationalisering van het bibliotheekwerk Huidige leveranciers nemen een eerder afwachtende houding aan t.a.v. de noodzakelijke innovatie van systemen en softwares
 3. 3. Enkele vaststellingen Door de vele arbeidsintensieve aansluitingen van nieuwe bibliotheken, had de provincie minder ruimte voor onderzoek en ontwikkeling van het PBS Binnen afzienbare tijd, kantelmoment verwacht
 4. 4. Studieopdracht <ul><li>In kaart brengen van mogelijke innovaties van de PBS’en: </li></ul><ul><ul><li>uittekenen van diverse ontwikkelingstrajecten </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbevelen van prioriteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>in kaart brengen van randvoorwaarden (technisch, HR, organisatorisch, enz.) </li></ul></ul><ul><li>Studieopdracht uitgevoerd door Deloitte Consulting en SMIT onderzoekscel (VUB) </li></ul><ul><li>Conclusies van studie zijn uitvoerig doorgenomen met de PBS verantwoordelijken en goedgekeurd door gedeputeerden cultuur ; = draaiboek voor verdere innovatie PBS’en </li></ul>
 5. 5. Aanbevelingen back-office Ondersteunen uitbouw zelfbedieningbalies en andere RFID toepassingen E-procurement , online aankoopbeleid (door koppeling met externe partners) Koppeling bibliotheekdata met GIS toepassingen Bibliomining , geavanceerde analyse van bibliotheek- en gebruikersgegevens PBS dashboard , interactief beheer en ontsluiting van managementsdata en beheersstatistieken Integratie van SMS services Verdere automatisering van PBS helpdesk Verdere rationaliseren van back-office processen als catalografie en collectiebeheer door nauwere samenwerking met OpenVlacc
 6. 6. Opvolging aanbevelingen Aanbrengen prioriteiten binnen de lijst van mogelijke innovaties afhankelijk van de behoeften van de lokale bibliotheken, alsook van de accenten en voorgeschiedenis van elke provincie Onderwerp van interprovinciale samenwerking Creëren van ruimte en specifieke expertise binnen de PBS organisaties om deze uitdagingen aan te pakken Continuëren operationele werking PBS vergt heel wat middelen en inspanningen
 7. 7. Aanbevelingen front-office Integreren van digileen toepassingen en digitale content in zoekomgeving PBS Optimaliseren look-and-feel en functionaliteit zoekomgeving Investeren in verrijking van de catalogusgegevens Verhogen webpresence bibliotheekcollecties Ontwikkelen platformen voor interactiviteit en participatie van de (bibliotheek)gebruiker ( Web 2.0 )
 8. 8. Opvolging aanbevelingen Het substantieel verhogen van de (kosten)efficiëntie, het gebruikerscomfort en de innovatiekracht door verdere schaalvergroting en nauwe samenwerking tussen provincies, Vlaamse overheid en Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerkingsproject “ Bibliotheekportalen ” in voorbereiding Nog onderwerp van verdere besprekingen , consultaties en bestuurlijk overleg ; Is richtinggevend, maar niet definitief Intensie tot nauwere samenwerking is door alle betrokken overheden expliciet uitgesproken
 9. 9. een gemeenschappelijke zoekomgeving Bibliotheekportalen
 10. 10. <ul><li>1 transparante zoek- en service omgeving (digitale) collecties openbare bibliotheken </li></ul><ul><li>individualiteit, herkenbaarheid en bruikbaarheid op alle niveaus accentueren </li></ul><ul><li>dynamische koppelingen tussen Open Vlacc en PBS-bibliotheeksystemen </li></ul><ul><li>verhogen (kosten-) efficiëntie , gebruikscomfort en innovatiekracht </li></ul><ul><li>creatie van diverse bibliotheekportalen </li></ul>Doelstellingen & oplossing
 11. 11. 4 presentatieniveaus vele vertrekpunten
 12. 12. Zoekcontexten <ul><li>ik woon in Brugge </li></ul>ik ben onderzoeker we zoeken informatie over onze streek ik woon in Laakdal waar kan ik (dit) nog meer vinden?
 13. 13. Meerwaarden Publiek Bibliotheken enkele voorbeelden
 14. 14. <ul><li>Eigen vertrekpunt </li></ul>Meerwaarden publiek (1) Intuïtieve verfijn- én verbreedmogelijkheden
 15. 15. Meerwaarden publiek (2) <ul><li>Bezit en beschikbaarheid overal opvraagbaar </li></ul>
 16. 16. Meerwaarden publiek (3) <ul><li>Gedeelde interactiemogelijkheden </li></ul>mijn trefwoorden en recensies
 17. 17. Meerwaarden bibliotheek (1) <ul><li>Catalogus verrijking </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Collectie verrijking </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (2)
 19. 19. <ul><li>Catalogus mash-up </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (3) data uit bibliotheekbeheerssysteem data betrokken van andere omgevingen
 20. 20. <ul><li>Toegevoegde zoeklogica </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (4) Toegevoegde presentatielogica
 21. 21. Werkend model http://search.prairiecat.info niveau provincie Eigen URL Eigen banner Eigen set “branches” http://search.prairiecat.info/?c_library=JPBB niveau gemeente
 22. 22. Doorkijk op data <ul><li>Welke gegevens van een ander zoekniveau wil ik tonen in mijn zoekomgeving? </li></ul><ul><li>Welke gegevens uit mijn zoekomgeving worden doorgestuurd naar een ander zoekniveau ? </li></ul><ul><li>Welke gegevens wil ik alleen in mijn zoekomgeving? </li></ul>efficiëntie , gebruikscomfort en innovatiekracht

×