Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20090929 Presentatie Ovinob

930 views

Published on

definitieve versie

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

20090929 Presentatie Ovinob

 1. 1. Doelstellingen & oplossing Bibliotheekportalen OVINOB jaarvergadering, Nazareth 29 september 2009 Samenwerkingsproject
 2. 2. Nieuwe context voor bibliotheek Google generation (digital natives) zal mee het toekomstbeeld van de openbare bibliotheken vormgeven Nieuw belevingsgedrag van gebruiker: product is niet meer voldoende, maar moet kaderen in een brede beleving Nieuw zoekgedrag van de gebruiker: 89% van de studenten begint zoektocht bij online zoekmachines (vs. 2% in bibliotheekcatalogus)
 3. 3. Nieuwe context voor bibliotheek Concurrentiepositie openbare bibliotheek: veel nieuwe (grote) spelers, snel evoluerende technologieën, hypes en trends, grote budgetten (bijv. omzet Google 2008: $21,8 miljard), web 2.0, web 3.0, enz.
 4. 4. Sense of urgency <ul><li>Kan de bibliotheek succesvol met deze uitdagingen omgaan? </li></ul><ul><li>“ It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change.” (Charles Darwin) </li></ul><ul><li>Optimisme, maar dringend nood aan: </li></ul><ul><li>Strategische krachtenbundeling (beleid, middelen) </li></ul><ul><li>Bibliotheek brengen waar de gebruiker is </li></ul><ul><li>Kwaliteit, toegankelijkheid en lokale verankering als Unique Selling Propositions </li></ul><ul><li>Opleiding bibliotheekpersoneel </li></ul><ul><li>Concentratie op maatschappelijke noden </li></ul>
 5. 5. Heroriëntatie PBS project Voor noodzakelijke verdere innovatie en schaalvergroting is PBS een geschikt platform Eerste jaren PBS project: arbeidsintensieve aansluitingen
 6. 6. Studieopdracht <ul><li>Geplande verschuiving naar onderzoek en ontwikkeling, innovatie, functionele verbreding, kwaliteitsverhoging </li></ul><ul><li>In kaart brengen van mogelijke innovaties van de PBS’en: </li></ul><ul><ul><li>uittekenen van diverse ontwikkelingstrajecten </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbevelen van prioriteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>in kaart brengen van randvoorwaarden (technisch, HR, organisatorisch, enz.) </li></ul></ul><ul><li>Studieopdracht uitgevoerd door Deloitte Consulting en SMIT onderzoekscel (VUB) </li></ul><ul><li>De conclusies van de studie vormen het draaiboek voor de verdere innovatie van de PBS’en </li></ul>
 7. 7. Aanbevelingen back-office Ondersteunen uitbouw zelfbedieningbalies en andere RFID toepassingen E-procurement , online aankoopbeleid (door koppeling met externe partners) Koppeling bibliotheekdata met GIS toepassingen Bibliomining , geavanceerde analyse van bibliotheek- en gebruikersgegevens PBS dashboard , interactief beheer en ontsluiting van managementsdata en beheersstatistieken Integratie van SMS services Verdere rationaliseren van back-office processen als catalografie en collectiebeheer door nauwere samenwerking met OpenVlacc
 8. 8. Aanbevelingen front-office Integreren van digitale content in zoekomgeving PBS Optimaliseren look-and-feel en functionaliteit zoekomgeving Investeren in verrijking van de catalogusgegevens Verhogen webpresence bibliotheekcollecties Ontwikkelen platformen voor interactiviteit en participatie van de (bibliotheek)gebruiker ( Web 2.0 ) Verhogen van (kosten)efficiëntie, gebruikerscomfort en innovatiekracht door verdere schaalvergroting en nauwe interbestuurlijke samenwerking
 9. 9. Interbestuurlijk project van de Vlaamse overheid, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Doelstelling : één transparante zoek- en dienstenomgeving voor de (digitale) collecties openbare bibliotheken met herkenbaarheid voor alle betrokken niveaus Samenwerkingsproject Bibliotheekportalen
 10. 10. <ul><li>Politieke besluitvorming afgerond begin 2009 </li></ul><ul><li>Planning: 2009-2012 </li></ul><ul><li>Projectmanager: Rosemie Callewaert </li></ul><ul><li>Verderbouwen op bestaande ervaringen , best practices: </li></ul><ul><li>zoeken.bibliotheek.be als labo-omgeving </li></ul><ul><li>realisaties OB Gent en OB Brugge (pioniers en Vlacc invoerders) </li></ul><ul><li>strategisch ontwikkelingsproject voor Medialab nv </li></ul><ul><li>Pilootprojecten : Antwerpen (2009), West-Vlaanderen (2010) en OB Gent en OB Brugge </li></ul><ul><li>Evaluatiemoment zomer 2010 </li></ul><ul><li>Aansluiting andere provincies vanaf najaar 2010 </li></ul>Enkele kengegevens
 11. 11. Centraal mechanisme Dynamische koppelingen tussen Open Vlacc, provinciale bibliotheeksystemen en andere systemen en bronnen (bijv. Google) Centraal mechanisme
 12. 12. Provincialebronnen Architectuur 1
 13. 13. Architectuur 2
 14. 14. 4 presentatieniveaus vele vertrekpunten
 15. 15. zoekcontexten ik woon in Brugge ik ben onderzoeker we zoeken informatie over onze streek ik woon in Laakdal waar kan ik (dit) nog meer vinden? ik zoek hier
 16. 16. Meerwaarden Publiek Bibliotheken enkele voorbeelden
 17. 17. <ul><li>Eigen vertrekpunt </li></ul>Meerwaarden publiek (1) Intuïtieve verfijn- én verbreedmogelijkheden
 18. 18. Meerwaarden publiek (2) <ul><li>Bezit en beschikbaarheid overal opvraagbaar </li></ul>
 19. 19. Meerwaarden publiek (3) <ul><li>Gedeelde interactiemogelijkheden </li></ul>mijn trefwoorden en recensies
 20. 20. Meerwaarden bibliotheek (1) <ul><li>Catalogus verrijking </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Collectie verrijking </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (2)
 22. 22. <ul><li>Catalogus mash-up </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (3) data uit bibliotheekbeheerssysteem data betrokken van andere omgevingen
 23. 23. <ul><li>Toegevoegde zoeklogica </li></ul>Meerwaarden bibliotheek (4) Toegevoegde presentatielogica
 24. 24. Werkend model http://search.prairiecat.info niveau provincie Eigen URL Eigen banner Eigen set “branches” http://search.prairiecat.info/?c_library=JPBB niveau gemeente
 25. 25. http://geapbib003.cipal.be/desktop/desktopbonh/ Praktijkvoorbeeld
 26. 26. Doorkijk op data <ul><li>Welke gegevens van een ander zoekniveau wil ik tonen in mijn zoekomgeving? </li></ul><ul><li>Welke gegevens uit mijn zoekomgeving worden doorgestuurd naar een ander zoekniveau ? </li></ul><ul><li>Welke gegevens wil ik alleen in mijn zoekomgeving? </li></ul>efficiëntie , gebruikscomfort en innovatiekracht
 27. 27. pilootproject <ul><li>Zoeken.bibliotheek.be verder uitbouwen </li></ul><ul><li>Platformdiensten Bibliotheekportalen </li></ul><ul><li>Piloten : Provincie Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, OB Gent en OB Brugge </li></ul>1 augustus 2009 - 1 augustus 2010
 28. 28. Meer info Bart Beuten Interprovinciaal coördinator Streekgericht bibliotheekbeleid [email_address] Jan Braeckman Directeur Bibnet [email_address]

×