Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GovPub - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

653 views

Published on

Sprekers: Jeroen Walterus en Annemie Vanthienen (FARO)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GovPub - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

 1. 1. GovPub Seriële overheidspublicaties Overlegplatform erfgoedbibliotheken Brussel, 14 november 2018 Jeroen Walterus & Annemie Vanthienen
 2. 2. Inleiding  GovPub is initiatief van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2015-)  Aanleiding:  omvangrijke gedrukte overheidspublicaties vs tekort aan beschikbare depotruimte in (overheids)archieven en erfgoedbibliotheken  Nood aan overleg selectie en afvoer met het oog op langetermijnwaring waardevol cultureel erfgoed  Focus: seriële publicaties van de parlementen (federaal en Vlaams) en provinciebesturen  Staatsblad, Bestuursmemoriaal provincies, ‘Handelingen’, enz.  Ambitie:  Het bezit van gedrukte seriële overheidspublicaties verder in kaart brengen  Afspraken maken over depothouderschap  Status:  12 deelnemende instellingen  103 titels
 3. 3. Instellingen GovPub  Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers  Archief Senaat  Archief Vlaams Parlement  Archief Provincie Vlaams-Brabant  Archief Provincie West-Vlaanderen  Intergemeentelijke archiefdienst Land van Dendermonde  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  Koninklijke Bibliotheek van België  Universiteitsbibliotheek Antwerpen  Universiteitsbibliotheek Gent  Universiteitsbibliotheek Leuven Op termijn uitbreiding naar andere regionale archiefdiensten.
 4. 4. Hoe werkt GovPub?  Brocade depottoepassing (zie ook BioDing)  Basis: spreadsheets  Metadata: originele invoer  FARO heeft regierol en zorgt voor de opbouw van het corpus en de metadatering  Partners registreren hun bezit  Partners regelen onderling de transities
 5. 5. Stand van zaken en demo  Publieke zoekomgeving: https://anet.be/opac/opacgovpub
 6. 6.  Depottoepassing: https://anet.be/desktop/govpub (login vereist)
 7. 7.  Depottoepassing: https://anet.be/desktop/govpub (login vereist)
 8. 8.  Depottoepassing: https://anet.be/desktop/govpub (login vereist)
 9. 9. Perspectief toekomst  GovPub is work in progress  Stapsgewijze uitbreiding titels  Uitbreiding naar registratie van lokale holdings in GovPub door regionale / intergemeentelijke archieven (eventuele rol die erfgoedcellen kunnen opnemen) Meer info: bart.denil@faro.be (projectbeheer) annemie.vanthienen@faro.be (beheer databanktoepassing)

×