Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20070913 Vanhee Van Hooland

935 views

Published on

Digitaliseringsproject in het KMMA

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

20070913 Vanhee Van Hooland

 1. 1. De ondraaglijke lichtheid van digitaliseringsprojecten Seth van Hooland, ULB Hein Vanhee, KMMA
 2. 2. Doel <ul><li>Instelling </li></ul><ul><li>Voorstelling concrete casus </li></ul><ul><li>Nood aan rationalisering </li></ul><ul><li>Onderzoek, conclusies, aanbevelingen </li></ul>
 3. 3. Instelling <ul><li>Museum </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire onderzoeksinstelling </li></ul><ul><li>Federaal </li></ul><ul><li>Renovatie </li></ul>
 4. 4. Casus <ul><li>Informatisering & digitalisering: verschillende niveaus, verschillende snelheden </li></ul><ul><li>Remmende voorsprong vanwege vroege informatiseringsprojecten </li></ul>
 5. 5. Casus <ul><li>Culturele Antropologie & Geschiedenis: ontwikkeling centrale collectiedatabank (2004-) </li></ul><ul><li>Van eenvoudig instrument voor standplaatsregistratie tot gebruiksvriendelijke online catalogus </li></ul><ul><li>Onderzoek & verspreiding van kennis </li></ul><ul><li>Meertaligheid </li></ul>
 6. 6. Ontwikkeling <ul><li>- Vertrekpunt: </li></ul><ul><ul><li>Objecten etno & etnomus: 145.000 records in diverse bestanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto's etno: 8.000 records </li></ul></ul><ul><ul><li>Geschiedenis: ca. 6.000 records in diverse bestanden </li></ul></ul><ul><li>- Nood aan eerste standaardisering </li></ul><ul><li>- Migratie naar centrale databank </li></ul><ul><li>- Ontwikkeling van thesaurus </li></ul><ul><li>- Digitalisering van beeldmateriaal </li></ul>
 7. 7. Etnografische collectie <ul><li>- Eerste standaardisering: </li></ul><ul><ul><li>* inventarisnummers </li></ul></ul><ul><ul><li>* typologie – 2004: 8.602 unieke voorkomens </li></ul></ul><ul><ul><li>* etnische terminlogie – 2004: 4.424 unieke voorkomens </li></ul></ul><ul><ul><li>* geografische terminlogie (regio) – 2004: 2.727 unieke voorkomens </li></ul></ul><ul><ul><li>* standplaatsen </li></ul></ul>
 8. 8. Etnografische collectie <ul><li>- Vertrekpunt was eenvoudig instrument voor standplaatsregistratie </li></ul><ul><li>Typologie : grote diversiteit in wijze van benoemen van objecten, op basis van vorm (vormelijke gelijkenis), materiaal, iconografie, etc. </li></ul>
 9. 9. Etnografische collectie <ul><li>- Vertrekpunt was eenvoudig instrument voor standplaatsregistratie </li></ul>
 10. 10. Etnografische collectie <ul><li>- Vertrekpunt was eenvoudig instrument voor standplaatsregistratie </li></ul><ul><li>Etnische terminologie: geen standaardisering </li></ul>
 11. 11. Etnografische collectie <ul><li>- Nood aan eerste standaardisering… </li></ul><ul><li>- Migratie naar centrale databank (mapping) </li></ul><ul><li>- Ontwikkeling van thesaurus </li></ul><ul><ul><li>praktisch </li></ul></ul><ul><ul><li>theoretisch </li></ul></ul><ul><li>- Digitalisering van </li></ul><ul><li>beeldmateriaal </li></ul>
 12. 12. Finaliteit <ul><li>- Catalogus voor objecten en foto’s, systematisch en coherent </li></ul><ul><li>- Instrument voor onderzoek </li></ul><ul><li>- Gebruiksvriendelijk voor breder publiek </li></ul><ul><li>- Online databank met educatieve meerwaarde </li></ul><ul><li>- Gevolgen voor interne organisatie </li></ul>
 13. 13. Bredere context van het rapport <ul><li>Online aanwezigheid van een culturele instelling is een basisvereiste </li></ul><ul><li>Google-generatie verwacht full-text en hoge resolutie content </li></ul><ul><li>Nood aan pragmatiek, ook bij publiek en subsidiegever </li></ul><ul><li>Noodzaak van een lange termijn visie en strategie </li></ul><ul><li>Aanpak rapport: interviews, interne documentatie, berekenen loonkosten en databank gebruik </li></ul>
 14. 14. Conclusies representatief voor de sector <ul><li>Specificiteit van historisch-wetenschappelijke collecties </li></ul><ul><li>Projectmatig karakter van de informatisering </li></ul><ul><li>Accountability </li></ul><ul><li>Kennis inzake de afnemers van de informatie </li></ul><ul><li>Statuut collectieregistratie </li></ul>
 15. 15. Aanbevelingen op korte termijn <ul><li>In dienst nemen van documentalisten </li></ul><ul><li>Organiseren van maandelijkse interne presentaties </li></ul><ul><li>Valoriseren collectiebeleid binnen wetenschappelijk curriculum </li></ul><ul><li>Outsourcen puur technische prestaties </li></ul><ul><li>Stagiairs informatiewetenschappen opnemen </li></ul>
 16. 16. Aanbevelingen op lange termijn <ul><li>Voorzien van een intermediair tussen collectieverantwoordelijken en informatici </li></ul><ul><li>In kaart brengen van de afnemers van informatie </li></ul><ul><li>Uitwerken en doordrukken van één centrale politiek inzake digitalisering </li></ul>

×