Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Richard Phillips

1,572 views

Published on

Bibliotheeksystemen integreren in administratieve processen

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Richard Phillips

 1. 1. Bibliotheeksystemen integreren administratieve processen Richard Philips (richard.philips@ua.ac.be)
 2. 2. Inleiding <ul><li>Bibliotheekwerk </li></ul><ul><ul><li>Verschillende lagen: de aandacht wordt gemeten naar de afstand tot de lezer (de eindgebruiker) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektronische eindgebruikersdiensten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Front-office: baliewerk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Back-office: acquisitie en catalografie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>… Interne administratie (=VOORWERP VAN DEZE PRESENTATIE) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Motivatie <ul><li>Samenloop van omstandigheden </li></ul><ul><ul><li>Eenmaking Universiteit Antwerpen, eenmaking van de bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouw van een nieuwe bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verhuis van allerlei collecties </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe leiding van de bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Status van Brocade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klassieke bibliotheekuitdagingen aangepakt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe actieterreinen </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Troeven <ul><li>Aandacht voor meta informatie </li></ul><ul><li>Identificatie en authenticatiemodel voor personeel </li></ul><ul><ul><li>Geavanceerd systeem gebaseerd op rollen en toegangsloten </li></ul></ul><ul><li>Bibliotheekplatform dat zich leent tot diverse ICT-activiteiten </li></ul>
 5. 5. Te nemen hindernissen <ul><li>Inspanningen moeten passen in de ontwikkelprioriteiten </li></ul><ul><li>ICT initiatieven van de ouder-organisatie </li></ul><ul><ul><li>Op het eerste zich gelijklopende initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Veelal gebaseerd op “personen” en niet op “rollen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Traditioneel en weinig klantvriendelijk georiënteerd </li></ul></ul>
 6. 6. Enkele realisaties <ul><li>Takenkalender </li></ul><ul><ul><li>Beheer van menselijke “resources” </li></ul></ul><ul><li>Documentbeheer </li></ul><ul><ul><li>Waar naartoe moet de talloze elektronische documenten </li></ul></ul>
 7. 7. Takenkalender (I) <ul><li>Taken </li></ul><ul><ul><li>Periodiek van aard </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekering van de dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeszaaldiensten, permanentie voor het automatiseringsteam </li></ul></ul>
 8. 8. Takenkalender (II) <ul><li>De oplossing </li></ul><ul><ul><li>“Rollen” of personen worden geassocieerd met de diverse taken </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op een model van collegialiteit: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taken “te koop” stellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taken “kopen” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Taakplanning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recente ontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Billijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Houdt rekening met het statuut </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Documentbeheer (I) <ul><li>Probleem </li></ul><ul><ul><li>In UA: zo’n 60.000 elektronische documenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Word, Excel, PDF documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diverse versies </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid vanaf fileserver </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Echter: beschikbaarheid op het Internet (ook voor schrijfaccess) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Documentbeheer (II) <ul><li>Oplossing </li></ul><ul><ul><li>Gebruik van WebDAV server </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dezelfde machine als deze voor de klassieke bibliotheekomgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beveiligde toegang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gebaseerd op “rollen”: beheerd door bibliotheektoepassing </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Technisch: SSL </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Constant “bewaakt” door software </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Overal te raadplegen via het Web </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Office toepassingen kunnen rechtstreeks aanpassingen aanbrengen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coherente directory structuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Automatische conversie naar PDF en TXT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PDF: “Read-only access” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>TXT: “Full-text search” </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Documentbeheer (III) <ul><li>Beveiliging </li></ul><ul><ul><li>Backup (toepassing van het bibliotheeksysteem) naar 2 fysieke plaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Versie controle: gedurende de werkdag wordt er om de 15’ een ‘snapshot’ genomen van de documenten. Elke ‘snapshot’ blijft bestaan en kan terug worden geplaatst. (Gebaseerd op Subversion open source software) </li></ul></ul>
 12. 12. Documentbeheer (IV) <ul><li>Ontsluiting via de folderstructuur </li></ul><ul><li>Ontsluiting via de DocStore </li></ul><ul><ul><li>Vgl. met de Windows pseudo folders (Mijn documenten, mijn muziek, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taakgeorienteerde structuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geschikte naamgevingen gebaseerd op meta data </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan documenten verwerken die zich fysiek in de WebDAV omgeving bevinden of documenten elders op het Internet </li></ul></ul></ul><ul><li>“ Full-text” search </li></ul>
 13. 13. Toekomst <ul><li>Nog te ontginnen terreinen </li></ul><ul><ul><li>Agenda beheer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerste stappen: nieuwsbrieven en “Google calendar” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geavanceerd zoeken op document </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Full text” + meta informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kennismanagement in onze bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Kennismanagement in Openbare Bibliotheken” – Karolien Selhorst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Een Wiki voor historisch-bibliografische naslagwerken” – Karen Janssens </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Einde

×