E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012

 1. 1. Erfgoed  &  Loca-e   Presenta-e  –  Convent  RHC’s     Marco  de  Niet  &  Ralph  Stuyver   S-ch-ng  Digitaal  Erfgoed  Nederland     15  november  2012  
 2. 2. Loca-e…   •  Belangrijk  voor  beschrijving  én  ontslui-ng  van   cultureel  erfgoed.     •  Varieert  van  bijv.  woonplaats  kunstenaar  tot   een  dossier  over  meerdere  eeuwen  van  één   loca-e  (bijv.  monument).     •  Vrijwel  geen  erfgoed  database  of  digitale   erfgoed  dienst  zonder  loca-egegevens.    
 3. 3. Dus  er  is  een  standaard?   •  Ja,  nee,  teveel,  te  generiek,  specialis-sch  en   complex,  ontbreekt  nog...   •  ‘GisGeo’:  geo-­‐standaarden  en  normen  voor   digitaliseren,  georefereren,  vectoriseren,   opslag,  uitwisseling  en  presenta-e.  (IMGeo,   INSPIRE,  PDOK,  OCG,  etc.)     •  ‘ErfGeo’:  geo-­‐standaarden  en  normen  voor   opslag,  uitwisseling  en  presenta-e  nog   worden  uitontwikkeld.  (IMKICH,  Europeana).  
 4. 4. Doel  E&L   •  Het  ontwikkelen  van  een  na-onale  digitale   infrastructuur  voor  het  vergroten,  verbreden,   betrekken  en  inspireren    van  de  gebruikers   van  digitale  erfgoedcollec-es  door:     – het  gestandaardiseerd  bundelen  van  het  aanbod   (tekst,  beeld,  kaartmateriaal,  audiovisueel   materiaal,  toepassingen,  etc.),       – de  nieuwe  mogelijkheden  door  deelnemers  te   laten  benu^en  die  (mobiele)  media  bieden  voor   loca-eve  digitale  informa-e.  
 5. 5. Het  project:  korte  terugblik     (2008-­‐2011)   Fase  A:  defini-efase   •  Gebruikersonderzoeken  en  marktscan  (Ithaka,  Marktscan,   dec.  2008;  Ithaka  Gebruiksonderzoek,  dec.  2009)   •  Verkenning  Cultureel  Erfgoed  &  Loca-e  (STAP,  dec.  2009)   •  Maatschappelijke  kosten-­‐baten  analyse  (SEO,  dec.  2009)   •  Resultaten  defini-efase  +  Business  canvasses  (STAP,   E&L  resultaten  defini-efase,  2011)   •  Projectaanvraag  Erfgoed  &  Loca-e  (STAP,  9  feb.  2011)  
 6. 6. Het  project:  ini-a-efase   (2012)   Project  uitgevoerd  door  DEN  in  opdracht  van  STAP:   •  Omgevingsscan  en  analyse   •  Uitwerking  governancestructuur   •  Installa-e  projectstructuur   •  Vooronderzoek  voor  aanbesteding   •  Onderzoek  merken  en  communica-e   •  Inrichten  kennisbank   •  Project  Ini-a-e  Document  (PID)  
 7. 7. Het  project:  ini-a-efase   (2012)   Stuurgroep:   •  Kees  Hendriks,  RCE   •  Charles  van  den  Heuvel,  Huygens  Ins-tuut/KNAW   •  Frank  Kresin,  Waag  Society   •  Thea  de  Roos-­‐van  Rooden,  Hoogheemraadschap  Rijnland   •  Stephan  Warnik,  Zuiderzeemuseum   Projec^eam:   •  Tine  van  Nierop,  DEN,  Projectmedewerker   •  Ralph  Stuyver,  DEN,  Projectmanager   •  Jessica  Endert,  DEN,  Projectassistent   •  Marco  de  Niet,  DEN,  SG  voorzi^er  
 8. 8. Het  project:  realisa-efase     (2013-­‐2015)   Beoogde  aanpak:   •  Bestuur  STAP:  eindverantwoordelijk   •  DEN:  uitvoerend   •  RCE:  exploitant  van  de  resultaten   •  Deelnemers:  dienstenontwikkeling,  content   aggrega-e,  netwerken   •  Alankelijk  van  goedkeuring  door  OCW/PRIMA  
 9. 9. Uitgangspunten  E&L   •  Hergebruik  of  opschaling  van  bestaande  ini-a-even   (toepassingen,  halffabricaten  en  infrastructuur)   •  Gedistribueerd  (vernetwerkt)  waar  het  kan,  centraal  (bijv.   aggrega-e  en  indexering)  waar  het  moet     •  Publiek-­‐private  samenwerking  s-muleren:  wat  door  de   markt  opgepakt  kan  worden  aan  de  markt  overlaten   •  Cultureel  ondernemerschap  s-muleren  en  faciliteren  van   bij  Nederlandse  digitaal  cultureel  erfgoedhouders   •  Groeimodel  rich-ng  open  content  en  open  data  (meer  dan   meta-­‐data)   •  Aanzet  tot  open  ontwikkeling  loca-eve  erfgoed  sonware,   (duurzaam  beheer,  open-­‐source  community,  etc.)  
 10. 10. Erfgoed  &  Loca-e  beoogt:   •  Duurzame  uitwisseling  te  verbeteren  tussen   historische  geo-­‐informa-e  onderling  (ErfGeo),   en  met  andere  geo-­‐informa-e  (GisGeo)   •  Gebruik  en  hergebruik  te  s-muleren  voor   erfgoedinstellingen,  crea-eve  industrie,   kennisinstellingen,  toerisme,  publiek…  
 11. 11. ‘GisGeo’  
 12. 12. ‘ErfGeo’  
 13. 13. ‘GisGeo’  &  ‘ErfGeo’   NA  –  Na-onaal  Archief   HISGIS  –  Historisch  GIS  Fryslân   WWW  –  WatWasWaar   KIT  –  Koninklijk  Ins-tuut  voor  de  tropen   HAN  –  Historische  atlas  Nijmegen   AB  –  Atlas  Brabant   AA  –  Atlas  Amsterdam   GE  –  Google  Earth   DR  –  David  Rumsey   DHM  –  Digital  Historical  Maps   LoC  –  Library  of  Congres   RMC  –  The  Rhyner  maps  collec-on   NYPL  –  New  York  public  library   ODL  –  Oxford  digital  library   TDL  –  Funs  digital  library  (london  atlas)   Terpstra,  R.  (2008).  Eindrapport  Digitalisering  en  Online  presenteren,  Universiteit  van  Utrecht,  niet  gepubliceerd   intern  rapport,  p.6.   Kennis              <<                  Soort  ins-tuut                      >>                Bron   Beeldbank                <<              Soort  systeem              >>                        GIS   HISGIS   GE   WWW   AA   HAN   DHM   AB   NA   DR   TDL   KIT   LoC   NYPL   RMC   ODL  
 14. 14. Producten  van  E&L   •  Een  basisinfrastructuur  voor  harves-ng,  indexering  en   teruglevering   •  Een  seman-sche  tussenlaag  voor  verrijking  en   contextualisering   •  Een  decentrale  dienstenplatorm  (tools,  API's,  marktplaats)   •  Mobiele  app(s)   •  Kennisbank  voor  ErfGeo   •  Koppelingen  met  en  tussen  andere  informa-esystemen   (totale  lijst  met  productkenmerken:  zie  eind  van  de  presenta-e)  
 15. 15. Archief  X   Biblio  Z  Museum  Y   Wikipedia   MijnAdres   Xwashier  ErfgoedAtlas   Carare-­‐nl   AtlasLeef.   …   Europeana   E&L   mobiApp   E&L  eindresultaten   LinkedOD   E&L   diensten  platorm   3c   seman-sche  laag     2 basis  infrastructuur     1 mobiTours   toolkit  (white  label)   3b  eMarktplaats   toolkit  (white  label)   3a   3d  Archief  X   website   Archief  X   mobiTour   WWWaar   4   management  en  kennis  producten  6.   DigColl-­‐nl  …   NUB   WWWie  4   4   (v25)  
 16. 16. E&L  biedt  deelnemers   •  De  mogelijkheid  om  na-onaal  kennis,  bereik,   par-cipa-e  en  valorisa-e  te  realiseren  m.b.t.  ruimtelijk   historisch  erfgoed  (ErfGeo)     •  Na-onale  infrastructuur  (index,  Api’s,  etc),   seman-sche  verrijkingen     •  Gebruik  van  E&L  datasets  (incl.  historische   cartografische  data  bijv.  WatWasWaar)     •  ErfGeo  kennisbank  (onderzoeken,  standaarden,  etc.)   •  Halffabricaten  (mobiele  apps,  ErfGeoViewer,   OpenSource  wiki  etc)   •  Deelnemers  gezocht!  (Sg,  Wg,  etc.)  
 17. 17. Nadere  info   •  Erfgoedenloca-e.nl  (blog)   – Deze  ppt  (extra:  lijst  alle  eindproducten)   – Uitvoeringsplan  2013-­‐2015  (concept)   – Onderzoek  ‘mobiele  tours  toolkits  voor   erfgoedinstellingen’   – Stuurgroep  notulen   •  Den.nl   – DE  Projectenbank:  www.den.nl/project/501/  
 18. 18. ?!  
 19. 19. 1.  Basis  infrastructuur   •  Een  harves-ng-­‐infrastructuur  van  metadata,  thumbnails  en  links   (vgl.  Digitale  Collec-e  NL,  DIMCOM,  Bibliotheek.nl);   •  Een  index  van  geharveste  en  gestandaardiseerde  informa-e  (vgl.   Digitale  Collec-e  NL,  DIMCOM,  Bibliotheek.nl);   •  Een  mechanisme  (API)  om  de  geindexeerde  informa-e  bruikbaar  te   maken  voor  instellingen  in  hun  dienstverlening;   •  Een  mechanisme  (API)  om  de  gestandaardiseerde  en  seman-sch   verrijkte  informa-e  terug  te  leveren  aan  de  erfgoedinstellingen;   •  Een  mechanisme  (API)  om  door  gebruikers  verrijkte  content  vast  te   leggen  (crowd  sourcing,  user  generated  content);   •  Centraal  backoffice  systeem  voor  beheer  en  onderhoud;   •  Ontsluiten  van  datasets  van  o.a.  het  Nederlands  Uitbureau,   Monumenten  en  stadsgezichten  (foto,  preview,  beschrijving).  
 20. 20. 2.  Seman-sche  laag   •  Kennissystemen  (thesauri  en  ontologieën  met   loca-eve  informa-e)  ten  behoeve  van   seman-sche  koppelingen  (vgl.  Erfgoedsuite,   CATCH+  thesaurus  repository);   •  Mechanisme  om  door  gebruikers  ingebrachte   kennis  vast  te  leggen  en  terug  te  leveren  aan   erfgoedinstellingen  en  andere  gebruikers.  
 21. 21. 3.  Decentrale  dienstenlaag   Diverse  apps  als  toegangsmechanismen  voor  eindgebruikers  (web   users)  tot  de  beschikbare  data.  Er  zijn  twee  soorten  apps:  webapps  (op   basis  van  API's)  en  na-ve  apps.  E&L  maakt  het  voor  crea-eve   bedrijven  en  andere  par-jen  mogelijk  nieuwe  apps,  websites  en   andere  digitale  producten  te  ontwikkelen  die  gebruik  maken  van  de   grote  hoeveelheden  gestandaardiseerde  erfgoedinforma-e.       Er  worden  twee  ‘toolkits’  opgeleverd:   •  3a.  eMarktplaats  toolkit  (white  label)     •  3b.  Mobiele  tours  toolkit  (white  label)     Er  worden  twee  apps  opgeleverd:   •  3c.  Dienstenplatorm    E&L   •  3d.  Mobiele  informa-e  app  E&L  
 22. 22. 3a.  eMarktplaats  toolkit  (white  label)   •  Stelt  instellingen  in  staat  om  hun  eigen  publiek  kennis  te  laten   nemen  van  hun  collec-e  op  basis  van  loca-e.  Instellingen  kunnen   het  eindproduct  voorzien  van  eigen  ‘branding’;   •  Standaard  userinterface  op  de  index  (laag-­‐,  zoek-­‐,  filter  en  sorteer   mechanisme)  en  technische  koppelingen  ;   •  Standaard  interface  op  het  centraal  opgeslagen  kaartmateriaal   waarmee  derden  (bijv.  VVV’s)  of  erfgoedinstellingen  een   kaartapplica-e  met  (selec-es  van)  de  CE-­‐collec-e’s  kunnen   invoegen  in  de  eigen  website;   •  Een  apps-­‐market,  waarin  zichtbaar  is  welke  apps  ingezet  kunnen   worden  om  de  bijeen  gebrachte  data  te  kunnen  bevragen  en   gebruiken;     •  OpenSource  service  &  support  dienst  (exploita-e  fase)  mogelijk  ism   ‘Erfgoed  Makelaar’  (CATCHplus).  
 23. 23. 3b.  Mobiele  tours  toolkit  (white  label)     •  Een  toolbox  voor  deelnemers  en  derden  (VVV,  Scholen,  etc)  om   makkelijk  een  eigen  tour  op  te  stellen  zonder  hoge  instapkosten;   •  Professionele  afnemers  van  de  tour  kunnen  tours  customizen:   eigen  POI’s  toevoegen  en  van  eigen  vormgeving  en  branding   voorzien;   •  De  gebruiker  kan  een  serie  interessante  plaatsen  langs  een  route   vinden  en  bezoeken,  en  bij  iedere  plaats  een  beschrijving  en  een   preview  en  gekoppelde  collec-e-­‐items  zien.  De  gebruiker  kan  een   reac-e  (tekst,  beeld)  plaatsen  bij  een  plaats  op  de  route,  kunnen   zien  hoe  lang  de  tour  is  (km,  -jd)  en  kan  de  plaats  of  collec-e-­‐item   delen  via  mail  en  social  media.  De  gebruiker  wordt  voor  verdieping   en  gerelateerde  collec-e-­‐items  gelinkt  naar  het  dienstenplatorm   E&L  of  naar  andere  aan  E&L  gekoppelde  diensten  of  bronhouders.    
 24. 24. 3c.  Dienstenplatorm  E&L   Het  publiek  met  een  algemene  of  specifieke  interesse  in   haar  leefomgeving  kan  hier  betrouwbare   erfgoedinforma-e  vinden  en  deze  zelf  verrijken  met   eigen  inbreng  of  materiaal,  met  de  volgende  func-es:   •  Gebruik  van  alle  E&L  databases  via  een  laag-­‐  (layers),   zoek-­‐,  filter  en  sorteer  mechanisme;     •  Biedt  in  opvolging  van  de  mobiele  app  mogelijkheden   tot  een  online  vervolg  voor  meer  diepgang;   •  Promo-e  platorm  van  verschillende  diensten  uit  de   sector  zoals  (mobiele)  tours.  
 25. 25. 3d.  Mobiele  informa-e  app  E&L   Binnen  het  project  wordt  geen  eindgebruikersproduct  opgeleverd.   Erfgoed  &  Loca-e  faciliteert  de  realisa-e  van  een  Mobiele  informa-e   applica-e  door  derde  par-jen  (crea-eve  industrie)  welke  de  volgende   func-es  bevat:     •  Bieden  van  thema-sche  data  en  tours  obv  loca-e  en  persoonlijke   interesse;   •  Biedt  op  iedere  loca-e  en  -jd  cultureel  erfgoed  en   erfgoedinstellingen  in  de  buurt,  de  route  daarheen  te  vinden  en   achtergrondinforma-e  op  te  vragen;   •  Geïnteresseerde  ontwikkelaars  kunnen  de  beschikbare  erfgoed   data  inze^en  voor  het  ontwikkelen  van  een  applica-e  conform  de   gestelde  voorwaarden;   •  De  gebruiker  wordt  voor  verdieping  en  gerelateerde  collec-e-­‐items   gelinkt  naar  het  dienstenplatorm  E&L  of  naar  andere  aan  E&L   gekoppelde  diensten  of  bronhouders.    
 26. 26. 4.  Koppelingen  externe  dbases  en   systemen       •  Integra-e  WatWasWaar;   •  WatWasWaar  Kadaster  (OAT)  data  migra-e   naar  WieWasWie    
 27. 27. 5.  E&L  communica-ekanalen       •  Blog,  twi^er,  facebook;   •  Vragen  en  discussieforum  (in  overleg  met   RCE).  
 28. 28. 6.  management  en  kennis  producten       •  Een  business  case  om  het  toekoms-ge  beheer  van  de  projectresultaten  te   onderbouwen;  hierbij  zal  E&L  bekijken  in  hoeverre  apps  die  in  de   afgelopen  jaren  met  publieke  middelen  zijn  ontwikkeld  (vgl.  Xwashier)   aangepast/gecon-nueerd  kunnen  worden;   •  Richtlijnen  voor  (her)gebruik  van  metadata  en  open  source  sonware;   •  Digitalisering  en  verrijking  van  digitale  objecten;   •  Een  kennisbank  over  Standaarden  voor  ErfGeo-­‐informa-e  en   uitwisselingsprotocollen;  in  rela-e  tot  digitaal  cultureel  erfgoed  met   loca-egebonden  componenten.  Deze  kennisbank  gaat  onderdeel   uitmaken  van  de  bestaande  kennisinfrastructuur  voor  digitaal  erfgoed,   zoals  reeds  opgezet  en  uitgevoerd  door  DEN  en  RCE.   •  Communica-e-­‐  en  marke-ngstrategie  en  plan;   •  Communica-emiddelen  inclusief  huiss-jl;   •  Content-­‐  en  Collec-eplan    
 29. 29. annodrenthe.nu  -­‐  7scenes  sonware    
 30. 30. museumapp.nl  -­‐  7scenes    
 31. 31. www.vistory.nl/  -­‐  glimworm:   bekroonde  site    
 32. 32. historypin.com  
 33. 33. historypin.com  

×