Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liesbet Eeckhout

1,059 views

Published on

Integratie van informatievaardigheden in opleidingen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Liesbet Eeckhout

  1. 1. Integratie van informatievaardigheden in opleidingen Liesbet Eeckhout
  2. 2. OOF-project ‘Werken aan informatievaardigheden met flexibel inzetbare leerobjecten’ <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Elke docent werkt bewust aan informatievaardigheid m.b.v. aangeboden instrumenten </li></ul><ul><li>Uitgangspunt </li></ul><ul><li>Noodzaak van continue ontwikkeling </li></ul>
  3. 3. Doelen en uitdagingen <ul><li>Leerobjecten als middel </li></ul><ul><li>Bibliothecarissen en docenten als partner </li></ul>
  4. 4. Leerobjecten als middel <ul><li>Doel: docenten krijgen ondersteuning bij het werken aan de informatievaardigheid van hun studenten </li></ul><ul><li>Uitdagingen: </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn leerobjecten? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Didactisch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Technisch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakonafhankelijk en vakgerelateerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Terugvindbaarheid van leerobjecten </li></ul></ul>
  5. 5. Bibliothecarissen en docenten als partner <ul><li>Doel: door bundeling van expertise maximaal resultaat bereiken bij studenten </li></ul><ul><li>Uitdagingen: </li></ul><ul><ul><li>Docenten bereiken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partners vinden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contact en uitwisseling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliothecaris en zijn nieuwe rol (didactisch adviseur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formele ondersteuning </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Aanvullende ideeën <ul><li>Meerwaarde van informatievaardigheden </li></ul><ul><li>Project als cyclus </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul>
  7. 7. Meer informatie <ul><li>http://associatie.kuleuven.be/personeel/ </li></ul><ul><li>onderwijs/biboof.htm </li></ul>

×