E&L-presentatie Digitaal Erfgoedconferentie 2012 - 04/12/2012

ErfGeo
Erfgoed	
  &	
  Loca-e	
  
Presenta-e	
  –	
  DE	
  Conferen-e	
  2012	
  
	
  
Ralph	
  Stuyver	
  &	
  Tine	
  van	
  Nierop	
  
S-ch-ng	
  Digitaal	
  Erfgoed	
  Nederland	
  
	
  
4	
  december	
  2012	
  
Doel	
  E&L	
  
•  Ontwikkelen	
  van	
  een	
  na-onale	
  digitale	
  
infrastructuur	
  voor	
  het	
  vergroten,	
  verbreden,	
  
betrekken	
  en	
  inspireren	
  van	
  gebruikers	
  van	
  
digitale	
  erfgoedcollec-es,	
  door:	
  	
  
– het	
  gestandaardiseerd	
  bundelen	
  van	
  het	
  aanbod	
  
(tekst,	
  beeld,	
  kaartmateriaal,	
  audiovisueel	
  
materiaal,	
  toepassingen,	
  etc.),	
  	
  	
  
– de	
  nieuwe	
  mogelijkheden	
  voor	
  deelnemers	
  te	
  
faciliteren	
  die	
  (mobiele)	
  media	
  bieden	
  voor	
  
loca-eve	
  digitale	
  informa-e.	
  
Uitgangspunten	
  E&L	
  
•  Hergebruik	
  of	
  opschaling	
  van	
  bestaande	
  ini-a-even	
  
(toepassingen,	
  halffabricaten	
  en	
  infrastructuur)	
  
•  Gedistribueerd	
  (vernetwerkt)	
  waar	
  het	
  kan,	
  centraal	
  (bijv.	
  
aggrega-e	
  en	
  indexering)	
  waar	
  het	
  moet	
  	
  
•  Publiek-­‐private	
  samenwerking	
  s-muleren:	
  wat	
  door	
  de	
  
markt	
  opgepakt	
  kan	
  worden	
  aan	
  de	
  markt	
  overlaten	
  
•  Cultureel	
  ondernemerschap	
  s-muleren	
  en	
  faciliteren	
  van	
  
bij	
  Nederlandse	
  digitaal	
  cultureel	
  erfgoedhouders	
  
•  Groeimodel	
  bieden	
  naar	
  open	
  content	
  en	
  open	
  data	
  (meer	
  
dan	
  meta-­‐data)	
  
•  Aanzet	
  tot	
  open	
  ontwikkeling	
  loca-eve	
  erfgoed	
  soWware,	
  
(duurzaam	
  beheer,	
  open-­‐source	
  community,	
  etc.)	
  
E&L	
  beoogt:	
  
•  Duurzame	
  uitwisseling	
  te	
  verbeteren	
  tussen	
  
historische	
  geo-­‐informa-e	
  onderling	
  (ErfGeo),	
  
en	
  met	
  andere	
  geo-­‐informa-e	
  (GisGeo)	
  
•  Gebruik	
  en	
  hergebruik	
  te	
  s-muleren	
  voor	
  
erfgoedinstellingen,	
  crea-eve	
  industrie,	
  
kennisinstellingen,	
  toerisme,	
  publiek…	
  
Loca-e…	
  
•  Belangrijk	
  voor	
  beschrijving	
  én	
  ontslui-ng	
  van	
  
cultureel	
  erfgoed.	
  	
  
•  Varieert	
  van	
  bijv.	
  woonplaats	
  kunstenaar	
  tot	
  
een	
  dossier	
  over	
  meerdere	
  eeuwen	
  van	
  één	
  
loca-e	
  (bijv.	
  monument).	
  	
  
•  Vrijwel	
  geen	
  erfgoed	
  database	
  of	
  digitale	
  
erfgoed	
  dienst	
  zonder	
  loca-egegevens.	
  	
  
Dus	
  er	
  is	
  een	
  standaard?	
  
•  Ja,	
  nee,	
  teveel,	
  te	
  generiek,	
  specialis-sch	
  en	
  
complex,	
  ontbreekt	
  nog...	
  
•  ‘GisGeo’:	
  geo-­‐standaarden	
  en	
  normen	
  voor	
  
digitaliseren,	
  georefereren,	
  vectoriseren,	
  
opslag,	
  uitwisseling	
  en	
  presenta-e.	
  (OGC,	
  
INSPIRE,	
  IMGeo,	
  PDOK,	
  etc.)	
  
•  ‘ErfGeo’:	
  geo-­‐standaarden	
  en	
  normen	
  voor	
  
opslag,	
  uitwisseling	
  en	
  presenta-e	
  nog	
  
worden	
  uitontwikkeld.	
  (IMKICH,	
  Europeana).	
  
‘GisGeo’	
  
Wat	
  als…	
  
Tijd	
  
1811	
   2012	
  
De	
  gebruiker	
  kan	
  hier	
  
zelf	
  een	
  historische	
  
erfgoed	
  collec-e	
  
toevoegen	
  van…	
  
Historische	
  Kaarten	
  +
‘ErfGeo’	
  
‘ErfGeo’	
  
‘GisGeo’	
  -­‐	
  ‘ErfGeo’	
  
NA	
  –	
  Na-onaal	
  Archief	
  
HISGIS	
  –	
  Historisch	
  GIS	
  Fryslân	
  
WWW	
  –	
  WatWasWaar	
  
KIT	
  –	
  Koninklijk	
  Ins-tuut	
  voor	
  de	
  tropen	
  
HAN	
  –	
  Historische	
  atlas	
  Nijmegen	
  
AB	
  –	
  Atlas	
  Brabant	
  
AA	
  –	
  Atlas	
  Amsterdam	
  
GE	
  –	
  Google	
  Earth	
  
DR	
  –	
  David	
  Rumsey	
  
DHM	
  –	
  Digital	
  Historical	
  Maps	
  
LoC	
  –	
  Library	
  of	
  Congres	
  
RMC	
  –	
  The	
  Rhyner	
  maps	
  collec-on	
  
NYPL	
  –	
  New	
  York	
  public	
  library	
  
ODL	
  –	
  Oxford	
  digital	
  library	
  
TDL	
  –	
  FuWs	
  digital	
  library	
  (london	
  atlas)	
  
Terpstra,	
  R.	
  (2008).	
  Eindrapport	
  Digitalisering	
  en	
  Online	
  presenteren,	
  Universiteit	
  van	
  Utrecht,	
  niet	
  gepubliceerd	
  
intern	
  rapport,	
  p.6.	
  
Kennis	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  <<	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Soort	
  ins-tuut	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  >>	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bron	
  
Beeldbank	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  <<	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Soort	
  systeem	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  >>	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  GIS	
  
HISGIS	
   GE	
  
WWW	
   AA	
  
HAN	
  
DHM	
  
AB	
   NA	
  
DR	
  
TDL	
  
KIT	
  
LoC	
  
NYPL	
   RMC	
  
ODL	
  
Standaarden	
  
	
  GisGeo	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  	
  ErfGeo	
  
•  Bestaat	
  niet/soms/onduidelijk	
  
•  Bestaat	
  niet/soms/onduidelijk	
  
•  Bestaat	
  niet/soms/onduidelijk	
  
	
  
•  Bestaat	
  niet/soms/onduidelijk	
  
1.	
  Basis	
  infrastructuur	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Archief	
  X	
   Biblio	
  Z	
  Museum	
  Y	
  
Wikipedia	
  
MijnAdres	
   Xwashier	
  ErfgoedAtlas	
  
Carare-­‐nl	
  
AtlasLeef.	
  
…	
  
Europeana	
  
E&L	
  resultaten	
  
LinkedOD	
  
3c	
  E&L	
  
plaporm	
  
2.	
  Seman-sche	
  laag	
  
	
  
3b	
  mobiTours	
  
toolkit	
  
3a	
  eMarktplaats	
  
toolkit	
  
3d	
  E&L	
  
mobiApp	
  
WWWaar	
   DigColl-­‐nl	
  …	
  
NUB	
  
WWWie	
  
(v29)	
  
4	
  
4	
  
…	
  
	
  
Archief	
  
plaporm	
  
…	
  
	
  
Waterschap	
  
mobiApp	
  
Museum	
  
plaporm	
  
Bibliotheek	
  
mobiApp	
  
Bibliotheek	
  
portal	
  …	
   …	
  
6.	
  management	
  ,	
  kennis	
  en	
  specialis-sche	
  producten	
  
3.	
  Presenta-e	
  laag	
  
E&L	
  biedt	
  deelnemers	
  
•  Mogelijkheid	
  om	
  locaal	
  &	
  na-onaal	
  bereik,	
  
bezoek	
  en	
  valorisa-e	
  te	
  realiseren	
  met	
  uw	
  eigen	
  
erfgoed	
  collec-e	
  (en	
  die	
  van	
  partners)	
  
•  Na-onale	
  infrastructuur	
  (index,	
  Api’s,	
  etc.)	
  met	
  
seman-sche	
  verrijkingen	
  en	
  data-­‐uitwisseling	
  
•  Gebruik	
  van	
  E&L	
  datasets	
  (incl.	
  historische	
  
cartografische	
  data	
  bijv.	
  WatWasWaar)	
  	
  
•  ErfGeo	
  kennisbank	
  en	
  OpenSource	
  Wiki	
  
(standaarden,	
  cases,	
  etc.)	
  
•  Uw	
  eigen	
  mobiele	
  app	
  en	
  ErfGeoViewer	
  
Mobiele	
  ErfGeo	
  Apps	
  
annodrenthe.nu	
  –	
  portal/app	
  
vistory.nl	
  -­‐	
  historische	
  video	
  app	
  
museumapp.nl	
  –	
  alle	
  musea	
  in	
  één	
  app	
  	
  	
  
Oneindignoordholland	
  –	
  portal/apps	
  
Spreiding bereik
?!	
  
•  erfgoedenloca-e.nl	
  (projectblog)	
  
•  den.nl	
  (www.den.nl/project/501)	
  
	
  
	
  
	
  
ralph.stuyver@den.nl	
  
-ne.vannierop@den.nl	
  
WatWasWaar	
  
HisGis	
  
1.	
  Basis	
  infrastructuur	
  
•  ErfGeo	
  standaarden	
  en	
  architectuur	
  
•  Harves-ng	
  infrastructuur	
  van	
  metadata,	
  thumbnails	
  en	
  
links	
  (vgl.	
  DigColl	
  NL,	
  DIMCON,	
  Bibliotheek.nl)	
  
•  Index	
  van	
  geharveste	
  en	
  gestandaardiseerde	
  informa-e	
  
•  Mechanisme	
  (API)	
  om	
  de	
  geïndexeerde	
  informa-e	
  
bruikbaar	
  te	
  maken	
  voor	
  deelnemers	
  in	
  uw	
  eigen	
  
dienstverlening	
  
•  Mechanisme	
  (API)	
  om	
  de	
  gestandaardiseerde	
  en	
  
seman-sch	
  verrijkte	
  informa-e	
  terug	
  te	
  leveren	
  aan	
  
deelnemers	
  
•  Mechanisme	
  (API)	
  om	
  door	
  gebruikers	
  verrijkte	
  content	
  
vast	
  te	
  leggen	
  (crowd	
  sourcing,	
  user	
  generated	
  content)	
  
•  Datasets	
  ontsluiten	
  van	
  deelnemers	
  
2.	
  Seman-sche	
  laag	
  
•  Kennissystemen	
  (thesauri	
  en	
  ontologieën	
  met	
  
loca-eve	
  informa-e)	
  ten	
  behoeve	
  van	
  
seman-sche	
  koppelingen	
  (vgl.	
  Erfgoedsuite,	
  
CATCH+	
  thesaurus	
  repository)	
  
•  Mechanisme	
  om	
  door	
  gebruikers	
  ingebrachte	
  
kennis	
  vast	
  te	
  leggen	
  en	
  terug	
  te	
  leveren	
  aan	
  
erfgoedinstellingen	
  en	
  andere	
  gebruikers	
  
3.	
  Presenta-elaag	
  
E&L	
  faciliteert	
  instellingen,	
  crea-eve	
  bedrijven	
  en	
  andere	
  
par-jen	
  om	
  zelf	
  nieuwe	
  mobiele	
  apps,	
  websites	
  en	
  andere	
  
digitale	
  interfaces	
  te	
  ontwikkelen	
  die	
  gebruik	
  maken	
  van	
  de	
  
grote	
  hoeveelheden	
  gestandaardiseerde	
  erfgoedinforma-e.	
  	
  
	
  
Er	
  worden	
  twee	
  ‘toolkits’	
  opgeleverd,	
  white	
  label:	
  
•  3a.	
  eMarktplaats	
  toolkit	
  
•  3b.	
  Mobiele	
  tours	
  toolkit	
  
Er	
  worden	
  twee	
  apps	
  opgeleverd:	
  
•  3c.	
  Dienstenplaporm	
  	
  E&L	
  
•  3d.	
  Mobiele	
  informa-e	
  app	
  E&L	
  
3a.	
  eMarktplaats	
  toolkit	
  (white	
  label)	
  
•  E&L	
  faciliteert	
  instellingen	
  om	
  hun	
  eigen	
  publiek	
  kennis	
  te	
  laten	
  
nemen	
  van	
  hun	
  collec-e	
  op	
  basis	
  van	
  loca-e.	
  Instellingen	
  kunnen	
  
het	
  eindproduct	
  voorzien	
  van	
  eigen	
  ‘branding’	
  
•  Standaard	
  userinterface	
  op	
  de	
  index	
  (laag-­‐,	
  zoek-­‐,	
  filter	
  en	
  sorteer	
  
mechanisme)	
  en	
  technische	
  koppelingen	
  	
  
•  Standaard	
  interface	
  op	
  het	
  centraal	
  opgeslagen	
  kaartmateriaal	
  
waarmee	
  derden	
  (bijv.	
  VVV’s)	
  of	
  erfgoedinstellingen	
  een	
  
kaartapplica-e	
  met	
  (selec-es	
  van)	
  de	
  CE-­‐collec-e’s	
  kunnen	
  
invoegen	
  in	
  de	
  eigen	
  website	
  
•  Een	
  apps-­‐market,	
  waarin	
  zichtbaar	
  is	
  welke	
  apps	
  ingezet	
  kunnen	
  
worden	
  om	
  de	
  bijeen	
  gebrachte	
  data	
  te	
  kunnen	
  bevragen	
  en	
  
gebruiken	
  	
  
•  OpenSource	
  service	
  &	
  support	
  dienst	
  (exploita-e	
  fase)	
  mogelijk	
  ism	
  
‘Erfgoed	
  Makelaar’	
  (CATCHplus)	
  
3b.	
  Mobiele	
  tours	
  toolkit	
  (white	
  label)	
  	
  
•  Een	
  toolbox	
  voor	
  deelnemers	
  en	
  derden	
  (VVV,	
  Scholen,	
  etc.)	
  om	
  
makkelijk	
  een	
  eigen	
  tour	
  op	
  te	
  stellen	
  zonder	
  hoge	
  instapkosten	
  
•  Professionele	
  afnemers	
  van	
  de	
  tour	
  kunnen	
  tours	
  customizen:	
  
eigen	
  POI’s	
  toevoegen	
  en	
  van	
  eigen	
  vormgeving	
  en	
  branding	
  
voorzien	
  
•  De	
  gebruiker	
  kan	
  een	
  serie	
  interessante	
  plaatsen	
  langs	
  een	
  route	
  
vinden	
  en	
  bezoeken,	
  en	
  bij	
  iedere	
  plaats	
  een	
  beschrijving	
  en	
  een	
  
preview	
  en	
  gekoppelde	
  collec-e-­‐items	
  zien.	
  De	
  gebruiker	
  kan	
  een	
  
reac-e	
  (tekst,	
  beeld)	
  plaatsen	
  bij	
  een	
  plaats	
  op	
  de	
  route,	
  kunnen	
  
zien	
  hoe	
  lang	
  de	
  tour	
  is	
  (km,	
  -jd)	
  en	
  kan	
  de	
  plaats	
  of	
  collec-e-­‐item	
  
delen	
  via	
  mail	
  en	
  social	
  media.	
  De	
  gebruiker	
  wordt	
  voor	
  verdieping	
  
en	
  gerelateerde	
  collec-e-­‐items	
  gelinkt	
  naar	
  het	
  dienstenplaporm	
  
E&L	
  of	
  naar	
  andere	
  aan	
  E&L	
  gekoppelde	
  diensten	
  of	
  bronhouders	
  	
  
3c.	
  Dienstenplaporm	
  E&L	
  
Het	
  publiek	
  met	
  een	
  algemene	
  of	
  specifieke	
  interesse	
  in	
  
haar	
  leefomgeving	
  kan	
  hier	
  betrouwbare	
  
erfgoedinforma-e	
  vinden	
  en	
  deze	
  zelf	
  verrijken	
  met	
  
eigen	
  inbreng	
  of	
  materiaal,	
  met	
  de	
  volgende	
  func-es:	
  
•  Gebruik	
  van	
  alle	
  E&L	
  databases	
  via	
  een	
  laag-­‐	
  (layers),	
  
zoek-­‐,	
  filter	
  en	
  sorteer	
  mechanisme	
  
•  Biedt	
  in	
  opvolging	
  van	
  de	
  mobiele	
  app	
  mogelijkheden	
  
tot	
  een	
  online	
  vervolg	
  voor	
  meer	
  diepgang	
  
•  Promo-e	
  plaporm	
  van	
  verschillende	
  diensten	
  uit	
  de	
  
sector	
  zoals	
  (mobiele)	
  tours	
  
3d.	
  Mobiele	
  informa-e	
  app	
  E&L	
  
Binnen	
  het	
  project	
  wordt	
  geen	
  eindgebruikersproduct	
  opgeleverd.	
  
Erfgoed	
  &	
  Loca-e	
  faciliteert	
  de	
  realisa-e	
  van	
  een	
  Mobiele	
  informa-e	
  
app	
  door	
  derde	
  par-jen	
  (crea-eve	
  industrie)	
  met	
  de	
  func-es:	
  	
  
•  Biedt	
  van	
  thema-sche	
  data	
  en	
  tours	
  o.b.v.	
  loca-e	
  en	
  persoonlijke	
  
interesse	
  
•  Biedt	
  op	
  iedere	
  loca-e	
  en	
  -jd	
  cultureel	
  erfgoed	
  en	
  
erfgoedinstellingen	
  in	
  de	
  buurt,	
  de	
  route	
  erheen	
  en	
  achtergrond	
  
informa-e	
  
•  Geïnteresseerde	
  ontwikkelaars	
  kunnen	
  de	
  beschikbare	
  erfgoed	
  
data	
  inzexen	
  voor	
  het	
  zelf	
  ontwikkelen	
  van	
  een	
  applica-e	
  	
  
•  Biedt	
  gebruikers	
  voor	
  verdieping	
  en	
  gerelateerde	
  collec-e-­‐items	
  
links	
  (E&L	
  dienstenplaporm,	
  deelnemers,	
  andere	
  diensten	
  of	
  
bronhouders)	
  	
  
4.	
  Koppelingen	
  externe	
  dbases	
  en	
  
systemen	
  	
  	
  
•  Europeana/Carare	
  
•  Integra-e	
  WatWasWaar	
  data	
  
•  WatWasWaar	
  >	
  WieWasWie	
  
5.	
  E&L	
  communica-ekanalen	
  	
  	
  
•  Tijdens	
  project:	
  
– Blog,	
  twixer,	
  facebook;	
  
•  Na	
  project:	
  
– Vragen	
  en	
  discussieforum	
  (in	
  overleg	
  met	
  RCE).	
  
6.	
  Management	
  en	
  kennis	
  producten	
  
	
  	
  
•  Business	
  case	
  ter	
  onderbouwing	
  van	
  het	
  toekoms-ge	
  
beheer	
  van	
  de	
  resultaten.	
  Hierbij	
  bekijkt	
  E&L	
  ook	
  of	
  apps	
  
die	
  reeds	
  met	
  publieke	
  middelen	
  zijn	
  ontwikkeld	
  
aangepast/gecon-nueerd	
  kunnen	
  worden	
  (vgl.	
  Xwashier)	
  
•  Richtlijnen	
  voor	
  (her)gebruik	
  van	
  metadata	
  en	
  open	
  source	
  
soWware	
  
•  Digitalisering	
  en	
  verrijking	
  van	
  digitale	
  objecten	
  
•  Kennisbank	
  met	
  ErfGeo	
  standaarden	
  (DE	
  basis)	
  en	
  
uitwisselingsprotocollen.	
  De	
  kennisbank	
  wordt	
  onderdeel	
  
van	
  de	
  bestaande	
  DEN/RCE	
  kennisinfrastructuur	
  voor	
  
digitaal	
  erfgoed	
  
•  Communica-estrategie,	
  plan	
  en	
  middelen	
  inclusief	
  huiss-jl	
  
•  Content-­‐	
  en	
  Collec-estrategie	
  en	
  plan	
  	
  
Piramide	
  van	
  
domein	
  
standaarden	
  
Organisa-on	
  
standards	
  
ISO	
  standards	
  
Na-onal	
  standards	
  
Domain	
  standards	
  
NEN3610	
  
IMBAG	
  
IMKL	
  
IMKAD	
  
IMNAB	
  
IMLG	
  
IMWA	
  
IMRO	
  
IMKICH	
  
IMWE	
  
IMGeo	
  
IM0101	
  
IMBRO	
  
IMTOP	
  
IMOOV	
  
IM	
  .	
  .	
  .	
  
ISO	
  
Data	
  Exchange	
  
ISO	
  
INSPIRE	
   European	
  guidelines	
  
GIS/GEO:	
  Seman5sche	
  en	
  conceptuele	
  harmonisa5e	
  
HOE	
  
WAT	
  
1 of 34

Recommended

E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013 by
E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013
E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013ErfGeo
1.4K views53 slides
E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012 by
E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012
E&L-presentatie Convent Regionale Historische Centra (RHC) - 15/11/2012ErfGeo
385 views33 slides
Productfolder Erfgoed & Locatie by
Productfolder Erfgoed & LocatieProductfolder Erfgoed & Locatie
Productfolder Erfgoed & LocatieErfGeo
1.2K views2 slides
De nationale context van Oneindig Noord-Holland en Erfgoed & Locatie - 14/11/... by
De nationale context van Oneindig Noord-Holland en Erfgoed & Locatie - 14/11/...De nationale context van Oneindig Noord-Holland en Erfgoed & Locatie - 14/11/...
De nationale context van Oneindig Noord-Holland en Erfgoed & Locatie - 14/11/...ErfGeo
486 views8 slides
Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie - 08/02/2013 by
Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie - 08/02/2013Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie - 08/02/2013
Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie - 08/02/2013ErfGeo
3.8K views31 slides
E&L-presentatie Provinciale Portals - 14/11/2012 by
E&L-presentatie Provinciale Portals - 14/11/2012E&L-presentatie Provinciale Portals - 14/11/2012
E&L-presentatie Provinciale Portals - 14/11/2012ErfGeo
474 views35 slides

More Related Content

What's hot

Open (Cultuur) Data (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013) by
Open (Cultuur) Data (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)Open (Cultuur) Data (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)
Open (Cultuur) Data (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)Vlaamse Erfgoedbibliotheken
647 views26 slides
De conferentie '12 erfgoed en locatie by
De conferentie '12  erfgoed en locatieDe conferentie '12  erfgoed en locatie
De conferentie '12 erfgoed en locatieDouwe Jan Schrale
324 views34 slides
Open cultuur data - Wikimedia Conferentie Nederland 2012 by
Open cultuur data - Wikimedia Conferentie Nederland 2012Open cultuur data - Wikimedia Conferentie Nederland 2012
Open cultuur data - Wikimedia Conferentie Nederland 2012Lotte Belice Baltussen
910 views29 slides
matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectie by
matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectiematthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectie
matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectieKatrien Steelandt
608 views37 slides
Athenaplus @iaz2015 PACKEDvzw by
Athenaplus @iaz2015 PACKEDvzwAthenaplus @iaz2015 PACKEDvzw
Athenaplus @iaz2015 PACKEDvzwAnnelies Van den Berghe
199 views36 slides

What's hot(20)

matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectie by Katrien Steelandt
matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectiematthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectie
matthias vandermaesen_vlaamse kunstcollectie
Katrien Steelandt608 views
CVN FARO Europeana 27 04 2011 by Commissie
CVN FARO Europeana 27 04 2011CVN FARO Europeana 27 04 2011
CVN FARO Europeana 27 04 2011
Commissie345 views
AVANET Seminar - Digitale Collectie Nederland & EUscreen by Geert Wissink
AVANET Seminar - Digitale Collectie Nederland & EUscreenAVANET Seminar - Digitale Collectie Nederland & EUscreen
AVANET Seminar - Digitale Collectie Nederland & EUscreen
Geert Wissink746 views
20191017 presentatie opendatabootcamp KMSKA by PACKED vzw
20191017 presentatie opendatabootcamp KMSKA20191017 presentatie opendatabootcamp KMSKA
20191017 presentatie opendatabootcamp KMSKA
PACKED vzw228 views
Ides bauwens opendatadag2014_final by Ides Bauwens
Ides bauwens opendatadag2014_finalIdes bauwens opendatadag2014_final
Ides bauwens opendatadag2014_final
Ides Bauwens282 views

Similar to E&L-presentatie Digitaal Erfgoedconferentie 2012 - 04/12/2012

De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologie by
De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologieDe Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologie
De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologieTjarda de Haan
410 views24 slides
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer by
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheerBlauwdruk gedistribueerd beeldbeheer
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheerPACKED vzw
246 views31 slides
Presentatie plenairev1 by
Presentatie plenairev1Presentatie plenairev1
Presentatie plenairev1FARO
1.2K views30 slides
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee? by
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?maartenbrinkerink
391 views30 slides

Similar to E&L-presentatie Digitaal Erfgoedconferentie 2012 - 04/12/2012(20)

De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologie by Tjarda de Haan
De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologieDe Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologie
De Digitale Stad Herleeft. Een case study voor webarcheologie
Tjarda de Haan410 views
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer by PACKED vzw
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheerBlauwdruk gedistribueerd beeldbeheer
Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer
PACKED vzw246 views
Presentatie plenairev1 by FARO
Presentatie plenairev1Presentatie plenairev1
Presentatie plenairev1
FARO1.2K views
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee? by maartenbrinkerink
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?
Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?
maartenbrinkerink391 views
Een digitaal depot in de praktijk. (Luc Schokkaert, afdelingshoofd Algemene d... by FARO
Een digitaal depot in de praktijk. (Luc Schokkaert, afdelingshoofd Algemene d...Een digitaal depot in de praktijk. (Luc Schokkaert, afdelingshoofd Algemene d...
Een digitaal depot in de praktijk. (Luc Schokkaert, afdelingshoofd Algemene d...
FARO944 views
20190307 datadive _datanight_at_the_museum by PACKED vzw
20190307 datadive _datanight_at_the_museum20190307 datadive _datanight_at_the_museum
20190307 datadive _datanight_at_the_museum
PACKED vzw60 views
Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens) by ETWIE
Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)
Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)
ETWIE904 views
Symposium en Dijksterhuislezing 2012: Project: re:DDS by Tjarda de Haan
Symposium en Dijksterhuislezing 2012: Project: re:DDSSymposium en Dijksterhuislezing 2012: Project: re:DDS
Symposium en Dijksterhuislezing 2012: Project: re:DDS
Tjarda de Haan297 views
Update Nederlandse Aggregator (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid sympo... by Geert Wissink
Update Nederlandse Aggregator (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid sympo...Update Nederlandse Aggregator (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid sympo...
Update Nederlandse Aggregator (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid sympo...
Geert Wissink873 views
DEN bijdrage Museumcongres 2012 by Monika Lechner
DEN bijdrage Museumcongres 2012DEN bijdrage Museumcongres 2012
DEN bijdrage Museumcongres 2012
Monika Lechner355 views
Crowdsourcing bits & bytes for digital heritage. A case study “De Digitale St... by Tjarda de Haan
Crowdsourcing bits & bytes for digital heritage. A case study “De Digitale St...Crowdsourcing bits & bytes for digital heritage. A case study “De Digitale St...
Crowdsourcing bits & bytes for digital heritage. A case study “De Digitale St...
Tjarda de Haan216 views
Archiefdagen 2019 Presentatie Stadsarchief Amsterdam by Marc Holtman
Archiefdagen 2019 Presentatie Stadsarchief AmsterdamArchiefdagen 2019 Presentatie Stadsarchief Amsterdam
Archiefdagen 2019 Presentatie Stadsarchief Amsterdam
Marc Holtman626 views
Upstream Kennissessie sdl65: Project re:DDS Amsterdam Museum by Tjarda de Haan
Upstream Kennissessie sdl65: Project re:DDS Amsterdam MuseumUpstream Kennissessie sdl65: Project re:DDS Amsterdam Museum
Upstream Kennissessie sdl65: Project re:DDS Amsterdam Museum
Tjarda de Haan1.8K views
20110914 epics bdn by FARO
20110914 epics bdn20110914 epics bdn
20110914 epics bdn
FARO382 views
Platform voor digitale historische kranten NL by Elco van Staveren
Platform voor digitale historische kranten NLPlatform voor digitale historische kranten NL
Platform voor digitale historische kranten NL
Elco van Staveren622 views
Vrijwilligersdag Amsterdam Museum 2013 - Project re:DDS by Tjarda de Haan
Vrijwilligersdag Amsterdam Museum 2013 - Project re:DDS Vrijwilligersdag Amsterdam Museum 2013 - Project re:DDS
Vrijwilligersdag Amsterdam Museum 2013 - Project re:DDS
Tjarda de Haan807 views

E&L-presentatie Digitaal Erfgoedconferentie 2012 - 04/12/2012

 • 1. Erfgoed  &  Loca-e   Presenta-e  –  DE  Conferen-e  2012     Ralph  Stuyver  &  Tine  van  Nierop   S-ch-ng  Digitaal  Erfgoed  Nederland     4  december  2012  
 • 2. Doel  E&L   •  Ontwikkelen  van  een  na-onale  digitale   infrastructuur  voor  het  vergroten,  verbreden,   betrekken  en  inspireren  van  gebruikers  van   digitale  erfgoedcollec-es,  door:     – het  gestandaardiseerd  bundelen  van  het  aanbod   (tekst,  beeld,  kaartmateriaal,  audiovisueel   materiaal,  toepassingen,  etc.),       – de  nieuwe  mogelijkheden  voor  deelnemers  te   faciliteren  die  (mobiele)  media  bieden  voor   loca-eve  digitale  informa-e.  
 • 3. Uitgangspunten  E&L   •  Hergebruik  of  opschaling  van  bestaande  ini-a-even   (toepassingen,  halffabricaten  en  infrastructuur)   •  Gedistribueerd  (vernetwerkt)  waar  het  kan,  centraal  (bijv.   aggrega-e  en  indexering)  waar  het  moet     •  Publiek-­‐private  samenwerking  s-muleren:  wat  door  de   markt  opgepakt  kan  worden  aan  de  markt  overlaten   •  Cultureel  ondernemerschap  s-muleren  en  faciliteren  van   bij  Nederlandse  digitaal  cultureel  erfgoedhouders   •  Groeimodel  bieden  naar  open  content  en  open  data  (meer   dan  meta-­‐data)   •  Aanzet  tot  open  ontwikkeling  loca-eve  erfgoed  soWware,   (duurzaam  beheer,  open-­‐source  community,  etc.)  
 • 4. E&L  beoogt:   •  Duurzame  uitwisseling  te  verbeteren  tussen   historische  geo-­‐informa-e  onderling  (ErfGeo),   en  met  andere  geo-­‐informa-e  (GisGeo)   •  Gebruik  en  hergebruik  te  s-muleren  voor   erfgoedinstellingen,  crea-eve  industrie,   kennisinstellingen,  toerisme,  publiek…  
 • 5. Loca-e…   •  Belangrijk  voor  beschrijving  én  ontslui-ng  van   cultureel  erfgoed.     •  Varieert  van  bijv.  woonplaats  kunstenaar  tot   een  dossier  over  meerdere  eeuwen  van  één   loca-e  (bijv.  monument).     •  Vrijwel  geen  erfgoed  database  of  digitale   erfgoed  dienst  zonder  loca-egegevens.    
 • 6. Dus  er  is  een  standaard?   •  Ja,  nee,  teveel,  te  generiek,  specialis-sch  en   complex,  ontbreekt  nog...   •  ‘GisGeo’:  geo-­‐standaarden  en  normen  voor   digitaliseren,  georefereren,  vectoriseren,   opslag,  uitwisseling  en  presenta-e.  (OGC,   INSPIRE,  IMGeo,  PDOK,  etc.)   •  ‘ErfGeo’:  geo-­‐standaarden  en  normen  voor   opslag,  uitwisseling  en  presenta-e  nog   worden  uitontwikkeld.  (IMKICH,  Europeana).  
 • 8. Wat  als…   Tijd   1811   2012   De  gebruiker  kan  hier   zelf  een  historische   erfgoed  collec-e   toevoegen  van…   Historische  Kaarten  +
 • 11. ‘GisGeo’  -­‐  ‘ErfGeo’   NA  –  Na-onaal  Archief   HISGIS  –  Historisch  GIS  Fryslân   WWW  –  WatWasWaar   KIT  –  Koninklijk  Ins-tuut  voor  de  tropen   HAN  –  Historische  atlas  Nijmegen   AB  –  Atlas  Brabant   AA  –  Atlas  Amsterdam   GE  –  Google  Earth   DR  –  David  Rumsey   DHM  –  Digital  Historical  Maps   LoC  –  Library  of  Congres   RMC  –  The  Rhyner  maps  collec-on   NYPL  –  New  York  public  library   ODL  –  Oxford  digital  library   TDL  –  FuWs  digital  library  (london  atlas)   Terpstra,  R.  (2008).  Eindrapport  Digitalisering  en  Online  presenteren,  Universiteit  van  Utrecht,  niet  gepubliceerd   intern  rapport,  p.6.   Kennis              <<                  Soort  ins-tuut                      >>                Bron   Beeldbank                <<              Soort  systeem              >>                        GIS   HISGIS   GE   WWW   AA   HAN   DHM   AB   NA   DR   TDL   KIT   LoC   NYPL   RMC   ODL  
 • 12. Standaarden    GisGeo                    ErfGeo   •  Bestaat  niet/soms/onduidelijk   •  Bestaat  niet/soms/onduidelijk   •  Bestaat  niet/soms/onduidelijk     •  Bestaat  niet/soms/onduidelijk  
 • 13. 1.  Basis  infrastructuur           Archief  X   Biblio  Z  Museum  Y   Wikipedia   MijnAdres   Xwashier  ErfgoedAtlas   Carare-­‐nl   AtlasLeef.   …   Europeana   E&L  resultaten   LinkedOD   3c  E&L   plaporm   2.  Seman-sche  laag     3b  mobiTours   toolkit   3a  eMarktplaats   toolkit   3d  E&L   mobiApp   WWWaar   DigColl-­‐nl  …   NUB   WWWie   (v29)   4   4   …     Archief   plaporm   …     Waterschap   mobiApp   Museum   plaporm   Bibliotheek   mobiApp   Bibliotheek   portal  …   …   6.  management  ,  kennis  en  specialis-sche  producten   3.  Presenta-e  laag  
 • 14. E&L  biedt  deelnemers   •  Mogelijkheid  om  locaal  &  na-onaal  bereik,   bezoek  en  valorisa-e  te  realiseren  met  uw  eigen   erfgoed  collec-e  (en  die  van  partners)   •  Na-onale  infrastructuur  (index,  Api’s,  etc.)  met   seman-sche  verrijkingen  en  data-­‐uitwisseling   •  Gebruik  van  E&L  datasets  (incl.  historische   cartografische  data  bijv.  WatWasWaar)     •  ErfGeo  kennisbank  en  OpenSource  Wiki   (standaarden,  cases,  etc.)   •  Uw  eigen  mobiele  app  en  ErfGeoViewer  
 • 18. museumapp.nl  –  alle  musea  in  één  app      
 • 21. ?!   •  erfgoedenloca-e.nl  (projectblog)   •  den.nl  (www.den.nl/project/501)         ralph.stuyver@den.nl   -ne.vannierop@den.nl  
 • 24. 1.  Basis  infrastructuur   •  ErfGeo  standaarden  en  architectuur   •  Harves-ng  infrastructuur  van  metadata,  thumbnails  en   links  (vgl.  DigColl  NL,  DIMCON,  Bibliotheek.nl)   •  Index  van  geharveste  en  gestandaardiseerde  informa-e   •  Mechanisme  (API)  om  de  geïndexeerde  informa-e   bruikbaar  te  maken  voor  deelnemers  in  uw  eigen   dienstverlening   •  Mechanisme  (API)  om  de  gestandaardiseerde  en   seman-sch  verrijkte  informa-e  terug  te  leveren  aan   deelnemers   •  Mechanisme  (API)  om  door  gebruikers  verrijkte  content   vast  te  leggen  (crowd  sourcing,  user  generated  content)   •  Datasets  ontsluiten  van  deelnemers  
 • 25. 2.  Seman-sche  laag   •  Kennissystemen  (thesauri  en  ontologieën  met   loca-eve  informa-e)  ten  behoeve  van   seman-sche  koppelingen  (vgl.  Erfgoedsuite,   CATCH+  thesaurus  repository)   •  Mechanisme  om  door  gebruikers  ingebrachte   kennis  vast  te  leggen  en  terug  te  leveren  aan   erfgoedinstellingen  en  andere  gebruikers  
 • 26. 3.  Presenta-elaag   E&L  faciliteert  instellingen,  crea-eve  bedrijven  en  andere   par-jen  om  zelf  nieuwe  mobiele  apps,  websites  en  andere   digitale  interfaces  te  ontwikkelen  die  gebruik  maken  van  de   grote  hoeveelheden  gestandaardiseerde  erfgoedinforma-e.       Er  worden  twee  ‘toolkits’  opgeleverd,  white  label:   •  3a.  eMarktplaats  toolkit   •  3b.  Mobiele  tours  toolkit   Er  worden  twee  apps  opgeleverd:   •  3c.  Dienstenplaporm    E&L   •  3d.  Mobiele  informa-e  app  E&L  
 • 27. 3a.  eMarktplaats  toolkit  (white  label)   •  E&L  faciliteert  instellingen  om  hun  eigen  publiek  kennis  te  laten   nemen  van  hun  collec-e  op  basis  van  loca-e.  Instellingen  kunnen   het  eindproduct  voorzien  van  eigen  ‘branding’   •  Standaard  userinterface  op  de  index  (laag-­‐,  zoek-­‐,  filter  en  sorteer   mechanisme)  en  technische  koppelingen     •  Standaard  interface  op  het  centraal  opgeslagen  kaartmateriaal   waarmee  derden  (bijv.  VVV’s)  of  erfgoedinstellingen  een   kaartapplica-e  met  (selec-es  van)  de  CE-­‐collec-e’s  kunnen   invoegen  in  de  eigen  website   •  Een  apps-­‐market,  waarin  zichtbaar  is  welke  apps  ingezet  kunnen   worden  om  de  bijeen  gebrachte  data  te  kunnen  bevragen  en   gebruiken     •  OpenSource  service  &  support  dienst  (exploita-e  fase)  mogelijk  ism   ‘Erfgoed  Makelaar’  (CATCHplus)  
 • 28. 3b.  Mobiele  tours  toolkit  (white  label)     •  Een  toolbox  voor  deelnemers  en  derden  (VVV,  Scholen,  etc.)  om   makkelijk  een  eigen  tour  op  te  stellen  zonder  hoge  instapkosten   •  Professionele  afnemers  van  de  tour  kunnen  tours  customizen:   eigen  POI’s  toevoegen  en  van  eigen  vormgeving  en  branding   voorzien   •  De  gebruiker  kan  een  serie  interessante  plaatsen  langs  een  route   vinden  en  bezoeken,  en  bij  iedere  plaats  een  beschrijving  en  een   preview  en  gekoppelde  collec-e-­‐items  zien.  De  gebruiker  kan  een   reac-e  (tekst,  beeld)  plaatsen  bij  een  plaats  op  de  route,  kunnen   zien  hoe  lang  de  tour  is  (km,  -jd)  en  kan  de  plaats  of  collec-e-­‐item   delen  via  mail  en  social  media.  De  gebruiker  wordt  voor  verdieping   en  gerelateerde  collec-e-­‐items  gelinkt  naar  het  dienstenplaporm   E&L  of  naar  andere  aan  E&L  gekoppelde  diensten  of  bronhouders    
 • 29. 3c.  Dienstenplaporm  E&L   Het  publiek  met  een  algemene  of  specifieke  interesse  in   haar  leefomgeving  kan  hier  betrouwbare   erfgoedinforma-e  vinden  en  deze  zelf  verrijken  met   eigen  inbreng  of  materiaal,  met  de  volgende  func-es:   •  Gebruik  van  alle  E&L  databases  via  een  laag-­‐  (layers),   zoek-­‐,  filter  en  sorteer  mechanisme   •  Biedt  in  opvolging  van  de  mobiele  app  mogelijkheden   tot  een  online  vervolg  voor  meer  diepgang   •  Promo-e  plaporm  van  verschillende  diensten  uit  de   sector  zoals  (mobiele)  tours  
 • 30. 3d.  Mobiele  informa-e  app  E&L   Binnen  het  project  wordt  geen  eindgebruikersproduct  opgeleverd.   Erfgoed  &  Loca-e  faciliteert  de  realisa-e  van  een  Mobiele  informa-e   app  door  derde  par-jen  (crea-eve  industrie)  met  de  func-es:     •  Biedt  van  thema-sche  data  en  tours  o.b.v.  loca-e  en  persoonlijke   interesse   •  Biedt  op  iedere  loca-e  en  -jd  cultureel  erfgoed  en   erfgoedinstellingen  in  de  buurt,  de  route  erheen  en  achtergrond   informa-e   •  Geïnteresseerde  ontwikkelaars  kunnen  de  beschikbare  erfgoed   data  inzexen  voor  het  zelf  ontwikkelen  van  een  applica-e     •  Biedt  gebruikers  voor  verdieping  en  gerelateerde  collec-e-­‐items   links  (E&L  dienstenplaporm,  deelnemers,  andere  diensten  of   bronhouders)    
 • 31. 4.  Koppelingen  externe  dbases  en   systemen       •  Europeana/Carare   •  Integra-e  WatWasWaar  data   •  WatWasWaar  >  WieWasWie  
 • 32. 5.  E&L  communica-ekanalen       •  Tijdens  project:   – Blog,  twixer,  facebook;   •  Na  project:   – Vragen  en  discussieforum  (in  overleg  met  RCE).  
 • 33. 6.  Management  en  kennis  producten       •  Business  case  ter  onderbouwing  van  het  toekoms-ge   beheer  van  de  resultaten.  Hierbij  bekijkt  E&L  ook  of  apps   die  reeds  met  publieke  middelen  zijn  ontwikkeld   aangepast/gecon-nueerd  kunnen  worden  (vgl.  Xwashier)   •  Richtlijnen  voor  (her)gebruik  van  metadata  en  open  source   soWware   •  Digitalisering  en  verrijking  van  digitale  objecten   •  Kennisbank  met  ErfGeo  standaarden  (DE  basis)  en   uitwisselingsprotocollen.  De  kennisbank  wordt  onderdeel   van  de  bestaande  DEN/RCE  kennisinfrastructuur  voor   digitaal  erfgoed   •  Communica-estrategie,  plan  en  middelen  inclusief  huiss-jl   •  Content-­‐  en  Collec-estrategie  en  plan    
 • 34. Piramide  van   domein   standaarden   Organisa-on   standards   ISO  standards   Na-onal  standards   Domain  standards   NEN3610   IMBAG   IMKL   IMKAD   IMNAB   IMLG   IMWA   IMRO   IMKICH   IMWE   IMGeo   IM0101   IMBRO   IMTOP   IMOOV   IM  .  .  .   ISO   Data  Exchange   ISO   INSPIRE   European  guidelines   GIS/GEO:  Seman5sche  en  conceptuele  harmonisa5e   HOE   WAT