Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20070914 Duseuil Peeters

1,491 views

Published on

Pubelo 2005-2007

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20070914 Duseuil Peeters

 1. 1. PUBELO Digitaal Publiceren in een Elektronische LeerOmgeving: technologische en onderwijskundige standaarden en economische modellen Vrijdag 14 september 2007 Gent Katrien Verbert, Chris Peeters & Daniël Du Seuil Ariadne-KuLeuven, Katholieke Hogeschool Mechelen & Arteveldehogeschool PUBELO : opbouw presentatie • IWT-TETRA project Pubelo • Digitale leerobjecten • Leertechnologiestandaarden • Pubelo Metadata-applicatieprofiel voor leerobjecten • Demo Pubelo applicatieprofiel en automatische metadatering IWT-TETRA project Pubelo • Pubelo : Digitaal Publiceren in een Elektronische LeerOmgeving: technologische en onderwijskundige standaarden en economische modellen • Looptijd : okt 2005-okt 2007 • Projectteam : Arteveldehogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Mechelen, KU Leuven-Ariadne • Gebruikerscommissie : 20 bedrijven en organisaties (=stuurgroep project) • Project financiering : 245.590 euro • Personeelsinzet : 44,95 Mensmaanden 1
 2. 2. IWT-TETRA project Pubelo • IWT-Vlaanderen : TEchnologie TRAnsfer Fonds • Onderzoek en technologietransfer door Vlaamse instellingen voor Hoger Onderwijs • Verspreiding van bestaande doch innovatieve technologieën naar bedrijven en andere organisaties: Technologische Verkenning, Vertaling, Verspreiding • Economische toegevoegde waarde op middellange termijn • Ondersteund, gedragen en gestuurd vanuit een gebruikerscommissie met voldoende belangrijke vertegenwoordigers uit het werkveld. IWT-TETRA project Pubelo • Hoofddoelstelling : Meer en betere digitale educatieve content (digitale leerobjecten) voor de elektronische leeromgevingen in de Vlaamse onderwijsruimte (secundair, hoger en volwassenonderwijs) • Accent op : – Nieuwe economische samenwerkingsverbanden en rollen in de creatie van e-content (werkpakket 1) – Leertechnologiestandaarden (werkpakket 2) – Metadata-applicatieprofiel (werkpakket 3) IWT-TETRA project Pubelo Gebruikerscommissie Pubelo • Die Keure, Van In, Tools 2 Team , Departement Onderwijs, Eduwest - AP&P, Uitgeverij Pelckmans, Threeships, Uitgeverij de Boeck, Wolters Plantyn, Indiegroup, Smartbit, GIVI, Synergetics, IVS, Erasmushogeschool, Katholieke Hogeschool der Kempen, Avnet, Klascement-Develop-it, VSKO-Blackboard, IWT-Vlaanderen 2
 3. 3. Digitale leerobjecten • Wat is een (digitaal) leerobject (IEEE LTSC 2001) • A learning object is an entity, digital or non digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning. – Examples of technology-supported learning include computer- based training systems, interactive learning environments, intelligent computer aided instruction systems, distance learning systems, and collaborative learning environments. – Examples of Learning Objects include multimedia content, instructional content, Learning Objects 9 learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology supported learning. Digitale leerobjecten Digitale leerobjecten • Leerobjecten in de Vlaamse digitale leeromgevingen : – Cursusteksten : MS Word en PDF (afdrukklaar) – Presentaties : Powerpoints (afdrukklaar) – Testen : Hot Potatoes • Weinig interactief en multimediaal studiemateriaal • Probleem van creatie, uitwisselen, afspelen en tracering van leerobjecten in diverse digitale leeromgevingen. • Deel oplossing : Leertechnologiestandaarden! 3
 4. 4. Leertechnologiestandaarden • Leertechnologiestandaarden zijn afspraken en technieken die de realisatie van e-leren ondersteunen en faciliteren • Wat zijn de voordelen van leertechnologiestandaarden? – Herbruikbaarheid – Beheersbaarheid – Toegankelijkheid – Duurzaamheid – Schaalbaarheid – Betaalbaarheid • Leertechnologiestandaarden komen niet vanzelf : acties en druk nodig van de gebruikers. Leertechnologiestandaarden • Voorbeelden van leertechnologiestandaarden : – IMS Content Packaging : verpakken van digitale leerobjecten – IEEE LOM : metadateren van digitale leerobjecten – ADL SCORM : afspelen en traceren (resultaten en voortgang) van digitaal studiemateriaal in een digitale leeromgeving – IMS QTI : uitwisselen van elektronische toetsen en testen – IMS E-portfolio : uitwisselen van e-portfolio’s. – IMS Learning Design : Beschrijven en uitwisselen van leerscenario’s en leeractiviteiten – IMS Common Cartridge : Uitwisselen van combinatie, inrichting en organisatie van leermateriaal, toetsen, taken en discussiefora LTS : Voorbeeld IMS CP 4
 5. 5. LTS : Voorbeeld IMS CP LTS : Voorbeeld IMS QTI LTS : Voorbeeld ADL SCORM 5
 6. 6. LTS : Voorbeeld IMS CC LTS : Voorbeeld IMS LD Leertechnologiestandaarden • Let op : niet alle voorgaande voorbeelden zijn officieel erkende standaarden, veelal zijn het specificaties, referentiemodellen of applicatieprofielen . • Specificaties : Een specificatie is een gedetailleerde en heldere beschrijving van de functionele benodigdheden en eigenschappen om iets te bouwen, installeren of bewerken. (bv IMS QTI voor uitwisselen van Online toetsen) • Applicatieprofiel of toepassingsprofiel : Specificatie die een specifieke invulling is van een specificatie / referentiemodel / standaard voor lokaal gebruik. (bv Pubelo applicatieprofiel afgeleid van IEEE LOM) 6
 7. 7. Leertechnologiestandaarden • Referentiemodel : Combinatie van verschillende specificaties die samengevoegd worden tot een nieuw geheel van afspraken, gericht op de implementatie en gebruik voor een specifieke groep (bv ADL SCORM referentiemodel maakt oa gebruik van IMS CP, IMS Simple Secuencing, IEEE LOM, AICC). • Standaarden : – de jure standaarden : door een accreditatie orgaan zoals IEEE, ISO of CEN/ISSS gecertificeerde specificatie (bv. IEEE LOM) – de facto standaarden : specificatie die door massaal gebruik en acceptatie tot een standaard verworden zijn (bv ms word) Leertechnologiestandaarden Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • Wat is een applicatieprofiel? • een samenstelling van metadata-elementen • samengesteld uit één of meer schema’s • om tegemoet te komen aan de noden van een specifieke gebruikersgroep 7
 8. 8. Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • Pubelo metadata-applicatieprofiel • Belang: leidt tot betere uitwisselbaarheid, vindbaarheid en (her)bruikbaarheid • Gebaseerd op internationale standaarden: IEEE- LOM/SCORM • Bestaande schema’s toesnijden op noden/functionele eisen van specifieke gebruikersgroepen • Basisschema klaar voorjaar 2007 (m.m.v. onderwijssector, educatieve uitgeverijsector) Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • Hoe applicatieprofielen ontwerpen? – Bepalen van noden van gebruikersgroepen en definiëren van doel en context – Bepaling van data-elementen zonder de interoperabiliteit van de originele basisschema’s in het gedrang te brengen: • Selectie van data-elementen • Bepalen van het aantal waarden per element • Toevoegen van lokale elementen • Bepalen van de status van de elementen (verplicht, voorwaardelijk, aanbevolen, optioneel) • Inventaris en keuze van specifieke vocabulaires – Werkvergaderingen/workshops met betrokkenen Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • Principes m.b.t. ontwikkeling van metadatasets – Modulariteit – Uitbreidbaarheid – Verfijning – Meertaligheid 8
 9. 9. Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • LOM-standaard – Cat. 1: algemeen – Cat. 2: levenscyclus – Cat. 3: meta-metadata – Cat. 4: Technisch – Cat. 5: Educatief – Cat. 6: Rechten – Cat. 7: Relatie – Cat. 8: Annotatie – Cat. 9: Classificatie Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten Metadata-Applicatieprofiel(en) voor leerobjecten • Toekomstige opdrachten – Applicatieprofielen voor specifieke groepen/doeleinden (bv. beeldmateriaal,VDAB, BIS-Online, onderwijsniveaus) – Implementatie in • repositories • Leeromgevingen • auteursomgevingen – Onderhoud/duurzaamheid van het metadataschema – Opvolging nieuwe ontwikkelingen o.a. implementatie van tools voor automatische metadatering en integratie in beheerssystemen van repositories van leerobjecten – Valorisatie/vorming 9
 10. 10. Demo Pubelo-metadataprofiel • Ondersteuning in metadatastore – opslag – opvragen PUBELO metadata • Integratie in RELOAD – zoeken naar SCORM componenten vanuit RELOAD – opslag van SCORM componenten • automatische decompositie van SCORM-pakketten • automatische generatie van metadata • AMG raamwerk • http://ariadne.cs.kuleuven.be/amg Automatische metadata generatie: AMG Raamwerk Generator Extractor ConflictHandlingStrategy ObjectBasedGenerator ContextBasedGenerator TextExtractor PropertyExtractor Word Pdf ... Office Pdf ... Text Text Property Property Extractor Extractor Extractor Extractor ObjectBasedGenerator ContextBasedGenerator Language MimeBased Archive Generator Generator Generator Filesystem LMS AACE ContextBased ContextBased ContextBased Generator Generator Generator OfficeGenerator PdfGenerator ImageGenerator ... PowerPointGenerator BB OCW ContextBased ContextBased É Generator Generator 10
 11. 11. RELOAD plug-in http://ariadne.cs.kuleuven.be/pubelo/demo/pubelo_demo3.swf Pubelo 2005-2007 • Vragen? • Meer info op http://www.pubelo.be/ 11

×