Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20070913 DelauréJohan

1,644 views

Published on

Achter de schermen van Open Vlacc

Published in: Education
 • Be the first to comment

20070913 DelauréJohan

 1. 1. Achter de schermen van Open Vlacc Informatie 2007 - Donderdag 13 september 14u15 – Aula III
 2. 2. Waarom nog Vlacc? <ul><li>-”Het verdriet van Vlaanderen” R. Moucheron, hoofd Dienst Openbaar Bibliotheek Werk op Informatie 1987. </li></ul><ul><li>-”Dat meer dan 300 OB’s deels dezelfde boeken hebben is geen ramp, maar dat meer dan 300 maal dezelfde titelbeschrijving gemaakt wordt, is een ongehoorde verspilling. </li></ul><ul><li>Luc Braekeleer in “Vlacc : een bibliotheeknetwerk in dit vlakke land : aspecten van de Vlaamse centrale catalogus” , 1988. </li></ul><ul><li>- “De VLACC wil het eindeloos overdoen van hetzelfde titelbeschrijvingswerk overbodig maken” Frans Heymans in Bibliotheek- en Archiefgids, Jrg. 66 (1990) nr. 1 </li></ul>Vlacc 20 jaar
 3. 3. Korte historiek (1) <ul><li>1981: Vlaamse Gemeenschap koos voor Dobis/Libis en voor COI als service-bureau. Retro-invoer en productie van cataloguskaarten </li></ul><ul><li>1985: online invoer door 6 OB’s voorbestemd als COB </li></ul><ul><li>1987: officiële start met verdeling van records </li></ul><ul><li>1988: ook invoer door VBC ook retro-invoer van SOB’s: braille en gesproken boeken ook excerperen van tijdschriften </li></ul><ul><li>1989: VLACC CD-ROM in VUBIS-formaat </li></ul><ul><li>Organisatie met een Stuurgroep, Commissie Catalogisering in Netwerkverband, 2 Werkgroepen voor trefwoorden en de DOBW:Dienst voor het Openbaar Bibliotheekwerk </li></ul>
 4. 4. Catalogiseren in netwerkverband OB Antwerpen Vlabin-VBC Openbare Bibliotheken Vlaanderen OB Brugge OB Brussel OB Gent Pr. OB Hasselt OB Leuven Vlaamse Overheid Werkgroepen www.bibliotheek.be Open Vlacc
 5. 5. 6 COB’s catalogiseren in netwerk (2006) de bibliotheken van Gent Antwerpen Hasselt Brugge Leuven Brussel in netwerkverband 210 VTE 5 VVTE 71,5 VTE 5 VVTE 41,5 VTE 5 VVTE 98,5 VTE 5 VVTE 67 VTE 5 VVTE 53 VTE 5 VVTE
 6. 6. Organisatie van de invoer <ul><li>Organisatie binnen de bibliotheken varieert </li></ul><ul><li>Verankering binnen reële bibliotheekwerking </li></ul><ul><li>100 mensen verzekeren de dagelijkse invoer (niet muziek) </li></ul><ul><li>Gemid. 15/bib : ratio mensen/VTE: 3,3 </li></ul><ul><li>Totaal aantal VTE voor Vlacc invoer: 32 VTE of 5/bib (+2 Vlabin) </li></ul><ul><li>Gemiddelde productiviteit van 1 VVTE: 1.100 records/jaar </li></ul><ul><ul><li>( ≠ 10 records/uur; 70/dag;14.000/jaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gecontroleerde invoer, referentiebestanden, afvoer, nazicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroepen: +/- 25/ jaar (catalogiseren, trefwoorden v+j,..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne fora voor invoerafspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddelde prijs ifv loonkost voor 1 record: +/- 50 EUR </li></ul></ul>
 7. 7. Korte historiek (2) <ul><li>1990-2000: Consolidatie netwerkverband - Van 300.000 naar 800.000 beschrijvingen - Een vereenvoudigd formaat van uitwisseling - CD-ROM met Spirs - Geen invoer van muziek - IBL via Impala (UIA) link - Oprichting Winob en later daarop Ovinob </li></ul>
 8. 8. Vlacc werking tot heden <ul><li>Positief </li></ul><ul><li>Structurele netwerk-werking </li></ul><ul><li>Bijna alle bibliotheken nemen records over (Collectie enquête 2002: 229/229) </li></ul><ul><li>Vlacc is referentie in Ovinob/Winob en PBS’en </li></ul><ul><li>Zeer hoge consistentie </li></ul><ul><li>Regelgevingsnorm </li></ul><ul><li>Referentie bij IBL </li></ul><ul><li>Negatief </li></ul><ul><li>Te veel dataelementen gaan verloren tijdens de conversie’s (zowel bij export/formaat als bij import); omslachtig </li></ul><ul><li>Lokaal dienen records steeds nog bewerkt te worden. </li></ul><ul><li>Verouderd, weinig flexibel invoersysteem en databank </li></ul><ul><li>Geen import mogelijkheid </li></ul><ul><li>Financieringswijze </li></ul>
 9. 9. Financieel per jaar (2006) <ul><li>Kost openbare bibliotheeksector over alle overheden heen : € 190.000.000 </li></ul><ul><li>Totaal aantal VTE’s in OB-sector: 2700 </li></ul><ul><li>Kost Vlacc werking 2006 voor VCOB: € 1.520.000 ICT : € 350.000 Invoer COB’s (60%): € 800.000 Aankoop data (Vlabin): € 220.000 Werking : € 150.000 </li></ul><ul><li>Voor 36.000 nieuwe records: € 42 / record </li></ul><ul><li>Aandeel catalogusbeheer in werking OB 10% </li></ul><ul><li>Maximaal voordeel schaalvergroting 7% of 190 VTE </li></ul><ul><li>(1VTE=30.000 EUR) € 5.700.000 </li></ul>
 10. 10. Korte historiek (3) <ul><li>2000: Oprichting VCOB </li></ul><ul><li>2001: Decreet locaal cultuurbeleid met afschaffing COB-statuut, opstart contract werking </li></ul><ul><li>2003: Beslissing Vlaams parlement voor het schaalvergrotend project Vlacc II. Gunning </li></ul><ul><li>2004-2005: Problemen en einde project Vlacc II; Vlacc gaat door </li></ul><ul><li>2006: Opstart “Open Vlacc project” en “Open Vlacc projectgroep” -> Opdelen </li></ul><ul><li>-> Primaat van competentie -> Verworven inzichten recupereren </li></ul>
 11. 11. Waarom nog Open Vlacc? <ul><li>Doorgedreven schaalvergroting inzake catalogiseren </li></ul><ul><li>Overdraagbaarheid en snelle bruikbaarheid in provinciale en lokale catalogi </li></ul><ul><li>Kwalitatieve, consistente, invoer </li></ul><ul><li>Publieksgeoriënteerde ontsluiting </li></ul><ul><li>Regelgevingsnorm Vlaanderen </li></ul><ul><li>Kostenefficiëntie Vlacc-invoer en –werkorganisatie </li></ul><ul><li>Ruggengraat voor de uitbouw Digitale Bibliotheek Vlaanderen; het samenbrengen van metadata en het faciliteren van crowd sourcen (web2.0) </li></ul>
 12. 12. Aanpak : parallelprojecten <ul><li>1. </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>5. </li></ul>Een nieuw open catalogiseersysteem MARC 21 datamodel en uitwisselingsformaat Nieuw zoeksysteem voor Vlacc en andere bronnen Opstart muziekinvoer Regelgeving en organisatie
 13. 13. Open Vlacc 2006 Aankondiging en Selectie CS MARC21 export uit Vlacc Contract CDR Regelgeving Demo/POC Gunning MARC 21 updates Selectie ABL β Zoeken.bibliotheek.be www.bibliotheek.be MARC21 XML conversie Beschikbaar voor PBS OB’s (en PBS) Januari September December Juni
 14. 14. <ul><li>Overheidsopdracht : onderhandelingsprocedure met bekendmaking </li></ul><ul><ul><li>Aankondiging ifv kandidatuurstelling (11 april 2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opening kandidaturen (22 mei) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslissing selectie (9 juni) en Uitnodiging inschrijvers (20 juni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opening offertes (11 augustus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste lezing en uitnodiging tot Proof of Concept (aug-sept) </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhandeling (okt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gunning (27 nov.) en Contract (14 december 2006) </li></ul></ul>Selectie v/e nieuw catalogiseersysteem
 15. 15. Contract catalogiseersysteem <ul><li>Voorwerp: </li></ul><ul><ul><li>Levering, installatie, configuratie en aanpassen v/e platform voor </li></ul></ul><ul><ul><li>MARC21 gestructureerde bibliografische databank op basis van de huidige Vlacc databank met aanvulling van muziek data met </li></ul></ul><ul><ul><li>ondersteuning van het coöperatief catalogiseren en het </li></ul></ul><ul><ul><li>distribueren van de data aan de openbare bibliotheeksector en </li></ul></ul><ul><ul><li>beheer, het onderhoud en de ondersteuning ; hosting </li></ul></ul>
 16. 16. Partnership met Libis <ul><li>Partnership op basis van expertise : LIBIS bibliotheekautomatisering LIBIS-NET </li></ul><ul><li>Bibliotheeksysteem: ALEPH van Ex Libris - brede catalografische functionaliteit, configureerbaarheid - open standaarden - werkt in Vlaamse context </li></ul><ul><li>Implementatietijd: 10 maanden (!) </li></ul><ul><li>Implementatiekost : 1 milj. eur iBTW </li></ul><ul><li>Jaarlijkse kost na 2008: 360.000 eur iBTW </li></ul>
 17. 17. Vlacc op Aleph in productie <ul><li>Jan: installaties en ruwe configuratie specs </li></ul><ul><li>Maart: eerste conversie </li></ul><ul><li>Mei: tweede conversie </li></ul><ul><li>Juli: testen, validatie fijn afstelling invoeromgeving regelgeving opleidingsdocumentatie </li></ul><ul><li>Sept: Opleidingen; finale conversie 24 dagen les, 4 soorten sessies, 118 catalografen </li></ul><ul><li>-> 24 sept in productie </li></ul><ul><li>-> 10 maanden doorlooptijd </li></ul>
 18. 18. Open Vlacc 2006 Aankondiging en Selectie CS MARC21 export uit Vlacc Contract CDR Regelgeving Demo/POC Gunning MARC 21 updates Selectie ABL β Zoeken.bibliotheek.be www.bibliotheek.be MARC21 XML conversie Beschikbaar voor PBS OB’s (en sys. prov.) Januari September December Juni
 19. 19. Vlacc data uitwisseling POB’s DMARC dagelijkse wijzigingen RT2 2-wekelijks enkel aanwinsten RT2 maandelijks artikels www.bibliotheek.be MARC21 dagelijkse wijzigingen Vlacc op D/L PBS COB’s Vlacc op ALEPH MARC21 conversie + CDR MARC21 dagelijkse wijzigingen
 20. 20. 2007: Open Vlacc export <ul><li>Online </li></ul><ul><li>Via Z39.50 </li></ul><ul><li>Via Zoeken.bibliotheek.be voor niet-muziek </li></ul><ul><li>Via SRU (nov.) </li></ul><ul><li>Via een replication script voor invoerende bibs </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>MARC21 ISO 2709 en XML van alle wijzigingen voor PBS </li></ul><ul><li>MARC21 ISO 2709 en XML van niet-muziek voor alle abonnees </li></ul><ul><li>RT2 twee-wekelijks van aanwinsten en maandelijks van artikels </li></ul>
 21. 21. Impact op lokale bibliotheek <ul><li>Eventueel wijziging van databankmodel (systeemleverancier) </li></ul><ul><li>Importprofiel en aanpassing aan eigen databank (systeem) </li></ul><ul><li>Z39.50 of SRU licentie </li></ul><ul><li>Z39.50 configuratie/test </li></ul><ul><li>Achtergrondbestanden zijn minder en minder haalbaar </li></ul><ul><li>MARC data beschikbaar sinds september 2006 </li></ul><ul><li>Subsidiëring </li></ul>
 22. 22. Open Vlacc 2006 Aankondiging en Selectie CS MARC21 export uit Vlacc Contract CDR Regelgeving Demo/POC Gunning MARC 21 updates Selectie ABL β Zoeken.bibliotheek.be www.bibliotheek.be MARC21 XML conversie Beschikbaar voor PBS OB’s (en sys. prov.) Januari September December Juni
 23. 23. Waarom aandacht voor de catalogus?
 24. 24. Een eerste zoekactie …”harry potter” <ul><li>Eerste hit in web-catalogi van bibliotheken: </li></ul><ul><li>Eerste hit op een internet zoekmachine: </li></ul><ul><li>Harry Potter </li></ul><ul><li>De officiële Nederlandse Harry Potter site van de uitgeverij. Korte beschrijving van de boeken, met algemene informatie. www. harrypotter .nl/ </li></ul>boek Joanne Rowling Harry Potter à l'école Des Sorciers eng artikel Boesten, Jos Vraagtekens bij Harry Potter ned artikel Maveau, Loes Harry Potter ned video Potter, Beatrix De avonturen van de kleermaker van Kloster / gebaseerd op de originele verhalen van Beatrix Potter ned reeks Harriët van den Heuvel Harry Potter schaakcursus ned artikel Patrick Vanden Berghe Harry Potter of tuinkabouters : reflecties bij een ministeriële omzendbrief ned
 25. 25. Opdracht voor bibliotheek.be <ul><li>Weg van de geïntegreerde en versleutelde OPAC </li></ul><ul><li>Niet enkel (interne) catalogus data </li></ul><ul><li>Verkoppelen en integreren van externe data </li></ul><ul><li>Internet gebruiksvriendelijk </li></ul><ul><li>Zoeksysteem/search engine </li></ul><ul><li>Weging van zoekresultaten op data element niveau </li></ul><ul><li>Mogelijkheid van verschillende logische ‘doorkijken’ </li></ul><ul><li>Fast Forward </li></ul>
 26. 26. AquaBrowser <ul><li>-> AquaBrowser Library platform </li></ul><ul><li>-> Medialab Solutions BV </li></ul><ul><li>-> Search, Discover, Refine </li></ul><ul><li>-> Verfijningspaneel </li></ul><ul><li>-> Ranking instelbaar </li></ul><ul><li>-> Implementatie van FRBR </li></ul><ul><li>-> Integratie van andere metadata </li></ul><ul><li>- covers </li></ul><ul><li>- bezitslijsten van COB’s </li></ul><ul><li>- besprekingen, samenvattingen e.a. </li></ul>
 27. 30. Leestips <ul><li>Leestips vandaag gebaseerd op GO </li></ul><ul><ul><li>500.000 uitleningen uit 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Volume garandeert zinvolle relaties </li></ul></ul><ul><li>Actualisering vereist </li></ul><ul><ul><li>Aanlevering op basis van matching en volume </li></ul></ul><ul><ul><li>2005, 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>2007 en in de toekomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Naarmate groter volume, verfijndere analyse mogelijk. </li></ul></ul>
 28. 31. 2007/8: Verbreding ABL implementatie <ul><li>Wisselwerking met invoer en regelgeving </li></ul><ul><li>Toevoegen van Wikipedia lemma’s </li></ul><ul><li>Toevoegen van Mediargus persmappen en artikels </li></ul><ul><li>Ontsluiten op internet (Search Engine Optimalisatie) </li></ul><ul><li>Linken met Boekenbank </li></ul><ul><li>Verbreden en verdiepen van ‘ leestips ’ </li></ul><ul><li>Folksonomy, Social tagging, crowd sourcen, </li></ul><ul><li>DBNL </li></ul><ul><li>Cultuurdatabank </li></ul><ul><li>Enz… </li></ul>
 29. 32. Open Vlacc 2006 Aankondiging en Selectie CS MARC21 export uit Vlacc Contract CDR Regelgeving Demo/POC Gunning MARC 21 updates Selectie ABL β Zoeken.bibliotheek.be www.bibliotheek.be MARC21 XML conversie Beschikbaar voor PBS OB’s (en sys. prov.) Januari September December Juni
 30. 33. Keuze startbestand <ul><li>Studie van de verschillende grotere collecties in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Keuze voor Centrale Discotheek Rotterdam </li></ul><ul><ul><li>Volume (mei 2006) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>254.558 cd-beschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.019.993 onderdeelbeschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Consistentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge ‘matching rate’ van 30% onder de COB’s </li></ul></ul><ul><li>Aanpassing CDR XML export </li></ul><ul><ul><li>Marc21 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaamse regelgeving … </li></ul></ul>
 31. 34. CDR strikte licentievoorwaarden <ul><li>De titelbeschrijvingen (inclusief tracks) : </li></ul><ul><li>Pop en klassiek: </li></ul><ul><ul><li>inladen en presenteren in OpenVlacc </li></ul></ul><ul><ul><li>ter beschikking stellen in haar totaliteit in functie van de uitbouw van een provinciaal bibliotheeksysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>ter beschikking stellen aan openbare bibliotheken vanuit het OpenVlacc catalogiseersysteem op een interactieve record-per-record basis </li></ul></ul>
 32. 35. Open Vlacc Catalogiseren OB Antwerpen Vlabin-VBC Openbare Bibliotheken Vlaanderen OB Brugge OB Brussel OB Gent Pr. OB Hasselt OB Leuven Vlaamse Overheid Werkgroepen www.bibliotheek.be Open Vlacc CDR Andere NBDs AI Boek.be Univ. Andere OB’s
 33. 36. Open Vlacc in 2006 <ul><li>2006: Opstart Open Vlacc </li></ul><ul><li>Start van recorduitwisseling in standaardformaat MARC21 </li></ul><ul><li>Start zoeksysteem ABL op bibliotheek.be </li></ul><ul><li>Keuze voor een startbestand van muziekbeschrijvingen </li></ul><ul><li>Documentatie regelgeving </li></ul><ul><li>Gunning aan LIBIS met het ALEPH invoersysteem </li></ul>
 34. 37. 2007 <ul><li>2007: Migratie Vlacc naar Open Vlacc </li></ul><ul><li>Dobis/Libis vervangen door ALEPH </li></ul><ul><li>MARC21 is enige geldige formaat </li></ul><ul><li>Opleidingen voor invoer en regelgeving </li></ul><ul><li>Integratie muziek databank en opstart muziek in november </li></ul><ul><li>Ontsluiting op bibliotheek.be </li></ul><ul><li>Ruggengraat voor een uitbouw v/e Digitale Bibliotheek </li></ul>Vlacc 20 jaar
 35. 38. Open Vlacc : Een realisatie van … <ul><li>Sponsor, voorzitter en eindverantwoordelijke: </li></ul><ul><li>En de leden van de Projectgroep: </li></ul><ul><li>Geert Roelandts, Koen Calis, Paul Mortelmans en Jan Braeckman </li></ul><ul><li>Onze implementatie Partners: </li></ul><ul><li>Voor de publiekszijde: </li></ul><ul><li>Voor het centrale invoersysteem en de verwerkingen: </li></ul>
 36. 39. Een realisatie van… <ul><li>Rosemie Callewaert </li></ul><ul><li>Metadata beheer </li></ul><ul><li>Machteld Sohier </li></ul><ul><li>Netwerkcatalograaf </li></ul><ul><li>Johan Mijs </li></ul><ul><li>Muziek en metadata </li></ul><ul><li>Johan Delauré </li></ul><ul><li>Project beheer </li></ul><ul><li>Peter De Keyser </li></ul><ul><li>Bibliotheek.be </li></ul><ul><li>Theo Gielen </li></ul><ul><li>Ondersteuning </li></ul>
 37. 40. Open Vlacc : Een realisatie van … de bibliotheken van Gent Antwerpen Hasselt Brugge Leuven Brussel in netwerkverband
 38. 41. <ul><li>Met dank voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>

×