Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Research Data Management en bibliotheken

724 views

Published on

Presentatie voor de Commissie Onderzoek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent op 24 april 2014

 • Be the first to comment

Research Data Management en bibliotheken

 1. 1. RESEARCH DATA MANAGEMENT IN DE HUMANITIES en de rol van de bibliotheek Saskia Scheltjens faculteitsbibliothecaris Letteren & Wijsbegeerte Commissie Wetenshappelijk Onderzoek (CWO) – FLW 24/04/2014
 2. 2. Diederik Stapel 224/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 3. 3. • Sterke toename van digitaal onderzoek met ‘data driven’ component ‘Potential for new research is enourmous’ Neelie Kroes, Europese Commissaris, Digital Agenda in speciaal thema-nummer E-Data & Research Special Issue 2014 • ‘Datamining’ kan leiden tot nieuwe vormen van onderzoek • Maar .... technologie zorgt ook voor specifieke problemen en uitdagingen • Daarvoor dient beleid te worden ontwikkeld op diverse niveau’s • En allianties worden gezocht met centrale diensten binnen organisatie Research Data en Technologie 324/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 4. 4. ‘broad data’ = alle informatiemateriaal dat hoort in het onderzoeksproces en wat leidt tot onderzoeksoutput ‘narrow data’ = informatie in een gestructureerd elektronisch formaat dat kan worden geprocudeerd door een computer De grens tussen beide soorten data is traditioneel niet erg duidelijk in humanities onderzoek ... Research Data ? 424/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 5. 5. Verschilt wel en toch ook niet met data uit gamma & beta wetenschap JA • Relatief kleine datasets • Vaak ‘hand-crafted’, verrijkt met eigen toevoegingen • Gebrek aan uniformiteit en consistentie NEE • ‘Accessibility’ • Verifieerbaar • Betrouwbaar • Herbruikbaar • Behoefte aan bewaring en beheer na afloop van project • Duur (aanmaak, opslag, bewaring) met toenemende vraag tot verdere valorisatie Humanities Data 524/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 6. 6. 6 Sudamith project University of Oxford -http://sudamih.oucs.ox.ac.uk 24/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 7. 7. 7 Sudamith project University of Oxford -http://sudamih.oucs.ox.ac.uk 24/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 8. 8. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) www.wvd.ugent.be www.woordenbank.be • Project van prof. Jacques Van Keymeulen • Opgezet in 1972 door prof. Willem Pée • Intensieve samenwerking met grote groep vrijwilligers • In 2012 ‘gered’ door een mediatieke actie waardoor in extremis subsidies werden verkregen bij de Vlaamse Gemeenschap & NTU • Data staat nu op server die privaat wordt gehuurd en onderhouden • Data die zelf bij elkaar werd verzameld uit heterogene bronnen • Data is online toegankelijk voor derden Humanities Data – voorbeeld 1 824/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 9. 9. Mamluk Political Prosopography Project (MP3) www.mamluk.ugent.be • Project van prof. Jo Van Steenbergen • ERC Starting Grant 2009-2014 • Komt oorspronkelijk voort uit eigen doctoraatsonderzoek • In Filemaker Pro • Data staat nu op server die privaat wordt gehuurd en onderhouden • Data die zelf bij elkaar werd verzameld uit heterogene bronnen • Data is online beperkt toegankelijk voor derden mits aanvraag paswoord Humanities Data – voorbeeld 2 924/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 10. 10. Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE) www.dbbe.ugent.be • Project van prof. Kristoffel Demoen & dr. Floris Bernard • Hercules financiering 2011-2013 • Database in MySQL-PHP, ontwikkeld ism externe partij • Staat nu op server van de faculteit • Data die zelf bij elkaar werd verzameld uit heterogene bronnen • Data is nog niet online toegankelijk voor derden • Presentatie eindresultaten op Literary Studies Workshop 29/4/2014 Humanities Data – voorbeeld 3 1024/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 11. 11. • Lange levensduur van sommige projecten • Beginnen bijna altijd als uitbreiding van persoonlijk, individueel onderzoek • Samengestelde data die zelf verzameld werd, ipv gegenereerd • Vaak incompleet / niet consistent / geïnterpreerd • Vaak heel erg specifiek • Soms bestemd voor persoonlijk gebruik, soms voor ruimer gebruik • Zelden zijn projecten stabiel genoeg van opzet en ‘schaalbaar’ genoeg om verder door te groeien • Favoriete opslagmedium: eigen laptop, externe harde schijf, server van ingehuurde externe partij, server van de faculteit • Weinig gebruik van de algemene data opslagservices universiteit • Weinig gebruik van de data-expertise van bibliotheken en archieven Humanities Data - kenmerken 1124/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 12. 12. 12 Sudamith project University of Oxford -http://sudamih.oucs.ox.ac.uk 24/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 13. 13. Nederland • Koninklijke Bibliotheek Nederland -> E-Depot sinds 2002 • DANS (Data Archiving And Networked Services) UK • Overkoepelend databaleid met verplichte data management plannen bij aanvragen & neerleggen onderzoek • DCC (Digital Curation Centre) Europa • Verplichte data management plannen bij aanvragen & neerleggen Europese onderzoeksprojecten (cfr Horizon2020) Research Data Policy - internationaal 1324/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 14. 14. België • Geen concrete plannen bij Wetenschapsbeleid op federaal niveau Vlaanderen • Momenteel is data management plan nog geen vereiste bij FWO • ALS er al beleid is op dit vlak, dan wordt dit decentraal ontwikkeld binnen de universiteiten zelf Research Data Policy – België & Vlaanderen 1424/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 15. 15. Algemeen • Open Access mandaat, met een open Academische Bibliografie • Ontwikkeling van een overkoepelende databank voor het beheer van administratieve onderzoeksdata bij DOZA • Samenwerking mt PSW rond datadeponering • Voorlopig nog geen algemeen research data management beleid Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen (PSW) • Cfr Diederik Stapel schandaal in NL .... • Werkgroep Datadeponering • Faculteitsbrede conformatie aan de APA guidelines als onderdeel van doctoraatsreglement & (mogelijk in de toekomst) bij ZAP evaluaties Research Data Policy – UGent 1524/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 16. 16. Universiteitsbibliotheek (‘Boekentoren’) • BIBLIO Fedora repository • Alle publicaties van UGent auteurs in full-text digitaal bewaard • Bij voorkeur zo open mogelijk toegankelijk, minstens binnen de UGent Research Data Policy – UGent x Bibliotheken 1624/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 17. 17. • Uitbreiding functionaliteiten BIBLIO met datadeponeringr ch Data Policy – UGent • Proefproject bij PPW 2013-2014 • Vanaf 2015 voor hele UGent • Nu reeds in beta Research Data Policy – UGent x Bibliotheken 1724/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 18. 18. Missie De Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte wil op toekomstgerichte wijze het actuele onderzoek en onderwijs ondersteunen ten dienste van gebruikers. Daarbij ligt de focus niet enkel op de boekencollectie maar globaal op het innovatief beheren en faciliteren van alle actuele gedrukte en digitale informatie van de faculteit binnen het netwerk van informatiebeherende instellingen van de UGent Mogelijke rol Faculteitsbibliotheek LW 1824/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 19. 19. Retrocatalografieproject LW • Collectie van 670.000 banden waarvan in 2008 slechts 52% geregistreerd in Aleph ... • Gefaseerd retrocatalografieproject gekoppeld aan verhuisfases • Fase 1 (2012): 100% ingevoerd alle Letterkundebibliotheken • Fase 2 (2014): 100% ingevoerd alle bibliotheken van Geschiedenis, Wijsbegeerte, Kunst-, Musicologie & Theaterwetenschappen • Fase 3 (2018 o.v.): 100% ingevoerd (momenteel 57% ...) alle bibliotheken van Archeologie, Talen & Culturen & Taalkunde Mogelijke rol Faculteitsbibliotheek LW 1924/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 20. 20. Pleidooi voor vervolgproject ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw facultair beleid ivm research data management PREVENTIEF • Aansturen op beleidsvorming • Pleidooi voor de ontwikkeling van een facultair beleid • Pleidooi voor de opname van dit beleid in het doctoraatsreglement • Adviesfunctie op het vlak van auteursrechten via Library Lab • Ondersteuning bij het opstellen van data mangement plannen CONSERVEREND • Inventaris LW Legacy Research Data (potentieel project) Huidige nood in kaart te brengen en oplossingen geval per geval aandragen Mogelijke rol Faculteitsbibliotheek LW 2024/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 21. 21. 21 Vragen? 24/04/2014 Research Data Management & de bibliotheek
 22. 22. Contact Saskia Scheltjens Faculteitsbibliothecaris Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent T (+32 9 33)1 33 71 saskia.scheltens@ugent.be http://www.flw.ugent.be/bibliotheek 22

×