Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka?

 1. 1. Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka? Petri Hakanen Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/download/Digiloikka_ja_Tietojohtaminen.pdf
 2. 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 3. 3. Murros. ”Kulttuurimuutos” on perustavampi kuin ehkä osaat vielä villeimmissä ajatuksissasi kuvittaa. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 4. 4. Ajattelutavan muutos Digitalisaatiolla tarkoitetaan usein kokonaisvaltaista toimintatapojen uudistamista. Puhutaan nopean aloittamisen puolesta. Uusien kykyjen kehittämistä pidetään välttämättömänä. Kykyjen kehittämisessä, oppimisessa, nähdään kokeilukulttuuri avainasemassa. Rohkeutta korostetaan. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 5. 5. Toimintatapojen muutos Kuinka muutos toteutetaan uudella tavalla kokeilujenkin kautta oppimalla ja jakamalla? Kokeilujenkin tulisi muodostua osaksi kokonaisvaltaista kehittämistä. – Tavoitteellisesti – strategiaa ja palvelujen muotoilua tukevalla tavalla. @PetriHakanen http://Palvelu.Design
 6. 6. Toimintaympäristömme Miten me määrittelemme oman toimintaympäristömme muutoksen? Siirrymmekö tiukasti integroiduista toimintaketjuista ja tiedonhallinnan tehtäväketjuista ”löyhempään”, avoimempaan, toimintamalliin? @PetriHakanen http://Strategia.Design
 7. 7. Liiketoimintamallin muotoilu Lähtökohta – Vakiintunut toimintamalli Integroidut tiiviit arvoketjut
 8. 8. Tavoite – Uudistettu toimintamalli Arvoketjujen muotoilu
 9. 9. Klassiset arvoketjut murretaan – ”Digimurros” @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 10. 10. Kehityksen heijastuma toimintaan @PetriHakanen http://Palvelu.Design
 11. 11. Digitalisaatio – Alusta- ja verkostotalous @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 12. 12. DIGILOIKKA – Valitaan keskeiset tarkastelukulmat @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Asiantuntevaa Palvelua Lähellä Sinua Korkealuokkainen Laaja valikoima Maanlaajuinen Tukkumyynti Toimitusmyynti Nopea Innovatiivinen ”Mobiilitilaus ensimmäisenä päivittäistavaratukkuna” Paikallinen Luotettava Vastuullinen Tuoteturvallisuus Jäljitettävyys Valikoimanhallinta Hintakilpailukyky Toimitusvarmuus
 13. 13. Kehittämisen vaikutus Monipisteinen kehittäminen @PetriHakanen http://Kehityspyörä.Design
 14. 14. Monipisteinen kehittäminen – Vaikutukset tarkastelukulmittain Lean – Soveltaminen nykyiseen © Petri Hakanen 2016 Kartoita (kaikki/valitut) nykyiset kehityspisteet Löydä innovaatiopisteet Listaa nykyiset/halutut tavoitteet Kartoita/Tutki todelliset yhteisvaikutukset Havainnollista/Jäsennä muutokset/vaikutukset vrt. halutut strategiat Valitse keskeiset/halutut vaikutuspisteet Opi ja Suuntaa (kaikki) kehitys
 15. 15. Digitalisaatio – Alusta- ja verkostotalous @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 16. 16. Alusta. Integraatiot. Mistä aloittaa? @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Mikäli alustan halutaan yhdistävän tuottajat ja kuluttajat, toimittajat ja asiakkaat, on usein tarve kolmenlaiselle vaihdannalle. A. Tiedon vaihdanta B. Tavaroiden ja palvelujen vaihdanta C. Rahan vaihdanta
 17. 17. Alusta. Integraatiot. Mistä aloittaa? @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Keskeiseen integraatioon liittyy kolme keskeistä elementtiä. A. Osallistujat B. Arvoyksikkö C. Suodin
 18. 18. Digiloikka. Integraatiot. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Integraatio Asiakkaat Kuluttajat Toimittajat Tuottajat Käyttäjät Käyttäjät Älykkäät suotimet. Analytiikka. Älykkäät suotimet. Analytiikka.
 19. 19. Integraatiot. Kokemus. Asiakkaat Kuluttajat Toimittajat Tuottajat Käyttäjät Käyttäjät LUOTTAMUS UTELIAISUUS Kuluttaja- kokemus Tuottaja- kokemus
 20. 20. Alusta. Integraatiot. Keskeiset elementit. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design A. Osallistujat. Periaatteessa jokaisessa keskeisessä integraatiossa on kaksi osapuolta: tuottajat, jotka rakentavat arvoa ja kuluttajat, jotka kuluttavat arvoa. Integraatiota määriteltäessä näiden roolien tulee olla yksikäsitteisen selkeästi määriteltyjä ja ymmärrettyjä. B. Arvoyksikkö. Jokainen integraatio alkaa tiedon vaihtamisella, joka tuottaa arvoa osallistujilleen. Tämä voidaan nähdä niin, että keskeinen integraatio alkaa tuottajan luodessa arvoyksikön. Arvoyksiköitä luovat kaikki käyttäjät eri rooleissaan. Arvoyksiköitä luodaan myös automaation avulla. C. Suodin. Arvoyksikkö tarjotaan valikoiduille kuluttajille suotimien, suodattimien, perusteella. Suotimet ovat ohjelmistopohjaisia, algoritmeja, joilla alusta ohjaa soveltuvien arvoyksiköiden vaihdantaa käyttäjien kesken. Hyvin suunnitellut suotimet varmistavat sen, että käyttäjät saavat ne arvoyksiköt, joilla on heille eniten arvoa. Huonosti suunnitellut ja toteutetut suotimet tai tilanne, jossa suotimia ei ole laisinkaan, saattaa hyvin usein johtaa käyttäjien näkökulmasta tarjoamatulvaan, tulvaan, jossa on käyttäjälle vähämerkityksellisiä tai arvottomia arvoyksiköitä.
 21. 21. Digiloikka. Valmistautuminen. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design
 22. 22. Digiloikka. Valmistautuminen. Ohjelma. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Digiloikkaan valmistautuminen sisältää edellisen, integraatioiden suunnittelun, lisäksi muita strategisen suunnittelun alueita. – Kokonaisuus ratkaisee, muuten loikka jää lyhyeksi. # Arkkitehtuuri # Murros Integraatiot. Käyttäjät. Arvoyksiköt. Suotimet. # Lanseeraus # Kaupallistaminen # Avoimuus # Hallinta # Mittaaminen # Strategia Arvonmuodostus. Kulutuskäyttytyminen. Laatukontrolli. Osapuolten houkuttaminen. Kuka ensin? Strategiat. Verkostovaikutuksesta syntyvän arvon sieppaaminen. Päätökset avoimuudesta. Kriittinen; vaikuttaa laajasti. Säännöt arvon kasvattamiseksi ja kasvun tukemiseksi. Mikä on olennaista ja todella merkityksellistä? Uudet kilpailustrategiat …
 23. 23. Digiloikka. Startti. @PetriHakanen http://Digiloikka.Design Valitaan / Täsmennetään keskeiset tarkastelukulmat. Selvitetään nykykehitystä kartoittamalla nykykehityksen vaikutukset. Etsitään ja ideoidaan oivaltavia digisiemeniä. Digisiemenellä on juurtuessaan murtava vaikutus. Suunnataan kehitys ja digistrategia. Tietopohja. Datat. Analytiikan mahdollisuudet. Integraation osapuolet.Houkuttava ja koukuttava toiminnallisuus.
 24. 24. Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka? Petri Hakanen http://Digiloikka.Design http://www.hakanen.eu/blog/kaikki-blogit/ Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/download/Digiloikka_ja_Tietojohtaminen.pdf

×