Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 34 Ad

Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017

Download to read offline

Ideapyörä.Design & Kehityspyörä.Design -- .Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat.

Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet.

Ideapyörä.Design & Kehityspyörä.Design -- .Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat.

Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Advertisement

Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017

 1. 1. Digiloikka 2017 Ideapyörä & Kehityspyörä Petri Hakanen @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design http://Kehityspyörä.Design Tehdään ideoista ja kehittämisestä vaikuttavia.
 2. 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 3. 3. Kehittämisen monet ilmentymät .Design .Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat. Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet. Tämän mallin voi nähdä myös muutostyökaluna – Muutos.Design.
 4. 4. Muutos .Design
 5. 5. .Design ”pistedisain” Pisteinä voimme nähdä esimerkiksi innovaatiopisteet, joissa innovointitoiminta tapahtuu, ideointi- ja päätöksentekopisteet, joista heijastuu vaikutuksia kehittämiseen, kehittämispisteisiin. On kehittämispisteitä ja on vaikutuspisteitä, joihin kehittämisen vaikutus heijastuu. Voimme ajatella pisteen toiminnallisena yksikkönä, jossa esimerkiksi kehittäminen tapahtuu. Pisteessä tiivistyvät soveltuvasti resurssit, menetelmät, osaamiset jne. – kussakin pisteessä siihen tarvittavat ja parhaiten soveltuvat elementit.
 6. 6. .Design ”pistedisain” Pisteeseen kohdistuu design ja pisteestä heijastuu vaikutus. Pisteet ovat vaikutuksessa toisiinsa. Yhden pisteen vaikutus heijastuu toisen pisteen designiin. Huomio kannattaa kohdistaa pisteen kehittämistoiminnan lisäksi myös ja erityisesti vaikuttavuuteen, vaikutuksiin ja niiden heijastumiin muualle designiin.
 7. 7. Vaikutusmalli .Design
 8. 8. .Design – ”pistedisain” Pisteitä, niiden designia, kehittämistä ja vaikutuksia tarkastellaan soveltuvasti suorituskyvyn johtamisen, ideoinnin, toiminnan, kehittämisen ja strategian kautta. Näkökulmina toimivat lisäksi asiakkaan toiminta, oma toiminta ja tuotantoverkoston toiminta ja tavoitteet. Malli, vaikka kuinka hyvä onkin, ei vielä pane asioita tapahtumaan ja pyörää pyörimään. Tämänkin mallin tehtävä on toimia muistin tukena silloin, kun tapahtuu.
 9. 9. .Design ”pistedisain” Toimintatapojen uudistaminen Asiakas Oma toiminta Tuotantoverkosto Design @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design Vaikutus
 10. 10. Ideapyörä Toimintatapojen uudistaminen Kehittämisen ja digitalisaation vaikutus toimintaan muodostuu monen asian yhteisvaikutuksena – ihmiset, ideat ja oivaltava kehittäminen. Ideapyörä.Design tarkastelee sosioteknisiä innovaatioita [ks. kuvat jäljempänä] ja trendejä ja niiden mahdollisia liittymiä ja vaikutuksia toimintaamme, asiakkaiden toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan – visioon ja strategiaan, kehittämiseen, hankkeisiin, ohjaus- ja johtamismalleihin ja ideointimalleihin.
 11. 11. Ideapyörä Toimintatapojen uudistaminen Ideapyörä.Design kuljettaa ajatuksiamme ja toimintaamme läpi innovaatioiden ja trendien, joita emme olisi ehkä muuten tulleet ajatelleeksi juuri nyt ja tässä tarkasteltavassa yhteydessä. Ideapyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa herätteet ihmiseltä ihmiselle ja toiminnosta toiseen pisteeseen; menetelmällisesti ja rakentavasti.
 12. 12. Ideapyörä Toimintatapojen uudistaminen Nopeasti kehittyvät alat ja teknologiat murtavat liiketoimintamalleja ja toimialarajoja. Ideapyörää on hyvä pyörittää soveltuvasti niin laajalla peitolla kuin mahdollista, jolloin meidän on mahdollista löytää uudet ajatukset. Emmehän voi etukäteen täsmällisesti tietää, mikä on toimiva idea ja kehitettävä innovaatio oman toimintamme ja strategioidemme kannalta, ellemme valjasta ihmisiämme eri kehityspisteissämme niitä miettimään ja jakamaan.
 13. 13. Ideapyörä Toimintatapojen uudistaminen Robottiliikenne Energiamurros Yksilöllinen lähivalmistus Urbaani biotuotanto Sote/Bio -hakkerointi Jakamis/Alusta -talous Lisätty todellisuus IoT Etiäis/Palvelu -robotiikka Superkykypalvelut Oppimisen digitalisaatio @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design Kaupungistuminen Lohkoketju Ideapyörä.Design
 14. 14. Ideapyörä Toimintatapojen uudistaminen Bioteknologia Globaalit ict-infrastruktuurit Virtualisaatio Keinoälyn kehitys Farmakologia Energiavallankumous Energiateknologia Digitaaliset joukkoalustat Nanomateriaalien kehitys Terveyden instrumentointi Robotisaatio @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design Älykkäät vesijärjestelmät Blockchain-teknologia Ideapyörä.Design Kiertotalous Älykkäät tuotteet ja palvelut Älykäs liikenne Maanalainen viljely Omavarainen energiantuotanto Cleantech-ratkaisut Älykäs jätehuolto
 15. 15. Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat? @PetriHakanen http://Kehityspyörä.Design
 16. 16. Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Ihmisten erilaisista taustoista, kokemuksesta ja positiosta seuraa kehittämisen vaikutusten ymmärtäminen eri tavoin. Kehityspyörä.Design tarkastelee kehittämistoimintaamme ja kehittämisen vaikutuksia ja liittymiä toimintaamme, asiakkaiden toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan – visioon ja strategiaan, strategiseen kehittämiseen ja strategisiin hankkeisiin, ohjaus- ja johtamismalleihin ja ideointimalleihin.
 17. 17. Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Kehityshankkeet Ohjausmallit Ideointitavat Projektit Johtamismallit Jakaminen Osallistaminen Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design @PetriHakanen http://Kehityspyörä.Design Design Vaikutus
 18. 18. Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Kehittäminen organisoidaan tavallisesti hankkeiksi ja projekteiksi, jotka voi nähdä myös kuin pistemäisinä järistyskeskuksina. Kehittämisestä seuraa vaikutuksia, pintajäristyksiä. Kehityspisteestä katsoen odotetut vaikutukset voidaan nähdä pistemäisinä, täsmällisinä. Kun tarkasteluun otetaan soveltuvasti useampia kehityspisteitä, huomataan laajemmat yhteisvaikutukset, joita emme olisi ehkä muuten tulleet ajatelleeksi juuri tietyssä tarkasteltavassa yhteydessä. Kehityspyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa kehityksen tavoitteet, ideat ja vaikutukset ihmiseltä ihmiselle ja kehityspisteestä toiseen pisteeseen; menetelmällisesti ja rakentavasti.
 19. 19. @PetriHakanen http://Strategia.Design Strateginen kehittäminen
 20. 20. Toiminnallinen kehittäminen @PetriHakanen http://Strategia.Design
 21. 21. Kehittämisen vaikutus Monipisteinen kehittäminen @PetriHakanen http://Kehityspyörä.Design
 22. 22. Muutos .design @PetriHakanen http://Muutos.Design
 23. 23. Ideapyörä & Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design yhdessä rakentavat uudistumisen, uudenlaisen tuottavuuden ja kilpailukyvyn; johdonmukaisesti, menetelmällisesti ja rakentavasti. Ihmisen halu ideoida, tietää ja vaikuttaa sekä saada vastakaikua ja näkyvyyttä ajatuksille otetaan ideapyörässä ja kehityspyörässä keskiöön. Motivaation lähteitä tuetaan johdonmukaisesti. Rakennetaan uudenlaista ja laajempaa kyvykkyyttä niin yksilön, organisaation kuin verkoston tasoilla. – Rakennetaan kulttuurimuutosta yksilön oppimisen ja strategisen kasvun kautta. – Rakennetaan digitalisaatiota ideoiden ja toteutusten jakamisen kautta.
 24. 24. Ideapyörä & Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design eivät vielä tällaisenaan muodosta kokonaiskuvaa tavoitteista, vaikuttimista ja kehittämisen lähtökohdista. Ideapyörä ja kehittämispyörä antavat mahdollisuuden muutokselle ja kasvulle, mutta usein näemme lähtökohdat ja kehittämiskohteet toisenlaisista näkökulmista. Erilaiset lähtökohdat ja näkökulmat pirstaloivat ja siilouttavat ajatuksemme ja strategioidemme toteutuksen, joten on luontevaa kuvailla näiden yhteydet tähän samaan ajatus- ja työmalliin.
 25. 25. Ideapyörä & Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Jaan lähtökohtia ajatuksellisesti vaikutuksiin ja tekemisen kohteisiin. Taustalla minulla on olettama, että jako ei ole jokaisessa tapauksessa nykyään erityisen selvää ja yhdenmukaista kaikille osapuolille. Vaikutuksilla tarkoitan esimerkiksi kilpailukykyä, tuottavuutta ja muodikasta digiloikkaa tai ehkä roboloikkaa. Tekemisellä tarkoitan esimerkiksi strategiaa, palvelua, johtamista, tietojohtamista, innovaatiota, robotiikkaa ja nyt myös muodikasta ohjelmistorobotiikkaa. Seuraavana avaan aluksi hieman muutamin kuvin tietojohtamista – Tietojohtaminen.Design.
 26. 26. .Design -ajatusmallit Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design Tietojohtaminen.Design Palvelu.Design Digiloikka.Design Johtaminen.Design Ohjelmistorobotiikka.Design Strategia.Design Roboloikka.Design Robotiikka.Design Innovaatio.Design Kilpailukykyloikka.Design Tuottavuusloikka.Design @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design
 27. 27. Tietojohtaminen.Design Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design Tietoarkkitehtuurit Tiedon käsittely Ekosysteemien arkkitehtuurit Asiakas Oma toiminta Tuotantoverkosto Kehityshankkeet ja -projektit Ohjaus- ja johtamismallit @PetriHakanen http://Tietojohtaminen.Design
 28. 28. Tietojohtaminen.Design Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design Tietomallinnus Tietovarastointi Tietoturva Ydintiedon hallinta Tiedon laatu Tietointegraatiot Työpöydät Analytiikka Paikatietoanalytiikka (geospatial) Data science Tietovirta-analytiikka IoT analytiikka Ennustava analytiikka (predictive) Operatiivinen analytiikka (actionable) Tiedon visualisointi (visual analytics) Havainnot (discovery) Koneoppiminen Big data Kognitiivinen laskenta Tekoäly (AI) Tietoarkkitehtuurit Tiedon käsittely Ekosysteemien arkkitehtuurit@PetriHakanen http://Tietojohtaminen.Design
 29. 29. Tietojohtaminen – Rakentamisen näkökulmia
 30. 30. Tietojohtaminen .Design @PetriHakanen http://Tietojohtaminen.Design
 31. 31. Tietojohtaminen .Design @PetriHakanen http://Tietojohtaminen.Design
 32. 32. Ideapyörä & Kehityspyörä Toimintatapojen uudistaminen Jatkan tätä kirjoitusta hieman myöhemmin avaamalla ajatuksiani mm. seuraavista: Strategia.Design, Palvelu.Design, Johtaminen.Design, Tietojohtaminen.Design, Ohjelmistorobotiikka.Design, Robotiikka.Design, Innovaatio.Design, Digiloikka.Design, Roboloikka.Design, Kilpailukykyloikka.Design ja Tuottavuusloikka.Design. Jokainen edellä mainituista kehittämisen lähtökohdista voi johtaa pistemäiseen ajatteluun ja kehittämiseen, osaamisen, ymmärryksen ja vaikutusten siiloutumiseen. Kun ajamme näitä idea- ja kehityspyörillä, ratkaisemme uskoakseni suuren osan tästä meitä jo kymmeniä vuosia vaivanneesta ongelmasta. Ei enempää eikä vähempää 
 33. 33. Uudistaminen Ideat – löytäminen Kehittäminen – juurruttaminen @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design Löytäminen Istuttaminen Kasteleminen Hoivaaminen Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design
 34. 34. Digiloikka 2017 Ideapyörä & Kehityspyörä Petri Hakanen http://Ideapyörä.Design http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/ http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/ @PetriHakanen http://Ideapyörä.Design http://Kehityspyörä.Design Tehdään ideoista ja kehittämisestä vaikuttavia.

×