Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017

Petri Hakanen
Petri HakanenPetri Hakanen Oy | TDWI Finland | Lead | Data.Strategia.Design'er | speaker
Digiloikka 2017
Ideapyörä & Kehityspyörä
Petri Hakanen
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design http://Kehityspyörä.Design
Tehdään ideoista ja
kehittämisestä
vaikuttavia.
Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen
osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017).
Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja
vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja.
https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen
Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan
kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin.
Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta
sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.
Kirjoituksiani ja esityksiäni:
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/,
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
Kehittämisen monet ilmentymät
.Design
.Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja
työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat,
ideat, osaamiset ja näkökulmat.
Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja
toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin
kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja
vaikutustavoitteet.
Tämän mallin voi nähdä myös muutostyökaluna –
Muutos.Design.
Muutos
.Design
.Design ”pistedisain”
Pisteinä voimme nähdä esimerkiksi innovaatiopisteet,
joissa innovointitoiminta tapahtuu, ideointi- ja
päätöksentekopisteet, joista heijastuu vaikutuksia
kehittämiseen, kehittämispisteisiin. On kehittämispisteitä
ja on vaikutuspisteitä, joihin kehittämisen vaikutus
heijastuu.
Voimme ajatella pisteen toiminnallisena yksikkönä, jossa
esimerkiksi kehittäminen tapahtuu. Pisteessä tiivistyvät
soveltuvasti resurssit, menetelmät, osaamiset jne. –
kussakin pisteessä siihen tarvittavat ja parhaiten soveltuvat
elementit.
.Design ”pistedisain”
Pisteeseen kohdistuu design ja pisteestä heijastuu
vaikutus. Pisteet ovat vaikutuksessa toisiinsa. Yhden
pisteen vaikutus heijastuu toisen pisteen designiin.
Huomio kannattaa kohdistaa
pisteen kehittämistoiminnan
lisäksi myös ja erityisesti
vaikuttavuuteen, vaikutuksiin
ja niiden heijastumiin muualle
designiin.
Vaikutusmalli
.Design
.Design – ”pistedisain”
Pisteitä, niiden designia, kehittämistä ja vaikutuksia
tarkastellaan soveltuvasti suorituskyvyn johtamisen,
ideoinnin, toiminnan, kehittämisen ja strategian kautta.
Näkökulmina toimivat lisäksi asiakkaan toiminta, oma
toiminta ja tuotantoverkoston toiminta ja tavoitteet.
Malli, vaikka kuinka hyvä onkin, ei vielä pane asioita
tapahtumaan ja pyörää pyörimään. Tämänkin mallin
tehtävä on toimia muistin tukena silloin, kun tapahtuu.
.Design ”pistedisain”
Toimintatapojen uudistaminen
Asiakas
Oma toiminta
Tuotantoverkosto
Design
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design
Vaikutus
Ideapyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Kehittämisen ja digitalisaation vaikutus toimintaan
muodostuu monen asian yhteisvaikutuksena – ihmiset,
ideat ja oivaltava kehittäminen.
Ideapyörä.Design tarkastelee sosioteknisiä innovaatioita
[ks. kuvat jäljempänä] ja trendejä ja niiden mahdollisia
liittymiä ja vaikutuksia toimintaamme, asiakkaiden
toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan – visioon ja
strategiaan, kehittämiseen, hankkeisiin, ohjaus- ja
johtamismalleihin ja ideointimalleihin.
Ideapyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Ideapyörä.Design kuljettaa ajatuksiamme ja toimintaamme
läpi innovaatioiden ja trendien, joita emme olisi ehkä
muuten tulleet ajatelleeksi juuri nyt ja tässä
tarkasteltavassa yhteydessä.
Ideapyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa herätteet
ihmiseltä ihmiselle ja toiminnosta toiseen pisteeseen;
menetelmällisesti ja rakentavasti.
Ideapyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Nopeasti kehittyvät alat ja teknologiat murtavat
liiketoimintamalleja ja toimialarajoja.
Ideapyörää on hyvä pyörittää soveltuvasti niin laajalla
peitolla kuin mahdollista, jolloin meidän on mahdollista
löytää uudet ajatukset.
Emmehän voi etukäteen täsmällisesti tietää, mikä on
toimiva idea ja kehitettävä innovaatio oman toimintamme
ja strategioidemme kannalta, ellemme valjasta
ihmisiämme eri kehityspisteissämme niitä miettimään ja
jakamaan.
Ideapyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Robottiliikenne
Energiamurros
Yksilöllinen lähivalmistus
Urbaani biotuotanto
Sote/Bio -hakkerointi
Jakamis/Alusta -talous
Lisätty
todellisuus
IoT
Etiäis/Palvelu -robotiikka
Superkykypalvelut
Oppimisen digitalisaatio
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design
Kaupungistuminen
Lohkoketju Ideapyörä.Design
Ideapyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Bioteknologia
Globaalit ict-infrastruktuurit
Virtualisaatio
Keinoälyn kehitys
Farmakologia
Energiavallankumous
Energiateknologia
Digitaaliset joukkoalustat
Nanomateriaalien kehitys
Terveyden instrumentointi
Robotisaatio
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design
Älykkäät vesijärjestelmät
Blockchain-teknologia
Ideapyörä.Design
Kiertotalous
Älykkäät tuotteet ja palvelut
Älykäs liikenne
Maanalainen viljely
Omavarainen energiantuotanto
Cleantech-ratkaisut
Älykäs jätehuolto
Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat?
@PetriHakanen
http://Kehityspyörä.Design
Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Ihmisten erilaisista taustoista, kokemuksesta ja positiosta
seuraa kehittämisen vaikutusten ymmärtäminen eri tavoin.
Kehityspyörä.Design tarkastelee kehittämistoimintaamme
ja kehittämisen vaikutuksia ja liittymiä toimintaamme,
asiakkaiden toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan –
visioon ja strategiaan, strategiseen kehittämiseen ja
strategisiin hankkeisiin, ohjaus- ja johtamismalleihin ja
ideointimalleihin.
Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Kehityshankkeet
Ohjausmallit
Ideointitavat
Projektit
Johtamismallit
Jakaminen
Osallistaminen
Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design
@PetriHakanen
http://Kehityspyörä.Design
Design
Vaikutus
Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Kehittäminen organisoidaan tavallisesti hankkeiksi ja projekteiksi, jotka
voi nähdä myös kuin pistemäisinä järistyskeskuksina. Kehittämisestä
seuraa vaikutuksia, pintajäristyksiä. Kehityspisteestä katsoen odotetut
vaikutukset voidaan nähdä pistemäisinä, täsmällisinä.
Kun tarkasteluun otetaan soveltuvasti useampia kehityspisteitä,
huomataan laajemmat yhteisvaikutukset, joita emme olisi ehkä
muuten tulleet ajatelleeksi juuri tietyssä tarkasteltavassa yhteydessä.
Kehityspyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa kehityksen tavoitteet,
ideat ja vaikutukset ihmiseltä ihmiselle ja kehityspisteestä toiseen
pisteeseen; menetelmällisesti ja rakentavasti.
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Strateginen kehittäminen
Toiminnallinen kehittäminen
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kehittämisen vaikutus
Monipisteinen kehittäminen
@PetriHakanen
http://Kehityspyörä.Design
Muutos .design
@PetriHakanen
http://Muutos.Design
Ideapyörä & Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design yhdessä rakentavat
uudistumisen, uudenlaisen tuottavuuden ja kilpailukyvyn;
johdonmukaisesti, menetelmällisesti ja rakentavasti.
Ihmisen halu ideoida, tietää ja vaikuttaa sekä saada vastakaikua ja
näkyvyyttä ajatuksille otetaan ideapyörässä ja kehityspyörässä keskiöön.
Motivaation lähteitä tuetaan johdonmukaisesti.
Rakennetaan uudenlaista ja laajempaa kyvykkyyttä niin yksilön,
organisaation kuin verkoston tasoilla. – Rakennetaan kulttuurimuutosta
yksilön oppimisen ja strategisen kasvun kautta. – Rakennetaan
digitalisaatiota ideoiden ja toteutusten jakamisen kautta.
Ideapyörä & Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design eivät vielä tällaisenaan
muodosta kokonaiskuvaa tavoitteista, vaikuttimista ja kehittämisen
lähtökohdista. Ideapyörä ja kehittämispyörä antavat mahdollisuuden
muutokselle ja kasvulle, mutta usein näemme lähtökohdat ja
kehittämiskohteet toisenlaisista näkökulmista. Erilaiset lähtökohdat ja
näkökulmat pirstaloivat ja siilouttavat ajatuksemme ja strategioidemme
toteutuksen, joten on luontevaa kuvailla näiden yhteydet tähän samaan
ajatus- ja työmalliin.
Ideapyörä & Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Jaan lähtökohtia ajatuksellisesti vaikutuksiin ja tekemisen kohteisiin.
Taustalla minulla on olettama, että jako ei ole jokaisessa tapauksessa
nykyään erityisen selvää ja yhdenmukaista kaikille osapuolille.
Vaikutuksilla tarkoitan esimerkiksi kilpailukykyä, tuottavuutta ja
muodikasta digiloikkaa tai ehkä roboloikkaa.
Tekemisellä tarkoitan esimerkiksi strategiaa, palvelua, johtamista,
tietojohtamista, innovaatiota, robotiikkaa ja nyt myös muodikasta
ohjelmistorobotiikkaa.
Seuraavana avaan aluksi hieman muutamin kuvin tietojohtamista –
Tietojohtaminen.Design.
.Design -ajatusmallit
Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design
Tietojohtaminen.Design
Palvelu.Design
Digiloikka.Design
Johtaminen.Design
Ohjelmistorobotiikka.Design
Strategia.Design
Roboloikka.Design
Robotiikka.Design
Innovaatio.Design
Kilpailukykyloikka.Design
Tuottavuusloikka.Design
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design
Tietojohtaminen.Design
Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design
Tietoarkkitehtuurit
Tiedon käsittely
Ekosysteemien arkkitehtuurit
Asiakas
Oma toiminta
Tuotantoverkosto
Kehityshankkeet ja -projektit
Ohjaus- ja johtamismallit
@PetriHakanen
http://Tietojohtaminen.Design
Tietojohtaminen.Design
Ideapyörä.Design Kehityspyörä.Design
Tietomallinnus
Tietovarastointi
Tietoturva
Ydintiedon hallinta
Tiedon laatu
Tietointegraatiot
Työpöydät
Analytiikka
Paikatietoanalytiikka (geospatial)
Data science
Tietovirta-analytiikka
IoT analytiikka
Ennustava analytiikka (predictive)
Operatiivinen analytiikka (actionable)
Tiedon visualisointi (visual analytics)
Havainnot (discovery)
Koneoppiminen
Big data
Kognitiivinen laskenta
Tekoäly (AI)
Tietoarkkitehtuurit Tiedon käsittely
Ekosysteemien arkkitehtuurit@PetriHakanen
http://Tietojohtaminen.Design
Tietojohtaminen –
Rakentamisen näkökulmia
Tietojohtaminen .Design
@PetriHakanen
http://Tietojohtaminen.Design
Tietojohtaminen .Design
@PetriHakanen
http://Tietojohtaminen.Design
Ideapyörä & Kehityspyörä
Toimintatapojen uudistaminen
Jatkan tätä kirjoitusta hieman myöhemmin avaamalla ajatuksiani mm.
seuraavista:
Strategia.Design, Palvelu.Design, Johtaminen.Design,
Tietojohtaminen.Design, Ohjelmistorobotiikka.Design,
Robotiikka.Design, Innovaatio.Design, Digiloikka.Design,
Roboloikka.Design, Kilpailukykyloikka.Design ja
Tuottavuusloikka.Design.
Jokainen edellä mainituista kehittämisen lähtökohdista voi johtaa
pistemäiseen ajatteluun ja kehittämiseen, osaamisen, ymmärryksen ja
vaikutusten siiloutumiseen.
Kun ajamme näitä idea- ja kehityspyörillä, ratkaisemme uskoakseni
suuren osan tästä meitä jo kymmeniä vuosia vaivanneesta ongelmasta.
Ei enempää eikä vähempää 
Uudistaminen
Ideat – löytäminen
Kehittäminen – juurruttaminen
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design
Löytäminen
Istuttaminen
Kasteleminen
Hoivaaminen
Ideapyörä.Design
Kehityspyörä.Design
Digiloikka 2017
Ideapyörä & Kehityspyörä
Petri Hakanen
http://Ideapyörä.Design
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/
@PetriHakanen
http://Ideapyörä.Design http://Kehityspyörä.Design
Tehdään ideoista ja
kehittämisestä
vaikuttavia.
1 of 34

Recommended

Vaikutuksen johtaminen. Uteliaisuus. - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suo... by
Vaikutuksen johtaminen. Uteliaisuus. - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suo...Vaikutuksen johtaminen. Uteliaisuus. - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suo...
Vaikutuksen johtaminen. Uteliaisuus. - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suo...Petri Hakanen
13.3K views28 slides
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta... by
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...Petri Hakanen
3.4K views28 slides
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen by
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri HakanenTiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri HakanenPetri Hakanen
1.1K views27 slides
Tietojohtamisen Teemapäivänä 12.5.2017 - Petri Hakanen by
Tietojohtamisen Teemapäivänä 12.5.2017 - Petri HakanenTietojohtamisen Teemapäivänä 12.5.2017 - Petri Hakanen
Tietojohtamisen Teemapäivänä 12.5.2017 - Petri HakanenPetri Hakanen
844 views22 slides
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen by
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri HakanenAvoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri HakanenPetri Hakanen
1K views30 slides
Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka? by
Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka?Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka?
Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka?Petri Hakanen
12.8K views24 slides

More Related Content

What's hot

Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen by
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenPetri Hakanen
5K views37 slides
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen by
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenTieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenPetri Hakanen
1.6K views33 slides
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen by
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenPetri Hakanen
5.9K views28 slides
Innovaatiojohtamisen pelikirja by
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaSitra / Ekologinen kestävyys
2.8K views46 slides
Vaikuttamispolku by
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
VaikuttamispolkuViestintätoimisto Avara
300 views57 slides
Haaga perho partner haagaperho by
Haaga perho partner haagaperhoHaaga perho partner haagaperho
Haaga perho partner haagaperhoHaaga-Perho Partner Edelläkävijät
393 views13 slides

What's hot(17)

Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen by Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Petri Hakanen5K views
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen by Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenTieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Petri Hakanen1.6K views
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen by Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Petri Hakanen5.9K views
4 Vinkkiä liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaiden kanssa - Havaintoja tutkim... by Risto Kinnunen
4 Vinkkiä liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaiden kanssa - Havaintoja tutkim...4 Vinkkiä liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaiden kanssa - Havaintoja tutkim...
4 Vinkkiä liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaiden kanssa - Havaintoja tutkim...
Risto Kinnunen443 views
Gre@gain presentation 0 1 (4) by Juha Wiskari
Gre@gain presentation 0 1  (4)Gre@gain presentation 0 1  (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Juha Wiskari619 views
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi by Jari Jussila
SAPSyke Hackathon Y-FoorumiSAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
Jari Jussila917 views
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet by Perttu Tolvanen
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetGoogle vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Perttu Tolvanen790 views
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? by marketing_clinic
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
marketing_clinic26 views
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud... by Tieturi Oy
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Tieturi Oy1.2K views
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa... by Tieturi Oy
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Tieturi Oy756 views
Päivän avaus by Sovelto
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
Sovelto443 views

Viewers also liked

Design in Tech Report 2017 by
Design in Tech Report 2017Design in Tech Report 2017
Design in Tech Report 2017John Maeda
1.1M views47 slides
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016 by
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016Angie Chang
1.5K views29 slides
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ by
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВIgor Golovin
498 views2 slides
2016 in review by
2016 in review2016 in review
2016 in reviewSue Pownall
1.1K views14 slides
Los 7 Principios del Cerebro by
Los 7 Principios del CerebroLos 7 Principios del Cerebro
Los 7 Principios del CerebroMiguel Angel
508 views10 slides
Microservice.net by sergey seletsky by
Microservice.net by sergey seletskyMicroservice.net by sergey seletsky
Microservice.net by sergey seletskySergey Seletsky
1.1K views28 slides

Viewers also liked(12)

Design in Tech Report 2017 by John Maeda
Design in Tech Report 2017Design in Tech Report 2017
Design in Tech Report 2017
John Maeda1.1M views
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016 by Angie Chang
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016
Increasing Gender Diversity in Tech - International Women's Day 2016
Angie Chang1.5K views
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ by Igor Golovin
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ
1.3.18 Организация ввода и распределения электроэнергии до 1 кВ
Igor Golovin498 views
2016 in review by Sue Pownall
2016 in review2016 in review
2016 in review
Sue Pownall1.1K views
Los 7 Principios del Cerebro by Miguel Angel
Los 7 Principios del CerebroLos 7 Principios del Cerebro
Los 7 Principios del Cerebro
Miguel Angel508 views
Microservice.net by sergey seletsky by Sergey Seletsky
Microservice.net by sergey seletskyMicroservice.net by sergey seletsky
Microservice.net by sergey seletsky
Sergey Seletsky1.1K views
10 RAZONES PARA SALIR CON UN JUGADOR DE GOLF by Massimo Filippa
10 RAZONES PARA SALIR CON UN JUGADOR DE GOLF10 RAZONES PARA SALIR CON UN JUGADOR DE GOLF
10 RAZONES PARA SALIR CON UN JUGADOR DE GOLF
Massimo Filippa693 views
Company presentation ppt by Jock LI
Company presentation pptCompany presentation ppt
Company presentation ppt
Jock LI316 views
Exploiting Infographics - Developing Critical Thinking by Nik Peachey
Exploiting Infographics - Developing Critical ThinkingExploiting Infographics - Developing Critical Thinking
Exploiting Infographics - Developing Critical Thinking
Nik Peachey2.7K views

Similar to Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017

Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta. by
Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta. Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta.
Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta. Antti Pitkänen
339 views15 slides
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen by
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville TolvanenAREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville TolvanenTero Kalsta
603 views93 slides
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ... by
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Loihde Advisory
389 views36 slides
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä by
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäTalent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäReni Waegelein
247 views36 slides
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup by
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL MeetupTulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL MeetupContribyte
257 views21 slides
Työ 2.0 lupa tehdä fiksummin by
Työ 2.0    lupa tehdä fiksumminTyö 2.0    lupa tehdä fiksummin
Työ 2.0 lupa tehdä fiksumminVirpi Einola-Pekkinen
86 views25 slides

Similar to Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017(20)

Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta. by Antti Pitkänen
Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta. Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta.
Ketterä muutos - Kahdeksan askelta kohti onnistunutta työympäristömuutosta.
Antti Pitkänen339 views
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen by Tero Kalsta
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville TolvanenAREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
Tero Kalsta603 views
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ... by Loihde Advisory
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Loihde Advisory389 views
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä by Reni Waegelein
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäTalent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Reni Waegelein247 views
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup by Contribyte
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL MeetupTulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Contribyte257 views
Sosiaaliset kanavat 08062016 by Nina Lukkari
Sosiaaliset kanavat 08062016Sosiaaliset kanavat 08062016
Sosiaaliset kanavat 08062016
Nina Lukkari228 views
Kehittämistoiminnan rahoitus by Timo Rainio
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio567 views
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017 by Tyoelamaverkosto
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Tyoelamaverkosto156 views
Ketterä liiketoiminnan kehittäminen - muoti-ilmiöstä yrityksen dna:ksi by Paula Ylisassi
Ketterä liiketoiminnan kehittäminen - muoti-ilmiöstä yrityksen dna:ksiKetterä liiketoiminnan kehittäminen - muoti-ilmiöstä yrityksen dna:ksi
Ketterä liiketoiminnan kehittäminen - muoti-ilmiöstä yrityksen dna:ksi
Paula Ylisassi841 views
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen by CGI Suomi
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
CGI Suomi460 views
Dicole koulutukset ja työpajat by Dicole
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole282 views
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015 by Business Arena Oy
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Business Arena Oy400 views
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
 by Business Arena Oy
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Business Arena Oy268 views
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus? by Suomen Ekonomit
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit680 views

Ideapyörä & Kehityspyörä - Digiloikka 2017