SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Tiedolla Johtamisen kehityskohteet
Suomessa
– Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys
Ylimmällä Päättäjätasolla –
Petri Hakanen
Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen:
http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/
Markkinointitutkimus, kevät -14
Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen
osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017).
Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja
vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja.
https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen
Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan
kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin.
Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta
sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.
Kirjoituksiani ja esityksiäni:
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/,
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
Markkinakysely
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Kysely suoritettiin huhtikuussa-14 verkkokyselynä.
 Kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten
organisaatioiden johtoa Suomessa.
 Vastauksia tuli 376 henkilöltä, 246 organisaatiosta.
Kevät -14
Markkinakysely
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Miten palvelujen tarjoajan ja asiantuntijan kieli, ja viesti,
kohtaavat organisaatioiden ylimmän päättäjätason?
Mitä seuraavaksi kehitetään?
Mitkä asiat ovat tuttuja?
Mitkä asiat ovat tärkeitä?
Kevät -14
Hype. Kypsyys markkinassa.
Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Hype. Kypsyys markkinassa.
Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Internet hakujen trendejä
www.google.com/trends
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Kuinka ”hype” syntyy – Yksi nousevista
http://postscapes.com/what-exactly-is-the-internet-of-things-infographic
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Ylin johto vastaajina
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Vastaajista noin 81 % edustaa organisaationsa ylintä
johtoa.
 Keskijohtoa ja asiantuntijoita sekä kontrollereja on
vastaajista noin 19 %.
Kevät -14
Uusimaa vie sijan #1
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Vastaajista noin 57 % on Uudeltamaalta.
 Muiden maakuntien osuus on yhteensä noin 43 %.
Kevät -14
Myös pienemmät hyvin mukana
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Teollisuus, julkishallinto ja terveys- ja sosiaalipalvelut ottavat ½
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Teollisuutta edustaa noin 20,5 % vastaajista.
 Julkishallinnon osuus on noin 17,8 %.
 Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat noin 13,6 % vastaajista.
 Kaupan ala on noin 12,5 % vastaajista.
Kevät -14
Liiketoiminta + Päättäjät !
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Mitä kehitetään?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Vastausten perusteella kehittämiskohteet ovat
ajankohtaisuuden mukaan järjestyksessä
1. Raportoinnin ratkaisut
2. Toiminnan
mittaaminen/seuraaminen
3. Asiakaspalvelu
4. Tiedon laatu
5. Talouden ohjaus
6. Tietovarastot
7. Riskienhallinta
8. Liiketoimintastrategian
päivittäminen
9. Projektien/hankkeiden hallinta
10. Tiedon edistyksellinen
analysointi
11. Tietohallintostrategia
12. Johtamismallit
13. Ennustaminen
14. Informaatioarkkitehtuuri
15. Hankintatoimi
16. Budjetoinnin ratkaisut
17. Kokonaisarkkitehtuuri
18. Suunnittelun ratkaisut
19. Myynnin toiminta
20. Master Data/Hallintamallit
21. Big Data
Kevät -14
Mitä kehitetään?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Kehityshankkeita yli 50 %:lla
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Tulosten perusteella kehityshankkeita on kohdealueilla
laajasti käynnissä, käynnistymässä, ja
 merkittävästi myös odottavaa potentiaalia vastausten
”heti kiireellisempien jälkeen” ja ”niin pian kuin
mahdollista” perusteella.
 ”Ei kiirettä” ja ”ei kehitystarvetta” –alue on selkeästi alle
50%.
Kevät -14
Tunnettuus?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Tunnettuuden mukaan järjestyksessä
1. Pilvipalvelu (Cloud Business)
2. Digitalisoituminen
3. Tiedolla Johtaminen
4. Yhteisöllisyys (esim. some)
5. Asiakaskokemus ja sen johtaminen
6. Innovaatiojohtaminen
7. Paikkatieto (Location-Awareness)
8. Tiedon visualisointi
9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce,
Mobile Analytics, Mobile BI)
10. Big Data
11. Muotoilukulttuuri (Design Thinking)
12. Joukkoistaminen, joukkouttaminen
(Crowdsourcing)
13. Predictive Analytics
14. Pelillistäminen (Gamification)
15. Internet of Things
16. Data Science
17. In-Memory Analytics (Analytical In-
Memory)
Kevät -14
Tunnettuus?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Tärkeys?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Tärkeyden mukaan järjestyksessä
1. Asiakaskokemus ja sen johtaminen
2. Tiedolla Johtaminen
3. Digitalisoituminen
4. Pilvipalvelu (Cloud Business)
5. Yhteisöllisyys (esim. some)
6. Innovaatiojohtaminen
7. Tiedon visualisointi
8. Paikkatieto (Location-Awareness)
9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce,
Mobile Analytics, Mobile BI)
10. Big Data
11. Predictive Analytics
12. Muotoilukulttuuri (Design Thinking)
13. Joukkoistaminen, joukkouttaminen
(Crowdsourcing)
14. Internet of Things
15. Data Science
16. Pelillistäminen (Gamification)
17. In-Memory Analytics (Analytical In-
Memory)
Kevät -14
Tärkeys?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Tärkeys seuraa Tunnettuutta
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Johtopäätöksiä
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Markkinointiviestintää ja palveluja suunniteltaessa
voidaan olettaa erityisesti raportoinnin kehittämisen,
toiminnan mittaamisen ja seuraamisen ja
asiakaspalveluun liittyvät asiat hyvin toimiviksi, koska
näitä kehitetään vastaajien mukaan kiireisimpinä asioina.
 Business Intelligence –asiantuntijapiireissä hyvinkin
suositut trendikkäät asiat kuten big data, master data ja
arkkitehtuurit eivät yhdisty ylimmän johdon mielessä
kiireisiin kehitettäviin asioihin.
Kevät -14
Havaintoja
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Yksittäisiä isojakin eroja kuitenkin esiintyy
kohderyhmästä riippuen, joka on hyvä ottaa huomioon.
 Esimerkiksi toimitusjohtajilla myös myynnin toiminnan
kehittäminen nousee kärkihankkeiden joukkoon.
 Julkishallinnossa nousevat taas ”yleisemmin
mielenkiinnottomat” kokonais- ja
informaatioarkkitehtuurit.
 Kontrollereilla budjetoinnin kehittäminen on nousee
listalla korkealle, mutta ylimmällä talousjohdolla se on
10 sijaa alempana.
Kevät -14
Johtopäätöksiä
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Tiedolla johtaminen, asiakaskokemus ja
asiakaskokemuksen johtaminen sekä digitalisoituminen
ovat todennäköisesti hyvin viestintää tukevia parhaiten
tunnettuina ylimmän johdon taholla.
 Tällä hetkellä erityisen trendikäs big data ei ole ylimmälle
johdolle kovinkaan selkeä asia. Todennäköisesti erityisen
huonosti viestinnällisesti toimivat asiantuntijapiireissä
hyvin trendikkäät muistinvaraiset analyyttiset ratkaisut,
data science, pelillistäminen ja esineiden internet
(Internet of Things, IoT).
Kevät -14
Havaintoja
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
 Yllättävääkin on, kuinka huonosti IoT sijoittuu.
Asiantuntijapiireissä tunnutaan esineiden internet
sujuvasti jo sisällyttämään tutulta tuntuvaan
digitalisoitumisen käsitteeseen ja liittämään Big Dataan.
 Tunnettuus ja tärkeys tuntuvat kulkevan käsi kädessä.
Voidaan havaita, että tunnettuus kasvaa ensin, jonka
jälkeen asia alkaa vaikuttaa päätöksentekoon.
 Vielä tuntemattomien mutta jo selvästi trendikkäiden
asioiden avulla voisi hyvinkin päästä luomaan uutta
kysyntää – konsulttina ja ”oppaana”.
Kevät -14
Puhuttele johtoa!
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Kevät -14
Tiedolla Johtamisen
kehityskohteet Suomessa
– Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys
Ylimmällä Päättäjätasolla –
Petri Hakanen
http://Strategia.Design
http://www.hakanen.eu/blog/kaikki-blogit/
Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen:
http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/
Kevät -14

More Related Content

What's hot

Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenPetri Hakanen
 
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenTieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenPetri Hakanen
 
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenPetri Hakanen
 
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-FoorumiSAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-FoorumiJari Jussila
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Juha Wiskari
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus Sovelto
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...Tieturi Oy
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...Tieturi Oy
 
Sähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminenSähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminenPerttu Tolvanen
 
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetGoogle vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetPerttu Tolvanen
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Tyoelamaverkosto
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Tyoelamaverkosto
 

What's hot (18)

Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
 
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenTieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
 
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
 
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirja
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
 
Haaga perho partner haagaperho
Haaga perho partner haagaperhoHaaga perho partner haagaperho
Haaga perho partner haagaperho
 
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
 
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-FoorumiSAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
Aamiaisseminaari 3.6.: Julkisen hallinnon projektien haasteet ja mahdollisuud...
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
 
Sähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminenSähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminen
 
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetGoogle vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
 

Viewers also liked

Investointilaskelmat
InvestointilaskelmatInvestointilaskelmat
Investointilaskelmatguestd8c84b
 
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmatPk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmatguestd8c84b
 
Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03Timo Nurminiemi
 
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelijaTulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelijaJohtamisen kehittämisverkosto
 
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksilleTalousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksilleguestd8c84b
 
Sirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: KirjanpitoharjoitusSirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: KirjanpitoharjoitusMatti Koistinen
 
Talouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuusTalouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuusTimo Nurminiemi
 
Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02Timo Nurminiemi
 
Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04Timo Nurminiemi
 
Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01Timo Nurminiemi
 

Viewers also liked (13)

Investointilaskelmat
InvestointilaskelmatInvestointilaskelmat
Investointilaskelmat
 
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmatPk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
 
Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03
 
Pamu Aalto-yliopisto
Pamu Aalto-yliopistoPamu Aalto-yliopisto
Pamu Aalto-yliopisto
 
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelijaTulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
 
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksilleTalousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
 
Avoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaaliAvoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaali
 
Sirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: KirjanpitoharjoitusSirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
 
Talouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuusTalouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuus
 
Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02
 
Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04
 
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
 
Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01
 

Similar to Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen

Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Timo Halima
 
Analytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassaAnalytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassaJari Jussila
 
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko BabitzinTiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko BabitzinTilastokeskus
 
ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016TIVIA ry
 
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaTiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaRoope Ruotsalainen
 
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Sovelto
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisoryBearingPoint Finland
 
Dicolewebinaari 10 myyttiä
Dicolewebinaari 10 myyttiäDicolewebinaari 10 myyttiä
Dicolewebinaari 10 myyttiäDicole
 
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenEväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenMika Aho
 
Ilo irti yrittäjyydestä Neilimo
Ilo irti yrittäjyydestä NeilimoIlo irti yrittäjyydestä Neilimo
Ilo irti yrittäjyydestä NeilimoSuomen Ekonomit
 
Digitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenDigitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenNordic Morning
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017BearingPoint Finland
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaPaivi Sutinen
 
Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenFinanssivalvonta
 
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitTommi Rissanen
 
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012Pekka Eloholma
 
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014TIVIA ry
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Tuomo Luoma
 

Similar to Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen (20)

Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
Analytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassaAnalytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassa
 
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko BabitzinTiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
 
ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016
 
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaTiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
 
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
 
Dicolewebinaari 10 myyttiä
Dicolewebinaari 10 myyttiäDicolewebinaari 10 myyttiä
Dicolewebinaari 10 myyttiä
 
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenEväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Ilo irti yrittäjyydestä Neilimo
Ilo irti yrittäjyydestä NeilimoIlo irti yrittäjyydestä Neilimo
Ilo irti yrittäjyydestä Neilimo
 
Digitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenDigitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminen
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseen
 
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
 
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
 
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
 

Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen

 • 1. Tiedolla Johtamisen kehityskohteet Suomessa – Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys Ylimmällä Päättäjätasolla – Petri Hakanen Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/ Markkinointitutkimus, kevät -14
 • 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 • 3. Markkinakysely @PetriHakanen http://Strategia.Design  Kysely suoritettiin huhtikuussa-14 verkkokyselynä.  Kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa.  Vastauksia tuli 376 henkilöltä, 246 organisaatiosta. Kevät -14
 • 4. Markkinakysely @PetriHakanen http://Strategia.Design Miten palvelujen tarjoajan ja asiantuntijan kieli, ja viesti, kohtaavat organisaatioiden ylimmän päättäjätason? Mitä seuraavaksi kehitetään? Mitkä asiat ovat tuttuja? Mitkä asiat ovat tärkeitä? Kevät -14
 • 5. Hype. Kypsyys markkinassa. Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013 @PetriHakanen http://Strategia.Design
 • 6. Hype. Kypsyys markkinassa. Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013 @PetriHakanen http://Strategia.Design
 • 8. Kuinka ”hype” syntyy – Yksi nousevista http://postscapes.com/what-exactly-is-the-internet-of-things-infographic @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 • 9. Ylin johto vastaajina @PetriHakanen http://Strategia.Design  Vastaajista noin 81 % edustaa organisaationsa ylintä johtoa.  Keskijohtoa ja asiantuntijoita sekä kontrollereja on vastaajista noin 19 %. Kevät -14
 • 10. Uusimaa vie sijan #1 @PetriHakanen http://Strategia.Design  Vastaajista noin 57 % on Uudeltamaalta.  Muiden maakuntien osuus on yhteensä noin 43 %. Kevät -14
 • 11. Myös pienemmät hyvin mukana @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 • 12. Teollisuus, julkishallinto ja terveys- ja sosiaalipalvelut ottavat ½ @PetriHakanen http://Strategia.Design  Teollisuutta edustaa noin 20,5 % vastaajista.  Julkishallinnon osuus on noin 17,8 %.  Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat noin 13,6 % vastaajista.  Kaupan ala on noin 12,5 % vastaajista. Kevät -14
 • 13. Liiketoiminta + Päättäjät ! @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 • 14. Mitä kehitetään? @PetriHakanen http://Strategia.Design Vastausten perusteella kehittämiskohteet ovat ajankohtaisuuden mukaan järjestyksessä 1. Raportoinnin ratkaisut 2. Toiminnan mittaaminen/seuraaminen 3. Asiakaspalvelu 4. Tiedon laatu 5. Talouden ohjaus 6. Tietovarastot 7. Riskienhallinta 8. Liiketoimintastrategian päivittäminen 9. Projektien/hankkeiden hallinta 10. Tiedon edistyksellinen analysointi 11. Tietohallintostrategia 12. Johtamismallit 13. Ennustaminen 14. Informaatioarkkitehtuuri 15. Hankintatoimi 16. Budjetoinnin ratkaisut 17. Kokonaisarkkitehtuuri 18. Suunnittelun ratkaisut 19. Myynnin toiminta 20. Master Data/Hallintamallit 21. Big Data Kevät -14
 • 16. Kehityshankkeita yli 50 %:lla @PetriHakanen http://Strategia.Design  Tulosten perusteella kehityshankkeita on kohdealueilla laajasti käynnissä, käynnistymässä, ja  merkittävästi myös odottavaa potentiaalia vastausten ”heti kiireellisempien jälkeen” ja ”niin pian kuin mahdollista” perusteella.  ”Ei kiirettä” ja ”ei kehitystarvetta” –alue on selkeästi alle 50%. Kevät -14
 • 17. Tunnettuus? @PetriHakanen http://Strategia.Design Tunnettuuden mukaan järjestyksessä 1. Pilvipalvelu (Cloud Business) 2. Digitalisoituminen 3. Tiedolla Johtaminen 4. Yhteisöllisyys (esim. some) 5. Asiakaskokemus ja sen johtaminen 6. Innovaatiojohtaminen 7. Paikkatieto (Location-Awareness) 8. Tiedon visualisointi 9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce, Mobile Analytics, Mobile BI) 10. Big Data 11. Muotoilukulttuuri (Design Thinking) 12. Joukkoistaminen, joukkouttaminen (Crowdsourcing) 13. Predictive Analytics 14. Pelillistäminen (Gamification) 15. Internet of Things 16. Data Science 17. In-Memory Analytics (Analytical In- Memory) Kevät -14
 • 19. Tärkeys? @PetriHakanen http://Strategia.Design Tärkeyden mukaan järjestyksessä 1. Asiakaskokemus ja sen johtaminen 2. Tiedolla Johtaminen 3. Digitalisoituminen 4. Pilvipalvelu (Cloud Business) 5. Yhteisöllisyys (esim. some) 6. Innovaatiojohtaminen 7. Tiedon visualisointi 8. Paikkatieto (Location-Awareness) 9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce, Mobile Analytics, Mobile BI) 10. Big Data 11. Predictive Analytics 12. Muotoilukulttuuri (Design Thinking) 13. Joukkoistaminen, joukkouttaminen (Crowdsourcing) 14. Internet of Things 15. Data Science 16. Pelillistäminen (Gamification) 17. In-Memory Analytics (Analytical In- Memory) Kevät -14
 • 22. Johtopäätöksiä @PetriHakanen http://Strategia.Design  Markkinointiviestintää ja palveluja suunniteltaessa voidaan olettaa erityisesti raportoinnin kehittämisen, toiminnan mittaamisen ja seuraamisen ja asiakaspalveluun liittyvät asiat hyvin toimiviksi, koska näitä kehitetään vastaajien mukaan kiireisimpinä asioina.  Business Intelligence –asiantuntijapiireissä hyvinkin suositut trendikkäät asiat kuten big data, master data ja arkkitehtuurit eivät yhdisty ylimmän johdon mielessä kiireisiin kehitettäviin asioihin. Kevät -14
 • 23. Havaintoja @PetriHakanen http://Strategia.Design  Yksittäisiä isojakin eroja kuitenkin esiintyy kohderyhmästä riippuen, joka on hyvä ottaa huomioon.  Esimerkiksi toimitusjohtajilla myös myynnin toiminnan kehittäminen nousee kärkihankkeiden joukkoon.  Julkishallinnossa nousevat taas ”yleisemmin mielenkiinnottomat” kokonais- ja informaatioarkkitehtuurit.  Kontrollereilla budjetoinnin kehittäminen on nousee listalla korkealle, mutta ylimmällä talousjohdolla se on 10 sijaa alempana. Kevät -14
 • 24. Johtopäätöksiä @PetriHakanen http://Strategia.Design  Tiedolla johtaminen, asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen sekä digitalisoituminen ovat todennäköisesti hyvin viestintää tukevia parhaiten tunnettuina ylimmän johdon taholla.  Tällä hetkellä erityisen trendikäs big data ei ole ylimmälle johdolle kovinkaan selkeä asia. Todennäköisesti erityisen huonosti viestinnällisesti toimivat asiantuntijapiireissä hyvin trendikkäät muistinvaraiset analyyttiset ratkaisut, data science, pelillistäminen ja esineiden internet (Internet of Things, IoT). Kevät -14
 • 25. Havaintoja @PetriHakanen http://Strategia.Design  Yllättävääkin on, kuinka huonosti IoT sijoittuu. Asiantuntijapiireissä tunnutaan esineiden internet sujuvasti jo sisällyttämään tutulta tuntuvaan digitalisoitumisen käsitteeseen ja liittämään Big Dataan.  Tunnettuus ja tärkeys tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Voidaan havaita, että tunnettuus kasvaa ensin, jonka jälkeen asia alkaa vaikuttaa päätöksentekoon.  Vielä tuntemattomien mutta jo selvästi trendikkäiden asioiden avulla voisi hyvinkin päästä luomaan uutta kysyntää – konsulttina ja ”oppaana”. Kevät -14
 • 27. Tiedolla Johtamisen kehityskohteet Suomessa – Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys Ylimmällä Päättäjätasolla – Petri Hakanen http://Strategia.Design http://www.hakanen.eu/blog/kaikki-blogit/ Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/ Kevät -14