Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen

Download to read offline

Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 376 henkilöltä 246 organisaatiosta.
Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä tulevista kehittämisen kohteista, miten vastaajat kokevat tuntevansa tiettyjä kyselyssä mainittuja asioita, miten mainitut asiat ovat organisaatiossa esillä yleensä ja läsnä päätöksenteossa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen

 1. 1. Tiedolla Johtamisen kehityskohteet Suomessa – Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys Ylimmällä Päättäjätasolla – Petri Hakanen Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/ Markkinointitutkimus, kevät -14
 2. 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 3. 3. Markkinakysely @PetriHakanen http://Strategia.Design  Kysely suoritettiin huhtikuussa-14 verkkokyselynä.  Kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa.  Vastauksia tuli 376 henkilöltä, 246 organisaatiosta. Kevät -14
 4. 4. Markkinakysely @PetriHakanen http://Strategia.Design Miten palvelujen tarjoajan ja asiantuntijan kieli, ja viesti, kohtaavat organisaatioiden ylimmän päättäjätason? Mitä seuraavaksi kehitetään? Mitkä asiat ovat tuttuja? Mitkä asiat ovat tärkeitä? Kevät -14
 5. 5. Hype. Kypsyys markkinassa. Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013 @PetriHakanen http://Strategia.Design
 6. 6. Hype. Kypsyys markkinassa. Gartner: Hype cycle for emerging technologies 2013 @PetriHakanen http://Strategia.Design
 7. 7. Internet hakujen trendejä www.google.com/trends @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 8. 8. Kuinka ”hype” syntyy – Yksi nousevista http://postscapes.com/what-exactly-is-the-internet-of-things-infographic @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 9. 9. Ylin johto vastaajina @PetriHakanen http://Strategia.Design  Vastaajista noin 81 % edustaa organisaationsa ylintä johtoa.  Keskijohtoa ja asiantuntijoita sekä kontrollereja on vastaajista noin 19 %. Kevät -14
 10. 10. Uusimaa vie sijan #1 @PetriHakanen http://Strategia.Design  Vastaajista noin 57 % on Uudeltamaalta.  Muiden maakuntien osuus on yhteensä noin 43 %. Kevät -14
 11. 11. Myös pienemmät hyvin mukana @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 12. 12. Teollisuus, julkishallinto ja terveys- ja sosiaalipalvelut ottavat ½ @PetriHakanen http://Strategia.Design  Teollisuutta edustaa noin 20,5 % vastaajista.  Julkishallinnon osuus on noin 17,8 %.  Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat noin 13,6 % vastaajista.  Kaupan ala on noin 12,5 % vastaajista. Kevät -14
 13. 13. Liiketoiminta + Päättäjät ! @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 14. 14. Mitä kehitetään? @PetriHakanen http://Strategia.Design Vastausten perusteella kehittämiskohteet ovat ajankohtaisuuden mukaan järjestyksessä 1. Raportoinnin ratkaisut 2. Toiminnan mittaaminen/seuraaminen 3. Asiakaspalvelu 4. Tiedon laatu 5. Talouden ohjaus 6. Tietovarastot 7. Riskienhallinta 8. Liiketoimintastrategian päivittäminen 9. Projektien/hankkeiden hallinta 10. Tiedon edistyksellinen analysointi 11. Tietohallintostrategia 12. Johtamismallit 13. Ennustaminen 14. Informaatioarkkitehtuuri 15. Hankintatoimi 16. Budjetoinnin ratkaisut 17. Kokonaisarkkitehtuuri 18. Suunnittelun ratkaisut 19. Myynnin toiminta 20. Master Data/Hallintamallit 21. Big Data Kevät -14
 15. 15. Mitä kehitetään? @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 16. 16. Kehityshankkeita yli 50 %:lla @PetriHakanen http://Strategia.Design  Tulosten perusteella kehityshankkeita on kohdealueilla laajasti käynnissä, käynnistymässä, ja  merkittävästi myös odottavaa potentiaalia vastausten ”heti kiireellisempien jälkeen” ja ”niin pian kuin mahdollista” perusteella.  ”Ei kiirettä” ja ”ei kehitystarvetta” –alue on selkeästi alle 50%. Kevät -14
 17. 17. Tunnettuus? @PetriHakanen http://Strategia.Design Tunnettuuden mukaan järjestyksessä 1. Pilvipalvelu (Cloud Business) 2. Digitalisoituminen 3. Tiedolla Johtaminen 4. Yhteisöllisyys (esim. some) 5. Asiakaskokemus ja sen johtaminen 6. Innovaatiojohtaminen 7. Paikkatieto (Location-Awareness) 8. Tiedon visualisointi 9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce, Mobile Analytics, Mobile BI) 10. Big Data 11. Muotoilukulttuuri (Design Thinking) 12. Joukkoistaminen, joukkouttaminen (Crowdsourcing) 13. Predictive Analytics 14. Pelillistäminen (Gamification) 15. Internet of Things 16. Data Science 17. In-Memory Analytics (Analytical In- Memory) Kevät -14
 18. 18. Tunnettuus? @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 19. 19. Tärkeys? @PetriHakanen http://Strategia.Design Tärkeyden mukaan järjestyksessä 1. Asiakaskokemus ja sen johtaminen 2. Tiedolla Johtaminen 3. Digitalisoituminen 4. Pilvipalvelu (Cloud Business) 5. Yhteisöllisyys (esim. some) 6. Innovaatiojohtaminen 7. Tiedon visualisointi 8. Paikkatieto (Location-Awareness) 9. Mobiliteetti (esim. M-Commerce, Mobile Analytics, Mobile BI) 10. Big Data 11. Predictive Analytics 12. Muotoilukulttuuri (Design Thinking) 13. Joukkoistaminen, joukkouttaminen (Crowdsourcing) 14. Internet of Things 15. Data Science 16. Pelillistäminen (Gamification) 17. In-Memory Analytics (Analytical In- Memory) Kevät -14
 20. 20. Tärkeys? @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 21. 21. Tärkeys seuraa Tunnettuutta @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 22. 22. Johtopäätöksiä @PetriHakanen http://Strategia.Design  Markkinointiviestintää ja palveluja suunniteltaessa voidaan olettaa erityisesti raportoinnin kehittämisen, toiminnan mittaamisen ja seuraamisen ja asiakaspalveluun liittyvät asiat hyvin toimiviksi, koska näitä kehitetään vastaajien mukaan kiireisimpinä asioina.  Business Intelligence –asiantuntijapiireissä hyvinkin suositut trendikkäät asiat kuten big data, master data ja arkkitehtuurit eivät yhdisty ylimmän johdon mielessä kiireisiin kehitettäviin asioihin. Kevät -14
 23. 23. Havaintoja @PetriHakanen http://Strategia.Design  Yksittäisiä isojakin eroja kuitenkin esiintyy kohderyhmästä riippuen, joka on hyvä ottaa huomioon.  Esimerkiksi toimitusjohtajilla myös myynnin toiminnan kehittäminen nousee kärkihankkeiden joukkoon.  Julkishallinnossa nousevat taas ”yleisemmin mielenkiinnottomat” kokonais- ja informaatioarkkitehtuurit.  Kontrollereilla budjetoinnin kehittäminen on nousee listalla korkealle, mutta ylimmällä talousjohdolla se on 10 sijaa alempana. Kevät -14
 24. 24. Johtopäätöksiä @PetriHakanen http://Strategia.Design  Tiedolla johtaminen, asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen sekä digitalisoituminen ovat todennäköisesti hyvin viestintää tukevia parhaiten tunnettuina ylimmän johdon taholla.  Tällä hetkellä erityisen trendikäs big data ei ole ylimmälle johdolle kovinkaan selkeä asia. Todennäköisesti erityisen huonosti viestinnällisesti toimivat asiantuntijapiireissä hyvin trendikkäät muistinvaraiset analyyttiset ratkaisut, data science, pelillistäminen ja esineiden internet (Internet of Things, IoT). Kevät -14
 25. 25. Havaintoja @PetriHakanen http://Strategia.Design  Yllättävääkin on, kuinka huonosti IoT sijoittuu. Asiantuntijapiireissä tunnutaan esineiden internet sujuvasti jo sisällyttämään tutulta tuntuvaan digitalisoitumisen käsitteeseen ja liittämään Big Dataan.  Tunnettuus ja tärkeys tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Voidaan havaita, että tunnettuus kasvaa ensin, jonka jälkeen asia alkaa vaikuttaa päätöksentekoon.  Vielä tuntemattomien mutta jo selvästi trendikkäiden asioiden avulla voisi hyvinkin päästä luomaan uutta kysyntää – konsulttina ja ”oppaana”. Kevät -14
 26. 26. Puhuttele johtoa! @PetriHakanen http://Strategia.Design Kevät -14
 27. 27. Tiedolla Johtamisen kehityskohteet Suomessa – Asioiden Tunnettuus ja Tärkeys Ylimmällä Päättäjätasolla – Petri Hakanen http://Strategia.Design http://www.hakanen.eu/blog/kaikki-blogit/ Linkki aihetta käsittelevään kirjoitukseen: http://www.hakanen.eu/blog/2015/03/tiedolla-johtaminen-tutkimus-1-2014/ Kevät -14
 • PetriHakanen

  Sep. 7, 2016

Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 376 henkilöltä 246 organisaatiosta. Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä tulevista kehittämisen kohteista, miten vastaajat kokevat tuntevansa tiettyjä kyselyssä mainittuja asioita, miten mainitut asiat ovat organisaatiossa esillä yleensä ja läsnä päätöksenteossa.

Views

Total views

1,043

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

552

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×